DG-1001 Club neo till Ålleberg

I början av augusti fick Segelflyget hem sin nya DG-1001 Club neo med den passande registreringen SE-SSF.

Tekst og foto: Robert Danewid

I början av augusti fick Segelflyget hem sin nya DG-1001 Club neo med den passande registreringen SE-SSF.
SSF är ett flexibelt flygplan som framförallt ska användas i kurserna på Ålleberg. Men utanför kurstiderna kan klubbarna hyra flygplanet.

Det som primärt skiljer DG-1001 Club från en ”vanlig” DG-1001 är landstället, som är fast och med noshjul, samt avsaknaden av vattentankar. DG-1001 Club neo beskrevs närmare i NORDIC GLIDING nr 4 2017.

Leveranskontroll av DGs Frank Götze

SSF har tre spännviddsalternativ och är utrustad med instrument för följande alternativ
– AVA 17.2 m spännvidd och g-mätare.
– Lärarkurser, grundkurser, sträckflygutbildning och molnflygning, 18 m spännvidd (med neo winglets), Era ”komputter”, Oudie, girindikator och AHRS.
– Sträckflygning, 20 m spännvidd och instrument som ovan.

 

SSF inför provflygning på flygfältet i Bruchsal

I övrigt har SSF 8.33 radio, transponder och FLARM.

SSF är utrustad med s k FLARM ACL i nosen. Det är en ”varningsblixt” som är kopplad till FLARM och som startar automatiskt då man får ”röd FLARM varning”.
Vidare har flygplanet försetts med en ljudsummer om man låser främre huven utan att låsa den bakre.
SE-SSF är alltså ett mycket flexibelt flygplan.

Flera sponsorer har bidragit till SE-SSF:
HDI, Flygsportförbundet, Pyls Flygservice, LX Sweden och Cloud- dancer. Tack ska ni ha!