14-årige kan flyve solo (også i DK)

De nye EASA-regler har båret sine første frugter i Danmark, nærmere betegnet Flyvestation Skrydskrup Svæveflyveklub.

Tekst: Jens Trabolt / Foto: Ole Gellert Andersen

Her fløj d.13 august Magnus Gellert Kaasen solo som bare 14 årig efter bare 65 spilstarter. Under de gamle regler skulle man være 15 år. Parantetisk skal det også nævnes, at Magnus er barnebarn til Ole Gellert Andersen, som er DSvU’s ”regelguru” og Magnus derfor sikkert har været ”briefet max. op” på regelværket og mulighederne.
I Sverige kan man flyve solo (EK) det år man fylder 15 – d.v.s. som de fakto 14 årig – som i DK. Fuldt certifikat er 16 år. Norge er der åbnet for et forsøgsprojekt, hvor Seilflysektionen er godkendt til at skole med elever som er fyldt 13 år. Mindstealder for soloflyvning 15 år, og fuldt certifikat er 17 år.