Opdatering: Corona-kancelleret; SM 2020: Feringe är klar!

Corona-kancelleret; Den 27 juni – 4 juli arrangeras Svenska Mästerskapen i segelflygning av Feringe Segelflygklubb

Tekst: Feringe SFK, Foto: Jens Trabolt

Börje Gustavsson under SM på Feringe 2016

Feringe flygplats ligger i vacker natur mitt i Småland, nära E4 och i varierande terräng som lämpar sig väl för sträckflygning. Klubben marknadsför sig med stort självförtroende som XC-Factory, se artikel i nummer 4, 2019 av NORDIC GLIDING, och har på senare år målmedvetet arbetat sig upp i RST:s högsta division.

Klubportræt: Feringe er XC-factory

Sedan tidigare var det bestämt att Feringe skulle vara värd för SM 2020 i 18m- och klubbklassen. Efter ändrade förhållanden för arrangemanget av SM i Open Racing och Racing ställdes till slut frågan till Feringe om klubben hade möjlighet att härbärgera även dessa klasser och svaret blev ”JA!”.

Förutom att ha ett stort flygfält med lång asfaltbana, stora rangeringsytor och moderna faciliteter har klubben en entusiastisk tävlingsorganisation som är väl inkörd efter att tidigare ha anordnat såväl SM som årliga IHSS- och HDISS-deltävlingar.

Gunnar Axelsson:
Tävlingsledare under SM

Tävlingsledare under SM kommer att vara Gunnar Axelsson, som är väl meriterad såväl som landslagspilot som tävlingsledare för SM och DM:

Jag ser fram emot att få vara med och arrangera en så pass stor tävling, vilket är en uppgift som kräver ett visst mått av ödmjukhet. De slutliga beskeden om att köra alla klasserna kom ganska sent, vilket har gjort tiden att komma ut med information knapp. Jag känner dock tillförlit med arbetsgruppen och vet att vi har väl inkörda funktionärer inte minst på de mer kritiska områdena kring flygsäkerhet, scoring, grid osv. Klubbmedlemmarna har ställt upp på ett bra sätt och det känns som att vi har fått till en organisation som kan hantera det mesta”, säger Gunnar Axelsson.

Gunnar menar vidare att förutsättningarna för en bra tävling är mycket goda. Flygfältet är lättarbetat med stora ytor vilket underlättar uppställning, griddning och start/landning. De geografiska förutsättningar är också goda med bra termikförhållanden, god tillgång till luftrum och rimliga möjligheter till utelandningar:

”Det är främst den sista milen in mot flygfältet som det är lite klent med fält, där måste man ha bestämt sig i tid och se till att man har marginaler. Min ambition är att lägga långa banor, som är anpassade efter både väder och landningsbara områden. Tack vare ett ganska fritt luftum i de flesta riktningar är det min bedömning att vi kommer att kunna få till tävlingsdagar även de dagar vädret inte är helt optimalt”, säger Gunnar.

Det går flyga långt ifrån Feringe och Gunnar flög själv en RST-flygning på drygt 90 mil i klubbens LS3 under förra året, ett resultat som bidrog till hans seger i RST Klass 1 2019.

Att arrangera en tävling i den här storleken innebär onekligen en del utmaningar:
”En utmaning vi brottats med är bogserkapaciteten. Ambitionen är ju att kunna få iväg startfältet inom rimlig tid. I och med att flera klasser kommer att flyga med vatten så vill vi ju helst använda oss av Pawnee. Här har vi haft det lite kämpigt, vi har i dagsläget ett antal maskiner klara, bland annat ifrån Borås och Ålleberg, vi för också diskussioner med ett par andra klubbar. Här tror jag att det kan vara läge för klubbarna att prata ihop sig rent strategiskt och kanske till och med planera sin egen verksamhet utifrån vetskapen att det vid större tävlingar kan bli aktuellt att hyra ut sin bogsermaskin. Vi bör undvika att hamna i en situation där vi måste begränsa antalet tävlingspiloter i klasserna som flyger med vatten för att man inte kan få fram tillräcklig bogserkapacitet”, säger Gunnar.

I övrigt menar Gunnar att det mesta kring tävlingen håller på att falla på plats. Det kommer att finnas gott om plats för husbilar och husvagnar, klubben kommer att kunna tillhandahålla inkvarteringsmöjligheter på fältet, samt förmedla kontakt till stuguthyrare i närområdet. Planeringen inför servering, aktiviteter för anhöriga, samt avslutningsmiddagen är i full gång.

”Klubben ser fram emot att välkomna tävlingspiloter från hela Norden till en spännande och utmanande tävlingsvecka!”, säger Gunnar.

Länk till inbjudan