Bilslæb – alternativ til flyslæb?

Bilslæb: Back-up for slepeflyet eller alternativ startmetode? Arne Wangsholm ser her nærmere på en gammel startmetode, som med elektriske biler og fly har fået nyt liv.

Tekst: Arne Wangsholm, Os Aero Klubb

Video herover: Bilslep med elektrisk LAK 17 FES. 

Link to automatic translation

Bakgrunnen er enkel: Ved alle aktiviteter er forutsigbarhet en stor fordel.  Ved seilflyging er vi tradisjonelt avhengig av egnet slepefly og slepeflyger. Store klubber har gjerne flere slepefly/vinsjer, slik at en har reservekapasitet for å sikre aktivitet ved planlagt vedlikehold og ved uforutsette driftsstans.  Ekstra kapasitet kan være kostbar å opprettholde.

Ytelsene til seilflyene er blitt vesentlig bedre, slik at en har større radius fra en gitt høyde til å leite etter termikk eller annen oppdrift.

Noen seilfly har hjemhentingsmotor som ikke er sterk nok til å ta av selv, men når en først er kommet i luften er det godt nok til å forflytte seg til et bedre område, samt stige videre.  Det gjelder spesielt for seilfly med turbo og elektriske fly.  Elektriske fly har begrenset batterikapasitet slik at en bilstart kan spare 1kWh eller 2kWh  som kan benyttes til  å klatre videre med eller til å søke etter oppvinder.

Ved mangel på oppdrift eller lav skybase stanser gjerne aktiviteten opp.  En billig startmetode kan gi muligheter på dager enn ellers ikke ville fløyet.

Vinsj var opprinnelig startmetoden i Norge, men over tid har flyslep overtatt som hovedstartmetode.  I en del år var Røros seilflyklubb en ivrig bilslep-klubb, men den aktiviteten stanset da nøkkelpersonell flyttet fra området.

Her er en artikel fra Seilflysport i 1990 som beskriver erfaringer fra bilslep på Voss.

Men det har skjedd mye innen teknisk utvikling siden 1990; Enkelte firehjulstrekkere og noen nye elektriske biler har både kraftig motor og rask akselerasjon.  De kan ha stor last på slepekroken.  Det kan gi nye muligheter.

Bilslep

Det er to forskjellige metoder ved bilslep:

  1. En kan benytte en fast lengde på tauet og dra det etter bilen (tradisjonelt bilslep)
  2. En kan benytte en kasteblokk, der tauet går gjennom kasteblokken og så kjøre bilen mot seilflyet (bilslep med kasteblokk).

Ved tradisjonelt bilslep legger en ut tauet mellom seilflyet og trekkbilen.  En benytter seilflyets bunnkobling. Når linen er stram akselererer bilen opp i hastighet, seilflyet tar av og roterer i løpet av noen sekunder over i full stigning.  Når bilen nærmer seg enden av banen bremser den ned og seilflyet løser ut når trekk kraften forsvinner.  Tauet samles sammen/spoles opp og bilen returnerer til startstedet for ny start.

Vanlig bilslep bilde fra FAA sin lærebok om seilflyging

Høyden en oppnår er avhengig av flere faktorer.  Lengden på flyplassen/kjørestrekning, akselerasjon, nødvending hastighet (avhengig av flytype), styrke på eventuell motvind.  Tradisjonelt benyttes et tau på 3-400 meter.

Da Røros flyklubb var aktiv benyttet de et tau på 600 meter og kom gjerne til 450 meter på en flyplass som var 1720 meter lang.  De hadde en elektrisk trommel for å spole opp tauet etter hver start.

Med en flyplass på 1000 meter og med et tau på 300 meter bør en komme over 200 meter med dagens fly i stille vær, gitt at en kan akselerere med minst 3 meter/sekund(x)sekund, samt ha nok effekt til å opprettholde ønsket trekk i tauet under opptrekket.  Et lett fly med lav stall hastighet vil komme høyere, mens en tung toseter eller bil med dårlig akselerasjon vil komme lavere.

Er flyplassen 1200 meter kan en benytte et tau på 400 meter og oppnå knappe 300 meter. Basert på at forholdet mellom løft og vekt er 1.2 som vist i figuren under universelt kraftdiagram av John Gibson (ref 1)

Er flyplassen 1200 meter kan en benytte et tau på 400 meter og oppnå knappe 300 meter. Basert på at forholdet mellom løft og vekt er 1.2 som vist i figuren under universelt kraftdiagram av John Gibson (ref 1)

Video: Bilslep med Tesla X. Der ser en både slepekroken og utløserhåndtaket.

