I mundbindets skygge

En sport i total lockdown. Øde og låste flyveklubber, ingen aktivitet trods flyvevejr, ingen havde forventet denne situation. NORDIC GLIDING gør her en foreløbig retsmedicinsk undersøgelse over en historisk krise.

Tekst og foto: Jens Trabolt

Mange svæveflyveklubber måtte ændre på daglige rutiner for at overholde reglerne: Her er det briefing med frisklufts-koncept og rigelig afstand i Nordsjællands SFK, 24. april. Poul Lodrup og Nina Tuxen i midten er samboende. Det forklarer den manglende afstand.

Vi har prøvet det før. Men i et begrænset omfang. For præcis 10 år siden var det meste af flytrafikken grounded i Europa på grund af det islandske vulkanudbrud og resulterede askesky over Europa.

Det varede mindre end 10 dage, men var den til dato største nedlukning af flyvningen siden 1. verdenskrig.

[quads id=1]

Denne krise skulle vise sig at være et sandt myggestik i sammenligning med den gigantiske Corona-krise, som har plaget verden – og ikke mindst vores elskede sport –siden midten af marts.

Forbundene i både Norge, Sverige og Danmark har reageret med at følge de generelle nationale retningslinjer, hvilket er en forståelig og sympatisk reaktion; Som sport har vi et samfundsansvar, og smittespredning er en usynlig fjende.

Men landene imellem har der været, og er fortsat, forskellige strategier, og det påvirker også flyvningens vilkår: I Danmark har man på myndighedsniveau implementeret en mere restriktiv linje end fx i Sverige, og man ønskede fra den danske forbunds-hovedbestyrelse at være loyal overfor resten af samfundet.

Det betød, at de sjællandske klubber i slutningen af marts kunne se deres skånske kammerater nyde svæveflyvningen på den anden side af Øresund, men kunne ikke selv tage del i flyvningen.

I Danmark var det først i starten af april, at man sanktionerede 1. sædet flyvning med strengt hensyn til de øvrige hygiejne-retningslinjer. Endelig kom der d. 21. april grønt lys fra den danske svæveflyveunion til 2-sædet flyvning i begrænset omfang.

Denne lempelse var med udgangspunkt i de opdaterede guidelines fra Danmarks Idrætsforbund. Det gav endelig mulighed for kortere skoleflyvning med elever, checkstarter eller træningsflyvninger, som kan forsvares ud fra et sikkerhedsperspektiv.

Corona-praksis: Maksimum 1 person i startvognen, flankeret af rigeligt mængder håndsprit.

Corona-praksis: Her har man blokeret passagersædet i klubbens wirehenter.

Det betaler sig med dygtige forbund

I Norge blev VFR-flyvning indledningsvist forbudt af Avinor, hvilket vakte en del forundring i miljøet. Argumentet var, at ATC-mandskabet var blevet reduceret med cirka 70%. Men den kommercielle flyvning var stort set indstillet, så det burde give tilstrækkelige ressorucer til VFR-flyvningen.

Siden hen blev det forbud løftet til, at man skulle søge om godkendelse før hver VFR-flyvning, og endelig blev forbuddet løftet helt, hvilket kom som en lettelse for mange klubber.

NLF, det norske luftsportsforbund, var uden tvivl medvirkende til, at forbuddet blev ophævet d. 15.april, da man med rette (og ud fra et flot og sobert arbejde) kunne påpege de juridiske problemer i at opretholde en begrænsning af luftrummet i over måned ud fra et argument om ”nødforanstaltning”.

Desuden påpegede NLF i 2 gennemarbejdede breve til Luftfartstilsynet, at den juridiske hjemmel ud fra lovteksten var tvivlsom. Det betaler sig altså med et stærkt forbund som kan gå i velforberedt dialog med myndighederne. Der var indtil 11. maj efter NLFs fortolkning et forbud mod skoleflyvning i ”Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet”, fordi 2-meter distancekravet ikke kan overholdes (medmindre det gælder personer fra samme husstand)

Der blev arbejdet på en norsk branchestandard i samarbejde med de kommercielle flyveskoler som også har en naturlig interesse i at få gang i skolingen. Det lykkedes 11. maj, hvor det norske forbud mod skoleflyvning endelig ophævet, hvilket var meget velkomment for mange elever og instruktører.

