Nyt liv til engelsk Grob 109 B-version

Den gamle Grob 109 B bliver moderniseret med Rotax-motor til støtte for velgørenhedsprojekt.

Tekst: Jens Trabolt / Foto: Aeromobility

Motorinstallation

Royal Air Force Air Cadets har siden 1991 fløjet Grob 109 B – kaldet Vigilant T1. Det var et så vellykket koncept, at den oprindelige ordre på 53 fly senere blev toppet op med køb af civile Grob 109 B.

For 2 år siden reviderede Royal Air Force dokumentaton for vedligehold, og her blev det klart, at flyenes logs ikke var konsistente.

Man besluttede derefter – for en sikkerheds skyld – at ophøre med at flyve disse + 50 fly, fordi man reelt ikke kunne dokumentere flyvetid og vedligehold.
Nu har en engelsk velgørenheds-organisation Aeromobility købt 53 styk af de tidligere RAF-fly og vil nu ”nulstille” dem og montere moderne Rotax 912 iS3-motorer, som giver bedre performance end den gamle 95 hk Grob 2500 EA1-motor samt moderne Garmin-glascockpits.

Personlig beretning: Min vej til TMG-flyvningen

Grob-fabrikken i Mindelsheim vil retrofitte de første par fly og derefter udvikle et ”kit”, som andre værksteder kan anvende i det følgende arbejde.