Bilslep med kasteblokk

Ved bruk av kasteblokk er tauet like langt som flystripen.  Bilen kjører ut/legger ut hele linen og trer enden på tauet igjennom kasteblokken før det festet til bilen.  Når seilflyet er klart til start akselerere bilen mot seilflyet.   Fra seilflyet blir starten som en vinsjstart med redusert akselerasjon (kanskje 10 sekunder til 30m/s i forhold til 3 sekunder ved vinsj).

Oppnåelig høyde blir som vinsjstart redusert med rundt 50 meter avhengig av fly, akselerasjon og vind.  Ved vinsjstart kan en oppnå knappe 50 % høyde av utlagt wire med dagens vinsj gitt at en optimaliserer selve starten. (se ref for mer detaljer)

Utstyr

For tradisjonell bilslep har TOST en utløser som monteres på en enkel måte på bilens slepefeste.

Tost-kobling

Utløseren betjenes via en wireoverføring til fører/sidemann på slepebilen.  Kostnadene er ca 15.000 kr (WWW.TOST.DE).  Skyrope (fra Skylaunch) 10 mm tau ca 1000 kr for 400 meter, og kanskje 1000 kr for ekstra ringsett og bruddstykker.  En kan også bruke Dynema kunstfiber, men det er mer kostbart.

Fartøyshåndboken vil angi hvilke bruddstyrker som må benyttes.  En må videre ha kontroll over området tauet faller ned på, – det kan være med å fastsette hvor langt tau en bør benytte. (Tost sælger også en tromle med 12V-motor for at spole ind wiren efter hver start – pris ca 2000 euro, red.).

Tost 12V-tromle

Bilen som skal benyttes bør helst ha 4 hjuls trekk og effekt på over 200 hestekrefter.

Flyplassen bør ha fast dekke på minst 1000 meter for at en skal kunne få nok høyde til en landingsrunde i stille vær.

Skal en benytte kasteblokk trenger en kasteblokk, samt lengre tau.  Det vil kunne gi nesten dobbel høyde på en 1000 meters flyplass.  TOST har en egen kasteblokk for bilslep.  Den krever et godt forankret fundament eventuelt i begge ender av flyplassen, dersom en skal benytte begge retninger for avgang.  Det kan være et alternativ til vinsj om en ønsker å holde kostnadene nede.

Bilslep med kasteblokk var en del brukt tidligere, men klubben som benyttet den startmetoden har siden gått over til vinsjing.  Slik sett kan bilslep med bruk av kasteblokk være en rimelig mulighet for å sjekke mulighetsrommet.

Video herover viser Tost-kittet under bilsleps-test af Lange Antares. 

Trening/utdannelse

Vi hadde godkjent treningsprogram for bilslep, men det er ikke blitt fornyet ved innføring av EASA regler.  Reglene ga automatisk utsjekk på bilslep hvis en hadde vinsjutsjekk, men ikke motsatt.  Det ga mening da bilslep på mange måter er som vinsjstart med en svak vinsj.

Øvelsene fra Sailplane Rule Book (herunder) viser likhetene mellom bilslep og vinsjstart.

Ved oppflyging til sertifikat er det de samme øvelsene som skal demonstreres/vurderes.  Med basis i vinsøvelsene er det kun en liten innsats som skal til for å få et godkjent utdannelsesprogram.

Oppsummert

Klubber med egnet flyplass bør vurdere å anskaffe utstyr for bilslep, som et alternativ til flyslep.  Hensikten er å ha et alternativ for å opprettholde en viss aktivitet, dersom slepeflyet ikke er tilgjengelig.  Det kan gi rimelige starter og god landingstrening.

Fremtiden er elektrisk.  Bilslep med elektriske biler kan øke rekkevidden til elektriske fly og således gi startmetoden økt relevans og være med på å tilrettelegge for elektriske seilfly (SL eller turbo).

Har en muligheter for å benytte en kasteblokk vil det gi vesentlig høyere starter hvis tilgjengelig flyplass/rullebane er begrenset, men det får en vurdere på sikt. Kommersielt utstyr er tilgjengelig via TOST, slik at en slipper å lage nødvendig utstyr selv.

