Långt före sin tid – SZD 8 Jaskolka – ikonisk pärla från 50-talet

Jaskolkan (Svalan) var först med många delar vi idag tar för självklara och en viktig del i ett paradigmskifte för vad som ansågs vara viktiga parametrar i ett modernare segelflyg. NG:s Bernt Hall har flugit det polska segelflygplanet med karisma och ”racing vibbar” - 50-talets Jonker JS3?

Text: Bernt Hall /Fotos: Bernt Hall, Ole Steen Hansen

Jaskolka OY-XCN

Link to automatic translation

Jaskolkan var inte bäst i absoluta prestanda då den kom. Kanske inte ens i absolut världstopp med de egenskaper man då värderade högt som låg sjunkhastighet och goda termikegenskaper. Men man hade nu på allvar börjat identifiera andra kvaliteer som prestanda i högre farter i kombination med goda stigprestanda.

Jaskolka har dessutom en aura och karaktär omkring sig tillsammans med ett utseende som är vackert. Somliga säger häftigt. Författaren fick liknande vibbar av att det här är ett coolt segelflygplan, en racer, på samma sätt som första gången man såg och flög, en JS 3 Rapture i våra dagar. Det skiljer dock mer än 60 år mellan dessa konstruktioner och mycket har hänt när det gäller material, profiler och så vidare. JS 3:an har dubbelt så bra bästa glidtal till exempel. Kommer man upp i lite farter är skillnaden gigantisk.

Bernt i Jaskolka

SZD, statlig koncern för flygplanstillverkning

I början av 50-talet ansåg man på statliga SZD i Polen att ett nytt segelflygplan med mycket goda prestanda skulle tas fram. SZD hade lite olika beteckningar under den här tiden men hade som uppdrag att ta fram och producera segelflygplan i den statligt 100% reglerade flygindustrin.

Læs mere om SZD i artiklen her

I planekonomins tidevarv i öststaterna var det inte nya marknader i väst som var den huvudsakliga drivfjädern utan mer en önskan om att utveckla något som var bättre och gav rubriker i form av tävlingsframgångar och rekord nationellt och internationellt. Något som ”folket” kunde känna delaktighet i och vara stolta över i efterkrigstidens begynnande framtidsoptimism.

Men lite Dollar i inkomster från väst var nog inte heller fel och Jaskolka exporterades till ett flertal länder. Prototypen flög 1951 varefter en del modifikationer gjordes och serieproduktionen startade 1952

SZD som producerade segelflygplan på flera håll i landet var en stor enhet i en statlig koncern för flygplanstillverkning vid den här tiden. SZD:s utvecklingscentrum låg i Bielsko-Biala och bestod bland annat av flera design-celler av ingenjörer som till viss del tävlade mot varandra att ta fram aerodynamiskt intressanta segelflygplan i den spetsteknologiska framkanten. Snacka om drömjobb för unga polska flygingenjörer där dom fick ta fram hela flygplan och inte bara delar av ett flygplan som i den militärinriktade flygindustrin.

Jaskolkateamet leddes av Tadeusz Kostya. Lite som Akafliegs i Tyskland men här med statliga pengar fullt ut till forskning, löner och material. Här tog man fram spännande segelflygplan som flygande vingar, canardkonstruktioner (stabben fram….), extrema ava-kärror med mera.

Långt ifrån alla ”experiment” kom dock till serieproduktion men de som gjorde det får alla ses som lyckade och här skall det handla om Jaskolka som tillverkades i 135 exemplar i Polen men även byggdes på licens i DDR och i China, där som Shenyang X10 Qian Jin. Spännvidden var 16 m med Fowlerklaffar och den hade (tyvär) en icke laminär amerikansk NACA-profil. Laminära profiler var vid den tiden ej utprovade eller särskilt kända i segelflygsammanhang. I det avseendet kom nog Jaskolka lite för tidigt. Men man lade mycket vikt vid övergången vinge kropp. Vingarna var helt klädda i fanér, endast rodren var dukklädda.

Bästa glidtal 28.5 vid 82 km/h låter inte så högt men det låg vid en betydligt högre fart än som var vanligt vid den här tiden. I Sverige flög vi fortfarande Weihe som hade ett bästa glidtal på 29 vid måttliga 70 km/h.