Tomme nationalcentre

Steinar Øksenholt, fagchef i Seilflyseksjonen, så også aktivitetsnedgangen i ensom majestæt fra sit kontor på nationalcenteret Starmoen:

Jeg har de sidste 14 dag siddet på Starmoen. Det er en mærkelig oplevelse – aktiviteten er mindre end i de mørke vintermåneder. Bare et toilet er åbent og alt andet er stengt ned”.

Steinar var dog fortrøstningsfuld for, at centeret kunne åbne senere i maj, hvilket også er en nødvendighed for minimere de efterhånden store tab på marts/april-måned.

”En underlig oplevelse at gå rundt på et tomt nationalcenter midt i flyvesæsonen”, siger fagchef i Seilflyseksjonen Steinar Øksenholt om kontortjansen på norske Ole Reistad Senter .

På Arnborg i Danmark har Generalsekretær Lars Agensen-Pagh også set nedgangen:
”Vi har i modsætning til vores norske kammerater ikke haft nogen luftrumsrestriktioner, men trods dette har vi haft cirka en halvering af aktiviteten fra sæsonstart til 13. april. Sidste år havde vi over 100 slæb i perioden. Nu har haft bare 52”, siger han.

Corona-mulighed: Svæveflyvning i Kastrup

Aflysninger eller udsættelse?

Ikke bare har Corona-krisen haft en enorm betydning for forbundsaktiviteterne og de lokale klubber, men det er fortsat enormt svært at planlægge – for hvad bliver situationen i næste uge?

Dette skrives ultimo maj, og når du læser dette, kan situationen vel være en anden. Konfronteret med denne problematik er det ikke mærkeligt, at vores store mesterskaber har været krisens første ofre: Det må være særdeles bittert for arrangørerne af fx VM i Stendal eller i Frankrig at måtte aflyse mesterskaberne, men store investeringer som skulle gøres tidligt i projektet gjorde disse mesterskaber for risikable.

Producenter vs Corona: Opdatering

På de hjemlige fronter har Eskilstuna Open været nødsaget til at kancellere – både på grund af forsamlingforbuddet som gælder over 50 personer og fordi det svenske Flygsportsforbundet ikke vil sanktionere mesterskaber i Sverige indtil slutningen af maj. SM på Feringe i slutningen af juni/starten af juli er desværre også blevet aflyst.

I Norge var bl.a. NM på Fagernes 13-20. juni også længe udsat, da det norske generelle forbud mod kultur- og idrætsarrangementer indledningsvist gjaldt frem til 15. juni 2020. Men forbuddet blev ophævet, og NM kører indtil videre som planlagt. Det er da et lyspunkt.

I nogle klubber blev ikke-esssentiel 2-sædet flyvning klaret virtuelt: Her flyver Nordsjællands SFK’s Stella Malene Tonsberg en checkstart på simulator med landing på Gørløses bane 28.

…instruktøren Torben Sømoed kommer med gode tips og desinficerer bagefter joysticket, så næste pilot kan komme til.

Danmarksmesterskaberne på Arnborg sidst i maj blev også flyttet til August. Sun Air Cup og Juniormesterskaberne i juli afvikles som planlagt – indtil videre!

De nordiske SVEDANOR-kurser og Segelflygets tekniske kurser har selvsagt også måtte aflyses indtil videre, og dette berørte også fjeldflyvningskurset på Vågå Wavecamp, hvor deltagerne måtte rejse hjem før tid. Fra juni og frem ventes de svenske SveDaNor-kurser at køre som planlagt, siger Forbundschef Henrik Svensson til NG. Det samme gælder de norske SveDanor-kurser.

Nye muligheder

En Corona-lockdown har dog givet flyvninger, som ellers ville være umulige. ”Er der nogen som ikke har fløjet lowpass i TMG over Kastrup lufthavn?”, var standard-joken på Facebook, og flere danske svæveflyvere kunne poste videoer af termikflyvning over København city i 5000 ft. Noget som ellers ville være umuligt i ”fredstid”.

Condor-entusiasterne har også haft kronede dage. Her har rekrutteringsmulighederne været rigtig gode blandt flyvehungrende svæveflyvere, og aktiviteten har været øget markant i alle lande.