En juni-drøm: 565 km ø-hop på udebane i Danmark

Præcise prognoser, gode fly og ”lidt” erfaring gav 4 Herning-piloter en yderst spændende flyvning med krydsning af store vandområder d. 3. juni 2023.

Tekst: Jens Trabolt baseret på beretning fra Knud Møller Andersen, Peter Fischer og Bjarne Sørensen / Fotos Bjarne Sørensen, Knud Møller Andersen, Peter Fischer Jensen og Luise Bruen

Link to automatic translation

Prolog: Under 2018-sommerlejren i Herning SFK flyver piloterne Knud Møller Andersen og Bjarne Sørensen 500 Km ud-hjem til Falster fra Herning Skinderholm. Som Knud beskriver det, var det ”en formidabel oplevelse – ikke hurtig svæveflyvning, men en spændende tur”.

Dette sætter de følgende år gang i flere drømme, og Knud slutter klubbens jubilæumsskrift fra 2021 med at skrive følgende:

Der er fortsat muligheder derude – flere svæveflyvepiloter i Danmark er begyndt at inkludere de større danske øer i deres opgave-udskrivning, det er jeg overbevist om også kan lade sig gøre med udgangspunkt fra vores flyveplads på Skinderholm – med andre ord er der fortsat nye udfordringer, selv efter 47 års medlemskab af Herning Svæveflyveklub.”

Det må man sige, at han har ret i, for d. 3. juni 2023 er vejret samarbejdsvilligt, og prognosen lover en mulig flyvning på 5-600 km.

Klubbens Bjarne Sørensen ”tænder bålet” med en ”Skal vi flyve”-SMS til Knud og sammen planlægger de en flyvning.

Det er målet at nå øen Møn i den sydøstlige del af Danmark og komme tilbage til Jylland via Sjælland og Fyn:

”Vi var klar over at hele dagen skulle udnyttes for at det kunne lykkedes. Jeg foreslog, at vi begrænser opgaven til 2 vendepunkter ved hhv. Kettinge på sydøst Lolland og Kostervig gods på Møn, i alt 518 km”, fortæller Knud, som med sine 4500 flyvetimer siden 1973 ofte fungerer som rådgiver, når klubbens piloter skal planlægge flyvninger.

Den planlagt opgave og tracket fra logfilen.

Knud flyver i sin egen Ventus 2CT, Bjarne Sørensen flyver med sønnen Lukas i klubbens Arcus T, og Peter Fischer Jensen beslutter sig også for at deltage i sin Discus 2CT.

De tre Herning piloter, som deltog i turen. Fra venstre Bjarne Sørensen, som også havde sønnen Lukas med i bagsædet, Knud Møller Andersen og Peter Fischer Jensen (foto af Peter: Louise Bruen).

 

Egentlig havde Peter planlagt en anden opgave, men kommer på andre tanker, da han hører planerne:

Jeg beslutter mig ret hurtigt for at følge med på flyvningen, da jeg fortsat er lidt misundelig over, at jeg ikke var med på den lange 500 km flyvning under sommerlejren i 2018. Knud lægger vægt på, at det ikke skal være en hastighedsopgave, og det er selvfølgelig helt fint for mig, da jeg stort set aldrig har haft succes med at flyve høje hastigheder”, fortæller Peter.

Altså en oplevelsestur, frem for fokus på høje hastigheder. Fælles for alle de deltagende fly er, at de alle er monteret med turbo, som trods alt giver en sikkerhed for, at man kommer hjem om aftenen.

Peter Fischer Jensen kommer i luften ca 20 minutter efter de andre, men kommer hurtigt op, og efter en kort motortest går det afsted over startlinjen ca 20 km efter VK (Arcus) og ZA (Ventus).

Her er det Bjarne Sørensen som passerer Horsens på vejen ud.

Turen for Peter til Juelsminde går ret godt i en frisk vestenvind, og han er heldig med en boble ved Raarup flyveplads der går til 1700 m. Det betyder, at han kan glide komfortabelt forbi Bogense på Nordfyn, hvor han lige når at fange en boble, hvor Knud i Ventus er ved at være i top.

VK med Bjarne og Lukas har fulgt kysten lidt længere og kommer forbi Peter samtidig. Over Fyn følges han stort set med VK, og de deler en god boble midtvejs mellem Svendborg og Nyborg, der går til 1900m, så de igen har et komfortabelt glid over vandet til Lolland.

Bjarne Sørensen i Arcus har her Langeland i sigte – fra luften forstår man godt, hvor øen hedder sådan.

Langeland

Ved kysten af Langeland bemærker Peter en Arcus der kurver meget langt nede, og det viser sig bagefter at være en Arcus fra Nordsjælland, der er ved at samle op i 300 m efter at have taget turen den modsatte vej.

