Skövde flygklubb igår, idag och i morgon

Skövde FK flyttade förra året, då kommunens framtidsplaner för flygfältet i Skövde inte var garanti för fortsatt verksamhet. Klubben har nu fått fotfäste hos vänner på flygplatsen i Falköping och sammanslagningen av resurser har resulterat i en av Europas finaste klubbflottor. Fritt luftrum dessutom! Skövde FK:s Bernt Hall berättar här om de kanske största förändringarna i klubbens snart 90-åriga historia och betydelsen av att se förändringar ur flera perspektiv för att hitta de bästa och mest fördelaktiga lösningarna.

Text: Bernt Hall / Fotos: Bernt Hall och Jens Trabolt

Vår gamla flygplats i Skövde som nu skall bli industrimark. Många tävlingar har hållits här under åren. Många minnen och upplevelser.

Vår nya flygplats på Falköping med två paralella grästråk på 1300 m och mellanliggande asfaltbana på 1300 m. Fritt luftrum. Här har det hållits Junior-EM, Svenska Mästerskap och Regionala Mästerskap under årens lopp.

Fakta Skövde Flygklubb
Grundlagt: 1936
Medlemmer: Ca 75
Bane: 04/22 asfalt och 2 x gräs, 1300 m (Falköping)

Link to automatic translation

Många händelser har skett under åren som leder fram till dagens situation sedan flygklubbens blygsamma start 1936. Då var flygfältet Simsjöns is. Flygverksamheten under 40- och 50-talen kan väl närmast betraktas som ambulerande cirkus på många platser i Skaraborg även om åren på Vinninga utanför Lidköping ihop med Lidköpingsklubben kanske betydde mest för den fortsatta utvecklingen. Man lyckades ändå skola mycket och flög med Baby, Kranich, Olympia och på slutet av denna perioden Bergfalke.

1960 fick Skövde Flygklubb med hjälp av militären äntligen en fast plats att vara på i nära anslutning till Skövdes centrala delar. Man behövde bara 10 min med cykel i och med tillkomsten av Hasslums flygält. I slutet av 70-talet tillkom en 800 m asfaltbana. På Hasslum hade klubben 30 verkligt fina år och både motor och segelflyget utvecklades inom klubben till de mest aktiva i Sverige under den tiden. Det var alltid segelflygplan över staden.

Flygplatsen på Knistad

I slutet av 80-talet blev det emellertid ”mode” att alla kommuner av rang skulle ha regionalflyg. Så också Skövde. Flygplatsen på Knistad byggdes därför 15 km norr om staden staden, efter att diverse andra alternativ förkastats. 1700 m asfalt med PAPI, banljus och ILS med markerfyrar samt frekvent AFIS och intermittent upprättat TIA/TIZ. Cykelvägen gick nu via en livlig frekventerad länsväg utan väggren.  Hasslum skulle trots klubbens (läs segelflygarnas) protester läggas ner och bli ….industrimark. Det sög.

Så från 1990/91 flyttade Skövde Flygklubb till den ”stora” nya flygplatsen och kunde tack vare gott stöd från Kommunen bygga hangarer och klubbhus. Klubben delades samtidigt i gott samförstånd till en motorflygklubb som var på västra sidan av flygplatsen vid tankanläggningen (!) och en Segelflygklubb som var på den östra vid det nyanlagda grässtråket och närmare naturen. Vi gick också över till vinschning som ett billigare och mer miljömedvetet alternativ än den Piper Pawnee som vi tidigare bogserat med.

På flygfaltet Skövde Knistad bedrev vi segelflygverksamhet och hade 30 bra år tills nästa beslut från Kommunen kom som en blixt från klar himmel i augusti 2021 till berörda flygklubbar och andra verksamheter på flygplatsen inklusive flygplatspersonal att man tänkte använda flygplatsens ytor till industrietablering vilket krävde en nedläggning av flygplatsen.

