Lajos Rotter och Nemere: Ungersk segelflygpionjär

Efter artiklar om sovjetiskt segelflyg och om östtyska Lehrmeister stannar vi kvar i östra Europa och tittar på en ungersk pionjär:  Lajos Rotter var nog en af de första till att fokusera på högfartsprestanda med sin konstruktion ”Nemere” och beskriva delfinflygning - en – för tiden – ny flygstil. Han satte världsrekord i 1936 med en målflygning på 326.5 km och drygt 3.5 tim. Alltså med en medelfart runt 90 km/h – en imponerande snittfart för denna tiden.

Tekst: Robert Danewid / Fotos fra diverse internetkilder

Link to automatic translation

Long read

Pionerer
serie i NORDIC GLIDING
Konstruktører, piloter og tænkere som har udviklet flyvningen

När jag var 14-15 år gammal läste jag Handbuch des Segelfliegen (på svenska) och blev djupt imponerad av Rotters flygning. Mina ”hjältar” i klubben flög sina måldiamanter, oftast från Sövde till Västervik, i Ka 6, och det tog, om de kom fram, 6-7 tim. Rotter hade gjort samma sak mer än 30 år tidigare på under 4 tim och dessutom i allt annat än bra väder!

Lajos Rotter (th) med Nemere. Soldaten är okänd.

Lajos Rotter i Nemere. Notera hålen i huven, som var tänkt att utgöra ventilation. Förmodligen även en eftergift till dåtidens tänk att piloten måste känna och ”lukta” fartvinden.

Lajos Rotter var Ungerns mest kända segelflygare före kriget. Han föddes i Budapest 1901. Lajos blev redan tidigt intresserad av flygning. 1909 flög fransmannen Louis Bleriot över Engelska Kanalen. Han besökte därefter Ungern och gjorde här tre demonstrationsflygningar. De gjorde ett bestående intryck på den åttaårige Lajos. Han bestämde sig för att bygga och flyga med egna flygplan när han blev vuxen.

Rotter studerade till ingenjör i mekanik och han var med och startade en flygklubb på universitetet. Vid 20 års ålder designade han sitt första flygplan. Det hade 13 m spännvidd. Vidare konstruerade han en motorseglare, som påminde om tyska Vampyr, och som hade en 18 hk motor.

När han var 22 startade han tillsammans med bröderna Gyula and László Feigl eget företag, FEIRO (Feigl-Rotter) med avsikten att designa tvåsitsiga biplan och fyrsitsiga monoplan. Fyrsitsiga FEIRO I ”Daru” flög 1924. 

FEIRO I ”Daru” flög 1924. Konstruktionen influerade konstruktörerna bakom Charles Lindberghs ”Spirit of St Louis”, som bara skiljer sig från Daru i detaljerna.

Fr o m 1929 ägnade sig Rotter år segelflyg. 1931 tog han sitt C-diplom. Strax därefter bildade han Ungerns ledande segelflygklubb i Hármashatár-hegy (utanför Budapest). Här satte han 1934 ett berömt ungerskt uthållighetsrekord i sin egenkonstruerade Karakan med 24 tim 14 minuter, den nästlängsta segelflygningen i världen vid denna tiden.

Året efter, 1935, satte han ett nationellt sträckrekord i Karakan med 275 km. Världens fjärde längsta flygning vid denna tidpunkt. I Karakan hade han 1933 dessutom slagit det ungerska höjdrekordet med 1 850 m.

Förutom sina framgångar som konstruktör och flygare, promotade Lajos segelflygning nationellt och internationellt genom framförallt föreläsningar. Han gav föreläsningar om hur man konstruerade segelflygplan och i segelflygmeteorologi.

1936 höll ISTUS (Internationale Studienkommission für Segelflug) sitt möte i Budapest. Rotter tilldelades då ISTUS guld ring för sitt arbete i och utanför cockpit. Endast fyra ringar delades ut av ISTUS (ISTUS var dagens IGC och OSTIV) under årens lopp.

Som många andra segelflygkonstruktörer var Rotter tidigt imponerad av Alexander Lippisch konstruktioner och då kanske främst Wien från 1929. I en Wien flög Robert Kronfeld i maj det året den första segelflygningen över 100 km. I början på 30-talet fanns det endast ett 30-tal segelflygplan i Ungern. Av dessa var bara tre högvärdiga. Det var tre RRG Professor, Wiens föregångare, konstruerade av Lippisch, men dessa tre var byggda i Ungern.

Pionerer: Robert Kronfeld – den förste som flög med variometer

Karakan

Rotter fick i uppdrag av den ungerska scoutrörelsen att konstruera ett segelflygplan åt dem, som de kunde använda vid 1933 års World Jamboree, som hölls i Ungern. Lajos konstruerade Karakan, som har Wien som förebild. Samma uppbyggnad, helt i trä, med en vinge med, för tiden, högt sidoförhållande och som är försedd med vingstöttor. Spännvidden var 20 m. Glidtalet angavs till 22. Wien hade en Göttingen vingprofil men Rotter använde en egen profil på Karakan.

Alexander Lippsichs Wien från 1929 var förebild för Rotters Karakan.

Wien vs Karakan
Lagom till julen 2021 lanserade PurePlanes (Pureplanes.de) ”deko-modeller” i skala 1:48 av både Wien och Karakan. Det gav oss tillfälle att närmare jämföra flygplanen. Likheten är slående!  Överst Karakans kropp och underst Wiens. Vingen sitter lite lägre på Karakan förutom att den har huv. Notera att vingen på Wien sitter på en baldakin. Det var vanligt vid den här tiden. En anledning var att få bättre frigång till marken för vingen. När man började ta bort baldakinen fick många flygplan måsvinge. Som inte har någon aerodynamisk fördel utan är till för att ge bättre frigång för vingen. Se t ex Fafnir. Men visst är det vackert med måsvinge!

Överst Karakans vinge och underst Wiens. Planformen är nästan exakt samma. Karakan har en längre vingspets. Wien har en Göttingen vingprofil medan Karakan har en egen ”hitte-på” profil av Lajos Rotter. Notera avsaknaden av luftbromsar på båda. Luftbromsar introducerade först i mitten av 30-talet. Wien blev en förebild för många segelflygplan i början av 30-talet. Den konstruerades av Alexander Lippisch 1929, men enligt många källor var han inte speciellt engagerad i projektet. Många menar att det var hans ”lärjunge” Hans Jacobs som utförde det mesta av jobbet. Wien var i sin tur inspirerad av de segelflygplan Akaflieg grupperna byggde i slutet av 20-talet, t ex Akaflieg Münchens Mü3 ”Kakadu” från 1928 (som f ö också finns som PurePlanes deko-modell). Lippisch Professor från 1928 byggdes i ett flertal exemplar i tyska klubbar och även i USA, men den levde inte riktigt upp till förväntningarna, framförallt i fråga om flygegenskaper. Den nyblivne stjärnpiloten hos RRG, Robert Kronfeld, ville ha något bättre till Rhöntävlingen 1929 för att konkurrera mot t ex Mü3. Resultatet blev Wien, som är för evigt förknippad med segelflygets historia då Kronfeld i maj 1929 blev den förste att segelflyga 100 km i just Wien. Det byggdes bara ett exemplar (av Fieseler) av Wien.

“Karakan” var ett uppdrag av den ungerska scoutrörelsen. En av de som provflög Karakan, och lovprisade den, var Robert Kronfeld. Notera den täckta huven och ”ventilationshålet”.

Treplansskiss av Karakan (ur 4). Spännvidden var 20 m. Notera avsaknaden av luftbromsar.

Sprängskiss av Karakans kropp (ur 4).

Instrumentbrädan i Karakan innehöll de vanliga instrumenten; fart- och höjdmätare, variometer, girindikator och kompass.

Karakans vinge under byggnad, innan den dukades.

Karakan var ett av de första segelflygplanen med en helt täckt cockpit. Men riktigt täckt var den inte, för på ömse sidor om pilotens huvud fanns en stor ”lucka” eller hål som var tänkta att utgöra ventilation. Förmodligen även en eftergift till dåtidens tänk att piloten måste känna och ”lukta” fartvinden.

Jungfruflygningen ägde rum den 4 augusti 1933. Lajos Rotter flög sedan hela sitt silver-C i Karakan och blev den förste ungerska segelflygaren med denna utmärkelse. Han fick internationellt silver-C nr 19 1934 (de 300 första silver-C utdelades av FAI, idag görs det av de nationella organisationerna).

Dessutom slog han de ovan nämnda rekorden.

Karakan hade goda flygegenskaper och var omtyckt, den lovordades bl a av Robert Kronfeld. En andra Karakan byggdes 1935. De två Karakan användes i princip till alla ungerska rekord under denna tiden. Den första Karakan gick i pension 1939 och hamnade på museum i Budapest. Den hade då flugit 280 tim och 202 starter. Av dessa var 53 ”prestationsflygningar”. Karakan nr 1 förstördes i samband med striderna när Sovjetunionen erövrade Budapest vintern 1944/45. Karakan nr 2 brann upp i en hangarbrand 1942.

Originalritning (på ungerska), som visar Nemeres cockpit layout (ur 4).

Treplansskiss av Nemere (ur 4). Notera bakkantsklaffen och avsaknaden av luftbromsar.

Nemere (en upphottad Karakan) i Kiel efter världsrekordflygningen augusti 1936. Hjulen släpptes när man var i luften.

Nemere

I januari 1936 gav ungerska aeroklubben Rotter i uppdrag att designa ett nytt segelflygplan, som skulle representera Ungern vid olympiaden i Berlin. Segelflyg skulle vara vad vi idag kallar demonstrationssport vid olympiaden, för att sedan ingå som ordinarie sport vid olympiaden i Finland 1940 (som av förklarliga skäl blev inställd).