I cockpittet hos Knud flyves der skytermik hen over Fyn, men boblerne er ikke særlig stabile, og han skifter nogle gange:

”Inden passage mod Lolland bider jeg mig fast i den sidste sky ca. 10 km nord for Svendborg, den løfter til 1500 m, jeg ville gerne have lidt mere, men håber på, at det nok skulle række. Vi kan se at de første skyer, som ser brugbare ud på Lolland, ligger et stykke inde bag kysten nord for Nakskov. Jeg når over og får de første indikationer i ca 5-600 m og første reelle boble bliver fanget i 450 m”, fortæller han om krydsningen.

Lolland er til gengæld den sjoveste del af flyvningen for Bjarne og Lukas i Arcus.
”Vi flyver på et tidspunkt langs en søbrise-konvergenslinje. På forsiden af denne sky-linje stiger det, og vi ligger og flyver ind ud mellem skyerne, som har lavere base end de CU som står længere inde på land”, fortæller Bjarne.

Lolland med blik mod Puttgarden færgen

Efter at være kommet i land på Lolland, kan Peter nu også se vejen hjem, mod nordvest over Storebæltsbroen.

”Det ser sandsynligt ud, at man kan tage vejen tilbage over Storebælt, da der er skyer et godt stykke ud over Vestbroen. Men jeg har aldrig prøvet at krydse Langelandsbæltet, så det passer mig fint”, siger han.

Han bemærker, at der trods alt også er performance-forskel på hans Discus 2T og en Arcus T.

”Arcus VK glider tydeligt bedre end mig i smørluft og støt øger højdeforskellen mellem os. På Vestlolland går det lidt langsommere, og undervejs slår jeg et slag ind over Maribo domkirke for i det mindste at have et vendepunkt på Lolland”, fortæller han.

”Lidt senere skal vi ned mod syd i den blå søbrise for at vende Kettinge kirke, og jeg kommer lidt lavt tilbage til skyerne ved Nykøbing F og har svært ved at få termikken til at virke, imens de to andre kommer 15-20 km foran mig. Midt på Falster er jeg igen heldig og finder bogstavelig talt inde mellem de lavere skyer en cu, der ikke har fået fugtig luft ind som de andre og som dagens bedste boble giver 3,6 m/s til næsten 2000m”, lyder det fra Peter.

Farø- og storstrømsbroerne

Farø – og Storstrømbroerne set fra anden vinkel

Med den højde sætter Peter fart på hele vejen til det næste vendepunkt ved Kostervig og videre mod nordøst, hvor han næsten indhenter de andre på Sydsjælland.

”Den videre tur via Næstved over Slagelse til Korsør går nemt og efter 45 års medlemskab i PFG med base på Sjælland, kan jeg også høre, at de andre nok har opfattet den del af turen som mere eksotisk end jeg gjorde”, siger han.

Krydsning af Storebælt mod Jylland

Knud i Ventus får den første termik over Sjælland kort efter i 800m til 1600m – efter et par svage bobler ender han mellem Slagelse og Sorø i 800m hvor han bider sig fast i den sidste termik inden Storebælt. Det ligger inde i de Sjællandske svæveflyve-områder i Roskilde TMA.

”Vi erfarer på radioen hvorledes de lokale piloter melder ind og ud af områderne til Midtsjællands SFK i Slaglille, som står for registrering af svævefly i områderne. Vi melder ind som de lokale, og bliver budt velkommen med kommentaren – efter en kort pause ”I er da vist kommet på udebane”. Termikken slutter i 1800m og vi siger pænt farvel til Slaglille, og de ønsker god tur til Fyn. Korsør passeres i 1200m, vi kan se at der er skyer over Fyn helt ud til Nyborg”, fortæller Knud.

Knud Møller Andersen er på vej ud mod Storebælt

Peter Fischer Jensen på vej ud over Storebælt i vestlig retning.

Her er det Knud Møller Andersen som er kommet tørskoet i land efter passage af Storebælt. Her tanker han sin første termik på Fyn –  Nyborg t.v. og lav-broen over mod Sprogø og højbroen mod Sjælland bagved.

For Peter Fischer Jensen i Discus 2CT er det til gengæld første gang han krydser Storebælt uden motorhjælp:

”Med en udgangshøjde på 1150m ved betalingsanlægget var det nok heller ikke noget jeg havde gjort uden en deklareret opgave. Jeg har lagt Knudshoved ind som midlertidigt waypoint for at have en beregnet ankomsthøjde til land, desuden er der opmuntring på radioen. Det er Tom Jørgensen fra Slaglille, som lige har taget turen den anden vej i Arcus T. Tom lover, at der ikke er overraskelser, men kun svag søndenvind over bæltet, hvilket møllerne ved Sprogø også bekræfter”, siger Peter.

Det er rigtig sjovt at få mulighed for at krydse Storebælt”, fortæller Bjarne.

Det er sindssygt flot, og det er bare imponerende at glide afsted i smørluften med den store Arcus. Den glider mega-godt, og man skal vænne sig til den flade glidevinkel ved passage af store vandområder”, siger Bjarne som også godt kan lide det gode sociale fællesskab mellem piloterne, som man møder på frekvensen:

“Det er noget helt særligt, når man er så langt hjemmefra. Det var rigtig fedt at møde eksempelvis Michael Mix og Ulrik Eilert på hjemmebane”, siger han.