En batterifabrik nämndes i sammanhanget. Då skall det sägas att det hade det inte varit något regionalflyg på 20 år. Flygplatsen hade endast omfattande klubbflyg och sporadisk användning av flygplatsen för ambulans-, frakt- och fallskärmshoppning som inte ens var nära att täcka driftskostnaderna.

Skövde (Segel-)Flygklubb liksom Motorflygklubben hade tomträttsavtal till 2029, men vi förstod att kommunen helst ville ha bort oss så fort som möjligt för att vara ett attraktivt och omedelbart tillgängligt område för stora industrietableringar. Vi valde därför att förhandla med kommunen om eventuell ersättning för vår anläggning vid en eventuell flytt. Vi hade förståelse för att vår lilla fritidsverksamhet inte kan stå i vägen för kommunens planer som sades generera 2-3000 arbetstillfällen, vilket borde vara värt en del.

Alltid bra termik i Falköping!

Falköping en möjlighet? 

Parallellt började vi titta på alternativa flygfält att flytta till i närheten, inklusive helt nya etableringar på jordbruksmark . Ganska snart stod det klart att Falköpings Flygplats är bästa alternativet av alla dom vi tittade på. Klubben, det vill säga Anders Blom och undertecknad satt i många möten med i första hand kommunens tjänstemän och politiker och förde fram våra synpunkter och krav som i huvudsak gick ut på att kunna bygga upp motsvarande lokaler och verksamhet på annat ställe. Vi nådde så småningom en överenskommelse som vi kunde acceptera även om man aldrig blir helt nöjd.

Fullmäktige accepterade hösten 2022 avtalet med oss i enighet med undantag för ett parti. Det avtalade beloppet fördes i sin helhet över till oss 2022 på hösten. Detta trots att det inte blev något med den först nämnda batterifabriken. Men kommunen hade fler alternativ sade man.

Nåväl 1 april 2023 skulle vår anläggning på Knistad vara tömd. Enormt mycket arbete med att sortera, slänga och förbereda för transport till Falköping gjordes av våra medlemmar under vintern. Vi fick lite respit men den 2 maj var allt kliniskt rent i våra gamla lokaler och vi kunde lämna över nycklarna och fick med beröm godkänt av nye ägaren Skövde Kommun. Stort tack till alla medlemmar som hjälpte till.

Parallellt hade vi också börjat inflyttningen i Falköping redan i april och flygningen där kunde starta strax efter. Flera planeringsmöten med representanter för Falbygdens FK  föregick detta och båda klubbarna såg fram emot ett gott samarbete. Det yttrade sig bl.a i form av att är man huvudmedlem i den ena klubben är man automatiskt gästmedlem i den andra. Man är ju med i en flygklubb för att flyga, därför bedömde vi också att uppackning av alla lådor och utrustning från flytten som vi inte behövde akut för att få igång flygverksamheten fick anstå den sommaren. Det arbetet återupptogs under hösten och pågår delvis fortfarande även om vi börjar komma ifatt.

ASK 21 på Falköping med Kinnarpshangaren i bakgrunden.

Köp av Kinnarpshangaren

Vi planerade initialt för att bygga nya egna lokaler på Falköpings flygplats och det gick så långt som att vi i princip hade klart med bygglov. Dessa lokaler var arkitektritade av en fd medlem och motsvarade de vi hade på Knistad. Kostnaden för detta hade säkert uppgått till minst 90% av det belopp vi fått av Kommunen. Men under resans gång dök möjligheten upp att 2023 kunna hyra den befintliga Kinnarpshangaren med tillhörande kontors/klubblokaler. Kinnarp hade tidigare använt den hangaren som var isolerad och uppvärmd till sina båda business jet, en verksamhet man dock har avslutat sedan några år tillbaka. Vi fick så småningom ok på att köpa den anläggningen och det är nu genomfört i februari. Det blir en lägre kostnad än att hyra och definitivt vad ett evt bygge skulle ha kostat även om ytorna är mindre än det tänkta bygget men till hangaren hör också flera kontorsrum, samlingssal och ett flygledartorn. Allt i mycket gott skick.

