Över Öresund från Sverige till Kastrup flygplats – 90 år senare.

Den 12 augusti 1933 blev Edmund Sparmann i ESG-31, SE-ADP, den förste att segelflyga, eller rättare sagt glidflyga, över Öresund. 1983 var jag involverad i återskapandet av flygningen 50 år senare. Nedslag i loggboken.

Text: Robert Danewid

Edmund Sparmann i 1928.

Link to automatic translation

I loggboken står det:

14 augusti 1983: ASW 19 B, SE-TTT, Sövde, landning Bulltofta, 1 tim 14 min, Kastrup t o r

Den österrikiske flygingenjören Edmund Sparmann föddes i Wien 1888 och kom till Sverige 1919 för att under en demonstrationsturné visa det österrikiska jaktplanet Phönix D III och tvåsitsiga spaningsplanet Phönix C l. Båda typerna licenstillverkades senare i Sverige.

Sparmann stannade i Sverige, fick jobb hos Thulin i Landskrona och blev svensk medborgare 1926 (idag hade han nog riskerat utvisning som ekonomisk flykting….).

1932 startade han en egen flygplansverkstad i Sverige och där tillverkade han sin berömda Sparmann S1 “Sparmannjagaren”. 10 st levererades till Flygvapnet. En av hans närmaste medarbetare var den tyske flygingenjören Walter Stender, far till Björn Stender, som sedermera konstruerade BS-1, ett av de första kompositsegelflygplanen.

Vid ett besök i Tyskland på segelflygskolan i Grunau (i nuvarande Polen) 1933 passade Edmund och Walter på att avlägga proven för C-diplom. Samtidigt med vistelsen i Grunau köpte Sparmann ett eget segelflygplan, en Grunau 31, jämte en transportvagn. Sparmanns flygplan tillverkades 1933 på Segelflugzeugbau Edmund Schneider, Grunau och fick fabrikens tillverkningsnummer 84.

Flygplanet registrerades på Edmund Sparmann, Stockholm den 24 maj 1933 som SE-ADP hos dåvarande luftfartsmyndigheten och blev därmed det första inregistrerade segelflygplanet i Sverige och är det enda segelflygplan som finns i registret för motorflygplan. Även tidigare hade vi haft både glidflygplan och segelflygplan här i landet, men de inregistrerades aldrig, de blev endast meddelade till luftfartsmyndigheten för kännedom.

Sparmann gjorde flera uppvisningar på flygdagar med planet. Han provflög även en del glidflygplan som klubbarna själva byggt. Dessutom var han luftfartsmyndighetens byggkontrollant samt kontrollant för startanordningar för glid- och segelflygplan. Han var i många år aktiv i Stockholms Segelflygklubb.

På en flygdag i Malmö den 20 augusti 1933 på Bulltofta tänkte Sparmann visa upp sitt nya flygplan. Han hade i samband med flygdagen blivit sponsrad av Läkerol för att göra reklam för deras tabletter och hade därför målat Läkerol på både sitt flygplan och transportvagn. Det var så ADP fick smeknamnet ”Läkerol-planet”.

Läkerol-planet SE-ADP finns idag på Ållebergsmuseet (foto från SVS/SFF)

Edmund Sparmanns Grunau 31, ESG-31, som i Sverige går under namnet “Läkerolplanet” och “Emil”, konstruerades av Edmund Schneider, Grunau. Föregångarna till flygplanet var Grunau 29 och 30, som registrerades som D-Wiesenbaude I och II, även dessa konstruerades av Schneider.

Schneider tävlade första gången vid Rhöntävlingen 1931 med sin Grunau 31, med registrering D-Stavano. Stavano kallades den tyska delen av Standard Oil eller Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft. Man får förmoda att Schneider sponsrades av dem. 1932 var tre Grunau 31 anmälda till Rhön. Året därpå tävlade också en Grunau 31. Med sina erfarenheter från ESG-31 konstruerade Schneider 1933 Grunau Baby, en något förminskad variant av Grunau 31. Baby blev Schneiders mest kända konstruktion. Och, troligtvis, är Baby det mesta byggda segelflygplanet genom tiderna. Man vet inte riktigt hur många som byggdes. Många byggdes av klubbar, men man uppskattar att mer än 6 000 byggdes. I Sverige byggdes ca 100 Baby på licens av AB Flygplan.

Edmund Sparmann hade varit på plats i Malmö en tid och gjorde först några bilbogseringsstarter. På kvällen den 11 augusti gjorde Sparmann två flygbogseringar med SE-ADP över Malmö. Han blev uppbogserad av löjtnant Georg Lindow respektive ingenjör Lindner i ett av flygklubbens Gipsy Mothplan. Sparmann väntade också på lämpliga vindförhållanden, d v s ostlig vind, då han hade planer på att bli först att segelflyga över Öresund.

Den danska tidningen Politiken hade 1922 uppsatt ett pris på 1 000 DKR till den som först skulle lyckas att flyga över sundet utan motor. Den förste som försökte den bedriften var greve Douglas Hamilton som den 13 september 1923 med ett segelflygplan typ Espenlaub E4 och start från Helsingborg försökte flyga över sundet, men tvingades landa i Öresund.

Sparmann startade på Bulltofta, Malmös gamla flygplats, som öppnat som flygplats redan 1923, den 12 augusti 1933 kl 1818, kopplade på 2 300 m över Limhamn, som ligger i södra Malmö, och gled över och landade på Kastrup, dagens Copenhagen Airport, Skandinaviens största flygplats. Kastrup öppnade som flygplats 1925. En distans på knappt 20 km. Sparmann fick dock aldrig Politikens pris eftersom det var en ren glidflygning. Han bogserades tillbaka till Bulltofta senare samma kväll. Men den första segelflygningen över Öresund var ett faktum.

1983

50 år senare, 1983, skulle händelsen uppmärksammas. Jag minns inte vem av oss det var som kläckte ideén. Planen var att starta på Sövde, vid Sjöbo, hemvist för Malmö SFK, bogsera till Limhamn, koppla på 2 300 m och sedan glida över till Kastrup, vända och flyga tillbaka och landa på Bulltofta och där möta ”den församlade pressen”.

Bulltofta var nerlagt sedan 1973, men det fanns fortfarande gott om utrymme att landa på. Tanken var att visa på segelflygets utveckling under de gångna 50 åren. Medan Sparmann måste landa på Kastrup kunde ett modernt segelflygplan med lätthet glida den dubbla sträckan från samma urkopplingshöjd.

Problemet vi förutsåg var att få klarering att flyga med ett segelflygplan utan transponder från Sövde till Limhamn, sedan till Kastrup och så tillbaka till Bulltofta. Framförallt mitt i all trafik till och från Köpenhamn, Skandinaviens största flygplats. Jag kontaktade chefen för Malmö ATS. Han tyckte det var en kul grej och det skulle inte vara några problem att få klarering genom Malmö TMA, det lovade han, men han trodde inte danskarna skulle gå med på det med tanke på deras trafikmängd. Men han skulle kolla med dem.