Video fra Bjarnes passage af Storebælt

Peter i Discus 2CT ankommer til Fyns-kysten i 600 m under en stor udkagning, hvor termikken er svag og sparsom, og hvor det som altid i den situation er surt at komme lavt.

Passsage af Odense

”Vi får langsomt stavet os længere mod vest hvor Arcus VK 10 km sydøst for Odense finder en superboble til 1900 m. Der er et par stykker mere af den slags undervejs, så det bliver til et komfortabelt glid over fjorden mellem Bogense på Fyn og Juelsminde i Jylland. Jeg har fløjet den tur omkring 10 gange, og jeg bruger altid et waypoint som regel Barrit henholdsvis Bogense flyveplads til at give en beregnet ankomsthøjde, inden jeg glider over vandet. Afstanden over vand er i øvrigt ca. den samme som over Storebælt”, siger Peter.

Her har Peter Fischer Jensen forladt Fyn og glider mod Juelsminde i Jylland. Dagen er ved at slutte, og nu bliver det vanskeligt!

Det svære sidste ben

Det sidste ben hjem fra Horsens bliver det sværeste på hele turen, da termikken mod vest som varslet bliver meget svag og desuden er dagen ved at gå på hæld. Peter i Discus 2CT er nede i 400 m et par gange og er ved at opgive, men bider sig fast i en svag boble, der langsomt efter 40 omgange og 20 minutter klinger af i 1100 m øst for motorvejen ved Kattrup. Højden bruger han til at glide ud mod de små CU-tjavser der stadig ligger syd for Mossø.

Knud i Ventus 2CT er også kommet tørskoet til Jylland – faktisk noget foran de andre. Det ændrer ikke på, at han også er bekymret:

”Nu begynder det at blive sent, klokken er 17, og der er ingen skyer på ruten mod Skinderholm. Jeg satser i første omgang på, at Horsens by måske har noget at byde på. I den vestlige kant af byen får jeg fat i 650m, 8 minutter senere er jeg drevet 3 km tilbage, men er i 1400m, efter endnu et par svage tørtermik bobler når jeg nogle meget små skyer vest for Bryrup – termikken under disse er svag, men det virker fortsat om end sluthøjden i boblerne er faldende, sidste boble vest for Pårup går til 850m og jeg har slutglids-højde med 250m i overskud”, fortæller han.

Knud ankommer efter 7:38 timer i luften over klubhuset i 214m og en formidabel flyvetur er lykkedes, ikke med høj hastighed (72 km/h) men oplevelsen ved passage af flere vandområder mellem øer og landsdele har været helt speciel for ham.

Peter og Bjarne deler flere af de små bobler på den sidste del af flyvningen, og ind i mellem kan man også flyve frem mod vinden og holde højden. De tørrer desværre ud igen omkring Christianshede – cirka 30 km fra klubben, og derefter er der kun lav tørtermik tilbage, hvis man er så heldig at ramme den.

”Modvinden tiltager også mere og mere og jeg er ved at opgive igen ved Bording i 550 m, men er heldig at ramme lige ind i en lille boble, der løfter fra 550 til 730 m, som lige er nok til at glide de sidste 15 km direkte til landing”, slutter Peter.

For Bjarne i Arcus må turboen i tjeneste ved Ikast – bare 10 km før flyvepladsen – for at få dækket et højdeminus på 150 højdemeter. Det ærgrer ham gul og blå!

”Jeg har kæmpet i halvanden time på at komme hjem fra Horsens, men jeg finder aldrig den fordømte termikbobbel som Peter ligger i til sidst”, siger han med et tydeligt suk!

”Men jeg ville ikke tage chancen at starte turboen meget lavt, hvis jeg tog endnu et sats på at finde termikken”, siger Bjarne– og det er jo en sund holdning som giver pluspoint i flyvesikkerheds-karakterbogen. Men at skulle starte turbo på de sidste kilometer efter en plus 500 km flyvning er noget som kan irritere enhver svæveflyver.

” Det tager mig et par dage før jeg igen er i godt humør, selv om flyvningen isoleret set var en stor oplevelse”, slutter Bjarne.

Epilog

Efter flyvningen er alle enige om, at strækflyvningen er en disciplin som er i kontinuerlig udvikling, ikke mindst på grund af vejrprognoserne, de gode fly og GPS-navigationen – sidstnævnte frigiver en masse mentale ressourcer under flyvningen.

Vi har fået fantastisk præcise vejrudsigter de seneste 15 år, der time for time muliggør planlægning af den slags ture. Da jeg startede med at svæveflyve i 1978 havde vi kun VMC-udsigten på en telefonsvarer, som indikerede om der var mekanisk eller termisk turbulens. Senere kom Svæveflyveudsigten der rapporterede om svag eller moderat termik”, siger Peter Fischer.

”Nu kan vi se præcis i geografien hvor vejret bliver godt, og det kan provokere til at prøve noget nyt”, supplerer Knud.

