Robert Danewid: NG fyller 10 år

2013 stod segelflygarna i de skandinaviska länderna inför hotet att stå utan medlemstidningar. Skulle det vara möjligt att komma ur dilemmat genom att göra ett gemensamt skandinaviskt segelflygmagasin? Et gäng entusiaster tog bollen och det blev starten för NORDIC GLIDING som nu fyller 10 år. Robert Danewid rapporterar här om en satsning som lyckades.

Tekst: Robert Danewid / Fotos: Jens Trabolt, Robert Danewid

Test av ASK 21 Mi: Jens Trabolt in action i april 2013

Link to automatic translation

För 15 år sedan hade segelflygorganisationerna i Skandinavien sina egna medlemstidningar. I Danmark fanns tidningen Flyv, som var för alla flygsporter anslutna till Kongelig Dansk Aeroklub (KDA), med Jens Trabolt som redaktör. I Norge gav Seilflyseksjonen i Norges Luftsportsförbund  ut den renodlade segelflygtidningen Seilflysport till landets segelflygare. Redaktör var Jon Martins. Och i Sverige hade vi Segelflygsport med Lennart Ståhlfors och Robert Axelsson som redaktörer med Segelflygförbundet som utgivare.

2008 funderade jag på om det inte skulle gå att ge ut en gemensam skandinavisk segelflygtidning. Vi har ju språket och segelflygintresset gemensamt och våra tidningar skrev ju i princip om samma saker. Jag skrev en liten insändare, som jag illustrerade med nedanstående bild. Jag kallade idén för ”Scandinavian Gliding”. Nu stämde texten på bilden inte riktigt. Namnet blev så småningom Nordic Gliding, Gunilla vann inte VM i Arboga utan blev tvåa och ASH 32 Mi blev ASG 32 Mi. Och det blev inget EM till Norge 2013 heller. Och danskarna köpte ingen ASH 30 Mi, de väntar på en DG-1001e neo.

Min vision om ett skandinaviskt segelflygmagasin från 2008

2012 lade KDA ner FLYV och Jens blev arbetslös. I Norge gick Jon bort alldeles för ung och i Sverige varslade Robert Axelsson om att han skulle avgå som redaktör året efter, när Segelflygsport fyllde 30 år. Ståhlfors hade avlidit 2010 och Robert tyckte att efter 30 år, han hade varit med från starten, var det dags att trappa ner.

Varken norrmännen eller vi i Sverige hittade någon villig att ta över redaktörskapet för våra tidningar. Både Seilflysport och Segelflygsport gjordes helt på ideell basis. Flyv däremot var en professionell produkt med en professionell redaktör, dessutom en kunnig och entusiastisk sådan. Så segelflygarna i de skandinaviska länderna stod inför hotet att stå utan medlemstidningar från 2013.

Jag var nu åter ordförande för Segellfyget (andra sejouren) och kom ihåg min gamla idé om Scandinavian Gliding. Jag kontaktade kollegorna i Danmark och Norge liksom Jens Trabolt, som naturligtvis var påtänkt redaktör redan från början. Skulle det vara möjligt att komma ur dilemmat genom att göra ett gemensamt skandinaviskt segelflygmagasin? Jens blev entusiastisk från första stund (och är det fortfarande) och de andra tyckte också det var värt att testa idéen.

En fin oktobersöndag 2012 träffades vi i en industrilokal i Kastrup, intill Copenhagen Airport. Lokalen var under ombyggnad till kontor. De som skulle flytta in var kompisar till Jens och vi fick låna lokalen gratis. Det fanns nästan inga möbler, men vi fick ihop ett bord och några stolar. Steinar Öksenholt flög in från Oslo och Calle Carlin från Stockholm. Jag körde över bron från Malmö och Jens, Poul Hörup och Lars Agesen-Pag kom från olika delar av Danmark. Så det är vi som är ”stiftarna”.