Med hjälp av Béla Samu konstruerade Rotter Nemere. Det är en upphottad Karakan. Samma spännvidd, 20 m, men vingen är fribärande och har bakkantsklaff . Något ganska ovanligt vid denna tiden.

Medan Rotter använt en egen vingprofil på Karakan använde han nu en Göttingen profil. Nemere var mer än 100 kg tyngre än Karakan, den vägde hela 340 kg tom.

Nemere har en vingbelastning på 19.2 kg/kvm medan Karakan har 14.7. Man kan alltså ana att en ny flygstil håller på att ta form. Flygplanet har ungefärligen samma huv som Karakan, med de stora ventilationshålen. Precis som Karakan har Nemere pendelroder som höjdroder. Bästa glidtal angavs till 26, men högfartsprestanda, något nytt, var goda. 2 m/s sjunk vid 140 km/h.
Rotter gjorde första flygningen den 25 juli 1936. Efter den andra provflygningen skickades Nemere till olympiaden i Berlin. Här skulle Lajos komma att göra en flygning som för alltid skrev in honom själv och Nemere i segelflygets annaler. Det var dessutom Nemeres första sträckflygning.

En fin skalamodell (skala 1:6 (?)) av Nemere på Ålleberg i augusti 2020, under IGG träffen, i den märkning flygplanet hade under olympiaden 1936.

Världsrekord i Nemere

Den 11 augusti deklarerade Rotter en målflygning Berlin – Kiel, som han avsåg flyga dagen efter. Alltså från olympiadens huvudarena (startplats i Rangsdorf utanför Berlin) till Kiel där de olympiska seglingarna ägde rum.

Det fanns ett klart propagandasyfte med flygningen, förutom att det skulle vara ett världsrekord i målflygning. Hela olympiaden var ju en propagandaföreställning för nazistregimen och segelflyguppvisningarna var inget undantag, tvärtom.

Distansen var 326.5 km och hela sträckflygningen tog drygt 3.5 tim. Alltså med en medelfart runt 90 km/h – en imponerande snittfart för denna tiden.

Nedan återges Lajos Rotters egen beskrivning av världsrekordflygningen, hämtad ur Wolf Hirths ”Handbuch des Segelfliegen” från 1938 (svenska utgåvan från 1943 – Segelflyghandboken), kapitlet om målflygning.

Det är intressant läsning, inte bara för det gammelmodiga språket, utan för den flygstil Rotter beskriver. Den påminner i mångt och mycket om dagens flygstil. Då, 1936, hade man ju fortfarande inte ”sollfahrtteorierna” från Späte, Nickel, MacCready m fl klart för sig. Detta är första gången som det, som sedermera kom att kallas delfin-flygning finns beskrivet i litteraturen. Rotters målflygning var dessutom den längsta segelflygningen i Europa 1936.

Nemere

Lajos Rotters egen berättelse, ur Handbuch des Segelfliegen (svensk översättning 1943)

Den 12 augusti var de meteorologiska rapporterna i Rangsdorf ogynsamma. Trots detta stuvade jag in proviant och förberedde mig och Nemere för start. Strax efter kl 12 började några små cumulusmoln uppstå i vindriktningen. Jag uppskattade dessas tjocklek till cirka 200 m. Molnbasen tycktes ligga på minst 16-1700 m. Jag bogserades upp kl 1226 och flög österut mot mot vinden. Över Schenkendorf, 12 km öster om flygplatsen, kopplade jag loss kl 1238 på en höjd av 470 m. Jag steg med 2-3 m/s till 1160 m. Här upplöstes molnen, jag förlorade höjd men undvek ytterligare höjdförlust genom att kretsa omkring i torrtermik. Jag såg att nya moln bildades i riktningen Berlin-Schöneberg. Då beslöt jag mig att gå på sträcka och stack iväg kl 1302.

Tidpunkten på dagen var långt framskriden för en så lång målflygning. Därtill kom att jag hade vind på 25 km/h från 90-100 gr, under det att min planerade flygriktning var ungefär 320 gr. Detta gjorde att jag oavbrutet måste kämpa med stark avdrift åt väster. Nemere har emellertid relativt hög hastighet. Genom de under flygning omställbara klaffarna kan den också anpassas efter hastighetsflygningens fordringar – vid 140km/h är sjunkhastigheten endast 2 m/s. Detta gjorde att jag i alla fall trodde mig kunna genomföra flygningen, trots att jag icke kände till de rådande meteorologiska förhållandena och trots att min färdväg gick över sjöområden, kärr och skogar, ja t o m över Lübecker Bucht och i närheten av havet.

Härtill kom, att dessa områden – enligt de tyska segelflygarnas utsago – ännu voro outforskade ur segelflygsynpunkt. Jag måste dessutom flyga 220 km åt norr, vinkelrätt, i förhållande till vindriktningen. Naturligtvis satte jag mycket på spel. Jag föresatte mig att utan hänsyn till höjden öka färdhastigheten i största möjlig grad. Jag skulle kurva endast då jag kommit ned under 900 m höjd eller då jag måste flyga genom stora molnlösa områden. Det första fallet inträffade inte, men det andra gjorde det desto oftare, i synnerhet under tredje flygtimman. Se barogrammet.

Barogrammet från målflygningen (hämtad ur svenska upplagan av Handbuch des Segelfliegen).

Under flygningen använde jag mig av en lufttrafikkarta över Tyskland i skalan 1:1 000 000. Färdlinjen Berlin – Kiel hade jag ritat in ävensom ett märke för var 100:de km. Eftersom jag måste räkna med avdrift åt väster, så snart jag kom in i områden, där jag måste kurva mycket, tyckte jag, att det var bättre att flyga norr om färdlinjen för att i sämsta fall driva ned mot denna men i varje fall inte över densamma – åt väster.

Jag ställde därför klaffarna på hastighetsflygning och satte nordlig kurs. Färdhastigheten var för det mesta 120-140 km/h. Jag kurvade sällan utan fällde ned klaffarna endast då jag flög igenom uppvindsområden, så att hastigheten minskade till 60 km/h. Kl 1352 flög jag över Herzberg. Trots sidvinden hade jag alltså på 50 min tillryggalagt 89 km, varvid jag passerat bl a skogarna nordväst om Berlin och de fruktade kärren vid Rhin-Luch.

Jag sjönk emellertid kraftigt över Ruppiner-sjöarna, så att jag ständigt måste kurva. Färdhastigheten under den första flygtimman kom därför att bli endast 89 km/h. Norr om Neuruppin fann jag emellertid kl 1400 under ett cumulusmoln uppvind och med 5.5 m/s kurvade jag upp mig från 1 100 m till 1 786 m, alltså 1 309 m över min urkopplingshöjd. Detta var den högsta höjden under denna flygning. Jag utnyttjade icke fullständigt uppvinden utan flög vidare med stor hastighet.

En kvarts timme senare visade min höjdmätare fortfarande 1 480 m, men då döko Müritz- och Plauenersjöarna upp till höger om mig. Åt väster över Wittstock upptäckte jag åter ett moln, som jag inte hade sett, sedan Neuruppin passerats. Kl 1430 nådde jag molnet på 1 100 m höjd, kretsade till 1 500 m och tryckte sedan flygplanet med 140 km/h utan att fullständigt utnyttja uppvindskaminen.

Norr om Pritzwalk såg jag nämligen gynnsamma moln och molngator genom den disiga luften. På 1 000 m höjd uppnådde jag dessa moln, vann 600 m och flög sedan under tämligen gynnsamma molngator efter kompasskurs med nästan konstant fart 140 km/h på hastighetsmätaren. Orienteringen återtog jag vid Criwitz. Med hjälp av kartan och en räknesticka fastställde jag, att min färdhastighet under den 2:a flygtimman var 110 km/h.

Rotters flygning den 12 augusti 1936 i Nemere från Berlin till Kiel. Distansen var 326.5 km och hela sträckflygningen tog drygt 3.5 tim. Alltså med en medelfart runt 90 km/h – en imponerande snittfart för denna tiden.

Ursprungligen hade det varit min avsikt att flyga omkring Schwerinersjön norr ut mot Viecheln. Då jag emellertid icke kände till de meteorologiska förhållandena i närheten av havet, och då luften mot norr var mycket disig, tyckte jag det var bättre att vid Gneven taga sydvästlig kurs och flyga söder om Schwerinersjön. Höjden var då 1 520 m och klockan visade 1505. I riktning mot Kiel såg jag nu inga moln. Jag ville därför utnyttja några cumulusmoln över Schwerin – men förgäves, svängarna tog endast dyrbar tid.

En Focke-Wulf Stösser hade under tiden kommit upp till mig, flög vid sidan av mig och dök därefter igen. På Guds försyn flög jag kl 1519 från Schwerinersjöns sydsida vidare med 140 km/h. Himlen var nästan molnlös. Här och där försökte jag vinna höjd, men jag befann mig nu fullständigt i lä av Mecklenburg-Schwerins sjö- och kärrområden. Kl 1546 befann jag mig på 1 080 m höjd sydväst om Grevesmühle. Då såg jag i diset över Lübecker Bucht i riktning mot Travemünde några små cumulusmoln dyka upp.

Utan höjdförlust uppnådde jag kl 1600 Dassower Bucht och därmed också molnen. Det var i sista minuten. Det ständiga sökandet efter uppvind medförde nämligen att färdhastigheten under den 3:dje flygtimman blev endast 58 km/h. Jag steg till 1 580 m och flög sedan vidare på färdlinjen. Luften blev allt disigare, och sedan cumulusbildningen nästan helt upphört, föresatte jag mig att ytterligare öka hastigheten oberoende av höjden. Jag kunde nu nämligen gott och väl nå fram till Kiel även om jag måste flyga över sjöområdet mellan Eutin, Plön och Preetz.