Resurserna var enorma hos SZD och medgav också ständig produktutveckling av respektive typ så det finns många versioner av de typer som passerade prototypstadiet. 1954 fick man t.ex fram en ny version Jaskolka 14X som dock bara blev en prototyp men som 1956 följdes a Jaskolka 17X som byggdes i fyra ex. Mest kännetecknande för dessa båda var att dom hade V-stjärt, den senare även en NACA laminarprofil och helt infällbart landningsställ. Fart för bästa glidtal låg nu på hela 96 km/h. Tyvärr uppnådde man inte de prestandavinster man förväntat sig med 17X varför inga ytterligare blev byggda. Ett ex hänger i taket på flygmuseumet i Krakow. Tyvärr i ganska dåligt skick.

Fokus för konstruktörerna på SZD under denna efterkrigsperiod hade svängt ifrån att i första hand konstruera för bra stigprestanda till att i stället sikta mot goda prestanda under rakflygning i högre farter. Det var något nytt vid den här tiden. Även om vissa segelflygare i USA också hade börjat fokusera mer på fart. Men då handlade det om experimentklassade one-off segelflygplan. Intressant att några av Jaskolkans versioner exempelvis hade vattentankar på 95 liter.

Totalt 15 världsrekord i distans och hastighet på slutna banor slogs av Jaskolka som därmed visade sin potential.

OY-XCN

OY-XCN som författaren hade nöjet att flyga hos DaSK på Arnborg i Danmark i augusti 2022, byggdes 1958 i den sista versionen kallad SZD-8 TER ”ZO” och kom till Danmark som begagnad från Finland 1975. Den passerade därefter ett antal ägare innan den hamnade hos DaSK (Dansk Segelflyghistorisk Klub) och grundöverseddes 2004.

Då hade det funnits en annan Jaskolka i Danmark sedan 1964 nämligen OY-BTX. Den kom från Sverige och hade ägts av Aeroklubben i Göteborg (som senare blev Göteborgs Segelflygklubb) sedan sommaren 1962 som SE-SZG. Den var således bara i Sverige under två säsonger. Den var tillverkad 1957.

Göteborgs segelflygare var ”husvilla” under den här tiden och höll till på flera ställen som Säve, Tånga Hed vid Vårgårda och hos Borås Segelflygklubb på Viared.

Kanske var det därför den såldes trots att den var ganska enkel att montera men inte mådde väl av att stå ute. I Borås kommer äldre medlemmar fortfarande ihåg Jaskolkan. Tyvärr totalhavererade den (BTX) 1976 i Danmark efter att den sålts dit.

Överhuvudtaget hade segelflygarna i Göteborg en faiblesse för lite udda segelflygplan i ”Bergfalkelandet” Sverige. Göteborgarna hade på 60-talet bland annat en tjeckisk L13 Blanik under några år. Plåt klarade bättre att stå ute. Men man fick inte skola med den ”si du” enligt Lennart Ståhlfors som styrde den svenska utbildningsverksamheten mycket framgångsrikt men med järnhand.

Instrumentbräda

Udda kombigivare till totaltryck och TEK

Jaskolka klaff och bromshandtag

Praktiskt bärhandtag

Full av små finesser

Mest notabelt på utsidan är bortsett från de vackra linjerna den skjutbara huven a la’ P51 Mustang. Den går att ha ”lite” öppen även under flygning. Samma lösning finns ju även på bakre huven i tvåsitsaren Bocian som ju är en tvåsitsig utveckling som skedde ungefär samtidigt med Jaskolka.

Vingprofilen på Jaskolkan var amerikansk, NACA 43-012A. Även den framgångsrika standardkärran Mucha Standard har en ganska likartad kroppsform med ännu mer neddragen huv som gör att man över 120 km/h upplever att man står upp och flyger. Den vann VM 1958 i standardklassen med Adam Witek. Det var först med de mycket framgångsrika Foka och Zefir i början av 60-talet polackerna gick ifrån denna kroppsform till förmån för betydligt mer slimmade dito.

Det halvt infällbara landningstället på Jaskolkan är en annan grej som var lite mode på 50-talet. Man litade tydligen inte helt på att piloterna skulle klara att komma ihåg att fälla ut stället vid landning. Så en liten bit blev kvar ute även i infällt läge. Blanik hade ju samma finess liksom en del motorflygplan.