Till hangaren hör kontor, flygledartorn, väntrum för passagerare som nu blir klubbrum. Tornet kanske görs om till en SkyBar…..?

En Condorsimulator är ett måste i alla segelflygkubbar nu för tiden.

Flygplatsens mark tillhör Falköpings kommun och även här finns det planer på alternativ användning utav den marken till bostäder och …industrietableringar (!!!). Vi har arrendeavtal som löper på bara ett år i taget. Inga övriga tomträttsavtal finns men däremot en försäkran om att flygplatsen är kvar i 5 år och kanske 10 år eller mer. Det kan således bli aktuellt att flytta ännu en gång i framtiden. Vi har därför avsatt en del av de medel vi fått av Skövde Kommun för att kunna göra ytterligare en flytt i framtiden. Om vi får försäkringar att vi blir kvar mer än 10 år används dessa medel för att bygga till nuvarande lokaler så att de till ytan motsvarar de vi lämnade på Knistad..

En av klubbens största drivkrafter sedan slutet av 60-talet, Anders Blom hade varit sjuk sedan 3-4 år tillbaka och hans tillstånd försämrades under vintern-våren 22/23. Trots detta kämpade han oförtrutet på med vår flytt in i det sista, men gick bort 23 maj 2023 på Sjukhuset i Skövde. Han fick många kondoleanser från när och fjärran både vid begravningen och minnestunden 3 juli på Ålleberg. En sann klubbmänniska och personlighet som inte lämnade någon oberörd och han sörjs och saknas av många.

Vårt flaggskepp just nu, en DuoDiscus XLT som komplement till vår trotjännare Bergfalke 4. Vi har option på en JS3RES. El är framtiden.

Antalet medlemmar blev ungefär oförändrat i samband med flytten, några slutade men några tillkom/återkom första året också. Ekonomin är under god kontroll. Som tack för allt slit kunde klubbmedlemmarna köpa flygpaket till halva kostnaden 2023. Som en investering tills vi behöver mer kapital vid en eventuell kommande flytt köpte vi hösten 2022 en DuoDiscus XLT och vi har tecknat en option på en JS3RES. Båda är att betrakta som investeringar som är attraktiva vid en evt försäljning om en framtida flytt och investeringar skulle bli nödvändiga.

Samverkan med Falbygdens Flygklubb har fungerat fantastiskt bra det första året. Vi flyger varandras flygplan fullt ut och har därmed tillsammans en av Europas finaste klubbflottor som våra medlemmar kan utnyttja. Falköping har Arcus M, DG400-17, ASW 24, ASK 21 plus en Grob 109B. Skövde har DuoDiscus XLT, LS4 och Bergfalke 4. En JS 3RES är på gång (elektrisk självstartande) också den som en investering tills pengarna eventuellt behövs vid en kommande flytt.

Ett antal privatägda segelflygplan finns också. Vi delar på vinschning så att Skövde ansvarar för densamma på lördagar och Falköping ansvarar på söndagar. Vardagar använder man SLG eller så kommer man överens om vinschning eller får hjälp med flygbogsering från Ålleberg. Även skolningen/utbildning sker gemensamt och vi har grundskolning två kvällar i veckan + vissa dagar på helgerna för cert-eleverna. Vi har hjälpt till vid övergripande arrangemang på flygplatsen som EAA-träffen i juni, lånat ut våra kontorslokaler vid SM i motorflyg samt hjälpt till vid NascoYankee, raggarbilsträffen i juli. Flera trevliga gemensamma fester har avhållits.

Skövde och Falköping är båda unika klubbar i svensk regi eftersom man använder vinsch. (Foto fra Skövde Knistad)

Skövde Flygklubb har alltid varit en sträckflyg och tävlingsinriktad klubb. Trots flytten under våren och ett miserabelt segelflygväder från och med juli och resten av året blev vi 5:e bästa klubb i RST (decentraliserad tävling a la OLC). Våra juniorer Linus och Dylan deltog i Juniormästerskapen i Sverige som den senare vann och därefter flög densamme junior-EM i Danmark. 2024 arrangerar Skövde och Falköping Regionala Mästerskapet (DM) i Västra Distriktet.