”Eksempelvis vurderede prognoserne for en uges tid siden, at det ville være muligt at flyve op til Klitmøller på den nordvestlige Jyllands-kyst fra Herning. Det prøvede vi – og det var muligt, men svært. Men var vi ikke blevet lokket af prognosen, havde vi aldrig forsøgt det”, siger Knud.

Og så spiller folkloren og ”fortællingerne i miljøet” også en stor rolle:

”Da min far fløj svævefly, var konsensus, at det var umuligt at flyve ned gennem Jylland til Tyskland – p.g.a. ”marsken” (en fugtig lavtliggende biotop, som markerer grænsen mellem hav og land, red.) Men det ved man i dag ikke passer”, fortæller Bjarne, og det er i dag en flyve-vej som i mange tilfælde er fuldt mulig.

Er en rute eller modus operandi først synlig for andre (fx gennem sociale medier og deling af logfiler) er der stor chance for, at flere prøver det.

Dette gælder også den aktuelle flyvning, mener Peter Fischer Jensen:

”Der er andre piloter der har vist vejen for os. Flere sjællandske svæveflyvere flyver ofte til Fyn og Jylland.  Mads Lykke fra Vejle er måske én af de få andre, der har taget turen den anden vej fra Jylland til Lolland-Falster, men ellers ser de fleste jyske svæveflyvere nok Sjælland som et eksotisk område og Storebæltsbroen har jo også altid været næsten helt ensrettet for svæveflytrailere.”

”Efter vores flyvning, hvor vi totalt krydsede 100 km hav, ringede Morten Bennick (PFG) fra Sjælland til mig for at glæde sig over, at der måske begynder at være lidt trafik den anden vej også.  Jeg mener, at han var én af de første til at bruge ruten over Langeland. Det ville være super godt, hvis vi kan få nogle flere til at interessere sig for de lange svæveflyveture.”, slutter Peter.

Dette råd er hermed givet videre!

Næste drøm?

For den dynamiske trio fra Herning er næste oplevelse også et diskussionspunkt. Hvis de rigtig forhold melder sig, er de ikke bange for at lægge ambitiøse planer.

Da NG spørger, er der enighed om, at Sverige kunne være et mål – eller hvad med Bornholm!

”Men det er ikke sikkert, at vi kan nå hjem samme dag”, lyder det.

Så hav klubhuset klart, hvis der pludselig står 3 ukendte fly på din flyveplads en sen aften!
Flere flight-stories

Med TMG på strandtur

En 65 hestes MotorFalke er nok ikke det mest oplagte bush-fly, men det er der ingen som har fortalt flyets ejer Niels Arild Jakobsen fra Skive Svæveflyveklub. Han og klubkammeraten Thomas H. Sørensen har flere gange deltaget i det interessante Blokhus Strand-fly-in med OY-NAX, senest 20 august, hvor både deltagere og strandgæsterne fik en stor oplevelse.
9. september 2023/af Jens Trabolt

Selvstart om natten med natkikkert og overnatning i bølgen: Historien bag en 3000 km-flyvning

I juni måned fløj den amerikanske bølge-specialist Gordon Boettger og kammeraten Bruce Campbell utrolige 3058 km i en Arcus J langs Sierra Nevada-bjergene bag Los Angeles og San Francisco. Dette inkluderede selvstart om natten, en overnatning i bølgen og anvendelse af natkikkerter, Night Vision Goggles. Amelie Holighaus, datter af Schempp-Hirth chefen Tilo Holighaus har her gravet lidt i den utrolige historie.
11. august 2023/af Jens Trabolt

En juni-drøm: 565 km ø-hop på udebane i Danmark

Præcise prognoser, gode fly og ”lidt” erfaring gav 4 Herning-piloter en yderst spændende flyvning med krydsning af store vandområder d. 3. juni 2023.
19. juni 2023/af Jens Trabolt

Över Öresund från Sverige till Kastrup flygplats – 90 år senare.

Den 12 augusti 1933 blev Edmund Sparmann i ESG-31, SE-ADP, den förste att segelflyga, eller rättare sagt glidflyga, över Öresund. 1983 var jag involverad i återskapandet av flygningen 50 år senare. Nedslag i loggboken
1. juni 2023/af Jens Trabolt

Havkrydser med flaps

En Arcus M er et ypperligt 2-sædet fly med fremragende præstationer. Giver man det 2 piloter med appetit på eventyr og ekspedition kan man også notere ”Oceangående” på listen over plusord. Danske Minik Frank og Frederik Nøddelund fik i starten af maj realiseret en plan for en grænseoverskridende flyvning fra Jylland til Sverige med havkrydseren på ”60 fods spændvidde”.
24. maj 2023/af Jens Trabolt

Langt, hurtigt, fantastisk (og langsomt og højt!)