Långt före sin tid var att alla roder på Jaskolka, klaffar, skevroder och luftbromsar ansluts automatiskt! Det finns även en automatisk wirespännare som justerar spänningen i vajrarna beroende på temperaturer. Kom ihåg, polackerna flög mycket våg och i moln till höga höjder.

Stabilisatorhalvorna fälls upp mot fenan vid nedmontering, mycket praktiskt! Vissa delar som vingrotsövergång och kroppsnosen var för första gången byggda i plast. Och några versioner hade som sagt vattentankar på upp till 95 l.

Roderok Jaskolka

Fowlerklaff spalt Jaskolka

Fowler + vingövergång Jaskolka

Andra intressanta delar är de så kallade Fowlerklaffarna som ökar vingytan något (”Fowler light”) när de fälls ut i något av de två kurvlägena 12o resp 25o. Man får då också en tydlig spalt mellan vinge och klaff i utfällt läge. Fanns även senare på kultflygplanet SZD 19 Zefir som kom i decennieskiftet till 60-talet. Men denna typ av klaffar fanns också på den massproducerade tvåsitsiga Blaniken från Tjeckoslovakien. Vingyteökande klaffar nådde väl sin topp när Helmuth Reichmann vann VM 1978 i SB11, konstruerad och byggd av Akaflieg Braunschweig. Mäktiga tvåsitsaren Mü27 från Akaflieg München har också denna klafflösning liksom några andra akafliegprojekt. Just nu under utveckling är fs36 hos Akaflieg Stuttgart som också har flybywire styrsystem. Så det finns fortfarande en tro på att variation av vingytan kan ge fördelar. Men det har hittills varit för dyrt och riskabelt att tillverka i serie och ingen producent har i modern tid vågat sig på detta. Men på 50-talet kunde man!

På vingspetsarna finns inga winglets. Dom var inte uppfunna då… Men den har istället spolformade kroppar längst ut som lite liknar vingtankar som en del motorflygplan hade. Bidrog till att skydda skevrodren om vingen gick ner i marken. I dessas bakdel liksom på sidorodret sitter de på polska segelflygplan från den här tiden obligatoriska avledarna av statisk elektricitet. Inte utan orsak, polackerna har varit och är mycket duktiga på molnflygning. Säkerligen en av förklaringarna till att Wroblewski vann VM 1965 i South Cerney i England i öppna klassen (!) med standardkärran Foka 4 mot t.ex plastkärror med större spännvidd som D36, föregångaren till ASW 20.

Pionerer: D36, plastflygplanens stamfader

Nåväl, Jaskolka gick ganska bra. På VM 1956 samt 1958 blev den 3:a resp 5:a. Den slog flera världsrekord.

Andra smarta detaljer är ett på bakkroppen infällt vridbart handtag att bära i. Ett väl tilltaget bagagerum bakom föraren kompletteras av väl tilltagna fickor på cockpitsidorna och i vingrötterna. Något som ibland saknas eller är bristfälligt utförda på moderna flygplan idag.

Man sitter bekvämt, något tillbakalutad. Sikten är utmärkt – även bakåt. Reglagen välplacerade och nåbara. Står högt på stället med mycket god markfrigång. Hjulbroms i luftbromsens bakersta läge. Ställbara sidroderpedaler. Fjädertrim. Författaren provade både flygbogsering och vinschstart. I det senare fallet med c/g koppling . Inga problem, lugn och harmonisk oavsett startmetod.

Jaskolka högt ställ och praktisk dansk hangarvagn

Praktisk information som DaSK brukar ha på sina flygplan

Styrspaken är som på de flesta polska flygplan ganska stor vilket gäller även deras modernare flygplan som olika Jantarvarianter. Roderharmonin är utmärkt med ganska stora rodervägar vilket gäller även för sidrodret. Bakkroppen är ganska lång vilket bidrar till en god stabilitet.