Referanser

  1. “The mechanics of winch launch” av John Gibson
  2. “Flight on the winch” av P.J Goulthorpe, Sailplane and Gliding, June/July 1996
  3. “High power winching without tears” John Gibson, Sailplane and Gliding, June/July 1996
  4. “Towards optimization of ground-power glider launch” av J.V. Byrne 10th OSTIV Congress, 1965
  5. “Speed and flight path boundaries for winch launching” av F.G Irving, OSTIV Sailplane Development Panel pape
  6. “Ground Launches” by Derek Peggott

Flere videoer af bilslep i praksis
Flere artikler om startmetoder

Mere slæberevolution i Norden

Sidste år erstattede Seilflyseksjonen i NLF og Segelflyget de gamle Pawnee og Supercub med køb af 141 hk-Eurofox. Nu følger flere nordiske klubber trop.
”At NLF valgte flyet efter grundig research var for os en bekræftelse af, at det var det rigtige fly”, fortæller styreleder i Drammen Flyklubbs Seilflygruppe Fredrik Øystese, som netop har bestilt samme fly.
22. marts 2024/af Jens Trabolt

Svæveflyve-piloter inspicerede kandidat til fremtidens elektriske slæbefly

Til weekendens IGC-møde i Toulouse var der indlagt et besøg hos Aura Aero, som har indgået aftale med det franske svæveflyveforbund om at levere fremtidens elektriske slæbefly.
6. marts 2024/af Jens Trabolt

Norsk jernhest får nyt liv på Arnborg

Den pensionerede norske Pawnee LN-EIC kommer nu til Danmark til erstatning for OY-CYY som havarerede sidste år. Til trods for alderen er der fortsat en brugsværdi, vurderer man i Danmark
6. februar 2024/af Jens Trabolt

Hvornår er selvstartende el-fly grønnere end Pawnee?

Med muligheden for elektrisk selvstart i de fleste nye 18 m-fly er elektrificeringen kommet et skridt nærmere. Men er elektriske svævefly egentlig grønne? Aktuel rapport giver os en indikation af, hvad et batteri egentlig ”koster”.
29. januar 2024/af Jens Trabolt

NG tester Dynamic WT9.15 GTi

Med Pawnee og Super Cubs som nærmer sig pensionen, er jagten er gået ind på det næste slæbefly. Ikke mindst hos forbundene i Norge og Sverige som har købt Eurofox med 141 hk Rotax. Men Dynamic WT-9 leveres også med samme kraftige motor. Du’r den? NORDIC GLIDING har testet det mod den på papiret mere motorstærke 180 hk Super Cub fra Ålleberg. Resultatet imponerer.
12. oktober 2023/af Jens Trabolt

Junior EM uden trofast slæbehest

”Jeg skal lige ned til ham hver dag for at sige hej”. Det siger slæbepiloten Jannie Krogsdal om ”sin” kære Pawnee Yankee Yankee som nu står parkeret under en presenning på Arnborg. Flyets aktive karriere fik en brat opbremsning ved mødet med et læhegn nær Arnborg d. 7. juli. Skaderne betyder, at Yankee Yankee har nok desværre fløjet sit sidste slæb i en alder af 57 år.
3. august 2023/af Jens Trabolt

Bilslæb – alternativ til flyslæb?

Bilslæb: Back-up for slepeflyet eller alternativ startmetode? Arne Wangsholm ser her nærmere på en gammel startmetode, som med elektriske biler og fly har fået nyt liv.
7. juli 2023/af Jens Trabolt

Nordiske forbund investerer i moderne slæbefly

Efter længere tids research og afprøvning i England har Segelflyget og Seilflyseksjonen nu bestilt slæbeflyet Eurofox til nationalcentrene.
”Det var vores chance for at gå i brechen for mere miljøvenlig flyvning og enklere vedligehold”, lyder det i Sverige.
13. juni 2023/af Jens Trabolt

Eurofox med store muskler – erstatning for Pawnee?

En delegation fra Seilflyseksjonen rejste til England i starten af maj måned. Missionen var klar – at vurdere om slæbeflyet Eurofox med den stærke 141 hk-motor er nogen værdig erstatning for den gode gamle Pawnee.
17. maj 2023/af Jens Trabolt

Den sidste jernhest

Norges sidste flyvende Pawnee har udsendt sit sidste brøl og drukket sin sidste liter benzin i Seilflyseksjonens tjeneste. Mere end 20 000 slæb blev det til.
”Med flere nødvendige opgraderinger i sigte var et ganske enkelt for dyrt at holde den på vingerne”, fortæller fagchef Steinar Øksenholt, som nu er på udkig efter fremtidens slæbefly.
6. marts 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 2: Kroner og ører!