Dagene omkring 3-7 maj bød på ekstraordinære flyvninger i Sverige. Janne Nordh, Jari Niskanen, Mikael Engström, Bengt Frid og flere andre fik store oplevelser i luften. Men en dansk ASK 23 fik måske den bedste udsigt. 
9. maj 2023/af Jens Trabolt

Nedslag i loggboken: Islay tur-och-retur

"Vi gled på och var nu nere på 3 000 m, fortfarande i moln. Micke började tveka. ”Där är fa…. ingen glugg på andra sidan!”. ”Jo, fortsätt”, sa jag. På 2 500 m, fortfarande ingen glugg, bara moln. ”Robban, det här håller inte, där är ingen glugg!” säger kapten. OK, han var kapten, så vi vände tillbaka mot Aboyne, fortfarande i moln. Gluggen hade uppenbarligen dragit igen, men det fina lentiset låg säkert kvar däruppe, till ingen nytta". Nedslag i logbogen fra en meget usædvanlig flyvning i Skotland.
4. april 2023/af Jens Trabolt

Som i en fryser: 24 timer i norske bølger

Det er 20 år siden, at 2 tyske piloter beviste i praksis, at det er muligt at overnatte i luften på bølger over de norske fjelde. Med over 24 timer i luften satte Helmut Rohs og Robert Fessler punktum for en af de vildeste strækflyvninger nogensinde i Norden. Redaktionen på NORDIC GLIDING har tidligere hørt om denne historie, men har altid troet, at det var en ”myte” – indtil det nu lykkedes at opspore de to piloter, som nu fortæller historien.
17. januar 2023/af Jens Trabolt

Drømmen om 1000 km i Danmark og 1500 km i Sverige

Rekorder er til for at blive slået. Det er en vigtig drivkraft i svæveflyvningen, og vi ser, at ”barren” flyttes op hvert år med bedre fly og ikke mindst bedre vejrprognoser og planlægning. Men hvad ville det fx kræver at flyve 1000 km i DK eller 1500 km i Sverige?
14. december 2022/af Jens Trabolt

Frankrig rundt med ”Himlens knallert”

Eksperimental-flyet ”Sol Ex” er et barn af den franske ingeniør Jean-Baptiste Loiselet. Han har tidligere sejlet til Antarktis, men blev for 7 år siden fascineret af svæveflyvningens muligheder for lange flyvninger. Hans drøm var total soldrevet autonomi og selvstart. Det kunne ingen producenter tilbyde, så han byggede sit eget fly. Nu har han fløjet Frankrig rundt i svævefly uden en dråbe benzin eller ekstern elektricitet.
7. december 2022/af Jens Trabolt

Bland nissar, bölger och norrsken

Sista helgen i november är det traditionell säsongsavslutning och nisseflygning på Oppdal, hemvist för NTNU flygklubb. Ett av det mest fascinerande med flygning i Oppdal vid denna tid på året är ljuset. På morgonen och eftermiddagen blir lentisarna vackert solbeslysta underifrån. Ljuset och färgerna är vidunderliga. Rapport från Robert Danewid
29. november 2022/af Jens Trabolt

Ekstreme Bahia – med Kawa på ekspedition

Vi forbinder normalt Brasilien med mange eksotiske ting, primært karneval, fremragende fodboldspillere, Amazonasskoven eller en statue af Kristus i Rio. Men meget få mennesker forbinder Brasilien med tørre plateauer og svæveflyvning. Men sådan ser mindst halvdelen af landet ud i et ækvatorialt tørt klima. 16 gange verdensmester i svæveflyvning, Sebastian Kawa har udforsket ukendte områder i Brasilien med en lille gruppe af andre svæveflyvepiloter. Her er hans rapport.
4. november 2022/af Jens Trabolt

Oh là là! Til fjeldflyvningskursus i St Auban – i Dimona!

At man vælger at tage på flyvekursus på det franske nationalcenter i St Auban er ikke noget unikt. Det er det derimod, at man som danske Claus Kjær Jensen og klubkammeraten Alexander Borrel-Jensen fra Kolding fravælger passagerflyet til Nice og i stedet flyver klubbens Dimona derned. Oh là là!
27. september 2022/af Jens Trabolt

Nedslag i loggboken: Ferryflygning av LAK-12

Husker du, ærede læser, Robert Danewids retro-historie om den sindssyge udelanding i Litauen? Her kommer del 2 som handler om en tilsvarende sindssyg færgeflyvning i Sverige med en LAK 12 under Eskilstuna Open i 1990 – beretningen inkluderer ambulancer med fuldesyge litauere og en potentiel ulovlig udelanding på en svensk flyvevåbenbase med et sovjetisk indregistreret fly. Kort sagt, alt er normalt!
30. maj 2022/af Jens Trabolt

Litauisk utelandning – Nedslag i loggboken

"Petras drar på full gas med klaffen infälld och vi börjar skörda och mala säd. Till slut ser man inget framåt. Jag stirrar förtvivlat på fartmätaren som tycks fastnat på 60 km/h."
Interessant? Jo, här är Robert Danewids berättelse om en ekstrem utelandning under Baltic Cup i 1989, hvor Litauen forfarende var Sovjet-okkuperad.
21. april 2022/af Jens Trabolt

Jag – en Idaflieg-testpilot!