Efter ett par dagar ringde chefen för Malmö ATS tillbaka och sa, något förvånad, att ATS Köpenhamn skulle ge klarering att segelflyga över sundet och över Kastrup – utan transponder. De tyckte också det var en kul grej.

Malmö stad sa OK att åter nyttja Bulltofta för en flygning. Pressen, Sydsvenska Dagbladet, var utkallad till Bulltofta för att föreviga jubileet. Läkerol var kontaktade för sponsring, något de dock inte nappade på.

Vi planerade att genomföra flygningen på 50-årsdagen, fredagen den 12 augusti vid 18 tiden på kvällen. Vädret var dock inte hoppingivande med mycket moln i flera skikt och medioker molnbas. Men vi drog iväg i alla fall.

Henry, segelflygare och styrman i SAS vid denna tiden, flög Cuben och jag ASW 19 SE-TTT. Till slut gick det inte att undvika molnflygning. Att flyga flygsläp IFR är inte så lätt, man ser inte bogserflygplanet, bara en bogserlina 10 m framåt. Så någonstans i moln vid Dalby fick vi ge upp, d v s ”nödkoppling”. Men vi fick i alla fall testat att Malmö ACC kunde ”hantera” oss.

Vi bestämde nytt försök till två dagar senare, söndagen den 14 augusti. Det var en fin dag och efter att ha flugit en 10-mila triangel (på den tiden flög vi mest tiomilare) förberedde vi TT för ”havsflygningen”.

Insidan på cockpit kläddes med aluminiumfolie (den tjocka ugnsvarianten….) för att TT skulle synas bättre på radar (då använde ATS fortfarande primärradar som backup). Det gjorde den inte, men det bekymrade inte de danska flygledarna skulle det visa sig. Hos motorflygklubben fick vi låna en flytväst, en ”Mae West”, och så inhandlade vi en ask gröna Läkerol.

Kl 1735 startade vi från Sövde och flög västerut i fint sensommarkvällsväder. Inga problem att få klarering av Malmö ATC till Limhamn på 2 300 m. Efter 35 minuter i släp kopplade jag på 2 200 m kl 1810 över Limhamn och tog kurs på Kastrup.

Jag kontaktade Copenhagen Approach (tror jag det var)  som gav klarering att fortsätta, sjunkande från 7 000 ft. Ungefär halvvägs kallade de upp mig och frågade hur det gick (de såg mig inte på radarn) och om höjden. ”Halvvägs och 6 000” , sa jag. ”Roger”, sa flygledaren, ”maintain 6 000”. Jag blev lite konfunderad och upplyste honom om att det var lite svårt då jag var ett segelflygplan. ”OK”, sa han, ”inga problem, fortsätt bara”. Danska flygledare har alltid varit bra.

Det var helt lugnt i luften över sundet och det var mäkta vackert. Så jag njöt, fast lite spännande att vara en liten kugge i det stora maskineriet var det allt. Det var första gången jag kommunicerade med ett ATS på engelska.

Jag kom fram till Kastrup, tog ett vändpunktsfoto på den nyasfalterade RWY 04R/22L. Vid denna tiden gjorde man om hela södra banan. Man malde ner den gamla betongbanan, som tyskarna byggt under kriget, och använde materialet som bärlager innan ny topp lades på. Nere vid stranden stod ett stort mobilt krossverk, som kom från Italien. Det sas att det var det största återvinningsprojektet i världen. En vecka senare var jag där på studiebesök och kollade bygget.

1983-”Brytpunktsfoto” av Kastrup. Vingen pekar på nyasfalterade RWY 04R/22L. Dåligt foto, men brytpunkstsfoton (med Instamatic kamera) var ofta inte bättre! (foto R Danewid)

Efter ett par brytpunktsbilder av Kastrup med min Instamatic brytpunktskamera, vände jag och gled tillbaka mot Sverige och Bulltofta. Ungefär mitt över sundet såg jag en ballong som var på väg mot Sverige, det var västlig vind, och han skulle komma att korsa finalen till RWY 22R på sin väg österut. Under mig såg jag en DC-9 på final (det var en Alitalia maskin visade det sig). Intressant situation. Men då kallade flygledaren upp Alitalia maskinen och sa att han hade en ballong framför sig och att han fick göra en ”kringla” runt den, det var ju fint väder. Vilket italienaren gjorde, med mig på första parkett. Som sagt, danska flygledare kan!

Direkt efter landning på Bulltofta. Notera flytvästen och asken med Läkerol (foto J Nygren)

Jag var framme över Bulltofta på 900 m och landade kl 1847. Bara det en upplevelse. Jag hade ju tillbringat stor tid av min barndom på Bulltofta och backarna, men aldrig segelflugit från Bulltofta. Pressen fotade och intervjuade. Jag var väl inte tillräckligt fotogen och PR-minded för det blev inte ens en notis om denna fantastiska prestation!

Det är alltså 40 år i år sedan 50 års jubileet av Sparmanns flygning.

Peter Riedel i en Condor på 30-talet (internet)

Peter Riedels Öresundsflygning

Den andra Öresundsflygningen med ett segelflygplan ägde rum i juni 1936, och det var en riktig segelflygning i termik. Våren det året reste Peter Riedel (se https://nordicgliding.com/peter-riedel/) tillsammans med Hanna Reitsch (se https://nordicgliding.com/hanna-reitsch/ ) och Joachim Kuettner (se https://nordicgliding.com/de-banade-vag-for-perlan/ ) till Sverige och invigningen av Bromma flygplats. Här gjorde Peter och Hanna en rad uppvisningsflygningar.

Den 6 juni var Riedel i Malmö för en flygdag. Det var fint väder så han startade från Bulltofta i en Rhönsperber. Rhönsperber var ett populärt segelflygplan i slutet av 30-talet. Det konstruerades av Hans Jacobs 1935 och byggdes i ett 100-tal exemplar. Rhönsperber är det första serietillverkade segelflygplanet med ställbart ryggstöd, ställbara pedaler, huv på gångjärn och störklaffar, senare DFS bromsar.

Rhönsperber på Wasserkuppemuseet. Det var med en Rhönsperber Peter Riedel genomförde den andra segelflygningen över Öresund den 6 juni 1936 (foto R Danewid)

Riedel kopplade söder om Lund på 450 m och segelflög sedan, i termik, över Öresund och landade på Kastrup. En flygning på ca 40 km. Flygningen anses som den första riktiga segelflygningen över öppet vatten. Riedel erhöll det pris på 1 000 danska kronor, som tidningen Politiken satt upp 1922.

Flygningen är beskriven i Von Hangwind zur Thermik, del 2 i Riedels eminenta trilogi om segelflygets historia 1920-1939, och där står bl a att han kunde flugit vidare, för vädret var bra, han flög tre timmar över Köpenhamn, men dagen efter var det flygdag på Bulltofta där det svenska kronprinsparet var hedersgäster. Riedel skulle flyga uppvisning där. Och detta var ju långt före bron var byggd.