Nu under hösten och vintern har vi inlett årstillsyner inför 2024 i den värmeisolerade hangaren med förutsättningar som inte kan vara bättre. En flygplansplats i verkstaden (av 5) disponerar Falbygdens FK som motprestation för att vi delvis använder deras lokaler och fordon framförallt under sommaren.

Rekryteringen av nya elever och medlemmar blir ju svårare med den nya placeringen 35 km från Skövde men vi har också rum i klubbhusdelen i direkt anslutning till hangaren som möjliggör övernattning. Vi deltog i Friskvårdens dag på Billingen i Skövde under året i rekryteringssyfte, och vi hoppas det kan följas av flera liknande åtgärder under 2024 allt för att öka medlemskadern.

Lite konsensus på slutet är väl att det är väldigt mycket värt att äga sitt segelflygfält. Om det ej är möjligt och fältets existens hotas att se lösningar i förhandling baserade på förståelse av motpartens perspektiv även om man kanske inte helt sympatiserar med den.

Förändringarna under 2023 tillhör ändå de största under klubbens levnadsbana så här långt och vi ser fram emot de kommande åren med tillförsikt. 2026 fyller klubben 90 år! Stort tack till alla medlemmar och andra som möjliggjort denna och alla tidigare förändringar med gott mod och positiva förtecken inför framtiden. För det är ju så kul att segelflyga!

NU KÖR VI!

Om forfatteren Bernt Hall
F. 1953  tidl. rektor i hemstaden Skövde.

Flög EK som 15-åring i Bergfalke II/55 1968. Cert året efter och har haft det giltigt hela tiden sedan dess. Nu ca 2600 h segel, 1100 h motor och lite UL. Varit medlem i Skövde Flygklubb lika lång tid. Jobb, familj och hus tog den mesta tiden från början av 90-talet. Successivt ökat segelflygandet igen de senaste 10-15 åren.

Ligger nu på en lagom nivå med 60-100 h segelflyg årligen. Allt är i princip sträckflygning, gärna i Alperna (ofta Gap i Provence), Norge eller andra spännande platser. Tävlat en del men med rätt måttlig framgång.

Intresserar sig sedan några år för Veteransegelflygplan och äger en Phoebus A och en Nimbus 2B samt är aktiv i SVS på Ålleberg där ett av målen är att flyga delkraven för Silver C i Grunau Baby.

Jobbade 1,5 år på Schempp-Hirth 72-73 efter studenten. Flög där mycket Standard Cirrus som var superskepp på den tiden och gjorde även fabriksprovflygningar av nya kärror. Deltog i Hahnweidetävlingen som 19 åring.

Varit med under revolutionsåren när Segelflyget bildades i slutet av 80-talet och satt med i styrelsen ett antal år.

Var redaktionsmedlem i tidningen Segelflygsport i många år och gjorde även där en del tester, mest udda var kanske Edelweiss och Krokus.

Har motorcert och UL. Men segelflyg är mycket mer utmaning och mycket roligare. Fast att vara med och göra flygutprovningen på t.ex canardkärrorna Varieeze och Dragonfly som kompisar byggt var kul.

