Spor efter stjålne fly

I oktober 2017 fik den danske klub Aviator i Aars stjålet 4 klubfly og 2 private fly. Nu har en ”ven” kontaktet klubben. Han har flyene!

Tekst: Jens Trabolt

Jens Bonderup-Kjeldsen, formand i Aviator

Det virker som om, at tyvene var helt klar over, hvilke fly de gik efter”, sagde Jens Bonderup Kjeldsen, formand i Aviator forrige år til NORDIC GLIDING, da vi skrev om sagen første gang.

Tyvene havde læsset en Duo Discus T, en DG 400, 2 styk LS4, en LS 6 18 WL og en Pegase på en lastbil og kørt dem væk i ly af nattens mulm og mørke. Flyenes dokumenter blev i øvrigt ikke stjålet. Men det virkede som om, at det var folk som havde kendskab til svæveflyvning, sagde Jens Bonderup Kjeldsen dengang:

“De tog primært de gode fly som stod i deres trailere i en vognhangar. Tyveriet ville være meningsløst for de kriminelle, hvis flyene beskadiges væsentligt under transport, så vi tror også, at tyvene har haft nogen grad af kendskab til montering af svævefly, og hvordan flytrailere fungerer. De tog fx støttebukkene til fuselagerne, og det har krævet en 5-6 mand at løfte flyene op på en lastbil, hvis man ikke har medbragt en kran”, sagde Jens Bonderup Kjeldsen i 2017.
 

Dengang var tyveriet et mysterium, og det gav også anledning til en ubehagelig bekymring: Hvis organiserede kriminelle får øje for, at der er i svæveflyveklubber hele Norden rundt står værdier for millioner af kroner, og at disse klubber opererer med en lav grad af sikkerhed, så er det nok ikke sidste gang, at vi får uindbudte gæster.

Siden indbruddet har klubben fået flot behandling af forsikringsselskabet (Forsikringsklubben som i sidste ende forsikres af HDI) som har erstattet de stjålne fly på for klubben favorable vilkår. Hele klubben er kommet videre med spændende nye fly som bl.a. nordens første elektriske klubfly, en Discus 2 FES og en Arcus M.

Klubben havde egentlig ikke forventet at høre mere til de stjålne fly nogensinde, men der er sket noget hen over sommeren.
En ”kollega” har kontaktet klubben.

”Der er kommet en mail ind en dag fra en person, som hævdede at have købt vores fly i 2017. Bagefter fandt han ud af, at de var stjålne, og nu vil han sælge flyene tilbage til klubben eller forsikringsselskabet”, siger en noget forundret Jens Bonderup Kjeldsen.

Korrespondance med en ”ven”

”Jeg tænkte først, at det var en plattenslager, som bare ville udnytte situationen, så jeg svarede aldrig på mailen. Cirka 7 dage senere modtog vi endnu en mail fra personen som underskrev sig ”en kollega”. Nu havde han sendt et par billeder. Jeg kunne med det samme konstatere, at det var vores fly, og vi svarede ham, at vi gerne ville have mere dokumentation og flere billeder som vi fik over et par omgange”, siger Bonderup Kjeldsen.

”Kollegaens” billeder vidner om fly med skader og som opbevares dårligt. Ikke noget kønt syn, men i det mindste får forbryderne ingen glæde af dem…

Klubben forlangte også billeder af flyene med tændte instrumenter. Det ville ”kollegaen” dog ikke, for vedkommende var åbenlyst bange for, at flyenes GPS-udstyr ville transmittere lokation. ”Vennen” forklarer ”pædagogisk”, at for hans skyld ville det kræve en elektronisk ”jammer” for blokere tracker eller GPS-signaler fra flyene.

 

Korrespondance med en “ven”, som dog har respekt for trackere i flyene.

 

”Kollegaen” havde også gjort sig store anstrengelser for at kommunikere sporløst. Emailen er sendt via den krypterede email-tjeneste Scryptmail, og der er ingen brugbare meta-data i billederne, ud over at de stammer fra en Iphone 6S.

Herefter har klubben ikke modtaget flere emails fra ”vennerne”.
Klubben har selvfølgelig overgivet dokumentationen til Politiet, men der er nok ikke håb om noget snarligt gennembrud i sagen. Trods dette er der alligevel en del information at hente i fotomaterialet. For det første har ”vennerne” gjort et dårligt stykke arbejde med at transportere flyene. På billederne ser man, at flyene har flere skader, bl.a. et flænset sideror, ridser og buler. For det andet er det tydeligt at flyene ikke anvendes til flyvning, men bærer præg af at have stået opmagasineret og ubenyttet gennem længere tid.

Man kan da trods alt glæde sig over, at flyene indtil videre ikke har fået nogen værdi for bagmændene, og derfor også måske kan virke præventivt i forhold til flere fremtidige raids på flyveklubber. Flyene har ganske enkelt ingen værdi når de stjæles, og det afspejles også i den ret dårlige opbevaringstandard, hvor ror og vinger ligger direkte på gulvet. Har tyvene i virkeligheden opgivet at få penge ud af ”projektet”? Det er usikkert om instrumenter m.m. kan sælges enkelvis, men her er nok eneste profit-mulighed for tyvene end at skulle håndtere salg af hele flyet.

At flyene bærer præg af lang tids stilstand punkterer også teorien om, at de skal flyves ”under radaren” i et korrupt land (i det mindste indtil videre). Da NORDIC GLIDING skrev om sagen for 2 år siden vurderede Forbundschef i Segelflyget, Henrik Svensson, at de stjålne fly aldrig kan komme til at flyve i EASA-regi pga for streng kontrol. Han vurderede dog, at der kunne være en mulighed for, at de nu er transporteret til Østeuropa uden for EU eller til andre dele af verden, hvor systemerne er mindre stringente eller decideret korrupte. En anden spekulativ mulighed er, at flyene kan anvendes som reservedele til skadede fly eller indgå i fusk med serienummer-identitet (som også forekommer med stjålne biler).

Skader efter den hårde transport.

Ud fra billederne kan man se, at flyene opmagasineres i lokaler som ud fra arkitektur og byggematerialer formentlig er en øde garage, gammelt fabrikslokale eller landbrug. ”Østeuropa” er nok ikke noget dårligt estimat.

Om flyene ender som reservedele adskilt i smådele eller bliver destruereret af tyvene, som indser, at deres ”produkt” i bund og grund er værdiløst, er svært at sige. Men det er helt sikkert, at vi ønsker mange sure timer, startbesvær, wirebrud, bøvl og besvær til ”vennerne”.