Robert Danewid: Jag är segelflygare!

Flygsportförbundet förefaller numera ha en agenda som handlar om att göra sig av med grenförbunden, vilket yttrar sig i att de alltmer jobbar direkt mot klubbarna och ”rundar” grenförbunden.

Text: Robert Danewid / Foto: Jens Trabolt

Link to automatic translation

Segelflyget fyllde 100 år i augusti förra året. 1920 arrangerades den första Rhöntävlingen på Wasserkuppe med 20 deltagare. Segelflyget var fött.

Redan från första dagen handlade segelflyg alltså om tävling och sport, eller om man så vill idrott. Segelflyg är alltså odiskutabelt en idrott. Men segelflyg är så mycket mer; sport, tävling, rekreation, gemenskap, forskning, utveckling, sköta och underhålla flygplan och lärande. Segelflyg är alltså så mycket mer än idrott och tävling!

Segelflyg är idag en av flera flygsporter. Begreppet flygsport är gammalt. Det var tidskriften Flugsport, grundad 1908 av Oskar ”Rhönvater” Ursinus, som var initiativtagare till den första Rhöntävlingen 1920. Så begreppet flygsport är inget nytt. Och innan man på 60-talet började prata om allmänflyg pratade man om sportflyg.

I Sverige finns det idag åtta olika flygsporter, organiserade i självständiga grenförbund under paraplyorganisationen Svenska Flygsportförbundet. All verksamhet, oavsett flygsport, bedrivs i grenförbunden av deras medlemmar, d v s klubbarna. Den enskilde individen – segelflygaren – är medlem i en segelflygklubb, som är medlem i Segelflyget, som i sin tur är medlem i Flygsportförbundet, som är anslutet till Riksidrottsförbundet. Så rakt och enkelt borde det vara, men det är det inte.

Klubben är nämligen medlem i både Segelflyget och FSF. Segelflyget är egentligen, juridiskt sett – som FSF tolkar det – inte medlem i FSF utan idag anslutet via ett samarbetsavtal. Klubben är alltså med i två olika organisationer.

Flygsportförbundet förefaller numera ha en agenda som handlar om att göra sig av med grenförbunden, vilket yttrar sig i att de alltmer jobbar direkt mot klubbarna och ”rundar” grenförbunden. FSF har i dagarna skickat ut en remiss till klubbarna, och grenförbunden, som handlar om FSF strategi.

Enligt denna strategi ska all verksamhet utgå från idrottsliga värden, fastställda av Riksidrottsförbundet, och det ska inte finnas några gränser mellan grenarna, vi är alla flygsportare. En flygsport, inte åtta grenar. Och man antyder att man öppnar upp för att andra sporter kan bli medlemmar, t ex e-sport (vad nu de har med flyg att göra).

Men……..

Segelflyg är alltså så mycket mer än idrott!

Det är stor skillnad på segelflyg och t ex fallskärm – av naturliga skäl. Alla åtta flygsporterna har luften som gemensam nämnare och sedan, faktiskt……. inte så mycket mer gemensamt. Men det innebär ju inte att vi inte behöver samarbeta och ha en paraplyorganisation – FSF – som tillvaratar våra gemensamma intressen i samhället, t ex just när det gäller tillgången till luftrum, vår gemensamma arena. Tvärtom, FSF behövs!

Men kunskapen om segelflygets specifika verksamhet och problem finns hos Segelflyget och dess klubbar, det är vi som kan segelflyg och det är i våra klubbar segelflygverksamheten sker. Låt oss segelflygare sköta och leda segelflyget på våra villkor, i allt från utbildning, teknik, regler, flygsäkerhet och tävling!

Jag kan inte se att remissen om strategi, som klubbarna ska lämna svar på innan 23 februari, enar flygsporterna. Tvärtom, den splittrar flygsporten. Vi ska värna om våra unika och specifika värden inom segelflyget, på samma sätt som man ska göra inom fallskärm, motorflyg, modellflyg etc. Men självklart ska vi samarbeta med övriga flygsporter. Och där behöver vi vår paraplyorganisation. Samarbetet kan så klart utvecklas.
Men det görs inte genom att avskaffa grenförbunden eller deras möjligheter att delta i FSF arbete och processer, som redan skett. Erfarenheterna från omvärlden visar oss att det är i länder där segelflyget har egna starka organisationer som segelflyget är framgångsrikt; t ex Frankrike, Storbritannien och Danmark.

De nya certifikat- och underhållsregler vi nu har, har t ex arbetats fram av European Gliding Union, EGU, inte av utan med stöttning från det för alla flygsporter gemensamma Europe Airsports, EAS. Så ska det vara!

Vi segelflygare är unika, precis som fallskärmshoppare och modellflygare är unika. Det ska vi värna om, inte slå sönder.

Jag är först och främst segelflygare, inte flygsportare!