Inte bara segelflygnörd, gillar att åka skidor på längden och utför, vandra, åka MC (till flygfältet…), ta Cessnan till Visingsö och bada och gå en golfrunda med frun och sönerna är också trevligt.
Flere klubartikler

Skövde flygklubb igår, idag och i morgon

Skövde FK flyttade förra året, då kommunens framtidsplaner för flygfältet i Skövde inte var garanti för fortsatt verksamhet. Klubben har nu fått fotfäste hos vänner på flygplatsen i Falköping och sammanslagningen av resurser har resulterat i en av Europas finaste klubbflottor. Fritt luftrum dessutom! Skövde FK:s Bernt Hall berättar här om de kanske största förändringarna i klubbens snart 90-åriga historia.
20. marts 2024/af Jens Trabolt

Ny hangar giver flyveglæde i hverdagen

Det er meningsløst at have dyre fly, hvis de er utilgængelige. Nye hangarer giver komfort og smidighed i hverdagen for en række nordiske klubber, senest med byggeprojekt i Midtsjællands SFK.
20. februar 2024/af Jens Trabolt

Træt af den kedelige ASK 21? Så prøv 1930’ernes 1-sædede skolekoncept!  

I gamle dage måtte eleverne i en svæveflyveklub tåle meget. De pædagogiske værktøjer og forholdet mellem flyvning og havari blev forbedret kraftigt, da der kom 2-sædede skolefly hvor instruktøren faktisk kunne flyve med. NORDIC GLIDING har været ”elev for en dag” og prøvet nogle af datidens skolefly under ”Oldtimer Rally” hos DASK på Arnborg.
26. september 2023/af Jens Trabolt

Ungdomar fick gratis intro-kurs i Västerdalarnas FK

26–27 augusti anordnade Västerdalarnas Flygklubb en kostnadsfri introduktionskurs för ungdomar i åldrarna 15–25. Tanken bakom gratiskursen var att främja segelflyget och att fler ungdomar skulle intressera sig för sporten.
30. august 2023/af Jens Trabolt

Svæveflyvningen på første parket i Roskilde Airshow

Straks under 20 000 fly-fans var mødt op til denne weekends Roskilde Air Show ved København. Himmelballetten med svævefly var en herlig afveksling til efterbrændere og jagerfly.
22. august 2023/af Jens Trabolt

Grøn strøm til en grøn sport?

Høje energipriser og klimadiskussion har fået flere nordiske flyveklubber til at montere solceller på taget. I mange tilfælde kan det være en god investering, men ønsket om at bidrage til en grøn sport og være selvforsynende med egenproduceret strøm store dele af året er også en parameter i nogle af projekterne.
17. august 2023/af Jens Trabolt

Flyg med SVS på Ålleberg: Saknar du flygmöjligheter? Vill du ha lite variation i ditt flygande?

Har din flygklubb lagt ner eller har den minskad/obefintlig verksamhet och du inte får flyga så mycket som du vill, eller behöver du lite ny inspiration med lite annorlunda segelflygplan så kom och flyg med oss på Ålleberg. Eller som en del gör, upplev din ungdom på nytt. Och du som är ungdom idag upplev hur farfar flög.
18. april 2023/af Jens Trabolt

Skövde FK får erstatning for flyveplads

Når kommunen vil bygge industriområde på flyvepladsen er det normalt vældig dårlige nyheder for en flyveklub. Men i tilfældet med Skövde FK er det blevet en rigtig solstrålehistorie. Nu flytter klubben base til Falköping, 20 millioner kroner og en del store planer rigere, beretter ordførende Anders Blom.
24. januar 2023/af Jens Trabolt

Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre.
19. december 2022/af Jens Trabolt

Bland nissar, bölger och norrsken

Sista helgen i november är det traditionell säsongsavslutning och nisseflygning på Oppdal, hemvist för NTNU flygklubb. Ett av det mest fascinerande med flygning i Oppdal vid denna tid på året är ljuset. På morgonen och eftermiddagen blir lentisarna vackert solbeslysta underifrån. Ljuset och färgerna är vidunderliga. Rapport från Robert Danewid
29. november 2022/af Jens Trabolt

Stick AND rudder

Air France gør det – det danske Flyvevåbens Air Cadets gør det. Svæveflyvning er god træning i energi-management og håndtering af flyvemaskinen. Nu har en gruppe svenske trafikpilotelever fra Ljungbyhed også fået øjnene op for svæveflyvningens glæder.
12. september 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyvning i festival-mode