Økonomi og budget er ikke noget sexet emne. Men hvilken slæbefly vælger man, når den kolde økonomiske virkelighed præsenterer sig? NORDIC GLIDING har fået tidligere forbundskasserer i Segelflyget Carl Carlin, Arboga, til at regne lidt på omkostninger ved de mest vanlige slæbefly. Vi gennemgår her de vigtigste resultater, og vi advarer på forhånd mod en mulig stærk psykisk reaktion for trofaste Pawnee-fans...
11. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 1 – det svære valg

Intet kan dele vandene i klubberne mere end valg af startmetoder. Skal det være den "gode gamle" Pawnee eller en moderne ultralet? Med stigende benzinpriser og miljøkrav har NORDIC GLIDING denne gang snakket specielt med klubberne om deres UL-erfaringer. Denne artikel er part 1 - part 2 med økonomiske beregninger kommer onsdag d. 11. januar.
10. januar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre.
19. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer: Dynamic-slæb i Sandefjord Seilflyklubb?

Sandefjord Seilflyklubb holder til på Notodden Flyplass og er siden 2010 de lykkelige ejere af en Aerospool Dynamic WT9 LN-YVP som blev leveret fabriksny. Her er de opdaterede logbogs-erfaringer efter knap 12 sæsoner rapporteret af formand Vidar Stener Ingebretsen i december 2022. Grundartiklen er fra 2015.
16. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer med el-spil: Adgangsbillet til den grønne omstilling?

Svæveflyvning er en grøn sport. Vi flyver jo på solens energi, ikke sandt? Altså bortset fra de kulsorte 7 liter benzin som den støjende, men trofaste Pawnee kræver for en gennemsnitlig start. Straks bedre er det at spilstarte med et benzindrevet spil. Men i en tid, hvor fossile brændstoffer er under politisk pres, bør enhver strategiprocess i klubben inkludere tanker om elektriske spil. Her er 2 udenlandske klubbers erfaringer.
11. januar 2022/af Jens Trabolt

Startafvikling med spil med fokus på risici

I Danmark har der været en stigende havarirate fra 2019 til og med 2021, heraf 2 fatale havarier med afbrudt start. Sikkerhedsudvalget under DSvU har gennemgået havarier ved spilstart og kommer her med deres bud på, hvor kan vi gøre det bedre.
5. august 2021/af Jens Trabolt

”Er det på tide med et ”open-source” elektrisk spil?”

Elektriske spil har mange fordele, mener danske Mads Leth fra Vestjydsk Svæveflyveklub og peger mod en europæisk crowdfunding-kampagne for at skyde projektet i gang.
17. februar 2021/af Jens Trabolt

Leder: El-flyslæb: Kan det fungere?

Elektrisk flyslæb? Realistisk? Jo, med lidt god vilje, pioner-ånd og justering af rutiner.
26. februar 2020/af Jens Trabolt

Elektrisk bogsering

Elektriska plan har redan använts för bogsering på prov så det är definitivt möjligt, men hur skulle ett verkligt praktisk och ekonomiskt bogserplan se ut? Argument för bogsering i en fossilfri värld.
25. februar 2020/af Jens Trabolt

Problemer under flyslæb?

Bugsering med motorfly er en populær og ganske sikker startmetode. Men den aerodynamiske interaktion mellem motor- og svævefly kan i visse tilfælde give anledning til kontrolproblemer for den stakkels pilot i svæveflyet. NORDIC GLIDING analyserer her et problem.
30. august 2017/af Jens Trabolt

Eurofox – ultralet slæbefly med tundrahjul! Går det?

Økonomien i at holde Super Cub’en flyvende var blevet så dårlig for danske Viborg Svæveflyveklub, at der måtte nytænkes, så i juli 2013 fik klubben leveret en EUROFOX 2K med tundrahjul. Her - godt 18 måneder senere - kommer klubbens erfaringer med ultralet slæbefly med tundrahjul - går det?
6. marts 2015/af Jens Trabolt

Ultralet: Moderne afløser til den tørstige Pawnee?

