Peter Eriksen: Midt i et usædvanligt forår

Hvis der er kommet noget som helst positivt ud af Corona krisen, må det være, at vi har forstået dette, vigtigheden af at komme i klubben, nyde det sociale liv, passe sin spilvagt eller instruktørvagt, eller blot nyde en kop kaffe sammen med de andre i klubhuset.

Peter Eriksen, Formand i DSvU / Foto: Jens Trabolt

De seneste måneder har været præget af usædvanligt godt svæveflyvevejr. Det er blevet til en række danske rekorder, alle på lange distancer, og det gode vejr ser ud til at fortsætte de kommende uger. Et hurtigt kig på online konkurrencen, som nu er i gang efter 2 års pause, er et tydeligt vidnesbyrd om dette.
Kig på https://ld.dsvu.dk/, hvis du endnu ikke har besøgt siden.

Mange har heldigvis kunnet dyrke sporten på trods af de udfordringer vi alle har, om end det har været med restriktioner og besværligheder. Samværet i klubben har desværre været erstattet af udvekslinger af oplevelser på de sociale medier.

En af de vigtigste værdier i idrætten er fællesskabet, det at vi er sammen om oplevelser, at vi er sammen til en konkurrence, på kursus eller i klubhuset efter en god flyvedag. Fællesskabet er det mange søger, når de tager ud i klubben, ikke kun i luften på en god flyvetur, men også før og efter flyvningen. Det fællesskab har vi ikke været i stand til at dyrke i foråret.

Hvis der er kommet noget som helst positivt ud af Corona krisen, må det være, at vi har forstået dette, vigtigheden af at komme i klubben, nyde det sociale liv, passe sin spilvagt eller instruktørvagt, eller blot nyde en kop kaffe sammen med de andre i klubhuset.

Vi er heldigvis i gang med en genåbning, hvor vi langsomt nærmer os de normale forhold. Det kommer til at tage tid, før vi er helt tilbage i en normal situation. Helt som det var før Corona-krisen, bliver det måske ikke. Det er dog håbet, at vi kan begynde at bruge klublokalerne i løbet af få uger.

Nu drejer det sig nu om at komme videre, om at få genetableret klubbens aktiviteter, skoling, strækflyvning, sommerlejre og alt det andet vi holder af, måske justeret efter den måde verden ser ud på efter krisen.

For Unionen gælder det samme. Så snart vi har rimelig vished for de ændringer, der måske er nødvendige, skal vi have genetableret tilbud til klubber og enkeltpersoner. Vi skal have genoptaget rekrutteringsaktiviteterne, ikke mindst den del der afvikles sammen med Flyvevåbnet, hvor der nu også er indgået en aftale om Danish Air Cadets, en formaliseret mulighed for at få støtte til at forberede en karriere som pilot i forsvaret. Se artiklen i linket herunder.

DSvU starter Air Cadet-ordning med Flyvevåbnet

 

Alle idrætsformer er ramt af krisen, svæveflyvning er ikke dårligere stillet end andre, måske bliver vi i fremtiden endda bedre stillet end mange andre sportsgrene.

Vi tilbyder en aktivitet som i høj grad foregår ude i naturen, i den friske luft, uden nødvendig fysisk kontakt med andre. Det er måske den slags idræt, der vil blive mere søgning til i fremtiden. Vi skal i hvert fald prøve at fremhæve disse forhold mere end tidligere, hvor det at stå på en blæsende flyveplads med masser af frisk luft måske lød mindre tiltrækkende.

Til alle I frivillige ledere i klubberne, er jeg godt klar over, at det har været en hård tid. Det var ikke dette scenario I havde i tankerne, da I accepterede valg til klubbens bestyrelse eller udvalg.

Det var ikke opgaver som adgangskontrol, lukkede klubhuse og afspritning af skolefly I havde forestillet jer at I skulle beskæftige jer med, men snarere udvikling af klubben og dens aktiviteter. Jeg håber ikke at I har tabt modet, men at I er klar til at deltage i den reetablering, der nu skal finde sted.