Härigenom lyckades det mig att uppnå en färdhastighet av 86 km/h under den sista delen av flygningen. Plönersjön flög jag över kl 1627 på 1 150 m höjd, vann ytterligare någon höjd men sjönk vid Preets ned till 800 m. Då dök plötsligt Kiel fram ur diset. Jag kände icke till var Kiels flygplats var belägen, men tänkte, att den ovillkorligen måste ligga någonstans vid stranden, eftersom den användes av såväl land- som sjöflygplan. Till slut höll jag även uppsikt på flygplan i luften och såg ett flygplan flyga i sydlig riktning söder om Kiel. Jag antog att flygplanet startat från flygplatsen, följaktligen måste flygplatsen ligga i skärningspunkten mellan strandkanten och dess färdlinje. Antagandet var rätt, och redan på 10 km håll upptäckte jag den gröna gräsmattan på flygplatsen Kiel-Holtenau. 

På en höjd av 650 m flög jag över Kiels hamn. Det var en praktfull anblick att utan motor sväva över den med olympiska flaggor smyckade bukten, med de många krigsfartygen från olika nationer, segelbåtarna och de olympisk tävlingsjollarna. De olympiska tävlingsdeltagarna hälsade jag med några loopings, sedan jag stuvat fast allting i flygplanet. Då jag fick syn på minnesmärket över de tyska marinhjältarna minskade jag farten och hälsade de fallna med uppsträckt arm.

Sedan flög jag fram till flygplatsen, minskade höjden med hjulningar och störtspiraler och landade utan missöde kl 1655, hjärtligt hälsad och lyckönskad av deltagare i de olympiska spelen samt av tyska flygvapnet och civilflyget.

Som kuriosa kan nämnas att i tysk litteratur kallas Lajos Rotter ofta för Ludwig Rotter (Ludwig är uppenbarligen Lajos på tyska). I efterkrigstidens upplagor av Handbuch des Segelfliegen är Rotters berättelse bortplockad, här nämns hans flygning bara i förbigående. Det kan kanske bero på Rotters politiska åsikter, som implicit framgår i nästsista stycket i hans berättelse, och om hans öde efter kriget, se nedan.

Nemeres potential, den hade utan tvivel exceptionella prestanda för sin tid, utnyttjades aldrig mer. Den skickades hem till Ungern och förde en tämligen tynande tillvaro på en segelflygklubb väster om Budapest. 1937 skadades den i en gummirepstart. Den reparerades, och modifierades med Göppingen luftbromsar (den saknade ursprungligen luftbromsar), men flögs sparsamt därefter. Under slaget om Budapest vintern 1944/45 skadades Nemere igen, men reparerades ånyo. 1948 totalförstördes Nemere avsiktligt.

Efter kriget ansågs Rotter vara reaktionär och imperialistisk av den nya kommunistregimen. Något som nog stämde, läs slutet av Rotters berättelse om när han hälsar de fallna tyska sjömännen med uppsträckt arm. Han utryckte antipatier för den nya regimen och blev mer eller mindre persona-non-grata. Och det är väl det som är anledningen till att Nemere förstördes 1948. Han utesluts, enligt några källor, ur ungerska aeroklubben, men välkomnades alltid av de ungerska segelflygarna närhelst han dök upp.

Lajos Rotter på gamla dagar.

När han 1969 besökte sin son Louis, som emigrerat till Storbritannien 1957, återupptog han segelflygningen och flög på nytt solo på Long Mynd, där Louis var medlem. 1973 drabbades Lajos av en stroke och därmed var en eventuell fortsatt segelflygkarriär över. Ett decennium senare, 1983, gick Lajos Rotter bort, 82 år gammal. Vid denna tiden började Glasnost råda och han fick en statsbegravning i Ungern. Ungerska staten lät även resa en staty till hans minne vid segelflygklubben i Hármashatár-hegy.

Ett gäng entusiaster i Ungern håller på att bygga en Nemere efter originalritningar – se mere på https://www.facebook.com/nemere.eu/

Replika av Nemere

Idag håller ett gäng entusiaster i Ungern på att bygga en replika av Nemere. Flygplanet förstördes visserligen 1948, men ritningarna finns kvar. Vidare är Nemere populär bland skalabyggare. 

Referenser

  • Handbuch des Segelfliegens, redaktör Wolf Hirth , svenska upplagan 1943
  • Sailplanes 1920-1945, Martin Simons, Eqip 2001
  • Über sonnige Weiten, Peter Riedel, Motorbuch Verlag 1985
  • Magyar vitorlázó repülögépek, Jereb Gábor, 1988
  • scalesoaring.co.uk
  • En massa andra böcker och källor på internet

Flere historiske artikler

Litauisk utelandning – Nedslag i loggboken

"Petras drar på full gas med klaffen infälld och vi börjar skörda och mala säd. Till slut ser man inget framåt. Jag stirrar förtvivlat på fartmätaren som tycks fastnat på 60 km/h."
Interessant? Jo, här är Robert Danewids berättelse om en ekstrem utelandning under Baltic Cup i 1989, hvor Litauen forfarende var Sovjet-okkuperad.
21. april 2022/af Jens Trabolt

Lajos Rotter och Nemere: Ungersk segelflygpionjär

Efter artiklar om sovjetiskt segelflyg och om östtyska Lehrmeister stannar vi kvar i östra Europa och tittar på en ungersk pionjär:  Lajos Rotter var nog en av de första till at fokusera på högfartsprestanda med sin konstruktion ”Nemere” och beskriva delfinflygning - en – för tiden – ny flygstil. Han satte världsrekord i 1936 med en målflygning på 326.5 km och drygt 3.5 tim. Alltså med en medelfart runt 90 km/h – en imponerande snittfart för denna tiden. 
27. januar 2022/af Jens Trabolt

Richard Eppler, plastflygplanens pappa 1924-2021

Professor Richard Eppler avled i slutet av november i en ålder av 97 år. Eppler är en av de stora aerodynamikerna, speciellt vad gäller vingprofiler för modell- och segelflygplan.  Epplers största bidrag till segelflyget är dock att han är en av papporna till fs24 Phönix - det första segelflygplanet byggt helt i plastkomposit
10. december 2021/af Jens Trabolt

Minns du stickan? Nostalgitripp för nördar

Minns du finalglidningsstickan? Idag använder vi, såklart, digitala finalglidningsstickor, d v s segelflygdatorer, som själv hämtar input från GPS, fart-, höjdmätare och inlagd polarkurva. Fantastiska hjälpmedel, som gör att man kan finalglida med avsevärt bättre precision än med den gamla ”analoga” stickan. Men för att förstå hur finalglidningen fungerar kan det därför vara en god idé att förstå de bakomliggande sambanden.
7. december 2021/af Jens Trabolt

Danmarks Bergfalke (och en överlevare från det kalla kriget)

Den första danska Lehrmeistern hämtades i DDR med flygsläp sommaren 1959. OY-BAX skulle till klubben på Bornholm. När man passerade kustlinjen blev det östtyska gränsskyddet, som ju alltid var hyperalert, riktigt nervösa. Så de besköt släpet - som dock överlevde! Men i början av september i år fick vi tillfälle att flyga Lehrmeistern OY-BAX på Arnborg.
19. oktober 2021/af Jens Trabolt

”Det var fantastisk at flyve her”.

En gruppe entusiaster fik lørdag luft under vingerne til det unikke Lønstruptræf. "Vildt fantastisk", lød vurderingen.
27. september 2021/af Jens Trabolt

Röd Front!

Historien om segelflyg i Sovjetunionen under mellankrigstiden; Läs vidare, kamrat!
15. september 2021/af Jens Trabolt

I 100 meter over klitterne

I disse dage er der døgnbemanding på vejrudsigten hos de gode folk fra DASK, Dansk Svæveflyvehistorisk klub. Bliver der vestenvind – gerne med en nordlig komponent – og en vindstyrke på 8-10 kt eller derover, så er der linet op til det årlige Lønstruptræf. En herlig ramsaltet og vild oplevelse som bør være på alles bucket list.
10. september 2021/af Jens Trabolt

De banade väg för Perlan

Två vågpionjärer, idag tämligen okända för de flesta segelflygare. Joachim Küttner lade grunden till våra kunskaper om hur lävågor bildas och fungerar. Erich Klöckner var den förste att flyga upp i stratosfären, och det i ett segelflygplan. Så nästa gång du sitter och njuter i en våg över Opdal, Vågå, Ottsjö, Kiruna eller Hede så skänk Küttner och Klöckner en tanke!
16. juli 2021/af Jens Trabolt

Silver-C fyller 90 år

De tre momenten för silver-C; uthållighetsflygning på 5 tim, distansflygning på 50 km och höjdvinst på 1000 m är idag inte speciellt svåra att uppnå, men för 90 år sedan var det en prestation.
29. juni 2021/af Jens Trabolt

”Hvis pengene ikke går til lim og træ, så er det for dyrt”

Formand i DASK, Dansk Svæveflyvehistorisk klub Johannes Lyng har nu givet stafetten videre efter 24 år som formand. Tilbage står hans utrættelige og forbilledlige indsats, som han forleden blev hædret for på Arnborg, hvor også Niels Sundberg skænkede sine Kranich II og SHK-fly til klubben.
14. juni 2021/af Jens Trabolt

Ålleberg: Svenska segelflygets högborg fyller 80 år

Segelflygskolan på Ålleberg blev uppförd efter förebild i tyska Wasserkuppe efter en nationell insamling för precis 80 år sedan. Robert Danewid berättar här den fascinerande historien om svenska segelflygets högborg.
8. juni 2021/af Jens Trabolt