Ekstrem naturoplevelse; Den netop afsluttede Ekstremsportveko i Voss, Norge er en fest for alle typer af outdoor-sportsgrene med fællesnævneren natur, fart og spænding. I år var det noget helt særligt, da Voss FK var vært for Norges Cup Grand Prix i svæveflyvning samtidig med, at gæster fra hele verden stod i kø for passagerflyvning i noget af verdens flotteste natur. En uge med et helt unikt mix af svæveflyvning, kammeratskab, store naturoplevelser, koncerter og fest
5. juli 2022/af Jens Trabolt

Portræt: Hammer Flyveplads fylder 50 år

"Hammer Svæveflyveplads klar til fremtidens udfordringer", skrev NORDIC GLIDING da vi besøgte den store danske Vejle Svæveflyveklub i august 2013 og skrev et stort portræt af klubben. Det fik vi ret i, for klubben er still going strong og inviterer nu til 50 års jubilæums-reception. Læs invitationen her og få også portrættet af klubben med.
30. maj 2022/af Jens Trabolt

“Smart” og energieffektivt klubhus

Klubhus? Gammelt, slidt, lugt af døde mus? Ikke i Øst-Sjællands Flyveklub som sætter standarden for fremtidige klubhus-byggerier. Ikke bare i Danmark, men måske på verdensplan.
11. maj 2022/af Jens Trabolt

Tyske Akaflieg-studerende får havarerede nordiske Twin Astirs i luften

Akaflieg Karlsruhe er kendt for flyvende vinger og andre eksotiske konstruktioner. Nu lærer de tyske studerende om flykonstruktion ved at reparere 2 danske Twin Astirs som begge havarerede i 2018.
29. marts 2022/af Jens Trabolt

Västerdalarnas FK: Gateway to heaven

Den lille klub i Dalarna ligger perfekt placeret i et af Sveriges, ja måske et af Nordens bedste strækflyvningsområder. At klubben tilmed kan løfte et kæmpe-event som Flygfesten, som er Nordeuropas største civile airshow vidner om organisatoriske kæmpemuskler, som trodser klubbens relativt beskedne størrelse.
4. marts 2022/af Jens Trabolt

Ottsjö Fjällflygläger är redo för 2022

Sedan 1961 har Ottsjö levererat 1109 Guld-C och över 19 000 flygtimmar. Vissa år har varit riktigt bra och toppas av 1986 då Per Fornander var uppe på strax över 10.000 meter. Ett svenskt rekord som fortfarande gäller när detta skrivs. I mars 2022 är det dags igen
16. november 2021/af Jens Trabolt

På hvalsafari med Jo Inge

Sandane i Norge er en ekstremernes flyveplads, et ”hangarskib” omgivet af isbræer og stejle kilometerhøje fjeld. I fjorden 50 meter fra flyvepladsen svømmer hvalerne i dybet. Men i luften er det Jo Inge Bjørø som hersker i sin nye Arcus M med konceptet ”Fjord Gliding”.
2. september 2021/af Jens Trabolt

Sommerferie på Ole Reistad Senter

Første uke i juli arrangerte Elverum og Gardermoen sommerleir på Starmoen som inkluderer Ole Reistad senter (ORS), Norges rikssenter for seilfly hvor også administrasjonen til NLF/Seilflyseksjonen er lokalisert. Rikssenteret har tidligere vært omtalt i Nordic gliding.
19. august 2021/af Jens Trabolt

NTNU satser på nyt handikap-tilpasset fly

Norges tekniske universitets flyveklub, NTNU, har sikret sig tilskud på 1.4 mio. kr. fra Stiftelsen Dam i et projekt som skal sikre, at piloter med funktionsnedsættelser også kan nyde svæveflyvningens glæder
25. juni 2021/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Land i sigte – klokken 7 om morgenen!