Mitt mest bestående minne från mötet är maten Jens ordnat. Något med korv och grönsaksstuvning i aluminiumformar, som smakade absolut vedervärdigt. Och inte blev det bättre av att det inte fanns köksattiraljer i lokalen utan vi fick värma maten på väggradiatorerna och äta ur formarna. Jaja, nu kunde det ju bara bli bättre!

Vi diskuterade förutsättningarna för en gemensam tidning, som skulle produceras professionellt med en professionell redaktör. Vi diskuterade såklart ekonomin. En förutsättning var ju att tidningen skulle ingå i medlemsavgiften, inte kosta mer än de magasin vi hade och ekonomin fick bygga på det. Vi gick igenom annonsmarknaden. Vi diskuterade format, omfattning och innehåll. Vi diskuterade även om magasinet skulle vara digitalt eller på papper, eller bäggedera.

Vi var överens om att språket, det som binder oss skandinaver samman, skulle vara våra modersmål, alltså danska, norska eller svenska, beroende på vem som skrev. Det slutade med att vi var överens om att det fanns förutsättningar för att det här skulle kunna gå. Jag hade ju lanserat begreppet ”Scandinavian Gliding”, men Jens var mycket bestämd. Tidningen, om den blev av, skulle heta Nordic Gliding. Så det fick bli arbetsnamnet från första början.

Vi åkte hem med en massa tankar och funderingar. En massa mail utväxlades och en månad senare träffades vi igen i samma lokal med ett färdigt koncept att diskutera. De tre segelflygorganisationerna i Danmark, Norge och Sverige skulle bilda ett aktiebolag – Nordic Gliding Aps – där aktierna fördelades efter medlemsantalet i respektive land vid denna tidpunkt. Det innebar att Sverige blev störste aktieägare, följd av Danmark och Norge. Numer är Danmark ”största” landet. NG Aps, som vi kallar bolaget, skulle, av praktiska skäl, registreras i Danmark.

Jens Trabolt skulle producera tidningen och NG Aps köpa produkten av Jens och stå för tryckning och distribution. Vi skrev avtal med Jens om garanterat antal sidor och antal nummer. 84 sidor per nummer fyra nummer första året och sedan sex per år. Vi kom överens med danska segelflygunionen om att de skulle sköta NG Aps administration. Vi letade tryckeri, ”presstöd” (kunde vi få för danska delen) och distributionskanaler (Postnord – tyvärr). Det var mycket som skulle komma på plats. Planen var att första numret skulle komma ut tidigt på våren 2013.

Till slut var vi helt överens. Vi kör! Det kompletta namnet var nu Nordic Gliding and Aviation Magazine. Jens menade att segelflygare är intresserade av allt som är kul inom flyget och att tidningen även skulle täcka det.

Jens sa upp sig från sitt nya jobb i Trafikstyrelsen och började jobba på heltid med tidningen. Det skulle tas fram en grafisk profil (det hade Jens hjälp med av en extern firma), det skulle säljas annonser (det anlitades extern annonsfirma), men framförallt skulle det börja produceras artiklar och byggas upp en struktur.

Första numret av Nordic Gliding damp ner i brevlådorna i april 2013

I april 2013 damp så det första numret av Nordic Gliding ner i våra brevlådor. Tidningen trycktes i 4 500 exemplar. Idag, 10 år senare, är Nordic Gliding ett digitalt magasin. Med vikande medlemsantal, ökande kostnader både för tryckning och distribution samtidigt som möjligheterna till ett digitalt magasin är mycket större än 2012, beslöts 2020 att succesivt gå över helt till den digitala världen. 2021 upphörde pappersversionen av NG och sedan dess är vi helt digitala.

Exempel på forside av Nordicgliding.com

Den strategin visade sig vara riktig för priset på papper har stigit med mer än 130% sedan juni 2021, liksom portokostnaderna. Och så är det ju miljövänligt! Flera andra flygmagasin i pappersformat har tvingats att reducera antalet nummer per år eller reducera antalet sidor.