Notera att på den tiden fanns det inget kontrollerat luftrum, så allt var mycket enklare……..

Den 6 juni 1986 var det 50 år sedan Peter Riedel segelflög över Öresund. Och detta ville Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) uppmärksamma. Tre år tidigare hade jag ju (glid)flugit från Limhamn till Kastrup och sedan tillbaka till Bulltofta. Då var det alltså 50 års minnet av den första glidflygningen över Öresund av Sparrmann. Riedels flygning tre år senare var ju en riktig segelflygning i termik.

KDAs legendariske generalsekreterare Per Weishaupt (som författat många böcker om segelflyg, bl a danska ”Svaeveflyvehåndbogen”) födde idén att Peter Riedel, som nu var drygt 80 år gammal och bodde i USA, skulle göra om flygningen, fast med mig (som ju också var ”öresundsflygare”) som ”säkerhetsförare”. Vi skulle flyga i Malmöklubbens Twin Astir SE-TZL. Riedel accepterade inbjudan och planeringen satte igång.

Jag var över till Kastrup på ett par planeringsmöten. Planen var att vi skulle starta antingen på Bulltofta (vid den tiden fanns det stora ytor och halva rullbanan var kvar) eller från Sövde. Vi skulle koppla över Malmö och flyga över till Kastrup. Det är ju bara knappt 2 mil, så om termiken uteblev var det ändå inga problem. På Kastrup skulle vi landa på ett av de gamla grässtråken, där Riedel landat 1936, men som inte varit i bruk på åtskilliga decennier. Ledningen för Kastrup åtog sig att klippa upp stråket och fixa till så det gick att landa.

Luftrummet var heller inget problem, ATS skulle hålla luftrummet rent för oss, vi skulle ha – tro det eller ej – prioritet ett. Efter landning skulle det bli en reception med VIP, tal av honoratiores och ”skumpa och tilltugg” och den mottagningen sponsrades av flygbolaget SAS. Så det var ett riktigt stort arrangemang, Weishaupt hade uppenbarligen kontakter, och allt var klart och redo för den stora dagen.

Jag såg fram mot evenemanget. Bara det att få flyga med en av de stora förkrigssegelflygarna var ju något unikt, dessutom var han författare till praktverket Erlebte Rhöngeschichte och med ett förflutet som tysk flygattaché i Stockholm under kriget. Jag har alltid varit intresserad av segelflygets historia och detta var ju något fantastiskt. Skulle jag ha slips på mig, som de ofta hade på 30-talet? Och dessutom, tänk att få kurva termik över hemstaden och varför inte över Saltholm? Detta skulle onekligen bli en höjdpunkt i ”karriären”!

Vi stod i startgroparna, Twinen var klar, bogserförare ordnad, all logistik fixad och långtidsprognosen såg bra ut. Ett par dagar innan den 6 juni fick vi besked att Peter Riedel blivit sjuk och var förbjuden av sin läkare att resa till Sverige/Danmark. Ridå.

I maj 2020 segelflögs det åter över Kastrup. Det blev möjligt då flygplatsen mer eller mindre stängdes under corona pandemin. Det var DASKs fina och nyrenoverade Polyt III som startade, flög över och landade på Kastrup. Läs artiklen på https://nordicgliding.com/kastrups-corona-cowboys/ (foto J Trabolt)

Över vida vatten….

Denna artikel handlade om flygningar över Öresund, från Malmötrakten till Kastrup, Copenhagen Airport, på 30-talet. Flygningar till Sverige från Danmark över norra Öresund är idag rätt vanliga. Nordsjällands FK flyger ofta sina sträckflygningar in i Sverige och det är ofta man träffar danska segelflygplan i lufthavet över Småland. De har ofta Kronborgs slott som start- och målpunkt (känt från Shakespeares Hamlet).

Det är danska segelflygare som gjort de första och längsta segelflygningarna över öppet vatten. Kanske inte så konstigt när man tittar på en karta över Danmark. Senast med Frederik Nøddelund og Minik Dams 2023-Arcus-flygning från Aars i Jylland till Mariestad, Sverige och retur.  Läs artiklen här: https://nordicgliding.com/havkrydser-med-flaps/

Efter kriget tog sträckflygningarna i Danmark fart och den förste att korsa Öresund var Gerhard Nielsen som i juli 1947 flög från Vaerlöse, norr om Köpenhamn, till N Rörum i Skåne i en Grunau Baby. En sträcka på 80 km.

1948 flög Harry Nielsen i Olympia från Roskilde till Listerlandet i Blekinge. Han korsade Öresund via Saltholm och Ven.

1950 flög K A Rasmussen 322 km från Ry mitt på Jylland till Karlshamn i Blekinge. Han korsade både Bälten, via Samsö, och Öresund. Det var den första flygningen över 300 km med start i Danmark.

Åge Dyhr-Thomsen

Mü-13 D OY-MUX som Åge Dyhr Thomsen flög till Sandhammaren med flygs idag av DaSK (foto R Danewid)

1953 flög den danske legendaren Åge Dyhr Thomsen i en Mü-13 D, registrering OY-MUX,  från Herning via Nordfyn och Själland till Sandhammaren öster om Ystad. Hans mål var Bornholm, men han fick aldrig höjd för att glida de 38 km över till ön.

Tre år senare gjorde en annan dansk legendar, Niels Sejstrup i Olympian OY-XEF, om bravaden, men med start i Karup. Inte heller han nådde Bornholm.

Niels Sejstrup

Kartan visar Dyhr Thomsens og Sejstrups tracks.  (ur Flyv 7/1956)

Det var i denna Olympia Niels Sejstrup gjorde sin flygning till Sandhammaren 1956 i (foto DaSK)

Den längsta (??) flygningen över öppet vatten mellan Danmark och Sverige gjordes 1956 av Åge Dyhr Thomsen när han flög från Herning till Kungsbacka, söder om Göteborg, i en Olympia. En fantastisk flygning. Han hade angivit Stockholm som mål! Thomsen flög dock inte till Sverige via Själland och Öresund utan han flög norrut till Jyllands nordspets och flög sedan via Laesö till Kungsbacka. Där fick han dessvärre inte anslutning till termik utan fick landa. Han segelflög 82 km över Kattegatt och tillbringade två timmar över havet.

Även flygningar från Sverige till Danmark har förekommit. Den svenske legendariske segelflygaren Olle ”Gamle-Olle” Berg flög 1963 sin ”femtiomil” i K 8:an ”Mariåtta” (alla delägarna hade fruar som hette Marie) med start på Skarpnäck i Stockholm och med landning på Vaerlöse på Själland. Han korsade Öresund vid Helsingborg.