Nedslag i logbogen: August 1976 i Tyskland - Jantarn skulle testas. Polaren skulle mätas och flygegenskaperna undersökas och dokumenteras samt lite annat. Det tog tyskarna hand om. Stene och jag skulle bli ”Zacher-piloter” och testflyga några andra nya typer. Men först skulle vi utbildas! Det är ett av mina bästa segelflygminnen.
25. februar 2022/af Jens Trabolt

Åska och drivis – Nedslag i loggboken

"Nu började vädret att snabbt bli riktigt bra. Molnbasen steg och var nästan 2 500 m. Och cumulusen började växa på både höjd och bredd. Något var på gång.
Jag insåg att det nu gällde att se till att flyga hem så fort som möjligt. Hur kunde en dag, som enligt prognoserna skulle bli en fin sommardag, förvandlas till en magnifik uppvisning i ”åska och drivis”? Segelflygväder är utan tvekan intressant och bjuder ofta på mysterier och överraskningar, skriver Robert Danewid her om en yderst mindeværdig flyvning.
28. december 2021/af Jens Trabolt

Kan en cub også flyve sådan?

Göran Ax (1942-2018) fra Landskrona FK var dobbelt verdensmester, tidligere jagerpilot, højt anset SAS-kaptajn – og skulle det vise sig - en formidabel kusk på klubbens Piper Cub, da jeg skulle fotografere ASH 31 og EB 28 til en reportage til NORDIC GLIDING i 2013. Den opvisning glemmer jeg aldrig. Her er et ”Nedslag i logbogen”
30. november 2021/af Jens Trabolt

”Det var fantastisk at flyve her”.

En gruppe entusiaster fik lørdag luft under vingerne til det unikke Lønstruptræf. "Vildt fantastisk", lød vurderingen.
27. september 2021/af Jens Trabolt

På hvalsafari med Jo Inge

Sandane i Norge er en ekstremernes flyveplads, et ”hangarskib” omgivet af isbræer og stejle kilometerhøje fjeld. I fjorden 50 meter fra flyvepladsen svømmer hvalerne i dybet. Men i luften er det Jo Inge Bjørø som hersker i sin nye Arcus M med konceptet ”Fjord Gliding”.
2. september 2021/af Jens Trabolt

”Begrænsninger er bare noget oppe i vores hoved”.

Det siger den tyske svæveflyver Klaus Ohlmann. Han har sine egne ideer om svæveflyvning og lykkedes med en mega-flyvning d. 17. maj fra Frankring til Grækenland. Flyvningen er summen af mange erfaringer som Klaus Ohlmann har gjort sig i de senere år.
28. maj 2021/af Jens Trabolt

Over 15 timer i cockpittet

Østrigske Markus Gusenleitner satte 11. maj europæisk vice-rekord, da han fløj 1806 km på 15 timer. ”Det var en let flyvning”, siger han. Det er svært at tro, men ikke desto mindre sandt. Med til historien hører også nyheden fra i går om Klaus Ohlmans endnu ikke-opmålte mega-flyvning fra Frankrig til Grækenland.
18. maj 2021/af Jens Trabolt

Gunilla tog rekorden

April har været en produktiv rekord-måned for de nordiske svæveflyvere med 300 km T/R i Sverige, 760 km FAI trekant i DK og nu i fredags, på april måneds sidste dag, tre nye svenske rekorder sat af svenske Gunilla Lindell.
3. maj 2021/af Jens Trabolt

Cold feet gliding club

Svenske Wilhelm Wendt fortjener en eller anden form for survival-udmærkelse for at have siddet 10,5 time i ”bagsædet” på sin EB 29 DR søndag. I forsædet var Jim Acketoft. Men allerførst gennem lufthavet på minus 20 grader var Jims fødder! Uanset så var det super-vejr i både Sverige og Danmark, og rekordlisterne blev hærget godt og grundigt.
26. april 2021/af Jens Trabolt

Familieudflugt i “SX”

Ikke en rekordopgave, ikke en højhastighedsopgave, men en gennemført opgave med Nimbus 4DT i egne af Danmark alt for få svæveflyvere ser. Det skriver Jan W. Andersen efter at have fået en stor far/søn-flyveoplevelse med sønnen Emil.
22. april 2021/af Jens Trabolt

Kold luft, sol og vind.

Lørdag d. 10. april var vejret i det sydlige Sverige og Danmark præget af kanonvejr – kold luft, sol og vind gav fantastiske skygader som ikke overudviklede. Det gav masser af meget lange flyvninger og en enkelt svensk rekord.
12. april 2021/af Jens Trabolt

Hede: Ny nordisk wave-camp-destination

Vi kender Vågå, Ottsjö og Kebne Wave Camp. Men Hede Wave Camp? Arboga FKs Lars Jauring rapporterer fra en ny nordisk destination; Hede Wave Camp 2020
6. januar 2021/af Jens Trabolt

Første 750 km FAI trekant i Danmark!

For ikke så mange år siden var denne idé regulær science fiction. Men i maj fik Mads Lykke fra Vejle SFK realiseret en rigtig gammel drøm om en flyvning absolut på kanten af af det mulige. Her beretter han om flyvningen og ikke mindst planlægningen af ruten.
24. juni 2020/af Jens Trabolt

Ingo Renner – 37000 timmar segelflygtid!