Från att ha haft 4 500 mottagare av ”pappers-NG” har NG idag 131 014 unika brukare, enligt senaste mätningen (totala antalet unika personer som läst en eller flera artiklar) . Man kan notera att det finns ca 125 000 segelflygare worldwide. Så uppenbarligen läses NG av mer än inbitna segelflygare.

Av läsarna är 12 314 unika svenskar, som alltså läser artiklar om segelflyg på NG. I Sverige fanns det sista året pappersversionen kom ut 1600 mottagare. Detta innebär ju att segelflygrelaterat material kommer ut till en stor läsarkrets, 8 gånger fler än segelflygskaran. Enligt våra stadgar ska vi jobba för att främja och informera om segelflygsporten i samhället. Och uppenbart är NG ett framgångsrikt verktyg för det!

Det mest intressanta är dock att av dessa 12 314 svenskar är 2 500 kvinnor (20.4%, upp från 19.5% 2021). Enligt vår medlemsförteckning är 6% kvinnor, eller 59 aktiva kvinnliga segelflygare. Det säger oss att kvinnor är intresserade av segelflyg och att NG är ett effektivt verktyg att nå fler kvinnor. Nu ska vi ”bara” värva dem till våra klubbar!

De dagar då sociala medier som Facebook boostas med länkar till artiklar ser man en kraftigt ökad trafik på nordicgliding.com, och de sociala medierna ökar sajtens räckvidd markant. Det är inte ovanligt att cirka 1000 personer ser ett Facebook-inlägg med en artikellänk från NG

NG på Desktop, telefon eller Ipad? No problem!

Ex. på ett nyhetsbrev som “pusher” ut innehållet till läsarna direkt på mail.

Med NG sprids kunskapen om skandinaviskt segelflyg också långt utanför våra länder. Från många europeiska segelflygare får vi höra att NG är det mest läsvärda segelflygmagasinet. Som exempel kan nämnas att ett par av de utländska eleverna på förra årets fjällflygkurs i Vågå hade läst om kursen i Nordic Gliding. Denna spridning hade vi aldrig fått med ett tryckt magasin.

Jag är ju så gammal att jag gillar ett pappersmagasin men det är ju bara att konstatera att den spridning och stora läsekrets NG har idag hade vi aldrig uppnått med en papperstidning.

Så Nordic Gliding är onekligen en framgångssaga. Grattis på 10 årsdagen, och bra jobbat Jens!
Flere nyhedsartikler

Solformørkelse i TMG – stik den!

Mange piloter har en ”bucket-list”, noget man gerne vil prøve her i livet. Det kan være bølge-flyvning i Norden, hangflyvning i Alperne eller noget helt tredje. Her er en ny ide: Sidste år, d. 20 april, fløj australske Barry Hendy 3500 km fra sin base i Benalla ud til vestkysten af Australien i en Phoenix-TMG for at opleve en total solformørkelse i 15 000 ft. Stik den!
22. februar 2024/af Jens Trabolt

Ny hangar giver flyveglæde i hverdagen

Det er meningsløst at have dyre fly, hvis de er utilgængelige. Nye hangarer giver komfort og smidighed i hverdagen for en række nordiske klubber, senest med byggeprojekt i Midtsjællands SFK.
20. februar 2024/af Jens Trabolt

DM-ugen 2024: Sportsfest på himlen over Herning

For første gang er svæveflyvningen med i sportsfesten ”DM-ugen” i Herning som afvikles fra 20-23 juni. Svæveflyvningen tyvstarter dog allerede d. 17. juni, og således bliver Arnborg i hele uge 25 vært for en række spændende sportslige events med konkurrencer i kunstflyvning, grand prix og præcisionslanding.  
14. februar 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 2: En vinschstart med Baby

En vinschstart med Baby: Man kanske borde haft djuphavsdykning som hobby istället? Höjdmätarens visar 275 m. Då avbryts plötsligt mina funderingar av ett ryck, som handgripligt påminner mig att det är tid att koppla ur. Innan jag hinner göra detta får jag ett nytt ryck, som förvandlar min hals till en giraffdito och sänder denna tanke genom min skalle:  "Detta här har jag t o m betalt pengar för."!
12. februar 2024/af Jens Trabolt