Källa:

  • Moderne Svaeveflyvning, Per Weisjhaupt, Gjellerups Forlag 1959
  • Flyv, juli 1956
  • Sailplane & Gliding, februari 1957

Flere flight-stories

Mod sydlige horisonter med Adventure Gliding Tour

Den 27. juni sætter en gruppe danske entusiaster kursen mod Sydtyskland med drømmen om at flyve ud i det blå i svævefly. Kom bare, der er fortsat mulighed for at være med på eventyr, lyder meldingen fra arrangørerne.
10. juni 2024/af Jens Trabolt

Land i sigte – klokken 7 om morgenen!

Yves Gerster fra Schweiz er ikke bare en kapabel pilot. Han er også nysgerrig, og med et et godt Europa-kort på væggen finder han inspiration til nye imponerende flyvninger. For få uger siden fløj han fra St Auban i Frankrig til Corsica – og retur!
17. april 2024/af Jens Trabolt

Morning Glory: Unikt vejrfænomen i ødemarken

“Morning Glory” er en sjælden begivenhed i atmosfæren i det nordlige Australien; En bølge som rejser gennem atmosfæren med cirka 40 km/t. Foran dette fænomen løfter luften sig laminart. Bagved Morning Glory kan der være ekstrem turbulens. Manden bag SkySight-prognosen Matthew Scutter rejste 2500 km hver vej for at opleve at flyve svævefly på Morning Glory.
4. april 2024/af Jens Trabolt

Mod alle fire ror-stop på Wavecamp

Wavecamps med flyvning fra frosne søer er en verdens-unik signatur for den svenske og norske svæveflyvning. Årets lejre i Vågå og Ottsjö er netop afsluttede, mens verdens nordligste i Kebnekaise fortsat pågår.
3. april 2024/af Jens Trabolt

Solformørkelse i TMG – stik den!

Mange piloter har en ”bucket-list”, noget man gerne vil prøve her i livet. Det kan være bølge-flyvning i Norden, hangflyvning i Alperne eller noget helt tredje. Her er en ny ide: Sidste år, d. 20 april, fløj australske Barry Hendy 3500 km fra sin base i Benalla ud til vestkysten af Australien i en Phoenix-TMG for at opleve en total solformørkelse i 15 000 ft. Stik den!
22. februar 2024/af Jens Trabolt

På 1000 km rekordjagt i Namibia

I hjertet af Namibia, hvor termikken danser over det endeløse landskab i Kalahari-ørkenen, har to danske svæveflyvepiloter, Claus Elmeros og Klaus Juhl realiseret drømmen om at flyve den første danske 2-sædede 1000 km FAI-trekant.
24. januar 2024/af Jens Trabolt

50 år senere: Gjennom Australien med Blanik!

"Om jeg ville gjort det igjen? Selvsagt!"
I 1974 fløy norske Stein Frich fra kyst til kyst gjennom den australske «outback» i en Blanik. Noe som ingen andre hadde prøvd før med seilfly. Underveis måtte han starte med brutale bilstarter fra improviserte flystriper i bushen og lande på testområder for atombomber med «stålørnen». Ja, det var ikke kjedelig!
6. december 2023/af Jens Trabolt

På 5200 meter över Ottsjö! Rapport från lägret 2023

Ottsjö Fjällflygläger 2023 samlade 39 deltagare från åtta svenska klubbar. Med sig hade man tio segelflygplan. Många deltog för första gången, vilket är glädjande. Vädret med låga temperaturer och vindar mestadels från väst, gjorde att vi fick ut 10 flygdagar av 14 möjliga. 6 dagar gav riktigt bra vågflygningar.  Thomas Brandt rapporterar från 2023-lägret. 
9. november 2023/af Jens Trabolt

Kystinspektion i Bergfalke

DASK, den danske svæveflyvehistoriske klub, leverede på sidste dag i september endnu en af de eksotiske Lønstrup-træf ved den danske Vestkyst. Vindretningen var perfekt, men det blæste helt sindssygt. Det gav både fordele og ulemper…
8. november 2023/af Jens Trabolt

Drømmen om ”Adventure Gliding Tour” i svævefly

Kom med på tur og få en oplevelse for livet, når et team af svæveflyve-entusiaster sætter kursen mod det store udland. ”Der er plads til piloter med alle erfaringsniveauer”, lyder det fra en af initiativtagerne, danske Jan Granvig Dahl som også hilser andre nordiske deltagere velkomne.
24. oktober 2023/af Jens Trabolt

Med TMG på strandtur

En 65 hestes MotorFalke er nok ikke det mest oplagte bush-fly, men det er der ingen som har fortalt flyets ejer Niels Arild Jakobsen fra Skive Svæveflyveklub. Han og klubkammeraten Thomas H. Sørensen har flere gange deltaget i det interessante Blokhus Strand-fly-in med OY-NAX, senest 20 august, hvor både deltagere og strandgæsterne fik en stor oplevelse.
9. september 2023/af Jens Trabolt

Selvstart om natten med natkikkert og overnatning i bølgen: Historien bag en 3000 km-flyvning

I juni måned fløj den amerikanske bølge-specialist Gordon Boettger og kammeraten Bruce Campbell utrolige 3058 km i en Arcus J langs Sierra Nevada-bjergene bag Los Angeles og San Francisco. Dette inkluderede selvstart om natten, en overnatning i bølgen og anvendelse af natkikkerter, Night Vision Goggles. Amelie Holighaus, datter af Schempp-Hirth chefen Tilo Holighaus har her gravet lidt i den utrolige historie.
11. august 2023/af Jens Trabolt

En juni-drøm: 565 km ø-hop på udebane i Danmark

Præcise prognoser, gode fly og ”lidt” erfaring gav 4 Herning-piloter en yderst spændende flyvning med krydsning af store vandområder d. 3. juni 2023.
19. juni 2023/af Jens Trabolt

Över Öresund från Sverige till Kastrup flygplats – 90 år senare.

Den 12 augusti 1933 blev Edmund Sparmann i ESG-31, SE-ADP, den förste att segelflyga, eller rättare sagt glidflyga, över Öresund. 1983 var jag involverad i återskapandet av flygningen 50 år senare. Nedslag i loggboken
1. juni 2023/af Jens Trabolt

Havkrydser med flaps

En Arcus M er et ypperligt 2-sædet fly med fremragende præstationer. Giver man det 2 piloter med appetit på eventyr og ekspedition kan man også notere ”Oceangående” på listen over plusord. Danske Minik Frank og Frederik Nøddelund fik i starten af maj realiseret en plan for en grænseoverskridende flyvning fra Jylland til Sverige med havkrydseren på ”60 fods spændvidde”.
24. maj 2023/af Jens Trabolt

Langt, hurtigt, fantastisk (og langsomt og højt!)