Skevrodren följer klaffen med halva klaffens utslag. Med utfällda Fowlerklaffar är den lite trögare i rollplanet. Man bör ha fastställt att man verkligen hittat en ok termikblåsa innan man skickar ut klaffarna. Inga problem att hålla tråden i mitten vid svängväxling. Det kändes bäst att kurva i 65 km/h i den näst intill obefintliga termiken. Stallfarten låg vid ca 55 km/h med utfällda Fowler. Inflygning för landning med ställ och Fowler ute innebär inga överraskningar . Luftbromsarna av Schempp-Hirth typ på vingens över och undersida är ganska långa men sticker inte ut så mycket och är måttligt effektiva, kanske för att de sitter långt bak på vingkordan. En liten skida finns under nosen i fram.

Generellt kan man säga att Jaskolka är en väldigt lyckad och trevlig konstruktion långt före sin tid som det är en ära att ha fått pröva under två korta flygningar. Det finns bara en dryg handfull flygande Jaskolka i världen idag vad vi känner till, förutom den i Danmark även i England, Belgien och Polen. Den danska är i toppskick och vårdas ömt av sin ägare DASK på Arnborg.

Data

Spännvidd 16 m

Längd 7,42 m

Vingyta 13,6 m2

Sidoförhållande 19

Profil NACA 43 012A

Tomvikt ca 270 kg

Max flygvikt 355 kg (med vatten 460 kg)

Max vingbelastning 26 kg/m2

Max fart 250 km/h

Max belastning +3,5 g

Bästa glidtal 28,5 vid 82 kmh (med vatten vid 92 km/h)

Flygning med veteransegelflygplan sker

16-18 Juni Flyghelg Ålleberg/Sverige
1 juli Flygning Arnborg Danmark
1-9 juli Flygvecka Ålleberg
11-13 augusti Flyghelg Ålleberg
19-27 augusti Flygvecka Arnborg
15-17 september Flyghelg Ålleberg

Flere historiske artikler

Træt af den kedelige ASK 21? Så prøv 1930’ernes 1-sædede skolekoncept!  

I gamle dage måtte eleverne i en svæveflyveklub tåle meget. De pædagogiske værktøjer og forholdet mellem flyvning og havari blev forbedret kraftigt, da der kom 2-sædede skolefly hvor instruktøren faktisk kunne flyve med. NORDIC GLIDING har været ”elev for en dag” og prøvet nogle af datidens skolefly under ”Oldtimer Rally” hos DASK på Arnborg.
26. september 2023/af Jens Trabolt

Varför har amerikanska segelflygplan så dåliga prestanda?

I Europa är ASK 21 ett vanligt skolflygplan, kanske det vanligaste. ASK 21 har ett glidtal på 34. Många i Sverige menar att det är alldeles för dåligt för ett skolflygplan. I USA är Schweizer 2-33 det vanligaste skolflygplanet. Den har ett glidtal på 22. Varför har amerikanska segelflygplan överlag så dåliga prestanda? Kan inte jänkarna bättre?
30. juni 2023/af Jens Trabolt

Kvinnliga segelflygare i världsklass

Alla skandinaviska segelflygkvinnor inbjuds till det första, av många hoppas vi, Scandinavian Women Meet, 26 aug – 2 sep 2023. Lidt inspiration före detta: Ett galleri över några kvinnliga segelflygare, som satt avtryck i den mansdominerade segelflygvärlden.
23. juni 2023/af Jens Trabolt

Långt före sin tid – SZD 8 Jaskolka – ikonisk pärla från 50-talet

Jaskolkan (Svalan) var först med många delar vi idag tar för självklara och en viktig del i ett paradigmskifte för vad som ansågs vara viktiga parametrar i ett modernare segelflyg. NG:s Bernt Hall har flugit det polska segelflygplanet med karisma och ”racing vibbar” - 50-talets Jonker JS3?
14. juni 2023/af Jens Trabolt

Över Öresund från Sverige till Kastrup flygplats – 90 år senare.