Fra ASK 21 til F-35

Svæveflyvningen og den trofaste ASK 21 blev adgangsbilletten for piloten CAI til en karriere med spændende F-16-flyvning i det danske flyvevåben. Nu er han ved at lægge sidste hånd på sin omskoling til verdens nok mest avancerede flyvemaskine F-35 i USA. Det er et projekt omgivet af et ekstremt sikkerhedsniveau som matcher den ekstreme teknologi bag flyets performance. Her får vi et sjældent blik bag kulisserne.
8. februar 2024/af Jens Trabolt

Norsk jernhest får nyt liv på Arnborg

Den pensionerede norske Pawnee LN-EIC kommer nu til Danmark til erstatning for OY-CYY som havarerede sidste år. Til trods for alderen er der fortsat en brugsværdi, vurderer man i Danmark
6. februar 2024/af Jens Trabolt

Den perfekte svæveflyve-bil?

Volkswagens ID Buzz er en elektrisk re-inkarnation af den legendariske VW Bus fra 1959. Den kan trække op til 1000 kg trailer, og er med et ben i både for – og fremtid utrolig charmerende og ikke mindst ekstremt rummelig. Men hvor langt kommer man med en fly-trailer på slæb?
2. februar 2024/af Jens Trabolt

Hvornår er selvstartende el-fly grønnere end Pawnee?

Med muligheden for elektrisk selvstart i de fleste nye 18 m-fly er elektrificeringen kommet et skridt nærmere. Men er elektriske svævefly egentlig grønne? Aktuel rapport giver os en indikation af, hvad et batteri egentlig ”koster”.
29. januar 2024/af Jens Trabolt

På 1000 km rekordjagt i Namibia

I hjertet af Namibia, hvor termikken danser over det endeløse landskab i Kalahari-ørkenen, har to danske svæveflyvepiloter, Claus Elmeros og Klaus Juhl realiseret drømmen om at flyve den første danske 2-sædede 1000 km FAI-trekant.
24. januar 2024/af Jens Trabolt

SM i Konstflyg 2024

Till sommar så kommer Konstflyg SM att avgöras i Borås i såväl segelflyg som motorflyg. Tävlingen är öppen för alla från våra nordiska länder, dock krävs ett svenskt medborgarskap för att bli svensk mästare.
22. januar 2024/af Jens Trabolt

”ESP” til svævefly?

Stalls i lav højde fører hvert år til alvorlige havarier i svæveflyvningen. Men hvad nu hvis et svævefly var monteret med et system som både advarer og griber fysisk ind, lidt ligesom ESP-stabilitetskontrol til biler? Et tysk forskningsprojektet ”ASAsys” sigter netop på at udforske mulighederne for et anti-stall-system.
15. januar 2024/af Jens Trabolt

Mindeord Ib Braes 1928-2024

Ib Braes er gået bort i en moden alder af 95 år, oplyser familien. Ib Braes var en af de helt store svæveflyvere i sin generation og har spillet en stor rolle i udviklingen af strækflyvningen i Danmark – dels gennem sin forståelse af vejr og termik, men også som drivkraft under etableringen af svæveflyvecenter Arnborg.
12. januar 2024/af Jens Trabolt

Bröderna Hütter – pionjärer och innovatörer

Bröderna Hütter har nog gått under radarn inom segelflyget, men de är upphovsmän och medskapare till några av segelflygets viktigaste innovationer. Nästa gång du monterar ett flygplan med automatiska roderkopplingar eller tar ut luftbromsarna på finalen, skänk bröderna Wolfgang och Ulrich Hütter en tanke. Och deras samarbete med Eugen Hänle gav oss några av de första och epokgörande ”plastflygplanen”.
9. januar 2024/af Jens Trabolt

Hütter H17: världens minsta segelflygplan?