Ingo Renner, Tocumwal, Caproni Calif: Möt tre ikoniska begrepp i Australiens segelflyg
3. juni 2020/af Jens Trabolt

Kastrups Corona Cowboys

Kastrup Lufthavn har Nordens højeste trafiktal. 30 mio passagerer kom gennem gatene i 2018. Nu har Corona decimeret operationen til næsten ingenting. 98% af flytrafikken er aflyst. En tragedie for branche og samfundsøkonomi. Men det gav mulighed for en ærlig talt sindssyg ide som mod alle odds blev en realitet.
26. maj 2020/af Jens Trabolt

Masser af rekorder – trods Corona

Maj måned var rekord-fabrik for svæveflyvningen i Norden.
26. maj 2020/af Jens Trabolt

Soaring Douglas

Stefan Kipp fik prøvet drømmen om at flyve i Sydafrika. Er det pengene og den lange rejse værd? Ja, ubetinget, siger han.
26. februar 2020/af Jens Trabolt

1011 km deklareret FAI trekant med 160 km/t!

1000 km dagen før i en hyret Jonker JS1. Så hvorfor ikke prøve en gang til – denne gang med deklareret 1000 km FAI-trekant?
Det lykkedes, berettes her af Mads Lykke fra Vejle Svæveflyveklub, som var en del af teamet på Douglas.
26. februar 2020/af Jens Trabolt

839 km over 3 vendepunkter i Danmark

Mads Lykke fløj 839 km med 3 vendepunkter i Danmark!
5. oktober 2019/af Jens Trabolt

At flyve en eksotiker: B13E

At flyve en elektrisk Akaflieg-eksotiker
5. oktober 2019/af Jens Trabolt

EB 29 R – værktøjet til drømmeflyvninger?

Med både første og anden generation EB 28 og EB 29-fly vil opgaver i Sverige på mere end 1250 km være mulige – og i Danmark vil drømme som 800 km FAI opgaver inden for landets grænser være mulige at realisere. Det er bare at lade fantasien få frit spil, siger danske Jan W. Andersen.
26. august 2017/af Jens Trabolt

Det er toppen!

Rundt om det højeste bjerg i Slovenien (Triglav, 2864 m), det højeste bjerg i Østrig (Grossglockner, 3798 m) og det flotte bjerg Drei Zinnen (2999 m) i Dolomitterne i Italien på bare en dag i et nordisk svævefly.
31. maj 2017/af Jens Trabolt

Drømmebølgen i New Zealand

Noe av det som virkelig inspirerte meg da jeg begynte å fly seilfly var å se Gladiators of the Sky, dokumentarfilmen fra seilfly Grand Prix i Omarama i 2007. Jeg har siden den gang vært veldig fascinert av å fly der, og lovt meg selv at en gang skulle jeg reise dit og fly.
31. maj 2017/af Jens Trabolt

Vad Pyrenéerna gömde: Prolog till en segelflygning

”Kolla fartmätaren” ropar styrman till mig. En snabb koll på fartmätaren och konstaterar att nålen är ända uppe på red line och jag bara väntar på att tanten i taket ska börja yla ”overspeed”, ”overspeed” och dessutom står båda throttlarna i idle...
2. april 2017/af Jens Trabolt

1000: The big one

12. juni 2016, Vidar Stener Ingebretsen og 1026 kilometer mellom regn, snø og haglbyger i ASH 31 Mi.
25. december 2016/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Træt af den kedelige ASK 21? Så prøv 1930’ernes 1-sædede skolekoncept!  

I gamle dage måtte eleverne i en svæveflyveklub tåle meget. De pædagogiske værktøjer og forholdet mellem flyvning og havari blev forbedret kraftigt, da der kom 2-sædede skolefly hvor instruktøren faktisk kunne flyve med. NORDIC GLIDING har været ”elev for en dag” og prøvet nogle af datidens skolefly under ”Oldtimer Rally” hos DASK på Arnborg.
26. september 2023/af Jens Trabolt

“Polish Start”: Hur minskar vi risken för ”midairs”?

Hur minskar vi risken för ”midairs”? I Polen har man funderat en hel del på detta och jobbat med nya grepp. Sedan ett par år använder man ett helt nytt startförfarande plus att man förbjuder tracking i realtid
20. september 2023/af Jens Trabolt

Jonker-entusiaster i halv og hel skala

Danske Erik Schultz og Niels Erik Pedersen er begge 60 år, Jonker-entusiaster og har brugt mange penge på hver deres elektrisk selvstartende JS3-svævefly. Men der er forskel på størrelsen af deres fly. Men ikke meget!
18. september 2023/af Jens Trabolt

Förslag till ny struktur av det undre luftrummet

I början av september presenterade Luftfartsverket (LFV) en utredning och förslag till ny struktur av luftrummet under 2 900 m STD, alltså det luftrum majoriteten av våra flygningar sker i!
13. september 2023/af Jens Trabolt

Grob 109B som ”hot-rod”-multiværktøj?