Världsrekordet som inte blev något

Den 4 maj 1931, alltså för 90 år sedan, flög Günther Groenhoff i Fafnir från München till Kaaden i Tjeckoslovakien. Distansen blev 272 km. Det var ett uofficielt världsrekord, och Groenhoffs Kaaden flygning räknas som en av segelflygningens allra största bedrifter
4. maj 2021/af Jens Trabolt

Tabell, sticka eller ring – historien om “best speed”

För 30-40 år sedan satt det en MacCready-ring i alla segelflygplan. Idag är den ofta utslängd. Det enda som påminner oss om ringen är att det värde vi ställer in i ”komputtern” för att ge farten vi ska hålla benämns ”MC”, som en påminnelse om Paul MacCready och hans ring. Och ändå är det inte MacCready som ska ha hela äran av att ha ”uppfunnit” teorin för bästa fart.
7. april 2021/af Jens Trabolt

Hans-Werner Grosse: 80 år i luften

Den tyske svæveflyvelegende Hans-Werner Grosse er død. Han fik 80 år i luften og blev et forbillede og mæcen for sporten.
22. februar 2021/af Jens Trabolt

Isolering i selvisolation

Man skal isolere sig, siger myndighederne. Det er de gode folk i DASK, Dansk Svæveflyvehistorisk Klub, helt med på. Altså både Corona-isolering og isolering af hangaren, som nok er den flotteste i Norden.
20. januar 2021/af Jens Trabolt

Cockpit genom tiderna

2020 fyller segelflyget 100 år, och utvecklingen har ju varit enorm sedan dess. Det har skrivits mycket om segelflygplanens tekniska och aerodynamiska utveckling under dessa 100 år. Men om hur vår arbetsplats, cockpit eller sittbrunnen, utvecklats under samma tid hittar man inte så mycket skrivet. Så detta är en introduktion i ett ämne som borde bli föremål för mer flyghistorisk forskning.
14. januar 2021/af Jens Trabolt

Pionerer: Rudolf Kaiser

Tillsammans med Hans Jacobs är Rudolf Kaiser utan tvekan den främste av alla segelflygkonstruktörer. Enbart Schleicher Segelflugzeugbau har byggt mer än 4 900 exemplar av hans konstruktioner och ASK 21 tillverkas fortfarande. Dessutom har flera hundra byggts på licens av andra tillverkare.
27. maj 2020/af Jens Trabolt

Pionerer: Alexander Schleicher

Alexander Schleicher Segelflugzugbau är världens äldsta tillverkare av segelflygplan. Företaget grundades av möbelsnickaren och segelflygläraren Alexander Schleicher i november 1927
10. februar 2020/af Jens Trabolt

Pionerer: Weltensegler

Weltensegler? Världens första fabrik för serietillverkning av segelflygplan, världens första segelflygskola och fortfarende en inspirator på planformen hos moderna segelflygplanvingar!
2. december 2019/af Jens Trabolt

2G – en dansk klenod på Ålleberg

När SVS hade sin flygvecka på Ålleberg i början av juli hade man bjudit in Jørgen Thomsen och DaSKs 2G. Intresset för att flyga den danska klenoden var stort.
4. oktober 2019/af Jens Trabolt

Olympia i retrotest

Hvordan opleves det at flyve retro i Olympia, ”standardklassens fader”, når man selv flyver ASG 32 Mi til daglig?
4. oktober 2019/af Jens Trabolt

Lastseglare

Militære svævefly fik sin debut i 2.verdenskrig, men var det en sindssyg ide eller fungerede konceptet i virkeligheden?
6. september 2019/af Jens Trabolt

Pionerer: Egon Scheibe, Bergfalkens pappa

Bergfalke i alla dess varianter är det viktigaste segelflygplanet i Sverige genom tiderna. Det konstruerades av Egon Scheibe. Förutom att vara ”pappa” till Bergfalken är det Scheibe som, genom sin SF 25, ska ha äran av att ha utvecklat TMG (Touring Motor Glider) konceptet.
11. august 2019/af Jens Trabolt

Pionerer: Robert Kronfeld

Robert Kronfeld var den förste som flög med variometer.
13. januar 2019/af Jens Trabolt

VGC-rally i koldkrigs-land

Årets VGC-rally blev en stor succes på den tidligere militære flyveplads, Stendal Borstel. Den tidligere base for 135 kamphelikoptere og 10.000 soldater blev denne gang invaderet af mere fredelig og farverig flyvning.
16. december 2018/af Jens Trabolt

Pionerer: Dick Johnson och ”Get High, Stay High”

...eller historien om Richard ”Dick” Johnson, Zanonia och RJ-5.
17. oktober 2018/af Jens Trabolt

Pionerer: D36, Plastflygplanens stamfader

D-36 var inte första plastflygplanet, men dess filosofi, både aerodynamiskt och strukturellt, kom att sätta en standard som de flesta segelflygplan byggs efter än idag. Mycket av detta beror på de tre (fyra) som konstruerade D-36.
22. juni 2018/af Jens Trabolt

Pionerer: Vampyr – alla segelflygplans stamfader

I Nordic Glidings serie om pionjärer har vi tidigare tittat på pionjärsegelflygare, men nu ska det handla om ett pionjärsegelflygplan; Vampyr – alla segelflygplans stamfader.
23. april 2018/af Jens Trabolt

Pionerer: Peter Riedel

I ”pionjärartiklarna” om Günter Groenhoff, Heini Ditmar, Hanna Reitsch och Wolf Hirth nämns Peter Riedel åtskilliga gånger. Peter är en av pionjärerna,
24. februar 2018/af Jens Trabolt

Pionerer: Wolf Hirth

Mångsysslaren Wolf Hirth är en av de verkligt inflytelserika segelflygarna i vår historia. Termikflygningens och vågflygningens utforskare, silver C nr 1, den förste att flyga längre än 300 km i ett segelflygplan och konstruktör,
24. december 2017/af Jens Trabolt

Et levende retro-miljø på Ålleberg

Det er ikke bare i Danmark, at retro-bacillen er levende. På svenske Ålleberg huserer SVS, Segelflygets veteranselskab, som flyver med et antal fine retrofly - både fra Ålleberg og fra nærliggende Falköping.
24. december 2017/af Jens Trabolt

Drømmeværkstedet

Flere steder i Norden er der fokus på retroflyvningen. I DASK-hangaren på det danske nationalsvæveflyvecenter Arnborg virkeliggør man drømme og gør nostalgien levende.
24. december 2017/af Jens Trabolt

Pionerer: Hanna Reitsch

Hanna Reitsch – segelflygare och testpilot. Hanna Reitsch är Tysklands, om inte världens, mest kända kvinnliga pilot. Hon flög allt och var under Tredje Rikets tid en galjonsfigur. Hennes liv var minst sagt brokigt och myterna om henne är många.
26. oktober 2017/af Jens Trabolt

VM på Wasserkuppe fyller 80

I år firar vi 80 års jubileumet av det första VMet, som flögs på Wasserkuppe - ”Berg der Flieger” - segelflygets vagga i Europa.
30. august 2017/af Jens Trabolt

Pionerer: Heini Dittmar

Heini Dittmar – den förste världsmästaren! Han var världsrekordinnehavare, den förste som erövrade guld-C och han var den förste att flyga fortare än 1 000 km/h, förutom en duktig segelflygplankonstruktör.
Under sitt alltför korta liv blev Heini Dittmar en legend
27. august 2017/af Jens Trabolt

Pionerer: Günther Groenhoff

Groenhoff var en av de stora pionjärerna, om inte den största, och var segelflygets största affischnamn i början av 30-talet. Hans betydelse för att göra segelflyg till en folksport, som det faktisk var i Tyskland på 30-talet kan nog inte överskattas.
2. maj 2017/af Jens Trabolt

Ka 2 b Rhönschwalbe: The Swedish Connection

Da den svenske chefinstruktør Lennart Ståhlfors rejste til Tyskland for at forhandle med Schleicher, kom han hjem med Scheibe Bergfalke istedet.
8. februar 2017/af Jens Trabolt

Pionerer: Otto Lilienthal

I 1891 var Otto Lilienthal i Berlin den første til at flyve med et svævefly, og var også verdens første rigtige flyfabrikant indtil en simpel fejl i designet ledte til et fatalt styrt.
7. december 2016/af Jens Trabolt

Jeg flyver langsomt – men jeg oplever mere

VGC Rally 2016: I en nutid hvor sjælløse kompositmaterialer er konstruktørernes førstevalg, og hvor jagten på høj fart dyrkes som den eneste gud, er det årlige traditionsrige VGC-rally en livsbekræftende begivenhed, som ikke tager sig selv alt for alvorligt. Her flyves der nok langsomt, men der opleves mere.
28. oktober 2016/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Klub-folk tester AS 34 Me

Lige før påske kørte danske Lars Sverre Rasmussen og Morten Hugo Bennick (forfatteren) fra Polyteknisk Flyvegruppe til Poppenhausen for at prøve den nye AS 34Me. Fungerer den efter hensigten?
Ja, er det korte svar!
19. maj 2022/af Jens Trabolt

Två år med JS3 (och Corona)

Svenske Björn Regnström var tidligt ude med at købe Jonker JS3. Faktisk den første i Sverige. Med tidligere ejerskab af typer som LS3, LS7, ASW 22, en halv Nimbus 4DM og LS1-d har han et bredt erfaringsgrundlag. Så hvordan er det at blive jet-pilot i den hotte 18-meterklasse? NORDIC GLIDING har spurgt ham om hans tanker før og efter købet. Var flyet værd at vente på? Her kommer den fulde sandhed - i en meget omfattende og grundig artikel.
17. maj 2022/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Kan vi rädda segelflygklimatet?”