När undertecknad guidar grupper i vårt Segelflygmuseum på Ålleberg berättar man gärna om de lite mer udda segelflygplan som finns där. Ett av dessa är den dimunitiva Hütter H17 SE-SAD med knappt 10 m spännvidd, världens minsta segelflygplan. Just det kanske inte är helt sant men i varje fall inte långt ifrån….
H17 var bröderna Hütters första ”riktiga” konstruktion 1934 som sedan följdes av många epokgörande flygplan t.ex H 301 Libelle
9. januar 2024/af Jens Trabolt

Jens Hansen: “Hvad vil vi huske i 2023? Og hvad byder 2024 på for os svæveflyvere?”

Nytårshilsen fra Formand i DSvU, Jens Hansen som her ser tilbage på 2023 og frem mod nye planer for 2024.
3. januar 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta skrönor del 1: Att rutscha

I segelflygaren och flyghistorikern Knut Ullers (1929-2018) donerade samling hittade vi fem ”skrönor” om segelflyg under kriget och från Bulltofta i Malmö. Författaren til skrönorna är signaturen BS. Bakom BS står Bengt Serwe (1919-2002). Bengt var arkitekt och sedermera även lärare på Pauli skolan i Malmö (Sveriges äldsta tekniska läroverk) där han undervisade i bl a byggteknik. Här kommer första delen: "Att rutscha"
27. december 2023/af Jens Trabolt

Vi ønsker en glædelig jul. Tak for 2023!

Kære læsere, samarbejdspartnere og annoncører. NORDIC GLIDING ønsker en glædelig jul og godt nytår.
22. december 2023/af Jens Trabolt

Julehilsen fra Norge: “Endelig snur sola igjen”

"Motoren til alle oss seilflygere, sola, snur endelig igjen, og vi kan glede oss til en ny flott sesong", skriver Styreleder i S/NLF Håvard Gangsås i denne julehilsen. 2023-sæsonen var et godt udgangspunkt: Ingen alvorlige skader eller ulykker, en norsk VM-titel i E-gliding og et Ole Reistad-senter i topform - ovenikøbet med friske slæbekræfter til næste år med helt nyt Eurofox. Jo, der er meget at glæde sig over.
21. december 2023/af Jens Trabolt

Video: Gennemgang af JS5-prototypen

Den åbne klasse giver konstruktørerne frihed til at designe og producere fly med maksimal performance. Med den nye JS5 Rey mener Jonker, at 24 meter spændvidde er det helt rigtige kompromis når det gælder maksimal ydelse over hele polaren. Kort efter jomfruflyvningen fik NORDIC GLIDING en unik mulighed for at opleve JS5-prototypen via en online-forbindelse.
20. december 2023/af Jens Trabolt

Nytårshälsning: Vi ser fram mot 2024

2024 blir ett praktår, vi ska flyga som aldrig förr, eller hur? Alla vi som jobbar centralt i Segelflyget, ideellt eller anställda, önskar alla segelflygare, where ever you are, en god jul och ett gott nytt 2024. Julehälsning fra Robert Danewid och Henrik Svensson.
19. december 2023/af Jens Trabolt

Nye åbenklasse-hotships: Arven efter ASW 22 og Nimbus 4

Med introduktionen af EB 29-serien, JS1 C 21 m og Schempp-Hirth Quintus sluttede dominansen fra de gamle åbenklasse-typer som ASW 22 og Nimbus 4. Nu står de nye åbenklasse-hotships Jonker JS5 og AS35 M ved døren og banker på. Men hvad er performance-filosofien bag disse fly?
12. december 2023/af Jens Trabolt

”I det mindste er der køligt i 4000 meters højde”

Til VM i Australien har deltagerne ingen problemer med at holde varmen. Over 40 grader kræver masser af væske og godt med solcreme. ”Den er i øvrigt gratis og står ved siden af remouladen her på flyvepladsen”, griner Rasmus Ørskov, som også kan godte sig over en velfortjent dagssejr på 4. dagens race i klubklassen. Rapport fra VM-lejren.
8. december 2023/af Jens Trabolt

50 år senere: Gjennom Australien med Blanik!