Dagene omkring 3-7 maj bød på ekstraordinære flyvninger i Sverige. Janne Nordh, Jari Niskanen, Mikael Engström, Bengt Frid og flere andre fik store oplevelser i luften. Men en dansk ASK 23 fik måske den bedste udsigt. 
9. maj 2023/af Jens Trabolt

Nedslag i loggboken: Islay tur-och-retur

"Vi gled på och var nu nere på 3 000 m, fortfarande i moln. Micke började tveka. ”Där är fa…. ingen glugg på andra sidan!”. ”Jo, fortsätt”, sa jag. På 2 500 m, fortfarande ingen glugg, bara moln. ”Robban, det här håller inte, där är ingen glugg!” säger kapten. OK, han var kapten, så vi vände tillbaka mot Aboyne, fortfarande i moln. Gluggen hade uppenbarligen dragit igen, men det fina lentiset låg säkert kvar däruppe, till ingen nytta". Nedslag i logbogen fra en meget usædvanlig flyvning i Skotland.
4. april 2023/af Jens Trabolt

Som i en fryser: 24 timer i norske bølger

Det er 20 år siden, at 2 tyske piloter beviste i praksis, at det er muligt at overnatte i luften på bølger over de norske fjelde. Med over 24 timer i luften satte Helmut Rohs og Robert Fessler punktum for en af de vildeste strækflyvninger nogensinde i Norden. Redaktionen på NORDIC GLIDING har tidligere hørt om denne historie, men har altid troet, at det var en ”myte” – indtil det nu lykkedes at opspore de to piloter, som nu fortæller historien.
17. januar 2023/af Jens Trabolt

Drømmen om 1000 km i Danmark og 1500 km i Sverige

Rekorder er til for at blive slået. Det er en vigtig drivkraft i svæveflyvningen, og vi ser, at ”barren” flyttes op hvert år med bedre fly og ikke mindst bedre vejrprognoser og planlægning. Men hvad ville det fx kræver at flyve 1000 km i DK eller 1500 km i Sverige?
14. december 2022/af Jens Trabolt

Frankrig rundt med ”Himlens knallert”

Eksperimental-flyet ”Sol Ex” er et barn af den franske ingeniør Jean-Baptiste Loiselet. Han har tidligere sejlet til Antarktis, men blev for 7 år siden fascineret af svæveflyvningens muligheder for lange flyvninger. Hans drøm var total soldrevet autonomi og selvstart. Det kunne ingen producenter tilbyde, så han byggede sit eget fly. Nu har han fløjet Frankrig rundt i svævefly uden en dråbe benzin eller ekstern elektricitet.
7. december 2022/af Jens Trabolt

Bland nissar, bölger och norrsken

Sista helgen i november är det traditionell säsongsavslutning och nisseflygning på Oppdal, hemvist för NTNU flygklubb. Ett av det mest fascinerande med flygning i Oppdal vid denna tid på året är ljuset. På morgonen och eftermiddagen blir lentisarna vackert solbeslysta underifrån. Ljuset och färgerna är vidunderliga. Rapport från Robert Danewid
29. november 2022/af Jens Trabolt

Ekstreme Bahia – med Kawa på ekspedition

Vi forbinder normalt Brasilien med mange eksotiske ting, primært karneval, fremragende fodboldspillere, Amazonasskoven eller en statue af Kristus i Rio. Men meget få mennesker forbinder Brasilien med tørre plateauer og svæveflyvning. Men sådan ser mindst halvdelen af landet ud i et ækvatorialt tørt klima. 16 gange verdensmester i svæveflyvning, Sebastian Kawa har udforsket ukendte områder i Brasilien med en lille gruppe af andre svæveflyvepiloter. Her er hans rapport.
4. november 2022/af Jens Trabolt

Oh là là! Til fjeldflyvningskursus i St Auban – i Dimona!

At man vælger at tage på flyvekursus på det franske nationalcenter i St Auban er ikke noget unikt. Det er det derimod, at man som danske Claus Kjær Jensen og klubkammeraten Alexander Borrel-Jensen fra Kolding fravælger passagerflyet til Nice og i stedet flyver klubbens Dimona derned. Oh là là!
27. september 2022/af Jens Trabolt

Nedslag i loggboken: Ferryflygning av LAK-12

Husker du, ærede læser, Robert Danewids retro-historie om den sindssyge udelanding i Litauen? Her kommer del 2 som handler om en tilsvarende sindssyg færgeflyvning i Sverige med en LAK 12 under Eskilstuna Open i 1990 – beretningen inkluderer ambulancer med fuldesyge litauere og en potentiel ulovlig udelanding på en svensk flyvevåbenbase med et sovjetisk indregistreret fly. Kort sagt, alt er normalt!
30. maj 2022/af Jens Trabolt

Litauisk utelandning – Nedslag i loggboken

"Petras drar på full gas med klaffen infälld och vi börjar skörda och mala säd. Till slut ser man inget framåt. Jag stirrar förtvivlat på fartmätaren som tycks fastnat på 60 km/h."
Interessant? Jo, här är Robert Danewids berättelse om en ekstrem utelandning under Baltic Cup i 1989, hvor Litauen forfarende var Sovjet-okkuperad.
21. april 2022/af Jens Trabolt

Jag – en Idaflieg-testpilot!

Nedslag i logbogen: August 1976 i Tyskland - Jantarn skulle testas. Polaren skulle mätas och flygegenskaperna undersökas och dokumenteras samt lite annat. Det tog tyskarna hand om. Stene och jag skulle bli ”Zacher-piloter” och testflyga några andra nya typer. Men först skulle vi utbildas! Det är ett av mina bästa segelflygminnen.
25. februar 2022/af Jens Trabolt

Åska och drivis – Nedslag i loggboken

"Nu började vädret att snabbt bli riktigt bra. Molnbasen steg och var nästan 2 500 m. Och cumulusen började växa på både höjd och bredd. Något var på gång.
Jag insåg att det nu gällde att se till att flyga hem så fort som möjligt. Hur kunde en dag, som enligt prognoserna skulle bli en fin sommardag, förvandlas till en magnifik uppvisning i ”åska och drivis”? Segelflygväder är utan tvekan intressant och bjuder ofta på mysterier och överraskningar, skriver Robert Danewid her om en yderst mindeværdig flyvning.
28. december 2021/af Jens Trabolt

Kan en cub også flyve sådan?

Göran Ax (1942-2018) fra Landskrona FK var dobbelt verdensmester, tidligere jagerpilot, højt anset SAS-kaptajn – og skulle det vise sig - en formidabel kusk på klubbens Piper Cub, da jeg skulle fotografere ASH 31 og EB 28 til en reportage til NORDIC GLIDING i 2013. Den opvisning glemmer jeg aldrig. Her er et ”Nedslag i logbogen”
30. november 2021/af Jens Trabolt

”Det var fantastisk at flyve her”.