Den 12 augusti 1933 blev Edmund Sparmann i ESG-31, SE-ADP, den förste att segelflyga, eller rättare sagt glidflyga, över Öresund. 1983 var jag involverad i återskapandet av flygningen 50 år senare. Nedslag i loggboken
1. juni 2023/af Jens Trabolt

Alexander Lippisch – ett rastlöst geni

Alexander Martin Lippisch (1894-1976) var en tysk flygplanskonstruktör, som konstruerade segelflygplan på 20- och 30-talet, byggde stjärtlösa motor- och segelflygplan och är en av skaparna av deltavingen.
Även om Lippisch förefaller ha varit en rastlös själ med en oförmåga eller ovilja att avsluta sina projekt, det fick andra göra, var han under mer än 10 år den mest inflytelserika konstruktören av segelflygplan under den, förmodligen, viktigaste perioden av segelflygets utveckling.
13. februar 2023/af Jens Trabolt

Johannes Lyng 80 år

En af dansk svæveflyvnings absolutte ”Grand Old Men”, Johannes Lyng, runder et skarpt hjørne den 2. februar 2023, hvor han fylder 80 år. Dette er en meget personlig hyldest til min gamle ”storebror”, skriver Ulrik Friis.
2. februar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

I luften efter en pause på 56 år

Den danske svæveflyvehistoriske klub, DASK har fået endnu et klenodie, en Dobbeltraab IV, i luften efter en pause på en menneskealder. Men ikke uden sværdslag: Hvordan genskaber man eksempelvis flyets logbog, når den er blevet væk?
12. oktober 2022/af Jens Trabolt

Cancer-syge børn fik oplevelser for livet i svævefly

Der er Oldtimer-rally på Svæveflyvecenter Arnborg i disse dage, og Dansk Svæveflyvehistorisk Klub skød eventet i gang lørdag d. 20. august med en dedikeret flyvedag for børn, som kæmper med cancer-sygdom. ”Det var en stor succes for alle parter, og alle frivillige leverede til topkarakter”, konkluderer formand i DASK, Klaus Degner.
23. august 2022/af Jens Trabolt

100 år sedan första entimmesflygningen

Den 18 augusti i år firar vi 100 års jubileet av den första segelflygningen längre än en timme.
18. august 2022/af Jens Trabolt

Vi minns: 90 år sedan Groenhoff omkom

Den 23 juli var det 90 år sedan Günther Groenhoff omkom i sin Fafnir på Wasserkuppes västhang. Groenhoff är segelflyget största affischnamn någonsin. Han är, vad jag vet, den ende segelflygare som nått riktig kultstatus redan under sin livstid. Och ändå blev han bara 24 år. Ett jubileum väl värt att uppmärksamma.
12. august 2022/af Jens Trabolt

VGC-rally 2022: Den levende svæveflyve-historie

Det årlige Vintage Glider Rally er en seriøs flyvefest i alle regnbuens farver. Et panorama ud over svæveflyvehistorien med flyvedygtige fly og en showcase for det store arbejde med at holde sjældne, gamle flykonstruktioner på vingerne. Det 49. Internationale Vintage Glider Rally blev afholdt i Celje, Slovenien, og her besøgte en gruppe danske DASK-entusiaster rallyet med 2 rariteter.
11. august 2022/af Jens Trabolt

Vi minns: 50 år sedan Göran Ax vann VM

I juli 1972, för 50 år sedan, vann Göran Ax sitt första VM, han vann även 1981. VMet ägde rum i jugoslaviska Vrsac, i nuvarande Serbien. Det blev ett VM med mycket cb och åska, överlag dåligt väder, massor med utelandningar, mycket molnflygning, två dödsolyckor, två fallskärmshopp och en riktigt dålig tävlingsorganisation. VM 1972 minns man kanske för hur eländigt och tragiskt det var, men framförallt för att Göran Ax, Sverige blev världsmästare.
10. august 2022/af Jens Trabolt

Litauisk utelandning – Nedslag i loggboken

"Petras drar på full gas med klaffen infälld och vi börjar skörda och mala säd. Till slut ser man inget framåt. Jag stirrar förtvivlat på fartmätaren som tycks fastnat på 60 km/h."
Interessant? Jo, här är Robert Danewids berättelse om en ekstrem utelandning under Baltic Cup i 1989, hvor Litauen forfarende var Sovjet-okkuperad.
21. april 2022/af Jens Trabolt

Lajos Rotter och Nemere: Ungersk segelflygpionjär

Efter artiklar om sovjetiskt segelflyg och om östtyska Lehrmeister stannar vi kvar i östra Europa och tittar på en ungersk pionjär:  Lajos Rotter var nog en av de första till at fokusera på högfartsprestanda med sin konstruktion ”Nemere” och beskriva delfinflygning - en – för tiden – ny flygstil. Han satte världsrekord i 1936 med en målflygning på 326.5 km och drygt 3.5 tim. Alltså med en medelfart runt 90 km/h – en imponerande snittfart för denna tiden. 
27. januar 2022/af Jens Trabolt