"Om jeg ville gjort det igjen? Selvsagt!"
I 1974 fløy norske Stein Frich fra kyst til kyst gjennom den australske «outback» i en Blanik. Noe som ingen andre hadde prøvd før med seilfly. Underveis måtte han starte med brutale bilstarter fra improviserte flystriper i bushen og lande på testområder for atombomber med «stålørnen». Ja, det var ikke kjedelig!
6. december 2023/af Jens Trabolt

Turbine-power på dit (gamle) fly

LS4 Jet-projektet kan nu leveres fra tyske M&D. Næste projekt er ”turbine-turbo” på ASW 27 til næste år. Kigger man endnu længere frem i kalenderen mener M&D også, at både LS6 og LS8 er mulige kandidater.
4. december 2023/af Jens Trabolt

”En chance for at profilere Seilfly-Norge i en international setting”

Det bliver close race, når NLF afholder det populære Sailplane Grand Prix-format til maj næste år på Starmoen.
”En chance for at profilere Seilfly-Norge i en international setting”, mener fagchef Steinar Øksenholt.
29. november 2023/af Jens Trabolt

Interglide – fagmesse for svæveflyvningen?

Vi mangler vores egen messe, mener Markus Immig, initiativtager til svæveflyve-messen Interglide som efter planen skal afholdes i november 2024 i Karlsruhe.
24. november 2023/af Jens Trabolt

Bog: En kærlighedserklæring til svæveflyvningen

Den nye bog, “The Art of Gliding” er et ekstremt flot og gennemarbejdet smykke af en bog, spækket med informationer og gode historier fra ekstreme flyvninger. Den er også en personlig beretning fra forfatteren, østrigske Simon Lemmerer om sin fars og sit eget forhold til svæveflyvning.
21. november 2023/af Jens Trabolt

Nu är ”treorna” elektrifierade

Alla tre ”treorna”, JS 3, AS 33 och Ventus 3 (fast den heter officiellt bara Ventus) har nu SLG kapacitet med elektriska drivlinor. Först ut var Jonkers JS 3 RES, vars första serieexemplar levererades till USA i december 2020, Schleichers AS 33 Me flög hösten 2022 och i november 2023 presenterade Schempp-Hirth Ventus E, med planerad jungfruflygning våren 2024. Elektrifieringen av segelflyget går rasande fort och intresset är stort!
20. november 2023/af Jens Trabolt

VM-støtteaktion blev en succes

Danske Michael Mix er sammen med Poul Kim Larsen og Rasmus Ørskov på vej mod VM i Australien. Det er forbundet med meget store udgifter at deltage, men takket være donationer og sponsorater, så er det lykkedes at samle penge nok ind, fortæller Mix, som vi her fangede straks før afrejse.
16. november 2023/af Jens Trabolt

Udvid horisonten med Svedanor-kurserne 2024

Nu er oversigten klar over næste års SveDaNor-kurser som byder på unikke flyveoplevelser: Hvilket andet sted i verden kan man eksempelvis lære at flyve bølger fra isen med talrige 2000 meter fjeldtoppe omkring sig eller prøve kræfter med termikken inde i en stor CU på IMC-skyflyvningskursus?
13. november 2023/af Jens Trabolt

På 5200 meter över Ottsjö! Rapport från lägret 2023

Ottsjö Fjällflygläger 2023 samlade 39 deltagare från åtta svenska klubbar. Med sig hade man tio segelflygplan. Många deltog för första gången, vilket är glädjande. Vädret med låga temperaturer och vindar mestadels från väst, gjorde att vi fick ut 10 flygdagar av 14 möjliga. 6 dagar gav riktigt bra vågflygningar.  Thomas Brandt rapporterar från 2023-lägret. 
9. november 2023/af Jens Trabolt