Yves Gerster fra Schweiz er ikke bare en kapabel pilot. Han er også nysgerrig, og med et et godt Europa-kort på væggen finder han inspiration til nye imponerende flyvninger. For få uger siden fløj han fra St Auban i Frankrig til Corsica – og retur!
17. april 2024/af Jens Trabolt

Bag kulissen før Aero

I næste uge starter Aero Messe i Friedrichshafen med et stort opbud af svævefly-producenter. Messen er enorm, og det samme kan siges for den store energi som mange virksomhederne lægger i at deltage. Hos Alexander Schleicher i Poppenhausen har man startet forberedelserne mindst et halvt år forvejen.
12. april 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 4: Om olika landningsteknik

10. april 2024/af Jens Trabolt

Var med på Ungdomsläger 2024

Häng med på ungdomsläger sommaren 2024 – ett minne för livet!
I sommar anordnar Segelflygförbundet och KSAK åter igen ett utbildningsläger i segel och motorflyg som genomförs 21-26 juli på Ålleberg i Falköping.
8. april 2024/af Jens Trabolt

Morning Glory: Unikt vejrfænomen i ødemarken

“Morning Glory” er en sjælden begivenhed i atmosfæren i det nordlige Australien; En bølge som rejser gennem atmosfæren med cirka 40 km/t. Foran dette fænomen løfter luften sig laminart. Bagved Morning Glory kan der være ekstrem turbulens. Manden bag SkySight-prognosen Matthew Scutter rejste 2500 km hver vej for at opleve at flyve svævefly på Morning Glory.
4. april 2024/af Jens Trabolt

Mod alle fire ror-stop på Wavecamp

Wavecamps med flyvning fra frosne søer er en verdens-unik signatur for den svenske og norske svæveflyvning. Årets lejre i Vågå og Ottsjö er netop afsluttede, mens verdens nordligste i Kebnekaise fortsat pågår.
3. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet fyller 100 del 2: Sverige visar vägen till DK-skolning

I del 1 av denna artikelserie fick vi höra historien om hur C-diplomet har format och fortsätter att utgöra grundmodellen för segelflygutbildning. Men visste du att det var segelflyget i Sverige som vi idag kan tacka för de pedagogiska framstegen med 2-sitsiga plan? Den historien kommer här i sista delen av "C-diplomet fyller 100 år".
2. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet 100 år Del 1: Segelflygutbildningen växer fram

Måsmärket, eller C-diplommärket, fyller 100 år i år, 2024. Under större delen av 1900-talet var märket en välkänd symbol för segelflyget. Man bar det med stolthet och speciellt om man fått det utökat till silver-C eller ännu häftigare till guld-C, kanske även med diamanter. Idag förefaller det som att måsmärkenas status är låg och att de rentav fallit i glömska. Men idag, 100 år senare, utgör ideen fortfarande hela grunden för all segelflygutbildning.
27. marts 2024/af Jens Trabolt

Mere slæberevolution i Norden

Sidste år erstattede Seilflyseksjonen i NLF og Segelflyget de gamle Pawnee og Supercub med køb af 141 hk-Eurofox. Nu følger flere nordiske klubber trop.
”At NLF valgte flyet efter grundig research var for os en bekræftelse af, at det var det rigtige fly”, fortæller styreleder i Drammen Flyklubbs Seilflygruppe Fredrik Øystese, som netop har bestilt samme fly.
22. marts 2024/af Jens Trabolt

Nye handicaps skal gøre klubklassen mere fair

Den yderst populære klubklasse er konstrueret med henblik på, at ældre og dermed prisbillige fly, der ikke længere er i top, fortsat skal kunne konkurrere i nationale og internationale sammenhænge. Hemmeligheden er handicapkoefficienter som gør det muligt for at holde et mesterskab for en klasse, hvor flyene kan være meget forskellige. I Danmark bliver disse handicaps nu ændret, så konkurrencen bliver mere fair end før.
21. marts 2024/af Jens Trabolt

