Digitalt træningsværktøj

Den danske svæveflyverunion har valgt softwaren ”FlightLogger” som elektronisk logbog og uddannelsesværktøj

Tekst: Jens Trabolt

Alle uddannelsesnormer ligger i Flightlogger og kommer til at give et fint overblik over elevens fremgang i skolingen som fx her i Flyvestation Skrydstrups SFK.

Det er slut med glemte eller forsvundne logbøger, når skoleflyvningerne for fremtiden er elektronisk. ”Hele uddannelsesprogrammet ligger nu i systemet. Det har vi brugt meget tid på”, siger Lars Agesen-Pagh, generalsekretær i DSvU.

Alle instruktører i forbundets DTO har også fået profiler i systemet, og de elever som er midt i deres skolingsforløb har fået krediteret de allerede fløjne uddannelsesnormer.

”Det fungerer fint”, lyder det fra generalsekretæren: ”Man kan læse på normerne hjemmefra som elev, og instruktørerne har mulighed for at kommentere på flyvningerne, præcis som i en analog logbog”.

En ekstra feature gør, at instruktørerne kan skrive direkte til andre instruktører, hvis der er specielle forhold omkring en elev. Det betyder, at fx pædagogisk viden kan samles fra hele instruktørkorpset og ikke bare eksisterer hos den enkelte instruktør.”, siger Lars Agesen-Pagh.

Efter hver flyvning sendes automatisk en email til eleven, eventuelt med instruktørens kommentarer.

Derudover giver det nye system et godt statistik-overblik over fremgang og eventuelle ”hængepartier” hos elever.

”Nu resterer bare, at alle instruktører får rutine i at bruge FlightLogger, og samtidig samler vi erfaringer op for yderligere at kunne give gode tips til brugen”, slutter konsulent og Head of Training i DSvU, Ole Gellert Andersen som har stået for implementeringen af DTO’en.

Pilot i profil: Ole Gellert guider os gennem regeljunglen

FlightLogger, som er udviklet i Danmark, anvendes af cirka 30 andre kommercielle flyveskoler og mindre luftfartsoperatører i Norden. På verdensplan understøtter Flightlogger mere end 100 flyveskoler i 38 lande.

Screendump fra systemet