Många segelflygare satte säkert kaffet i vrångstrupen när de läste rubriken ovan. Min subjektiva uppfattning är att det inom våra led finns väldigt många s k ”klimatförnekare”. Men det är OK, det får man vara. För på samma sätt som det är helt lagligt att bränna baconlindade koraner är det helt lagligt att vara ”klimatförnekare”. Det är inte det denna ledare ska handla om. Men något händer utan tvekan med vårt segelflygklimat.
16. maj 2022/af Jens Trabolt

Alle svæveflyvere er TOP GUN 2-piloter

Den originale Top Gun-film blev en kult-flyvefilm og gav massiv interesse for at blive jagerpilot. Nu er Top Gun 2 på vej, og DSvU sigter mod at booke en hel biografsal d. 7.juni for en helt speciel privat filmoplevelse.
11. maj 2022/af Jens Trabolt

“Smart” og energieffektivt klubhus

Klubhus? Gammelt, slidt, lugt af døde mus? Ikke i Øst-Sjællands Flyveklub som sætter standarden for fremtidige klubhus-byggerier. Ikke bare i Danmark, men måske på verdensplan.
11. maj 2022/af Jens Trabolt

ElSKÅ – EL Segelflyg Konferens på Ålleberg 31 augusti – 1 september

Eldrift är något nytt för de flesta av oss. För att lära oss mer och öka våra kunskaper i ämnet arrangerar Segelflyget och Nordicgliding.com, med Svenska Flygsportförbundet som sponsor, en tvådagars konferens, som vi kallar ElSKÅ på Ålleberg den 31 augusti – 1 september.
9. maj 2022/af Jens Trabolt

Litauisk svæveflyve-klub medvirkede til fund af stjålne danske svævefly

Det litauiske svæveforbund har udsendt beskrivelse af det fortsat meget mystiske tyveri og fund af de danske svævefly, som blev stjålet fra klubben Aviator i 2017.
6. maj 2022/af Jens Trabolt

Aero 2022 – back in business

Efter 2 år med Corona-pause var Aero 2022 tilbage i god form. Trods at de store svæveflyvefabrikker udeblev, var der alligevel svæveflyvning på programmet. Mest som vilde forsknings-projekter, hvor flyenes medfødte aerodynamiske fordele gør dem til ideelle platforme.
6. maj 2022/af Jens Trabolt

”I det mindste kan vi støtte vores ukrainske kammerater”

Stor fundraiser skal sikre, at ukrainske piloter, hvis fly og klub er ødelagt under den russiske invasion, får mulighed for at deltage i sommerens kvinde-VM i England.
”Vi kan ikke gøre meget ved krigen i Ukraine, men i det mindste kan vi støtte vores ukrainske kammerater”, siger Liz Sparrow, som er initiativtager til kampagnen og chef for Kvinde-VM.
4. maj 2022/af Jens Trabolt

e-Genius slår 2 verdensrekorder

Forskningsflyet eGenius fra Stuttgart Universitet har fået en velfungerende range extender baseret på Smart/Mercedes-dieselmotor. Med det nye hybridsystem lykkedes det at slå 2 rekorder for elektriske fly – både absolut distancerekord på over 1000 km og hastighedsrekord på 206 km/t over en 500 km bane.
26. april 2022/af Jens Trabolt

Kommentar: Turboen starter aldrig!

Tidligere i april publicerede NORDIC GLIDING et tankevækkende debat-indlæg af Ib Wienberg om turbostarter.
Men ikke alle erfaringer er gode: Her er danske Morten Hugo Bennick fra Polyteknisk Flyveklub med et supplerende svar på Ibs indlæg – og for sportens skyld med en passende mod-provokativ titel: ”Turboen starter aldrig”
25. april 2022/af Jens Trabolt

Litauisk utelandning – Nedslag i loggboken

"Petras drar på full gas med klaffen infälld och vi börjar skörda och mala säd. Till slut ser man inget framåt. Jag stirrar förtvivlat på fartmätaren som tycks fastnat på 60 km/h."
Interessant? Jo, här är Robert Danewids berättelse om en ekstrem utelandning under Baltic Cup i 1989, hvor Litauen forfarende var Sovjet-okkuperad.
21. april 2022/af Jens Trabolt

Mystik om stjålne danske svævefly – nu fundet i Litauen

3 tjekkiske statsborgere præsenterede formentlig falsk købskontrakt for politiet ved den polsk/litauiske grænse, da de blev stoppet med en Duo Discus og en LS4.
20. april 2022/af Jens Trabolt

Pilotstafetten: Michael Mix

"Den mest inspirerende, jeg har fløjet med de senere år, har været Ulrik Sørensen fra SG-70. Han hjalp mig virkelig med at få flyveglæden tilbage, og så nørder han også flyvning på en måde jeg rigtig godt kan lide. Min gamle klubtræner Alan Bach er også i samme kategori. Han fik fat i mig i 2011, hvor jeg faktisk var ved at stoppe med flyvning". Det siger Michael Mix, 32, om sine forbilleder i sporten. Han er månedens profil.
13. april 2022/af Jens Trabolt

Leder: Meningsløse Corona-regler

Regler er gode. Regler hjælper os med at holde en høj kvalitet i flyvesikkerheden. Men når man som dansk svæveflyve-pilot tvinges til at kontakte flyvelæge for at betale for at rapportere, at man har haft en mild version af corona for flere måneder siden, så reduceres respekten for regelværket. Specielt fordi svenske og norske piloter kan give sig selv en friskmelding.
12. april 2022/af Jens Trabolt

Ottsjö Wavecamp 2022 – Ikonisk guld och diamantgruva!

Undertecknad besökte senast Ottsjö 1975 tillsammans med ett riktigt hojtargäng från Skövde som medbragte en Bergfalke och en L-Spatz 55! Flera guldhöjder tog vi i dessa dragiga skorvar som startades på skida. Och inte visste vi mycket om fjällvärlden heller för den delen. – Öh, va, räcker det inte med långkallsonger? Så kunde det vara på den tiden.
…allt har blivit mycket bättre, rapporterar Bernt Hall om sitt återseende med Ottsjö 2022
11. april 2022/af Jens Trabolt

Kommentar: Turboen har altid startet

”Hvad er sandsynligheden for, at en motor starter? 50%!
Enten starter sådan en motor eller også starter den ikke”.
Ikke så sjældent ser jeg denne kommentar. Udsagnet er helt klart morsomt, men det er også klart noget nonsens”.
Det siger Ib Wienberg her i en kommentar til anvendelsen af turbomotorer i svævefly. Selv har han gode erfaringer, som han deler her.
7. april 2022/af Jens Trabolt

Er du udelandet? Alt ok? Så ring til Politiet!

Det er et problem i Danmark, at velmenende personer alarmerer redningskræfter når de ser svævefly udelande. Nyt actioncard fra DSvU sætter fokus på, at man selv som pilot kan forebygge unødvendige udrykninger ved at ringe til politiet efter en udelanding.
Men hvad siger erfaringerne i Norge og Sverige?
5. april 2022/af Jens Trabolt

Sæsonstart 2022 i koldluft

De første aprildage blev hidsige og kolde i store dele af Sverige og Danmark. Eller som vi siger i svæveflyvningen: ”Perfekt til sæsonstart”.
4. april 2022/af Jens Trabolt

Nyt sikkerhedskoncept hitter hos EASA 

Mid-air-kollisioner er en alvorlig fare i svæveflyvningen. Nyt EU-harmoniseret sikkerhedskoncept øger synligheden dramatisk og giver flyene et optisk løft. Prisen er en ubetydelig nedgang i performance, siger eksperter.
1. april 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyvelegenden Åke Pettersson 1945 – 2022

Svenske Åke Petterssons karriere var yderst omfattende. Han deltog i 16 VM, fik 14 SM guld, han loggede 7000 svæveflyvetimer hvoraf 2000 timer i skoling og mindst et par hundrede elever kan takke ham for certifikatet. Han døde tirsdag d. 29. marts efter længere tids sygdom.
30. marts 2022/af Jens Trabolt

Tyske Akaflieg-studerende får havarerede nordiske Twin Astirs i luften

Akaflieg Karlsruhe er kendt for flyvende vinger og andre eksotiske konstruktioner. Nu lærer de tyske studerende om flykonstruktion ved at reparere 2 danske Twin Astirs som begge havarerede i 2018.
29. marts 2022/af Jens Trabolt

Et drømmejob for en svæveflyver

Jesper Borresen Hansen er DSvUs nye uddannelseskonsulent. Med en baggrund som geolog, socialrådgiver, mangeårig aktør i uddannelsesbranchen og selvfølgelig dedikeret svæveflyver er han vant til at håndtere både mennesker og teknik. ”Et drømmejob” kalder han det selv.
28. marts 2022/af Jens Trabolt

Mesterskaber i Ukraines skygge

Efter 2 år med corona-aflysninger og logistiske mareridt for deltagere og arrangører kunne man håbe en normal afvikling sommerens store mesterskaber. Men vi ser allerede de første konsekvenser af krigen i Ukraine. Desværre.
23. marts 2022/af Jens Trabolt

Kawa og AS 33 – tanker om performance

Sebastian Kawa fra Polen vandt det 10. FAI Sailplane Grand Prix-finale i St Auban, September 2021. Denne gang i en lånt AS 33 Es. Her er hans tanker om flyets performance og hans egen strategi.
22. marts 2022/af Jens Trabolt

Video + læserrapport: Første elektriske selvstart i Jonker JS3 RES

Danske Mogens Balsby er en af de nordiske piloter, som har bestilt en Jonker JS3 RES. For kort tid siden var han i Sydafrika med Jonker-agenten Arne Boye-Møller for at prøve vidunderet. Her er hans første indtryk som du kan læse til sidst i artiklen.
18. marts 2022/af Jens Trabolt

Kom til webinar om svæveflyve-sikkerhed med EASA

European Gliding Union annoncerer EASA-sæson-kickoff 23. marts kl 19.
17. marts 2022/af Jens Trabolt