Richard Eppler, plastflygplanens pappa 1924-2021

Professor Richard Eppler avled i slutet av november i en ålder av 97 år. Eppler är en av de stora aerodynamikerna, speciellt vad gäller vingprofiler för modell- och segelflygplan.  Epplers största bidrag till segelflyget är dock att han är en av papporna till fs24 Phönix - det första segelflygplanet byggt helt i plastkomposit
10. december 2021/af Jens Trabolt

Minns du stickan? Nostalgitripp för nördar

Minns du finalglidningsstickan? Idag använder vi, såklart, digitala finalglidningsstickor, d v s segelflygdatorer, som själv hämtar input från GPS, fart-, höjdmätare och inlagd polarkurva. Fantastiska hjälpmedel, som gör att man kan finalglida med avsevärt bättre precision än med den gamla ”analoga” stickan. Men för att förstå hur finalglidningen fungerar kan det därför vara en god idé att förstå de bakomliggande sambanden.
7. december 2021/af Jens Trabolt

Danmarks Bergfalke (och en överlevare från det kalla kriget)

Den första danska Lehrmeistern hämtades i DDR med flygsläp sommaren 1959. OY-BAX skulle till klubben på Bornholm. När man passerade kustlinjen blev det östtyska gränsskyddet, som ju alltid var hyperalert, riktigt nervösa. Så de besköt släpet - som dock överlevde! Men i början av september i år fick vi tillfälle att flyga Lehrmeistern OY-BAX på Arnborg.
19. oktober 2021/af Jens Trabolt

”Det var fantastisk at flyve her”.

En gruppe entusiaster fik lørdag luft under vingerne til det unikke Lønstruptræf. "Vildt fantastisk", lød vurderingen.
27. september 2021/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Træt af den kedelige ASK 21? Så prøv 1930’ernes 1-sædede skolekoncept!  

I gamle dage måtte eleverne i en svæveflyveklub tåle meget. De pædagogiske værktøjer og forholdet mellem flyvning og havari blev forbedret kraftigt, da der kom 2-sædede skolefly hvor instruktøren faktisk kunne flyve med. NORDIC GLIDING har været ”elev for en dag” og prøvet nogle af datidens skolefly under ”Oldtimer Rally” hos DASK på Arnborg.
26. september 2023/af Jens Trabolt

“Polish Start”: Hur minskar vi risken för ”midairs”?

Hur minskar vi risken för ”midairs”? I Polen har man funderat en hel del på detta och jobbat med nya grepp. Sedan ett par år använder man ett helt nytt startförfarande plus att man förbjuder tracking i realtid
20. september 2023/af Jens Trabolt

Jonker-entusiaster i halv og hel skala

Danske Erik Schultz og Niels Erik Pedersen er begge 60 år, Jonker-entusiaster og har brugt mange penge på hver deres elektrisk selvstartende JS3-svævefly. Men der er forskel på størrelsen af deres fly. Men ikke meget!
18. september 2023/af Jens Trabolt

Förslag till ny struktur av det undre luftrummet

I början av september presenterade Luftfartsverket (LFV) en utredning och förslag till ny struktur av luftrummet under 2 900 m STD, alltså det luftrum majoriteten av våra flygningar sker i!
13. september 2023/af Jens Trabolt

Grob 109B som ”hot-rod”-multiværktøj?

Forrige år kom nyheden om 100 hk-opgradering til G109 B. Men mere power er godt! Tysk firma tilbyder nu certificering med den store 141 hestes turboladede Rotax 915-motor og constant speed-propel. Det giver mulighed for at flyslæbe.
12. september 2023/af Jens Trabolt

Kæmpedrone i luften under Junior-EM på Arnborg!