Forrige år kom nyheden om 100 hk-opgradering til G109 B. Men mere power er godt! Tysk firma tilbyder nu certificering med den store 141 hestes turboladede Rotax 915-motor og constant speed-propel. Det giver mulighed for at flyslæbe.
12. september 2023/af Jens Trabolt

Kæmpedrone i luften under Junior-EM på Arnborg!

Ingen panik! Der var fuldstændig styr på situationen, da en professionel dronefotograf efter aftale med Junior-EM-teamet optog de fedeste film.
11. september 2023/af Jens Trabolt

Med TMG på strandtur

En 65 hestes MotorFalke er nok ikke det mest oplagte bush-fly, men det er der ingen som har fortalt flyets ejer Niels Arild Jakobsen fra Skive Svæveflyveklub. Han og klubkammeraten Thomas H. Sørensen har flere gange deltaget i det interessante Blokhus Strand-fly-in med OY-NAX, senest 20 august, hvor både deltagere og strandgæsterne fik en stor oplevelse.
9. september 2023/af Jens Trabolt

JEGC 2023: I huvudet på en gammal steward

För nionde gången var jag steward på ett VM eller EM. Den här gången på junior EM i Danmark, där Arnborg, danska segelflygets center, tog emot 56 juniorer från 16 nationer, 36 i klubbklassen och 20 i standard, i början av augusti. JEGC är årets stora segelflyghändelse i Norden.
5. september 2023/af Jens Trabolt

Norsk verdensmester i Virtual Sailplane Grand Prix

Det blev Arne Martin Güettler som gik med sejren i det 2. FAI Virtual Sailplane Grand Prix som er en del af IGC og FAIs lovende Esports-koncept.
4. september 2023/af Jens Trabolt

DSvU: “Tak til de mange frivillige”

Sommerens mange mesterskaber på Svæveflyvecenter Arnborg har krævet en stor arbejdsindsats, og for at få disse konkurrencer afviklet har et stort antal frivillige lagt sjæl og kræfter i projekterne. Stort tak, lyder det her fra Hovedbestyrelsen i DSvU.
1. september 2023/af Jens Trabolt

Kvinnorna som går emot stereotypen!

De europeiska mästerskapen för juniorer i segelflyg hölls i år på Arnborgs flygfält i Danmark. Drygt 50 piloter deltog och fyra tävlande piloter var kvinnor. Detta är en högre siffra än vad det brukar vara på tävling och motsvarar nästan 10% kvinnliga piloter!
31. august 2023/af Jens Trabolt

Ungdomar fick gratis intro-kurs i Västerdalarnas FK

26–27 augusti anordnade Västerdalarnas Flygklubb en kostnadsfri introduktionskurs för ungdomar i åldrarna 15–25. Tanken bakom gratiskursen var att främja segelflyget och att fler ungdomar skulle intressera sig för sporten.
30. august 2023/af Jens Trabolt

Gösta Arvastson 1943-2023

Gösta Arvastson, Segelflygförbundets förste ordförande, har gått bort. Minnesord av Bertil Ohlsson.
29. august 2023/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Vi är segelflygare!”

Flygsportförbundet har kommunicerat att vi segelflygare ska kalla oss flygsportare och inte segelflygare och att våra landslagspiloter representerar Flygsportförbundet. Reflektioner om identitet og kultur från Junior-EM.
28. august 2023/af Jens Trabolt

Svæveflyvningen på første parket i Roskilde Airshow

Straks under 20 000 fly-fans var mødt op til denne weekends Roskilde Air Show ved København. Himmelballetten med svævefly var en herlig afveksling til efterbrændere og jagerfly.
22. august 2023/af Jens Trabolt

Mindeord Lars Agesen-Pagh 1974-2023

Formand i DSvU Jens Hansen skriver her i anledning af Lars Agesen Paghs bortgang d. 19 august.
22. august 2023/af Jens Trabolt

Lars Agesen-Pagh er gået bort

DSvUs afgående generalsekretær Lars Agesen-Pagh er gået bort efter længere tids sygdom.
21. august 2023/af Jens Trabolt

Grøn strøm til en grøn sport?

Høje energipriser og klimadiskussion har fået flere nordiske flyveklubber til at montere solceller på taget. I mange tilfælde kan det være en god investering, men ønsket om at bidrage til en grøn sport og være selvforsynende med egenproduceret strøm store dele af året er også en parameter i nogle af projekterne.
17. august 2023/af Jens Trabolt

Reception for Lars Agesen-Pagh aflyst

DSvUs afgående generalsekretær Lars Agesen-Pagh skulle have været centrum for en afskedsreception på søndag d. 20 august. Det er desværre aflyst.
16. august 2023/af Jens Trabolt

Junior-EM: Alle fly og piloter intakte

Deltagerne og arrangørerne af Junior EM på Arnborg viste klasse og kæmpede sig gennem til et gyldigt mesterskab trods svære vilkår. Men vigtigst af alt; havari-trenden blev brudt – ingen skader eller havarier.
14. august 2023/af Jens Trabolt