En gruppe entusiaster fik lørdag luft under vingerne til det unikke Lønstruptræf. "Vildt fantastisk", lød vurderingen.
27. september 2021/af Jens Trabolt

På hvalsafari med Jo Inge

Sandane i Norge er en ekstremernes flyveplads, et ”hangarskib” omgivet af isbræer og stejle kilometerhøje fjeld. I fjorden 50 meter fra flyvepladsen svømmer hvalerne i dybet. Men i luften er det Jo Inge Bjørø som hersker i sin nye Arcus M med konceptet ”Fjord Gliding”.
2. september 2021/af Jens Trabolt

”Begrænsninger er bare noget oppe i vores hoved”.

Det siger den tyske svæveflyver Klaus Ohlmann. Han har sine egne ideer om svæveflyvning og lykkedes med en mega-flyvning d. 17. maj fra Frankring til Grækenland. Flyvningen er summen af mange erfaringer som Klaus Ohlmann har gjort sig i de senere år.
28. maj 2021/af Jens Trabolt

Over 15 timer i cockpittet

Østrigske Markus Gusenleitner satte 11. maj europæisk vice-rekord, da han fløj 1806 km på 15 timer. ”Det var en let flyvning”, siger han. Det er svært at tro, men ikke desto mindre sandt. Med til historien hører også nyheden fra i går om Klaus Ohlmans endnu ikke-opmålte mega-flyvning fra Frankrig til Grækenland.
18. maj 2021/af Jens Trabolt

Gunilla tog rekorden

April har været en produktiv rekord-måned for de nordiske svæveflyvere med 300 km T/R i Sverige, 760 km FAI trekant i DK og nu i fredags, på april måneds sidste dag, tre nye svenske rekorder sat af svenske Gunilla Lindell.
3. maj 2021/af Jens Trabolt

Cold feet gliding club

Svenske Wilhelm Wendt fortjener en eller anden form for survival-udmærkelse for at have siddet 10,5 time i ”bagsædet” på sin EB 29 DR søndag. I forsædet var Jim Acketoft. Men allerførst gennem lufthavet på minus 20 grader var Jims fødder! Uanset så var det super-vejr i både Sverige og Danmark, og rekordlisterne blev hærget godt og grundigt.
26. april 2021/af Jens Trabolt

Familieudflugt i “SX”

Ikke en rekordopgave, ikke en højhastighedsopgave, men en gennemført opgave med Nimbus 4DT i egne af Danmark alt for få svæveflyvere ser. Det skriver Jan W. Andersen efter at have fået en stor far/søn-flyveoplevelse med sønnen Emil.
22. april 2021/af Jens Trabolt

Kold luft, sol og vind.

Lørdag d. 10. april var vejret i det sydlige Sverige og Danmark præget af kanonvejr – kold luft, sol og vind gav fantastiske skygader som ikke overudviklede. Det gav masser af meget lange flyvninger og en enkelt svensk rekord.
12. april 2021/af Jens Trabolt

Hede: Ny nordisk wave-camp-destination

Vi kender Vågå, Ottsjö og Kebne Wave Camp. Men Hede Wave Camp? Arboga FKs Lars Jauring rapporterer fra en ny nordisk destination; Hede Wave Camp 2020
6. januar 2021/af Jens Trabolt

Første 750 km FAI trekant i Danmark!

For ikke så mange år siden var denne idé regulær science fiction. Men i maj fik Mads Lykke fra Vejle SFK realiseret en rigtig gammel drøm om en flyvning absolut på kanten af af det mulige. Her beretter han om flyvningen og ikke mindst planlægningen af ruten.
24. juni 2020/af Jens Trabolt

Ingo Renner – 37000 timmar segelflygtid!

Ingo Renner, Tocumwal, Caproni Calif: Möt tre ikoniska begrepp i Australiens segelflyg
3. juni 2020/af Jens Trabolt

Kastrups Corona Cowboys

Kastrup Lufthavn har Nordens højeste trafiktal. 30 mio passagerer kom gennem gatene i 2018. Nu har Corona decimeret operationen til næsten ingenting. 98% af flytrafikken er aflyst. En tragedie for branche og samfundsøkonomi. Men det gav mulighed for en ærlig talt sindssyg ide som mod alle odds blev en realitet.
26. maj 2020/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Velorganiseret SM i modvilligt vejr

Klubben i Herrljunga var dette år vært for et velorganiseret SM og JSM. Derimod var vejret faktisk overhovedet ikke en teamplayer, men det hindrede ikke de bedste piloter at finde vej til de bedste resultater på de ganske begrænsede dage, hvor flyvning var mulig.  Men mange af juniorerne, som nu deltager i Junior-VM i Polen, benyttede chancen til at fintrimme formen. Det var klogt.
15. juli 2024/af Jens Trabolt

EMRAX – motorproducent til svæveflyvningen

På ganske kort tid er den slovenske el-motorproducent EMRAX gået fra at være ”niche” til at være hovedleverandør til selvstartende svævefly fra Schleicher, Schempp-Hirth, HPH, Pipistrel og Jonker.
12. juli 2024/af Jens Trabolt

Verdensmesterskabet er også videnskab

OSTIV, svæveflyvningens teknisk-videnskabelige organisation, holder sin 36. kongres under VM i Uvalde, Texas til august og uddeler bl.a. priser for vigtigste bidrag til sporten.
9. juli 2024/af Jens Trabolt

Fra glidetal 40 til 4

”Svæveflyvningen har været et fantastisk redskab på vejen” siger de unge danske svæveflyve-piloter med pilot-navnene KOA og SYL. De lærte hinanden at kende i Herning Svæveflyveklub, hvorfra de fik det grundlæggende håndværk på plads. Nu er de på vej mod en professionel karriere i det danske flyvevåben som helikopterpiloter.
4. juli 2024/af Jens Trabolt

George Moffat 1927-2024

George Moffat in memoriam. Amerikanen George B Moffat Jr var den förste att bli dubbel världsmästare i öppna klassen.
28. juni 2024/af Jens Trabolt

Verdens bedste Arnborg fylder 60 år

Et af verdens fineste flyvecentre fylder 60 år i dag. Arnborg er på mange måder hjertet i dansk svæveflyvning og rammen om et vigtigt socialt liv og de store mesterskaber. Sådanne faciliteter er let at tage for givet, men er produktet af mange anstrengelser og fremsynede beslutninger i datidens svæveflyvemiljø. Det nyder vi godt af i dag.
27. juni 2024/af Jens Trabolt

Svæveflyvning kan altså også noget!

Svæveflyvning på Arnborg var bare en af i de alt 40 sportsgrene som var repræsenteret til den netop overståede DM-uge i Herning. Det var første gang, at svæveflyvningen deltog i denne folkefest.
24. juni 2024/af Jens Trabolt

Uppsala Masters: “Riders on The Storm”

De 38 deltagere til årets Uppsala Masters måtte flyve slalom gennem massevis af CB og andet spændende vejr. Det var krævende flyvning i en international atmosfære. Men det var vel også meningen.
17. juni 2024/af Jens Trabolt

Test: Dynamic WT9.16: “Kan du be han slepe lavere, så jeg får med Lifjell i bakgrunn?”