Robert Danewid: Gör om, gör rätt

Lördagen den 26 mars äger Flygsportförbundets (FSF) digitala förbundsmöte rum. Till mötet har FSF styrelse lagt fram ett helt nytt stadgeförslag. Vi, Svenska Segelflygförbundet, uppmanar våra klubbar att yrka på återremiss av stadgeförslaget. Att skriva nya och tydligare stadgar för FSF är vi i grunden positiva till. Men de nu föreslagna stadgarna är alldeles för dåligt genomarbetade.
16. marts 2022/af Jens Trabolt

Vågå i mega-comeback

Det er 3 år siden, at der sidst har været en normal wavecamp på Vågå-isen. 2021 blev skrevet på Corona-tabskontoen og 2020 blev forkortet med 2 dage af samme årsag. Så det var fuldt fortjent, at de gode kræfter i både NLF/Seilflyseksjonen og arrangøren Drammen Flyklubb kunne score en klokkeren fuldtræffer på den netop afsluttede 2022 Wavecamp.
15. marts 2022/af Jens Trabolt

Pilot i profil: Lasse Edslev

Danske Lasse Edslev fik sidste weekend den prestigefulde Per Weishaupt-pokal. Den 20-årige pilot fra Aarhus Svæveflyveklub har trods sin unge alder akkumuleret 600 timer og en imponerende portefølje af mesterskabs-resultater. Passionen for flyvningen har han ikke fra fremmede. Hans far Uffe Edslev er også en erfaren konkurrencepilot.
14. marts 2022/af Jens Trabolt

Peter Eriksen hædret med Gøta-pokalen

På Repræsentantskabsmødet i Dansk Svæveflyver Union modtog Peter Eriksen fra Kolding Flyveklub Gøtapokalen for sit utrættelige engagement for dansk svæveflyvning gennem mange år.
10. marts 2022/af Jens Trabolt

Västerdalarnas FK: Gateway to heaven

Den lille klub i Dalarna ligger perfekt placeret i et af Sveriges, ja måske et af Nordens bedste strækflyvningsområder. At klubben tilmed kan løfte et kæmpe-event som Flygfesten, som er Nordeuropas største civile airshow vidner om organisatoriske kæmpemuskler, som trodser klubbens relativt beskedne størrelse.
4. marts 2022/af Jens Trabolt

Nordiska Mästerskapet i konstflyg

Under 2023 så avser Svenska Konstflygförbundet att arrangera Nordiska Mästerskapet i konstflyg, innefattande såväl segelflyg samt motorflyg.
3. marts 2022/af Jens Trabolt

Jeg vil “bare” oppleve flyglede…

I vår sport er det trolig like mange svar på hva er flyglede, som det er piloter.. Vi er en god gjeng med «forstå-seg-påere», i alle fall her i Norge. I våre naboland møter man langt mer ydmyke piloter, som ofte utstråler mer flyglede, og ser muligheter mer enn problemer. Her har vi absolutt litt å lære, se muligheter, ikke problemene, da er jeg sikker på at flygleden også øker.
1. marts 2022/af Jens Trabolt

Jag – en Idaflieg-testpilot!

Nedslag i logbogen: August 1976 i Tyskland - Jantarn skulle testas. Polaren skulle mätas och flygegenskaperna undersökas och dokumenteras samt lite annat. Det tog tyskarna hand om. Stene och jag skulle bli ”Zacher-piloter” och testflyga några andra nya typer. Men först skulle vi utbildas! Det är ett av mina bästa segelflygminnen.
25. februar 2022/af Jens Trabolt

Klar til Wavecamp 2022 – en nordisk specialitet

Er du klar til verdens vildeste udsigt? Der er ikke længe til, at Kebne, Ottsjö og Vågå er klar med friske forsyninger af store flyveoplevelser. I modsætning til 2021, hvor flere lejre blev Corona-aflyst, er der denne gang grønt lys fra arrangørerne.
24. februar 2022/af Jens Trabolt

Att köpa flygplan – det kan väl inte vara så svårt?

När den första entusiasmens eld och lågor lagt sig efter detta viktiga beslut – ”jag ska köpa flygplan” – infinner sig frågan: hur gör man och vad ska man köpa? För den erfarne flygplansköparen är nedanstående självklarheter, men för artikelförfattarna krävdes det tre flygplansköp för att kunna börja dra några slutsatser värda att dela med sig av, rapporterar Patrik Öhrström och Karin Lindgren fra Arboga FK
21. februar 2022/af Jens Trabolt

Robert Danewid: Gubb power och girl power – vi behöver båda

I en artikel nyligen beskrivs ett danskt projekt där man undersökt varför så få kvinnor segelflyger. Artikeln gav upphov till flera inlägg på Facebook. Och det är bra, det behövs diskussion, men framförallt medvetenhet och förståelse för problemets komplexitet.
14. februar 2022/af Jens Trabolt

Pimp din LS4 med Jonker-Jet

Jonkers europæiske partner, tyske M&D Flugzeugbau har efterhånden indbygget 200 styk jetmotorer i JS1 og JS3 og kan med rette anses for verdens førende på kombinationen af svævefly og jetmotor. Nu har man samlet 40 LS4-ejere som er parat til at smide cirka 30 000 euro for et hot jet-opgradering.
8. februar 2022/af Jens Trabolt

Danmark køber nordens første elektriske forbunds-svævefly

DSVU følger eksemplet fra NLF og Segelflyget og køber DG 1001 neo, men hvor de norske og svenske forbundsfly er uden motor har danskerne har valgt at sætte kryds ved den elektriske FES-turbo-option. Det er en seriøs opgradering af den danske forbundsflåde, mener NORDIC GLIDING som testede flyet sidste år.
7. februar 2022/af Jens Trabolt

Hvor er kvinderne?

Stort anlagt survey af kvindelige svæveflyveres tilstedeværelse – eller mangel på samme – afslører lighed og uligheder i svæveflyvningen. Hvorfor er der så få kvinder i svæveflyvningen? Er det nogens skyld? Hvordan kan man(d) organisere og markedsføre svæveflyvningen, så de resterende 50 % af befolkningen også kommer med?
1. februar 2022/af Jens Trabolt

Job: Har du lyst til at arbejde med svæveflyvning og uddannelse?

Dansk Svæveflyver Union søger Uddannelseskonsulent. Der søges primært en erfaren instruktør fra svæveflyverkredse eller en pilot/instruktør fra anden flyvevirksomhed som relativt hurtigt vil kunne omskoles og certificeres til at varetage uddannelse på svævefly inklusiv TMG.
31. januar 2022/af Jens Trabolt

Lajos Rotter och Nemere: Ungersk segelflygpionjär

Efter artiklar om sovjetiskt segelflyg och om östtyska Lehrmeister stannar vi kvar i östra Europa och tittar på en ungersk pionjär:  Lajos Rotter var nog en av de första till at fokusera på högfartsprestanda med sin konstruktion ”Nemere” och beskriva delfinflygning - en – för tiden – ny flygstil. Han satte världsrekord i 1936 med en målflygning på 326.5 km och drygt 3.5 tim. Alltså med en medelfart runt 90 km/h – en imponerande snittfart för denna tiden. 
27. januar 2022/af Jens Trabolt

Mylar i metermål

Svenske Göran Karlsson fra Dala-Järna har udvidet butikken og registreret nordicaviation.eu. Med 2000 artikler, hvoraf 1000 på lager, kan man regel finde, hvad man som svæveflyver har behov for. ”Ja, selv Mylar i metermål”, fortæller Göran, som altid har gang i noget nyt.
24. januar 2022/af Jens Trabolt

Mindeord: Jens Degner 1943-2022

Danske Jens Degner, ”Lange Jens”, er død efter kort tid sygdom. Han fik et langt liv i luften, både som SAS-kaptajn og med sin elskede svæveflyvning.
21. januar 2022/af Jens Trabolt

Svævefly i videnskabens tjeneste

DLR, det tyske nationale center for luftfarts- og rumforskning, har Europas største flåde af forskningsfly. Ud af de totalt 12 fly findes der også et højt instrumenteret svævefly, en Discus 2C, som nok er DLRs mindste og letteste test-fly, men er på ingen måde det mindst kapable. Det skal vi se nærmere på her.
19. januar 2022/af Jens Trabolt

Godt nyt til ejere af tunge flyvemaskiner

Sidste år testede vi Tesla 3 Long Range vs. Volkswagen ID4 i trailertest. Begge biler er fantastiske trailer-biler, men har en relativt lav begrænsning på 1000/1200 kg. Ejer man en Arcus eller andet tungt fly, skal man vælge noget andet. Vi har derfor testet en af de nyeste elbiler: Hyundai Ioniq 5 og Volvo XC 40 Recharge som kan køre med selv de tungeste 20 meter- og åbenklasse-fly. Men tænk over kørekortet!
18. januar 2022/af Jens Trabolt

Jagten på det første svævefly

Christina Solberg fra Aarhus Svæveflyveklub har fået ny flyvemaskine, en LS1-f. Her er hendes historie.
12. januar 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer med el-spil: Adgangsbillet til den grønne omstilling?