Bugsering med ultralette fly har været diskuteret og testet i en årrække i Norden, og nutidens ultralette fly er helt andre konstruktioner end deres 2-takts-forgængere. Særlig fremkomsten af den pålidelige, lette, støjsvage og brændstoføkonomiske 100 hestes Rotax 912-motor har gjort det interessant at bugsere svævefly med ultralette fly.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

De komplekse startmetoder: Bedst, billigst, sikrest?

De fleste svævefly har – som bekendt - det problem, at de ikke har motor, men er afhængige af en ekstern kraftkilde for at bevæge op i himlen. Men hvad er bedst? Er det den mest miljøvenlige metode? Er det den sikreste metode? Eller er det den billigste metode? Forvirret? NORDIC GLIDING retter her fokus på startmetoder og analyserer plusser og minusser.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Land i sigte – klokken 7 om morgenen!

Yves Gerster fra Schweiz er ikke bare en kapabel pilot. Han er også nysgerrig, og med et et godt Europa-kort på væggen finder han inspiration til nye imponerende flyvninger. For få uger siden fløj han fra St Auban i Frankrig til Corsica – og retur!
17. april 2024/af Jens Trabolt

Bag kulissen før Aero

I næste uge starter Aero Messe i Friedrichshafen med et stort opbud af svævefly-producenter. Messen er enorm, og det samme kan siges for den store energi som mange virksomhederne lægger i at deltage. Hos Alexander Schleicher i Poppenhausen har man startet forberedelserne mindst et halvt år forvejen.
12. april 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 4: Om olika landningsteknik

10. april 2024/af Jens Trabolt

Var med på Ungdomsläger 2024

Häng med på ungdomsläger sommaren 2024 – ett minne för livet!
I sommar anordnar Segelflygförbundet och KSAK åter igen ett utbildningsläger i segel och motorflyg som genomförs 21-26 juli på Ålleberg i Falköping.
8. april 2024/af Jens Trabolt

Morning Glory: Unikt vejrfænomen i ødemarken

“Morning Glory” er en sjælden begivenhed i atmosfæren i det nordlige Australien; En bølge som rejser gennem atmosfæren med cirka 40 km/t. Foran dette fænomen løfter luften sig laminart. Bagved Morning Glory kan der være ekstrem turbulens. Manden bag SkySight-prognosen Matthew Scutter rejste 2500 km hver vej for at opleve at flyve svævefly på Morning Glory.
4. april 2024/af Jens Trabolt

Mod alle fire ror-stop på Wavecamp

Wavecamps med flyvning fra frosne søer er en verdens-unik signatur for den svenske og norske svæveflyvning. Årets lejre i Vågå og Ottsjö er netop afsluttede, mens verdens nordligste i Kebnekaise fortsat pågår.
3. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet fyller 100 del 2: Sverige visar vägen till DK-skolning

I del 1 av denna artikelserie fick vi höra historien om hur C-diplomet har format och fortsätter att utgöra grundmodellen för segelflygutbildning. Men visste du att det var segelflyget i Sverige som vi idag kan tacka för de pedagogiska framstegen med 2-sitsiga plan? Den historien kommer här i sista delen av "C-diplomet fyller 100 år".
2. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet 100 år Del 1: Segelflygutbildningen växer fram

Måsmärket, eller C-diplommärket, fyller 100 år i år, 2024. Under större delen av 1900-talet var märket en välkänd symbol för segelflyget. Man bar det med stolthet och speciellt om man fått det utökat till silver-C eller ännu häftigare till guld-C, kanske även med diamanter. Idag förefaller det som att måsmärkenas status är låg och att de rentav fallit i glömska. Men idag, 100 år senare, utgör ideen fortfarande hela grunden för all segelflygutbildning.
27. marts 2024/af Jens Trabolt

Mere slæberevolution i Norden

Sidste år erstattede Seilflyseksjonen i NLF og Segelflyget de gamle Pawnee og Supercub med køb af 141 hk-Eurofox. Nu følger flere nordiske klubber trop.
”At NLF valgte flyet efter grundig research var for os en bekræftelse af, at det var det rigtige fly”, fortæller styreleder i Drammen Flyklubbs Seilflygruppe Fredrik Øystese, som netop har bestilt samme fly.
22. marts 2024/af Jens Trabolt

Nye handicaps skal gøre klubklassen mere fair

Den yderst populære klubklasse er konstrueret med henblik på, at ældre og dermed prisbillige fly, der ikke længere er i top, fortsat skal kunne konkurrere i nationale og internationale sammenhænge. Hemmeligheden er handicapkoefficienter som gør det muligt for at holde et mesterskab for en klasse, hvor flyene kan være meget forskellige. I Danmark bliver disse handicaps nu ændret, så konkurrencen bliver mere fair end før.
21. marts 2024/af Jens Trabolt