I fjor testet NORDIC GLIDING en Dynamic med 143 hk Rotax 915 mot en Super Cub, og det nye flyet viste betydelig bedre ytelse som slepefly. Men hvis power er bra, så er mer power enda bedre; Nå er Dynamic tilgjengelig i en "ekstra hot" versjon med 160 hk! 11. mai var det et samarbeid mellom Nome Flyklubb og Sportsfly.no som gjorde det mulig å besøke Aerospool sin demo slepefly WT9.16 Dynamic. Dette flyet har en Rotax 916 installert, med 160hk, og er i skrivende stund det eneste i sitt slag.
14. juni 2024/af Jens Trabolt

Leder: “Radardebaclet”

Den gångna våren har präglats av, förutom det urusla segelflygvädret, luftrumsproblem. rapporterar ordförande i Segelflyget, Robert Danewid.
12. juni 2024/af Jens Trabolt

Mod sydlige horisonter med Adventure Gliding Tour

Den 27. juni sætter en gruppe danske entusiaster kursen mod Sydtyskland med drømmen om at flyve ud i det blå i svævefly. Kom bare, der er fortsat mulighed for at være med på eventyr, lyder meldingen fra arrangørerne.
10. juni 2024/af Jens Trabolt

Jomfruflyvning på projekt ”VM-vinderfly” efter 15 år

Professor i Flygteknik på KTH og svæveflyver Ulf Ringertz har i al diskretion bygget sin egen flappede 18-m raket, KTH-X1. I går skrev han svensk flyvehistorie og fløj jomfruflyvning med ”KTH-X1” efter 15 års arbejde.
5. juni 2024/af Jens Trabolt

Flyv mod internationale toppiloter i Uppsala Masters

Ambitionerne er store, når Uppsala FK arrangerer Masters fra 8-15 juni på Sundbro. Scenen er sat for lokale og internationale toppiloter og et svensk mesterskab i open racing-klassen.
4. juni 2024/af Jens Trabolt

Seniorer på hårdt arbejde for fremtidens elektriske spil

Den danske Herning SFK er i fuld gang med at bygge klubbens nye ”cutting-edge” elektriske spil. Her har de produceret en kort video som forklarer behovet for at gøre en grøn sport endnu mere grøn, og som samtidig viser, hvordan klubbens senior-gruppe indgår særdeles aktivt i opgaven som skal sikre miljøvenlige starter.
29. maj 2024/af Jens Trabolt

Sailplane Grand Prix i fjeldet

Starmoen og SeilflyNorge var for første gang vært for et FAI Sailplane Grand Prix. Vejret viste sig fra sin bedste side og gav 6 ud af 7 flyvedage til de 17 deltagere. Bedre markedsføring får man ikke.
28. maj 2024/af Jens Trabolt

“Det bliver i familien”

Danske Rasmus Ørskov og Jørgen Thomsen har købt en Jonker JS3 RES til deling. De er intet dårligt makkerpar, for Rasmus er verdensmester i Klubklassen, og Jørgen kan fikse alt, inklusiv elektrodrivlinjer.  Flyet fik sin ilddåb under det netop overståede DM på Arnborg.
22. maj 2024/af Jens Trabolt

Invitation: ElSKÅ 2 – EL Segelflyg Konferens på Ålleberg 28 – 29 augusti

För två år sedan arrangerade Segelflyget och Nordic Gliding, med Svenska Flygsportförbundet som sponsor, en tvådagars konferens, som vi kallade ElSKÅ på Ålleberg. Ett 40-tal deltagare fick prova AS 34 Me, ASG 32 el, Discus 2 FES, DG-1001e och LAK-17 C FES. Nu följer vi upp denna konferens med en ny, ElSKÅ 2. Denna gång kommer tonvikten att ligga på startmetoder.
17. maj 2024/af Jens Trabolt

Välkomna till Segelflygets kvinnoträff på Ålleberg!

Alla skandinaviska segelflygkvinnor inbjuds till årets SWM, Scandinavian Women Meet 2024 på Ålleberg 7-9. juni samt 23-25. augusti 2024.
Detta året träffas vi två helger under och efter tävlingssäsongen. Du behöver inte ha cert eller ens vara aktiv. Det räcker att du har ett brinnande intresse för segelflyg i alla dess former och är kvinna.
13. maj 2024/af Jens Trabolt

I luften – uden en lyd

Det er en mærkelig oplevelse at se en ASK 21 blive startet af et elektrisk Skylaunch Evo-spil. En elektrisk summen afslører, at noget er i gang, men her er intet rasende V8-brøl. Stigevinklen på flyet indikerer dog, at her er titaniske kræfter i værk. NG har besøgt en nordtysk klub i LSV Grambeker Heide som har taget hul på fremtiden.
6. maj 2024/af Jens Trabolt

Ventus selvstarter elektrisk for første gang!

Schempp-Hirth fløj første gang i går med den fuldt elektrificerede Ventus E på Hahnweide.
Basis er tydeligt Solo-systemet som vi i grove træk også kender fra JS3 RES, men Schempp-Hirth har tydeligvis opgraderet nogle af hovedkomponenterne med henblik på at øge performance og effektivitet i systemet efter deres egne specifikationer.
26. april 2024/af Jens Trabolt

Flere historiske artikler

George Moffat 1927-2024

George Moffat in memoriam. Amerikanen George B Moffat Jr var den förste att bli dubbel världsmästare i öppna klassen.
28. juni 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 4: Om olika landningsteknik

"Jag var nu på ungefär 150 m höjd och i en svag plané. Då händer det, mitt framför nosen, planets och min, slår en 2 m bred, röd fallskärm ut, svischar till vindrutan och försvinner bakåt, uppåt. Linan som är av stål, hamnar över vänstervingen ungefär en och en halv meter från flygkroppen, där den börjar såga sig igenom vingnäsans fanér."
10. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet fyller 100 del 2: Sverige visar vägen till DK-skolning

I del 1 av denna artikelserie fick vi höra historien om hur C-diplomet har format och fortsätter att utgöra grundmodellen för segelflygutbildning. Men visste du att det var segelflyget i Sverige som vi idag kan tacka för de pedagogiska framstegen med 2-sitsiga plan? Den historien kommer här i sista delen av "C-diplomet fyller 100 år".
2. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet 100 år Del 1: Segelflygutbildningen växer fram

Måsmärket, eller C-diplommärket, fyller 100 år i år, 2024. Under större delen av 1900-talet var märket en välkänd symbol för segelflyget. Man bar det med stolthet och speciellt om man fått det utökat till silver-C eller ännu häftigare till guld-C, kanske även med diamanter. Idag förefaller det som att måsmärkenas status är låg och att de rentav fallit i glömska. Men idag, 100 år senare, utgör ideen fortfarande hela grunden för all segelflygutbildning.
27. marts 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 3: “Hangflygning”