Svæveflyvning er en grøn sport. Vi flyver jo på solens energi, ikke sandt? Altså bortset fra de kulsorte 7 liter benzin som den støjende, men trofaste Pawnee kræver for en gennemsnitlig start. Straks bedre er det at spilstarte med et benzindrevet spil. Men i en tid, hvor fossile brændstoffer er under politisk pres, bør enhver strategiprocess i klubben inkludere tanker om elektriske spil. Her er 2 udenlandske klubbers erfaringer.
11. januar 2022/af Jens Trabolt

Mindeord: Tidligere IGC-præsident Tor Johannessen død

Svæveflyver, militærpilot, SAS-kaptajn, modtager af Otto Lilienthal-medaljen, rekordholder, VM-pilot, VM-official og meget, meget andet. Norske Tor Johannessen døde nytårsaften 2021, 92 år gammel, men nåede meget i sit lange liv.
5. januar 2022/af Jens Trabolt

Åska och drivis – Nedslag i loggboken

"Nu började vädret att snabbt bli riktigt bra. Molnbasen steg och var nästan 2 500 m. Och cumulusen började växa på både höjd och bredd. Något var på gång.
Jag insåg att det nu gällde att se till att flyga hem så fort som möjligt. Hur kunde en dag, som enligt prognoserna skulle bli en fin sommardag, förvandlas till en magnifik uppvisning i ”åska och drivis”? Segelflygväder är utan tvekan intressant och bjuder ofta på mysterier och överraskningar, skriver Robert Danewid her om en yderst mindeværdig flyvning.
28. december 2021/af Jens Trabolt

”Santa One” på finale: Julemanden flyver naturligvis Dimona

En gruppe entusiaster fra danske Aarhus SFK gav cancer-syge børn på Skejby Sygehus en stor jule-oplevelse midt i modgangen.
22. december 2021/af Jens Trabolt

Vi ønsker en glædelig jul. Tak for 2021!

Kære læsere og annoncører. 2021 blev et vildt år for NORDIC GLIDING. TIl dato har over 100 000 unikke besøgende læst over 280 000 artikler. Det betyder, at svæveflyvningen i Norden kommer ud til en massivt større målgruppe end med et trykt magasin og med en kønsmæssig mere ligelig fordeling.
21. december 2021/af Jens Trabolt

Robert Danewid: Min önskelista

Kära tomten!
Nu är det dags att summera 2021, se fram mot 2022 och skriva årets önskelista till dig. Här har du, i spridd ordning, min önskelista
17. december 2021/af Jens Trabolt

To fluer med et smæk (og en trailer)

Producenterne af svævefly kan ikke stole på kvantespring inden for aerodynamik eller materialevidenskab. Der skal nye ideer til for at fastholde ønsket om at købe nye svævefly.
Tidligere Schleicher-konstruktør Michael Greiner diskuterer her et nyt koncept, som giver mulighed for en stor variation i spændvidde – hvordan ville det være med et fly med 18- og 26 meter-tipper i en og samme trailer?
17. december 2021/af Jens Trabolt

Pilotstaffetten: Arild Solbakken

"Jeg er optimist og tror seilflygingen absolutt har livets rett i en ellers stadig mer overfladisk verden med et mylder av døgnfluetilbud uten tilsvarende egenverdi". Det siger norske Arild Solbakken som fortsat er et aktiv i norsk svæveflyvning i denne udgave af Pilotstafetten.
14. december 2021/af Jens Trabolt

Richard Eppler, plastflygplanens pappa 1924-2021

Professor Richard Eppler avled i slutet av november i en ålder av 97 år. Eppler är en av de stora aerodynamikerna, speciellt vad gäller vingprofiler för modell- och segelflygplan.  Epplers största bidrag till segelflyget är dock att han är en av papporna till fs24 Phönix - det första segelflygplanet byggt helt i plastkomposit
10. december 2021/af Jens Trabolt

Kvinde-VM med kontrovers

Kvinde-VM i Australien blev omgivet af kontrovers omkring det australske teams brug af live tracking. Nu har det internationale tribunal - ledet af svenske Reno Filla - afgivet sin dom i sagen. Alle australske piloter er blevet fuldstændigt diskvalificeret. Tribunalet anser deres konkurrenceresultater under kvinde-VM for at være ugyldige, fordi de blev opnået under forhold som ikke var fair.
8. december 2021/af Jens Trabolt

Test-kavalkade 2021

NORDIC GLIDING har verdens største opdaterede samling af test-artikler. Vi flyver de nyeste konstruktioner og tester gerne fly-typerne mod hinanden. Missede du en artikel i 2021? Så er hele oversigten her!
7. december 2021/af Jens Trabolt

Minns du stickan? Nostalgitripp för nördar

Minns du finalglidningsstickan? Idag använder vi, såklart, digitala finalglidningsstickor, d v s segelflygdatorer, som själv hämtar input från GPS, fart-, höjdmätare och inlagd polarkurva. Fantastiska hjälpmedel, som gör att man kan finalglida med avsevärt bättre precision än med den gamla ”analoga” stickan. Men för att förstå hur finalglidningen fungerar kan det därför vara en god idé att förstå de bakomliggande sambanden.
7. december 2021/af Jens Trabolt

Hr. 48-Volt og hans flyvemaskiner

Tyske Anton Roth eller bare Toni, som han kaldes i flyve-miljøet, er elektroingeniør, opfinder og trike-instruktør. Han har ombygget flere flytyper – herunder svævefly – med elektriske motorer.  Spørger man ham om elektrisk flyvning er svaret: ”Intet er umuligt” – og det er måske også hemmeligheden bag hans succes.
3. december 2021/af Jens Trabolt

Pilotstafetten: Christina Solberg

"Til flyveklubbens introaften dukkede der 25 ældre mænd op og mig. Mændene synes fortællingen om aerodynamik var uhyre interessant, mens det eneste jeg kunne tænke på var hvornår jeg mon kunne prøve at flyve sådan et svævefly!" Det siger Christina Solberg om sin intro til svæveflyvning i denne udgave af Pilotstafetten.
2. december 2021/af Jens Trabolt

Kan en cub også flyve sådan?

Göran Ax (1942-2018) fra Landskrona FK var dobbelt verdensmester, tidligere jagerpilot, højt anset SAS-kaptajn – og skulle det vise sig - en formidabel kusk på klubbens Piper Cub, da jeg skulle fotografere ASH 31 og EB 28 til en reportage til NORDIC GLIDING i 2013. Den opvisning glemmer jeg aldrig. Her er et ”Nedslag i logbogen”
30. november 2021/af Jens Trabolt

Svedanor-kurserne i 2022 er klar

Svedanor er de officielle nordiske kurser for piloter som ønsker at videreudvikle sig. Det er kurset specielt tilrettelagt af eksperter som mestrer den specifikke disciplin - fx i Aerobatic, stræk- IMC- eller fjeldflyvning. Se oversigten her samt link til tidligere års kursusrapporter.
29. november 2021/af Jens Trabolt

Condor Danmark vinder pris for landskab

Den lille forening fejede store milliard-virksomheder af banen, da publikumsprisen i går aftes blev uddelt på årets Kortdage arrangeret af GEOFORUM i Aalborg.
25. november 2021/af Jens Trabolt

Robert Danewid hædret med Stålismedaljen

Under weekendens svenske konference i Sigtuna blev en bevæget Robert Danewid tildelt Segelflygets højeste udmærkelse for et stort og mangeårigt arbejde for svæveflyvningen.
22. november 2021/af Jens Trabolt

Test: Grob 109 B ”Able” Rotax

Grob 109 B er et populært motorsvævefly, bygget i cirka 300 eksemplarer. Det er drevet af en 2,5-liters Grob 2500EA 1-motor på 95 hk. De fleste af disse motorer er gamle, og reservedelssituationen er kritisk. Selve flyvemaskinen har masser af liv endnu, så hvad gør man så? Man får producenten Grob til at designe et retrofit af den fuelinjectede Rotax 912IS 100 hk motor med ny MT constant-speed-propel. Vi har prøvet prototypen.
19. november 2021/af Jens Trabolt

Ottsjö Fjällflygläger är redo för 2022

Sedan 1961 har Ottsjö levererat 1109 Guld-C och över 19 000 flygtimmar. Vissa år har varit riktigt bra och toppas av 1986 då Per Fornander var uppe på strax över 10.000 meter. Ett svenskt rekord som fortfarande gäller när detta skrivs. I mars 2022 är det dags igen
16. november 2021/af Jens Trabolt

AS 34 Me reducerer støj med 50 %

Schleicher har netop dokumenteret, at deres nye elektrisk selvstartende AS 34 Me larmer cirka halvt så meget som en benzindrevet ASH 31 Mi. Det er gode nyheder i en ganske nær fremtid, hvor flyvesporten kommer til at blive vurderet på evnen til at være fossilfri og støjsvag.
10. november 2021/af Jens Trabolt

Her kommer Rebecca!

Rebecca Hansen er ny præsident i Norges Luftsportsforbund. Hun tager pladsen som den yngste præsident til dato og første kvinde. En fundamentalt chokerende oplevelse med et F-16-jagerfly som 7-årig sendte hende mod svæveflyvningen, som hun fortsat elsker dybt.
9. november 2021/af Jens Trabolt

Birgitte Ørskov og Jørgen Thomsen: 110 års erfaring med svæveflyvning

Dette er historien om et modent kærestepar, en Arcus og et bryllup i Australien, 40 rekordflyvninger, en mor til en verdensmester, en dobbelt hjernerystelse og vejen tilbage til livet. Alt dette kan man nå på sammenlagt 110 år i sporten, hvis man holder ud.
5. november 2021/af Jens Trabolt

”Mesterskaberne er motoren i svæveflyvningen”

Det siger Börje Eriksson, 65, fra Uppsala. Han er en af kræfterne i den nye svenske tävlingskomité (TK). ”Vi skal ud i verden og deltage i internationale mesterskaber, Det er det eneste måde, vi hæver vores niveau på”, siger han. Börje og co. har en stor opgave foran sig, for 2 års Corona-krise har efterladt et trænings-efterslæb hos de nationale og internationale piloter.
3. november 2021/af Jens Trabolt

 I en tynd tråd

Thomas Dantoft hænger i en tynd tråd – både i fritiden når der skal startes i ASK 21 fra Kolding Flyveklub eller på jobbet når han som redder på Flyvevåbnets store redningshelikopter skal hente folk op fra havet. Men der er flere ligheder mellem svæveflyveklubben og jobbet i en redningseskadrille, fortæller han.
1. november 2021/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Lärarna är våra hjältar!”