Kystinspektion i Bergfalke

DASK, den danske svæveflyvehistoriske klub, leverede på sidste dag i september endnu en af de eksotiske Lønstrup-træf ved den danske Vestkyst. Vindretningen var perfekt, men det blæste helt sindssygt. Det gav både fordele og ulemper…
8. november 2023/af Jens Trabolt

Værd at vente på: Elektrisk selvstart for Ventus-serien

Med en elektrisk selvstartende 18 m-version af Ventus, har Schempp-Hirth nu en unik model-palette, hvor kunderne kan vælge mellem hele 4 motor-varianter. Den nye version, som blev afsløret i weekenden til den tyske svæveflyvemesse i Freudenstadt, byder på et overbevisende, opgraderet design, som utvivlsomt får mundvandet til at løbe hos entusiasterne.
6. november 2023/af Jens Trabolt

Hur gammal är för gammal?

Vi blir äldre och äldre. Och det är väl rätt bra, för alternativet är ju sämre! Någon gång måste man ju sluta flyga. Men när? Hur gammal är för gammal, och kan erfarenhet och kunskap kompensera för ålderskrämporna?
2. november 2023/af Jens Trabolt

“Hvem liker lukten av bensin i et seilfly?” Erfaringer med JS 3 RES efter en sæsong

I slutten av juni i år ble jeg lykkelig eier av Jonker JS3 RES. Ett av de råeste 18m flyene på markedet, som i tillegg har en helt ny elektrisk motor som muliggjør selvstart. Jeg fløy første start på Starmoen 30 juni, og alt sto til forventingene ! Siden da har jeg 40 starter, alle med elektrisk selv start, 166 timer, og 13000 strekk kilometer. LN-GEL (ELetric) og jeg begynner å bli riktig så gode venner, og jeg er kort oppsummert veldig fornøyd. På oppfordring fra redaktøren deler jeg her mine erfaringer til nå.
30. oktober 2023/af Jens Trabolt

Segelflygkonferensen 2023 blir digital

Missa inte ett toppprogram med Jonker Sailplanes, Alexander Schleicher, Skysight og LX NAV på Segelflygkonferensen d. 18. November.
27. oktober 2023/af Jens Trabolt

Jomfruflyvning for polsk elektro-turbo

Da NORDIC GLIDING besøgte polske Allstar SZD i Bielsko-Biala i sommeren 2019, bemærkede vi en stærkt modificeret SZD-55-2-fuselage som var under forberedelse til installation af batterier og motor i næsen. Nu har systemet fløjet jomfruflyvning under navnet ”Allstar E-Motion”.
26. oktober 2023/af Jens Trabolt

Drømmen om ”Adventure Gliding Tour” i svævefly

Kom med på tur og få en oplevelse for livet, når et team af svæveflyve-entusiaster sætter kursen mod det store udland. ”Der er plads til piloter med alle erfaringsniveauer”, lyder det fra en af initiativtagerne, danske Jan Granvig Dahl som også hilser andre nordiske deltagere velkomne.
24. oktober 2023/af Jens Trabolt

För 50, 40 och 30 år sedan

Fem jubileum - PIK 20, Smirnoff Rally, VM i Hobbs, VM i Borlänge och tidningen Segelflygsport
16. oktober 2023/af Jens Trabolt

NG tester Dynamic WT9.15 GTi

Med Pawnee og Super Cubs som nærmer sig pensionen, er jagten er gået ind på det næste slæbefly. Ikke mindst hos forbundene i Norge og Sverige som har købt Eurofox med 141 hk Rotax. Men Dynamic WT-9 leveres også med samme kraftige motor. Du’r den? NORDIC GLIDING har testet det mod den på papiret mere motorstærke 180 hk Super Cub fra Ålleberg. Resultatet imponerer.
12. oktober 2023/af Jens Trabolt