"När planet var rakt över vinschbilen utlöste Gamil saxen och klippte wiren. Annalisa flög ett litet stycke, svängde 180 grader och kom ännu en gång över bilen, nu med 150 m wire i nosen. Den
svepte som en pisksnärt och vi på marken kastade oss undan. På vägen in mot hanget snodde wiren sig några varv kring ett taggtrådsstängsel, rycke upp en staketstolpe på var sida och drog planet nedåt i nästan negativ vinkel varefter brottstycket i nosen brast."
7. marts 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 2: En vinschstart med Baby

En vinschstart med Baby: Man kanske borde haft djuphavsdykning som hobby istället? Höjdmätarens visar 275 m. Då avbryts plötsligt mina funderingar av ett ryck, som handgripligt påminner mig att det är tid att koppla ur. Innan jag hinner göra detta får jag ett nytt ryck, som förvandlar min hals till en giraffdito och sänder denna tanke genom min skalle:  "Detta här har jag t o m betalt pengar för."!
12. februar 2024/af Jens Trabolt

Bröderna Hütter – pionjärer och innovatörer

Bröderna Hütter har nog gått under radarn inom segelflyget, men de är upphovsmän och medskapare till några av segelflygets viktigaste innovationer. Nästa gång du monterar ett flygplan med automatiska roderkopplingar eller tar ut luftbromsarna på finalen, skänk bröderna Wolfgang och Ulrich Hütter en tanke. Och deras samarbete med Eugen Hänle gav oss några av de första och epokgörande ”plastflygplanen”.
9. januar 2024/af Jens Trabolt

Hütter H17: världens minsta segelflygplan?

När undertecknad guidar grupper i vårt Segelflygmuseum på Ålleberg berättar man gärna om de lite mer udda segelflygplan som finns där. Ett av dessa är den dimunitiva Hütter H17 SE-SAD med knappt 10 m spännvidd, världens minsta segelflygplan. Just det kanske inte är helt sant men i varje fall inte långt ifrån….
H17 var bröderna Hütters första ”riktiga” konstruktion 1934 som sedan följdes av många epokgörande flygplan t.ex H 301 Libelle
9. januar 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta skrönor del 1: Att rutscha

I segelflygaren och flyghistorikern Knut Ullers (1929-2018) donerade samling hittade vi fem ”skrönor” om segelflyg under kriget och från Bulltofta i Malmö. Författaren til skrönorna är signaturen BS. Bakom BS står Bengt Serwe (1919-2002). Bengt var arkitekt och sedermera även lärare på Pauli skolan i Malmö (Sveriges äldsta tekniska läroverk) där han undervisade i bl a byggteknik. Här kommer första delen: "Att rutscha"
27. december 2023/af Jens Trabolt

Kystinspektion i Bergfalke

DASK, den danske svæveflyvehistoriske klub, leverede på sidste dag i september endnu en af de eksotiske Lønstrup-træf ved den danske Vestkyst. Vindretningen var perfekt, men det blæste helt sindssygt. Det gav både fordele og ulemper…
8. november 2023/af Jens Trabolt

För 50, 40 och 30 år sedan

Fem jubileum - PIK 20, Smirnoff Rally, VM i Hobbs, VM i Borlänge och tidningen Segelflygsport
16. oktober 2023/af Jens Trabolt

Træt af den kedelige ASK 21? Så prøv 1930’ernes 1-sædede skolekoncept!  

I gamle dage måtte eleverne i en svæveflyveklub tåle meget. De pædagogiske værktøjer og forholdet mellem flyvning og havari blev forbedret kraftigt, da der kom 2-sædede skolefly hvor instruktøren faktisk kunne flyve med. NORDIC GLIDING har været ”elev for en dag” og prøvet nogle af datidens skolefly under ”Oldtimer Rally” hos DASK på Arnborg.
26. september 2023/af Jens Trabolt

Varför har amerikanska segelflygplan så dåliga prestanda?

I Europa är ASK 21 ett vanligt skolflygplan, kanske det vanligaste. ASK 21 har ett glidtal på 34. Många i Sverige menar att det är alldeles för dåligt för ett skolflygplan. I USA är Schweizer 2-33 det vanligaste skolflygplanet. Den har ett glidtal på 22. Varför har amerikanska segelflygplan överlag så dåliga prestanda? Kan inte jänkarna bättre?
30. juni 2023/af Jens Trabolt

Kvinnliga segelflygare i världsklass

Alla skandinaviska segelflygkvinnor inbjuds till det första, av många hoppas vi, Scandinavian Women Meet, 26 aug – 2 sep 2023. Lidt inspiration före detta: Ett galleri över några kvinnliga segelflygare, som satt avtryck i den mansdominerade segelflygvärlden.
23. juni 2023/af Jens Trabolt

Långt före sin tid – SZD 8 Jaskolka – ikonisk pärla från 50-talet

Jaskolkan (Svalan) var först med många delar vi idag tar för självklara och en viktig del i ett paradigmskifte för vad som ansågs vara viktiga parametrar i ett modernare segelflyg. NG:s Bernt Hall har flugit det polska segelflygplanet med karisma och ”racing vibbar” - 50-talets Jonker JS3?
14. juni 2023/af Jens Trabolt

Över Öresund från Sverige till Kastrup flygplats – 90 år senare.

Den 12 augusti 1933 blev Edmund Sparmann i ESG-31, SE-ADP, den förste att segelflyga, eller rättare sagt glidflyga, över Öresund. 1983 var jag involverad i återskapandet av flygningen 50 år senare. Nedslag i loggboken
1. juni 2023/af Jens Trabolt

Alexander Lippisch – ett rastlöst geni

Alexander Martin Lippisch (1894-1976) var en tysk flygplanskonstruktör, som konstruerade segelflygplan på 20- och 30-talet, byggde stjärtlösa motor- och segelflygplan och är en av skaparna av deltavingen.
Även om Lippisch förefaller ha varit en rastlös själ med en oförmåga eller ovilja att avsluta sina projekt, det fick andra göra, var han under mer än 10 år den mest inflytelserika konstruktören av segelflygplan under den, förmodligen, viktigaste perioden av segelflygets utveckling.
13. februar 2023/af Jens Trabolt

Johannes Lyng 80 år

En af dansk svæveflyvnings absolutte ”Grand Old Men”, Johannes Lyng, runder et skarpt hjørne den 2. februar 2023, hvor han fylder 80 år. Dette er en meget personlig hyldest til min gamle ”storebror”, skriver Ulrik Friis.
2. februar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

I luften efter en pause på 56 år

Den danske svæveflyvehistoriske klub, DASK har fået endnu et klenodie, en Dobbeltraab IV, i luften efter en pause på en menneskealder. Men ikke uden sværdslag: Hvordan genskaber man eksempelvis flyets logbog, når den er blevet væk?
12. oktober 2022/af Jens Trabolt