I regel är våra ”hjältar” de som flyger långt, fort och vinner tävlingar. Men det är ju faktiskt helt fel! Våra riktiga hjältar är våra segelflyglärare. Det är de som utbildar våra nya medlemmar och det är de som håller verksamheten igång på de flesta klubbar. Men vi utbildar alldeles för få nya lärare.
25. oktober 2021/af Jens Trabolt

Danmarks Bergfalke (och en överlevare från det kalla kriget)

Den första danska Lehrmeistern hämtades i DDR med flygsläp sommaren 1959. OY-BAX skulle till klubben på Bornholm. När man passerade kustlinjen blev det östtyska gränsskyddet, som ju alltid var hyperalert, riktigt nervösa. Så de besköt släpet - som dock överlevde! Men i början av september i år fick vi tillfälle att flyga Lehrmeistern OY-BAX på Arnborg.
19. oktober 2021/af Jens Trabolt

NORDIC GLIDING: Et massivt udstillingsvindue for vores aktiviteter

Med over 240 000 artikelvisninger og straks under 90 000 unikke besøgende siden sidste år er det digitale NORDIC GLIDING en publikumssucces, viser de nyeste besøgstal, som også gemmer på interessante overraskelser.
15. oktober 2021/af Jens Trabolt

Verdensrekord? Til VM i Frankrig med trailer og elektrisk bil

Morten Hugo Bennick deltog i VM i Montluçon-Guéret. Han trak sin Ventus de 3500 km frem og tilbage fra Danmark med en Tesla 3 Long Range. El-nørd på selvmordsmission eller reelt muligt? Læs svaret her.
15. oktober 2021/af Jens Trabolt

”Jeg er ikke perfekt, men jeg ved det…”

Flyvesikkerhed? Det starter altid med én selv. NGs redaktør Jens Trabolt filosoferer over begrebet på baggrund af en aktuel og meget tankevækkende havarirapport.
14. oktober 2021/af Jens Trabolt

Test: Lange Antares 21 E

Antares är en starkt lysande röd superjättestjärna på himlen. I det här sammanhanget även en starkt lysande stjärna när det gäller elektrifierat segelflyg i toppklass. Antares var första el-SLG (Self Launch Glider) i serieproduktion 2004 och firman är fortfarande ledande vågar vi påstå, här i den uppdaterade 21-meter versionen.
11. oktober 2021/af Jens Trabolt

Virtuelt race side om side med virkeligheden

Norske Arne Martin Güettler og danske Tim Madsen var blandt de i alt 20 deltagere, som fløj i det virtuelle Virtual Sailplane Grand Prix - World Final 2021. Det var det første FAI-anerkendte e-Sport-mesterskab nogensinde.
6. oktober 2021/af Jens Trabolt

Test: AS 34 Me: ”Man tager vad man haver”

AS 34 Me är den första serietillverkade elektro-seglaren från en av de stora tillverkarna; Härlig att flyga och en drivlina som är det enklaste jag använt och som har goda prestanda, säger NORDIC GLIDINGs testpilot Robert Danewid.
30. september 2021/af Jens Trabolt

Vulkan-termik

At der er god termisk aktivitet på Island er ingen hemmelighed. Men det er alligevel heftigt at se en bølge blive skabt som følge af Islands nyeste og længstvarende vulkanudbrud.
29. september 2021/af Jens Trabolt

”Det var fantastisk at flyve her”.

En gruppe entusiaster fik lørdag luft under vingerne til det unikke Lønstruptræf. "Vildt fantastisk", lød vurderingen.
27. september 2021/af Jens Trabolt

Ungdoms SM: Årets svenske mästare i pricklandning

Lördagen 18/9 samlades 10 förväntansfulla ungdomar på flygklubben i Skövde för att göra upp om titeln årets svenske mästare i pricklandning.
24. september 2021/af Jens Trabolt

AS 34 Me: Enkelt betjening, kompleks teknologi.

AS 34 Me er et historisk vigtigt fly. Det er det første certificerede elektriske selvstartende svævefly fra en volumenproducent, og NORDIC GLIDING fik – som det første medie – mulighed for at flyve AS 34 Me på en brugbar septemberdag.
Før testflyvningen brugte vi en halv dag på en længere teknisk gennemgang sammen med design- og konstruktørteamet. Her er de vigtigste muligheder og begrænsninger ved flytypens elektriske motorsystem.
23. september 2021/af Jens Trabolt

Röd Front!

Historien om segelflyg i Sovjetunionen under mellankrigstiden; Läs vidare, kamrat!
15. september 2021/af Jens Trabolt

Den nye unge generation af instruktører

I hele Norden er der behov for, at vi træner unge instruktører for at holde trit med frafaldet af de gamle. Det har bl.a. det danske forbund indset med 2 nye videoer, rettet mod uddannelse af unge instruktører. Men de unge er på vej: Årets FI(S)-kursus på danske Arnborg var en stor succes med 8 kursister hvoraf 4 aspiranter var under 25 år! Det er noget nær en rekord, siges der.
14. september 2021/af Jens Trabolt

I 100 meter over klitterne

I disse dage er der døgnbemanding på vejrudsigten hos de gode folk fra DASK, Dansk Svæveflyvehistorisk klub. Bliver der vestenvind – gerne med en nordlig komponent – og en vindstyrke på 8-10 kt eller derover, så er der linet op til det årlige Lønstruptræf. En herlig ramsaltet og vild oplevelse som bør være på alles bucket list.
10. september 2021/af Jens Trabolt

G Dale fortsætter tetralogien

Den fjerde bog i serien ”The Soaring Engine” handler om moderne svævefly og deres sofistikerede instrumenter. Den er udmærket og givetvis produktet af mange års erfaringer for forfatteren. Men vær opmærksom på at bestille den via en europæisk forhandler, ellers bliver det dyrt i importtold.
9. september 2021/af Jens Trabolt

Billingehus på Stockholmsk

Den sædvanlige svenske Billingehus-konference flytter i år 250 km længere nordøst fra Skövde til Sigtuna. Men alt bliver godt, lover arrangørerne. Book bare 19-21. november ind i kalenderen.
6. september 2021/af Jens Trabolt

På hvalsafari med Jo Inge

Sandane i Norge er en ekstremernes flyveplads, et ”hangarskib” omgivet af isbræer og stejle kilometerhøje fjeld. I fjorden 50 meter fra flyvepladsen svømmer hvalerne i dybet. Men i luften er det Jo Inge Bjørø som hersker i sin nye Arcus M med konceptet ”Fjord Gliding”.
2. september 2021/af Jens Trabolt

Opdateret Lange Antares får ”Tesla”-batterier

”Med benzin er du låst i et udviklingsmæssigt status quo, men med elektro kan du opgradere undervejs”, sagde Axel Lange, da NORDIC GLIDING besøgte Lange Aviation første gang i 2019. Han fik ret. Nye batterier med 20 % højere kapacitet giver fra årsskiftet 2021/2022 helt op til 4200 meters stigehøjde i den nye Antares 21 E.
30. august 2021/af Jens Trabolt

Sommerferie på Ole Reistad Senter

Første uke i juli arrangerte Elverum og Gardermoen sommerleir på Starmoen som inkluderer Ole Reistad senter (ORS), Norges rikssenter for seilfly hvor også administrasjonen til NLF/Seilflyseksjonen er lokalisert. Rikssenteret har tidligere vært omtalt i Nordic gliding.
19. august 2021/af Jens Trabolt

En hangar fuld af fremtiden

De unge Danish Air Cadets og deres familier fyldte hangaren på Arnborg til en flot ”vingnings”-ceremoni.
18. august 2021/af Jens Trabolt

VM i Frankrig: Debutanten Filip Bojanowski fører i Standardklasssen

Det går ikke dårligt, faktisk ganske udmærket til VM i Frankrig, og der er høj stemning i den danske lejr. Ikke mindst fordi VM-debutanten Filip Bojanowski fra Øst-Sjællands FK har udnyttet det dårlige vejr til at sætte sig på 2 dagssejre ud af de 5 gyldige konkurredage i et i øvrigt non-standard VM.
17. august 2021/af Jens Trabolt

2 kg-praktbok om Glasflügel

Wolfgang Binz har återigen skrivit en praktbok, denna gång om Glasflügel. År 2014 kom boken om LS flygplanen, av samma författare och utgiven på samma förlag. Boken är tryckt på tjockt blankt papper och av mycket hög kvalitet, med knappt 500 foto. Det är en ”tegelsten”, den väger hela 2 kg
16. august 2021/af Jens Trabolt

DM Västra 2021: Dä ska va gôtt å leva…

I ett distriktsmästerskap finns det precis som i Vasaloppet bara vinnare! Rapport fra det 55 DM:et i Västra.
11. august 2021/af Jens Trabolt

Dieter Althaus 1929-2021

Dieter Althaus forblev til sin død ukendt for mange uden for det videnskabelige miljø, men hans arbejde med performanceforbedringer af vingeprofiler, turbulatortape og TEK-dyser gavner alle svæveflyvere den dag i dag.
10. august 2021/af Jens Trabolt

Junior-SM i pandemins skugga

Årets JSM genomfördes parallellt med SM i Racing och Open Racing som avgjordes i Borås exakt samma vecka.
9. august 2021/af Jens Trabolt

Startafvikling med spil med fokus på risici

I Danmark har der været en stigende havarirate fra 2019 til og med 2021, heraf 2 fatale havarier med afbrudt start. Sikkerhedsudvalget under DSvU har gennemgået havarier ved spilstart og kommer her med deres bud på, hvor kan vi gøre det bedre.
5. august 2021/af Jens Trabolt