Skövde flygklubb igår, idag och i morgon

Skövde FK flyttade förra året, då kommunens framtidsplaner för flygfältet i Skövde inte var garanti för fortsatt verksamhet. Klubben har nu fått fotfäste hos vänner på flygplatsen i Falköping och sammanslagningen av resurser har resulterat i en av Europas finaste klubbflottor. Fritt luftrum dessutom! Skövde FK:s Bernt Hall berättar här om de kanske största förändringarna i klubbens snart 90-åriga historia.
20. marts 2024/af Jens Trabolt

Ove Hillersborg får Göta-pokalen

Göta-pokalen, skænket af Aeroklubben i Göteborg, er dansk svæveflyvnings højeste udmærkelse. Den uddeles i år til Ove Hillersborg for hans store indsats i dansk svæveflyvning gennem årene. 
12. marts 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 3: “Hangflygning”

"När planet var rakt över vinschbilen utlöste Gamil saxen och klippte wiren. Annalisa flög ett litet stycke, svängde 180 grader och kom ännu en gång över bilen, nu med 150 m wire i nosen. Den
svepte som en pisksnärt och vi på marken kastade oss undan. På vägen in mot hanget snodde wiren sig några varv kring ett taggtrådsstängsel, rycke upp en staketstolpe på var sida och drog planet nedåt i nästan negativ vinkel varefter brottstycket i nosen brast."
7. marts 2024/af Jens Trabolt

Svæveflyve-piloter inspicerede kandidat til fremtidens elektriske slæbefly

Til weekendens IGC-møde i Toulouse var der indlagt et besøg hos Aura Aero, som har indgået aftale med det franske svæveflyveforbund om at levere fremtidens elektriske slæbefly.
6. marts 2024/af Jens Trabolt

Flyv hurtigere end Ib Braes og vind 10 000 DKK

Modsat golf og tennis er svæveflyvningen normalt ikke en sport, hvor man tjener penge på sine resultater. Og dog! Til mindehøjtideligheden for den danske rekordpilot Ib Braes på Arnborg for kort tid siden blev ”Ib Braes hastighedspokal” offentliggjort. Flyver man hurtigere end han gjorde i 1975 på en 100 km FAI trekant, så er der helt op til 10 000 kroner på højkant.  
5. marts 2024/af Jens Trabolt

Mindeord: Solo-motorpioneren Wolfgang Emmerich 1951-2024

Wolfgang Emmerich gik bort i januar efter længere tids sygdom, men hans signatur kommer til at findes i alle svæveflyveklubber verden rundt i mange år fremover. Han var en drivende kraft i udviklingen og produktion af de små Solo-motorer, som revolutionerede svæveflyvningen.
29. februar 2024/af Jens Trabolt

Svævefly på job og i fritiden

Ulf Ringertz er professor i Flygteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt passioneret svæveflyve-pilot. Et af hans mange projekter er en elektrificeret version af det lille svenske 12 m svævefly Windex.
28. februar 2024/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Man måste känna sin historia för att möta framtiden”

C-diplomet och ”måsmärket” fyller 100 år i år. I januari höll jag ett webinar om segelflygutbildningen under 100 år. När jag gjorde researchen till det insåg jag hur mycket av 30-tals strukturerna som fortfarande finns kvar i segelflyget. På gott och ont.
27. februar 2024/af Jens Trabolt

Solformørkelse i TMG – stik den!

Mange piloter har en ”bucket-list”, noget man gerne vil prøve her i livet. Det kan være bølge-flyvning i Norden, hangflyvning i Alperne eller noget helt tredje. Her er en ny ide: Sidste år, d. 20 april, fløj australske Barry Hendy 3500 km fra sin base i Benalla ud til vestkysten af Australien i en Phoenix-TMG for at opleve en total solformørkelse i 15 000 ft. Stik den!
22. februar 2024/af Jens Trabolt

Ny hangar giver flyveglæde i hverdagen

Det er meningsløst at have dyre fly, hvis de er utilgængelige. Nye hangarer giver komfort og smidighed i hverdagen for en række nordiske klubber, senest med byggeprojekt i Midtsjællands SFK.
20. februar 2024/af Jens Trabolt