Skövde flygklubb igår, idag och i morgon

Skövde FK flyttade förra året, då kommunens framtidsplaner för flygfältet i Skövde inte var garanti för fortsatt verksamhet. Klubben har nu fått fotfäste hos vänner på flygplatsen i Falköping och sammanslagningen av resurser har resulterat i en av Europas finaste klubbflottor. Fritt luftrum dessutom! Skövde FK:s Bernt Hall berättar här om de kanske största förändringarna i klubbens snart 90-åriga historia.
20. marts 2024/af Jens Trabolt

Ove Hillersborg får Göta-pokalen

Göta-pokalen, skænket af Aeroklubben i Göteborg, er dansk svæveflyvnings højeste udmærkelse. Den uddeles i år til Ove Hillersborg for hans store indsats i dansk svæveflyvning gennem årene. 
12. marts 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 3: “Hangflygning”

"När planet var rakt över vinschbilen utlöste Gamil saxen och klippte wiren. Annalisa flög ett litet stycke, svängde 180 grader och kom ännu en gång över bilen, nu med 150 m wire i nosen. Den
svepte som en pisksnärt och vi på marken kastade oss undan. På vägen in mot hanget snodde wiren sig några varv kring ett taggtrådsstängsel, rycke upp en staketstolpe på var sida och drog planet nedåt i nästan negativ vinkel varefter brottstycket i nosen brast."
7. marts 2024/af Jens Trabolt

Svæveflyve-piloter inspicerede kandidat til fremtidens elektriske slæbefly

Til weekendens IGC-møde i Toulouse var der indlagt et besøg hos Aura Aero, som har indgået aftale med det franske svæveflyveforbund om at levere fremtidens elektriske slæbefly.
6. marts 2024/af Jens Trabolt

Flyv hurtigere end Ib Braes og vind 10 000 DKK

Modsat golf og tennis er svæveflyvningen normalt ikke en sport, hvor man tjener penge på sine resultater. Og dog! Til mindehøjtideligheden for den danske rekordpilot Ib Braes på Arnborg for kort tid siden blev ”Ib Braes hastighedspokal” offentliggjort. Flyver man hurtigere end han gjorde i 1975 på en 100 km FAI trekant, så er der helt op til 10 000 kroner på højkant.  
5. marts 2024/af Jens Trabolt

Mindeord: Solo-motorpioneren Wolfgang Emmerich 1951-2024

Wolfgang Emmerich gik bort i januar efter længere tids sygdom, men hans signatur kommer til at findes i alle svæveflyveklubber verden rundt i mange år fremover. Han var en drivende kraft i udviklingen og produktion af de små Solo-motorer, som revolutionerede svæveflyvningen.
29. februar 2024/af Jens Trabolt

Svævefly på job og i fritiden

Ulf Ringertz er professor i Flygteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt passioneret svæveflyve-pilot. Et af hans mange projekter er en elektrificeret version af det lille svenske 12 m svævefly Windex.
28. februar 2024/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Man måste känna sin historia för att möta framtiden”

C-diplomet och ”måsmärket” fyller 100 år i år. I januari höll jag ett webinar om segelflygutbildningen under 100 år. När jag gjorde researchen till det insåg jag hur mycket av 30-tals strukturerna som fortfarande finns kvar i segelflyget. På gott och ont.
27. februar 2024/af Jens Trabolt

Solformørkelse i TMG – stik den!

Mange piloter har en ”bucket-list”, noget man gerne vil prøve her i livet. Det kan være bølge-flyvning i Norden, hangflyvning i Alperne eller noget helt tredje. Her er en ny ide: Sidste år, d. 20 april, fløj australske Barry Hendy 3500 km fra sin base i Benalla ud til vestkysten af Australien i en Phoenix-TMG for at opleve en total solformørkelse i 15 000 ft. Stik den!
22. februar 2024/af Jens Trabolt

Ny hangar giver flyveglæde i hverdagen

Det er meningsløst at have dyre fly, hvis de er utilgængelige. Nye hangarer giver komfort og smidighed i hverdagen for en række nordiske klubber, senest med byggeprojekt i Midtsjællands SFK.
20. februar 2024/af Jens Trabolt