Klubtræning i udelandinger

Klubtræner i Nordsjællands Svæveflyveklub, Torben Fuglsang, arbejder systematisk med nye piloters tilbageholdenhed overfor udelandinger. Træningen skal være så realistisk som muligt, siger han.

Tekst: Jens Trabolt

“”Piloten som lærer at lande ude oplever en utrolig frihed i flyvningen. Man slipper sin lokale flyveplads og kan nu flyve længere og samtidig giver det en tryghed, når man lærer teknikken. Der er mange piloter som har følgende kommentar efter første udelanding: ”Det er en kæmpe ting, som bliver banket ned til sin rette mentale størrelse”, siger Torben Fuglsang

Klubtræner i Nordsjælland Torben Fuglsang

Der findes rigtige og mindre rigtige angrebsvinkler, når vi træner udelandinger. Det at flyve afsted med den mission at lande ude på en forhånd identificeret mark, tror jeg ikke er den rigtige. Man er nødt til at gøre det så realistisk som muligt.

Til briefingen om morgenen identificerer vi de piloter, som ønsker at træne udelandinger, og så sætter vi en opgave op – gerne af typen 100 km – til dem, som de skal gennemflyve. Det betyder, at de får en mental forventning om, at måske ikke kommer hjem igen.

På forhånd har vi arrangeret, hvem som henter dem. Men det skal være rigtigt svæveflyvevejr, så det bliver så realistisk som muligt. Vi sender ikke piloterne afsted i 1000 ft overcast så de kan udelande 1 km fra klubben. Det giver ikke meget værdi i træningen og for pilotens egen selvrespekt”, siger Torben Fuglsang.

At udelande er hårdt arbejde – for hovedet!

Men det er ikke altid det lykkes at lande ude: ”Sidste år havde vi sat en opgave op med det delvise formål at fremprovokere en udelanding. Men piloterne var for dygtige og gennemførte. Vi skulle have valgt et område med kendt dårlig termik i stedet”, siger Fuglsang.

Men i virkeligheden er det utrolig enkelt at lande ud, når man først har lært teknikken. I Danmark i hvert fald er der rigtig mange egnede marker, som er længere end vores flyvepladser. Der er oftest ingen andre fly i landingsrunden eller trafik på ”landingspladsen”, som man skal tage hensyn til.

Når man har identificeret udelandingspladser under en strækflyvning giver det tryghed – er man i 1600 ft over en udelandingsplads giver det mentalt overskud til at søge termik lidt længere væk, og derved hoppe fra fremskudt ”base” til fremskudt ”base”, konkluderen klubtræneren.