Jobopslag: Vil du være ny Generalsekretær i DSvU?

Som generalsekretær skal du være leder af vores unionskontor på Arnborg og sikre godt samspil med svæveflyveklubberne, fagudvalg, idrætsforbund, offentlige myndigheder og den politiske del af organisationen. Du vil også i nogen grad blive involveret i ledelse af Svæveflyvecenter Arnborg, skriver DSvU i dette jobopslag.

Tekst: DSvU

Dansk Svæveflyver Union (DSvU) repræsenterer de danske svæveflyveklubber og er en paraplyorganisation for svæveflyvning i Danmark.

Som generalsekretær skal du være leder af vores unionskontor på Arnborg og sikre godt samspil med svæveflyveklubberne, fagudvalg, idrætsforbund, offentlige myndigheder og den politiske del af organisationen. Du vil også i nogen grad blive involveret i ledelse af Svæveflyvecenter Arnborg.

Et godt humør og fokus på god trivsel på kontoret og generelt i organisationen er vigtigt for os. Du er proaktiv, løsningsorienteret, fleksibel og trives i et miljø med mange interessenttyper.

Som generalsekretær skal du kunne sætte dig ind i komplekse emner på forskellige områder. Du skal være den samlende figur for kontoret og de ansatte.
Du skal bistå det politiske arbejde i organisationen, hvor din opgave er at sikre forbindelsen mellem det politiske og det udførende arbejde.

Opgaver og Ansvar:

Du vil få til opgave at lede og fordele opgaverne i DSvU og sammen med p.t. 3 medarbejdere gennemføre den daglige drift samt koordinere aktiviteter i forhold til mange frivillige i organisationen. Dette inkluderer blandt andet:

• Myndighedskontakter
• Samarbejde med Idrættens organisationer inklusive opfølgning på strategiaftaler
• Samarbejde med/støtte til DSvU’s bestyrelse, fagudvalg og klubber
• Regnskab samt budgetlægning og opfølgning herpå
• Assistance ved afholdelse af diverse møder, konferencer etc.

Kompetencer og erfaring:
Den rigtige person har stærke samarbejdsevner samt kendskab til/erfaring med:

• Personaleledelse
• Strategiarbejde
• Samarbejde med offentlige organisationer
• Hvordan der arbejdes effektivt i frivillige organisationer
• Regnskab
• IT (MS Office, E-conomics)

Erfaring med svæveflyvning vil være en fordel, men er ikke en betingelse.
Sprog: Dansk, engelsk og gerne tysk

Arbejdssted:
Svæveflyvecenter Arnborg med mulighed for hjemmekontor

Arbejdstid:
Fuldtid med 37,5 timer i gennemsnit pr. uge. Der må påregnes varierende timeantal pr. uge og noget aften- og weekendarbejde. Det forventes ikke at der forekommer overtid i stillingen.

Rejsedage:
Der må forventes enkelte rejsedage ifm. møder med Danmarks Idræts Forbund, Trafikstyrelsen etc.

I øvrigt:
Generalsekretæren refererer til formanden for DSvU’s hovedbestyrelse

Send din ansøgning med tilhørende bilag til formand for DSvU’s hovedbestyrelse Jens Hansen, formand@dsvu.net (Emnefelt: “Generalsekretær”) senest 20. august 2023.

Du er også velkommen til at kontakte DSvU’s formand telefonisk på +45 81756583 for at høre mere om stillingen.

Der vil være tale om en åremålsansættelse med mulighed for forlængelse.

Kørekort:
A10(Villig til at bruge egen bil i jobbet), B(Almindelig bil),