Rebecca Hansen: Blir du med og bygger en modig kultur?

Det er et nytt år med nye muligheter og blanke ark. Hva skal vi gjøre mer eller mindre av i år?

af Rebecca Hansen, Leder S/NLF

Flytrygging som fokusområde er alltid et høyaktuelt tema som vi aldri får holdt høyt nok opp i bevisstheten. I denne utgaven av NORDIC GLIDING tok jeg Jens Trabolt på ordet etter en lang og entusiastisk samtale i minibussen på vei mot flyplassen etter et nordisk møte, om å skrive en artikkel med en personlig vri på et flysikkerhetsrelatert tema.

Artikkelen ble en slags eksotisk cocktail bestående av ingrediensene sårbarhet, mot og erkjennelse. Disse erfaringene og erkjennelsene våre er så kritisk viktige for vår flytrygging. Det er bare så synd at de samtalene og erkjennelsene ofte kommer frem under fire øyne, eller når man er på seminar i flytrygging den ene gangen i året og hvor man «sitter trygt i samme båt». Hva skal til for at normalen blir at vi alle deler og snakker løpende og uproblematisk til de rundt oss om dagens eller turens utfordringer eller bommerter i cockpit?

Å styre risikoen: Jeg var nylig på et seminar med Equinor sin fagekspert Petter Kapstad på Risk Management og han dro frem mange interessante fagbegreper i en kontekst av hvor viktig det er at en virksomhet forstår og evner å måle ulike risikoforhold, for så å være i stand til å planlegge strategisk for ulike scenarioer og så ta «kalkulert risiko» i møte med planverk og beslutningstaking. Risikoen er alltid der – hvorfor ikke styre den?

Et mål er å styre organisasjonens viktigste risikier på en slik måte at vi oppnår et godt resultat som mulig. I vår sammenheng vil jeg snakke om den personlige og sosiale risikoen du og jeg tar når vi velger å fortelle om våre feil og erfaringer fortløpende til flykollegaer etter en tur i lufta.

Når du velger på forhånd å stå i erkjennelse med hva du opplever og ikke minst dele disser erfaringene – tar du styring på situasjonen og kanaliserer denne erfaringen som en verdi rett inn i flymiljøet. På denne måten tar du en aktiv styring på at dine «verdier» og pilotopplevelser blir til verdi for flymiljøet.

Det handler om helheten. I risikostyring snakker man om en helhetlig risikostyring og vurdering. Det vil si at det verste en virksomhet kan gjøre er å forbli i «silotankegangen». Dvs. at når man tar risiko eller beslutninger så er det kun utfra en vurdering av hva som vil være bra eller dårlig for din avdeling eller deg personlig, når det egentlig er så mange andre aktører involvert.

Som leder har du et ansvar med å tjene felleskapets beste og ikke dine egne interesser. Når det gjelder flytrygging er vår kultur et felles ansvar der du og jeg må aktivt bidra inn i dette store «byggeprosjektet». Når jeg holder på å gjøre en feil, gjør en feil eller dummer meg ut som pilot, har jeg et ansvar å bringe denne «verdien» inn i felleskapet slik at prosedyrer kan bli forbedret, rapporter kan skrives, kunnskapen kan forsterkes, hjelp og råd kan mottas, og ikke minst – vi minner flymiljøet på at vi er alle mennesker som er offer for risiko og hvor vi forsøker å styre denne så godt som mulig ved å bli bedre, lære og bevisstgjøre hverandre og holde hverandre ansvarlig. Ja, din opplevelse handlet om deg, men enda viktigere den har en direkte verdi for felleskapet som du er en viktig del av.

Hindringer og innsatskapital: Skam, stolthet og frykt er store drivere som ligger under atferden vår. Vi er redd for å bli misforstått, bli dømt for å være inkompetent, bli belært, få straff, bli sett ned på, mistet troen på… osv. Hvordan vil jeg bli møtt av mine flykollegaer om jeg sa nøyaktig hvordan det var? For å være med å bygge en modig kultur må du og jeg være modig i møte med oss selv først. Hva var det som skjedde nå egentlig? Hvordan havnet jeg i denne situasjonen? Hvordan føler jeg meg nå? Hva får jeg lyst til å gjøre, eller ikke å gjøre? Dette er erkjennelser og oppdagelser som kan svi i systemet å ta inn over seg. Enda verre kan det oppleves å ta med disse «apekattene» frem i lyset og la andre få se dem.

«Innsatskapitalen» er dette motet om å stå frem og si det som det er, eller var. Det kreves en innsatskapital i alle ting hvor det finnes et mål, ellers går man aldri fremover. Eller som i vårt tilfelle; kulturen blir aldri bedre, hvis ikke du og jeg er villig til å sosialt risikere noe. Når du vet at din innsatskapital er en solid investering inn i felleskapet, kan du også forvente deg en formidabel og fin avkastning med tiden. Plutselig opplever du at du er den personen en annen tør å dele sine sårbare historier med, eller at din tilstedeværelse på briefingrommet oppmuntrer en annen til å dele fra gårsdagens flyging som ikke gikk helt som han eller hun hadde sett for seg. Dette forebygger og redder liv og helse.