Ingen panik! Der var fuldstændig styr på situationen, da en professionel dronefotograf efter aftale med Junior-EM-teamet optog de fedeste film.
11. september 2023/af Jens Trabolt

Med TMG på strandtur

En 65 hestes MotorFalke er nok ikke det mest oplagte bush-fly, men det er der ingen som har fortalt flyets ejer Niels Arild Jakobsen fra Skive Svæveflyveklub. Han og klubkammeraten Thomas H. Sørensen har flere gange deltaget i det interessante Blokhus Strand-fly-in med OY-NAX, senest 20 august, hvor både deltagere og strandgæsterne fik en stor oplevelse.
9. september 2023/af Jens Trabolt

JEGC 2023: I huvudet på en gammal steward

För nionde gången var jag steward på ett VM eller EM. Den här gången på junior EM i Danmark, där Arnborg, danska segelflygets center, tog emot 56 juniorer från 16 nationer, 36 i klubbklassen och 20 i standard, i början av augusti. JEGC är årets stora segelflyghändelse i Norden.
5. september 2023/af Jens Trabolt

Norsk verdensmester i Virtual Sailplane Grand Prix

Det blev Arne Martin Güettler som gik med sejren i det 2. FAI Virtual Sailplane Grand Prix som er en del af IGC og FAIs lovende Esports-koncept.
4. september 2023/af Jens Trabolt

DSvU: “Tak til de mange frivillige”

Sommerens mange mesterskaber på Svæveflyvecenter Arnborg har krævet en stor arbejdsindsats, og for at få disse konkurrencer afviklet har et stort antal frivillige lagt sjæl og kræfter i projekterne. Stort tak, lyder det her fra Hovedbestyrelsen i DSvU.
1. september 2023/af Jens Trabolt

Kvinnorna som går emot stereotypen!

De europeiska mästerskapen för juniorer i segelflyg hölls i år på Arnborgs flygfält i Danmark. Drygt 50 piloter deltog och fyra tävlande piloter var kvinnor. Detta är en högre siffra än vad det brukar vara på tävling och motsvarar nästan 10% kvinnliga piloter!
31. august 2023/af Jens Trabolt

Ungdomar fick gratis intro-kurs i Västerdalarnas FK

26–27 augusti anordnade Västerdalarnas Flygklubb en kostnadsfri introduktionskurs för ungdomar i åldrarna 15–25. Tanken bakom gratiskursen var att främja segelflyget och att fler ungdomar skulle intressera sig för sporten.
30. august 2023/af Jens Trabolt

Gösta Arvastson 1943-2023

Gösta Arvastson, Segelflygförbundets förste ordförande, har gått bort. Minnesord av Bertil Ohlsson.
29. august 2023/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Vi är segelflygare!”

Flygsportförbundet har kommunicerat att vi segelflygare ska kalla oss flygsportare och inte segelflygare och att våra landslagspiloter representerar Flygsportförbundet. Reflektioner om identitet og kultur från Junior-EM.
28. august 2023/af Jens Trabolt

Svæveflyvningen på første parket i Roskilde Airshow

Straks under 20 000 fly-fans var mødt op til denne weekends Roskilde Air Show ved København. Himmelballetten med svævefly var en herlig afveksling til efterbrændere og jagerfly.
22. august 2023/af Jens Trabolt

Mindeord Lars Agesen-Pagh 1974-2023

Formand i DSvU Jens Hansen skriver her i anledning af Lars Agesen Paghs bortgang d. 19 august.
22. august 2023/af Jens Trabolt

Lars Agesen-Pagh er gået bort

DSvUs afgående generalsekretær Lars Agesen-Pagh er gået bort efter længere tids sygdom.
21. august 2023/af Jens Trabolt

Grøn strøm til en grøn sport?

Høje energipriser og klimadiskussion har fået flere nordiske flyveklubber til at montere solceller på taget. I mange tilfælde kan det være en god investering, men ønsket om at bidrage til en grøn sport og være selvforsynende med egenproduceret strøm store dele af året er også en parameter i nogle af projekterne.
17. august 2023/af Jens Trabolt

Reception for Lars Agesen-Pagh aflyst

DSvUs afgående generalsekretær Lars Agesen-Pagh skulle have været centrum for en afskedsreception på søndag d. 20 august. Det er desværre aflyst.
16. august 2023/af Jens Trabolt

Junior-EM: Alle fly og piloter intakte

Deltagerne og arrangørerne af Junior EM på Arnborg viste klasse og kæmpede sig gennem til et gyldigt mesterskab trods svære vilkår. Men vigtigst af alt; havari-trenden blev brudt – ingen skader eller havarier.
14. august 2023/af Jens Trabolt