NM i seilfly Acro på Klanten

Mariann Brattland og Jarle Böhn Mathisen Norgesmestre i hhv. Primary og Intermediate. Det, som er ekstra imponerende er, at Mariann flyr med sideror på venstre hånd. Hennes gull-prestasjon forsterker jo bare det faktum, at et handicap er ingen hindring for topp idrettsresultater! Rapport fra NM i Seilfly Acro på Klanten.
10. oktober 2023/af Jens Trabolt

Aerobatics – en ny dimension til min svæveflyvning

”Jeg kan kun opfordre andre der ønsker at udvide deres pilotkompetencer og få mere præcision og sikkerhed i flyvningen til at deltage i et akro-kursus”. Det siger danske Kim Bauer-Jensen som fik udvidet horisonten på sommerens SveDaNor-kursus på norske Starmoen.
9. oktober 2023/af Jens Trabolt

Aerobatics-bok kan läsas av alle

Svenska Pekka Havbrandt har skrivit en bok om avancerad flygning med segelflygplan, och den här är riktigt bra. Den kan läsas av alla som har ett allmänt segelflygintresse, og det borde ligga en i alla klubblokaler, rapporterer Mikael Roslund i sin recension
4. oktober 2023/af Jens Trabolt

Kristine Hornum er DSvUs nye generalsekretær

”Fra mine forældre har jeg lært, at man giver en hånd med, der hvor man er”. Den holdning har været en ledestjerne for Kristine Hornum i livet med idræt og frivillige foreninger. Hun er DSvUs nye generalsekretær, og er præcis som sin forgænger i jobbet ikke rekrutteret indefra. I denne uge starter hun på Arnborg, men et par dage forinden ”kidnappede” NORDIC GLIDING hende til et lynkursus i ”det der” svæveflyvning.
3. oktober 2023/af Jens Trabolt

Schempp-Hirths nye ansigter

Svæveflyvebranchen er et lille sted. Michael Greiner, tidligere Alexander Schleicher-konstruktør, er nu en del af et nyt team hos Schempp-Hirth. Samtidig bekræftes endelig nyheden om elektrisk selvstartende Ventus E.
27. september 2023/af Jens Trabolt

Træt af den kedelige ASK 21? Så prøv 1930’ernes 1-sædede skolekoncept!  

I gamle dage måtte eleverne i en svæveflyveklub tåle meget. De pædagogiske værktøjer og forholdet mellem flyvning og havari blev forbedret kraftigt, da der kom 2-sædede skolefly hvor instruktøren faktisk kunne flyve med. NORDIC GLIDING har været ”elev for en dag” og prøvet nogle af datidens skolefly under ”Oldtimer Rally” hos DASK på Arnborg.
26. september 2023/af Jens Trabolt

“Polish Start”: Hur minskar vi risken för ”midairs”?

Hur minskar vi risken för ”midairs”? I Polen har man funderat en hel del på detta och jobbat med nya grepp. Sedan ett par år använder man ett helt nytt startförfarande plus att man förbjuder tracking i realtid
20. september 2023/af Jens Trabolt

Jonker-entusiaster i halv og hel skala

Danske Erik Schultz og Niels Erik Pedersen er begge 60 år, Jonker-entusiaster og har brugt mange penge på hver deres elektrisk selvstartende JS3-svævefly. Men der er forskel på størrelsen af deres fly. Men ikke meget!
18. september 2023/af Jens Trabolt

Förslag till ny struktur av det undre luftrummet

I början av september presenterade Luftfartsverket (LFV) en utredning och förslag till ny struktur av luftrummet under 2 900 m STD, alltså det luftrum majoriteten av våra flygningar sker i!
13. september 2023/af Jens Trabolt

Grob 109B som ”hot-rod”-multiværktøj?

Forrige år kom nyheden om 100 hk-opgradering til G109 B. Men mere power er godt! Tysk firma tilbyder nu certificering med den store 141 hestes turboladede Rotax 915-motor og constant speed-propel. Det giver mulighed for at flyslæbe.
12. september 2023/af Jens Trabolt