Steinar Øksenholt: “To år til historien”

Under Seilflykonferansen på Storefjell helgen 7.-9. hilste jeg deltakerne velkommen ved å oppsummere tiden fra forrige konferanse i oktober 2020. Oppsummeringen kan være av interesse for langt flere enn de 60 konferansedeltakerne. Her får du mine presentasjon og tanker beskrevet.

Tekst: Steinar Øksenholt / Foto: Jens Trabolt

Link to automatic translation

To år med covid og pandemi

I mars 2020 rammer Covid-19 og pandemien oss med kraftige bølger av smitte og nedstenging av landet. Vågå Wavecamp ble umiddelbart rammet denne vinteren. Arrangementet måtte avsluttes torsdag den 12. mars og deltakerne reiste hjem. Dette var bare starten på noen veldig vanskelige og annerledes måneder for våre klubber og seilflyaktiviteter.

Læs Steinars oplevelse af et Corona-stengt Starmoen

Vi ble gode på å holde avstand, vaske hender og beskytte oss. Dette gikk ut over aktivitet og inntekter. Heldigvis kom myndighetene opp med støtteordninger som både klubber og vi sentralt i seilflyseksjonen kunne gjøre nytte av. Uten disse hadde det vært vanskelig å drifte videre. I 2021 ble det noen lettelser. Vi fikk ikke reise utenlands og brukte mye av tiden i eget land. Her kunne vi faktisk se at våre medlemmer brukte mer tid på sin hobby. Aktiviteten kom opp og tilbake til det normale, selv med restriksjoner og viruset blant oss.

Digitale møter og kurs

Når vi ikke kunne reise og komme sammen, ble vi fort gode på å finne alternativer. Digitale møter og kurs erstattet samlinger hvor vi tidligere var sammen. Mange så her nye muligheter og disse vil vi selv etter pandemien bringe med oss. Vi ble mer effektive, men nok betydelig mindre sosial. Uansett har TEAMS blitt et verktøy blant flere som vi i fremtiden vil bygge videre på. Det vil fortsatt være viktig å møtes, så alt kan ikke bli digitalt.

Digitalt medlemsblad – Nordic Gliding

I det digitale sporet gikk vi i disse årene også digitalt med vårt medlemsblad. Beslutningen var tatt lenge før pandemien. Kostnader ved papir, trykk og porto vært strekt økende og i ett bærekraftig lys kunne en stille spørsmål ved å frakte mange tusen blader rundt om i Skandinavia. Den digitale plattformen gav oss også nye mulighet, og ikke minst har det gitt oss nye lesere. Norsk og Nordisk seilflyging er blitt langt mer kjent i verden med dette (Deltagere fra Schweiz og Tyskland på 2022-Fjeldflyvningskurset på Vågå havde hørt om kurset via artikler på nordicgliding.com, red.).

Av statistikk ser vi at våre nærmeste leser om oss ved at vi deler artikler på Facebook og ikke minst har vi gjort fremstøt mot de kvinnelige lesere. Nordic Gliding leses av mer en dobbelt så mange kvinner som vi har medlemmer!

Flygebevis er historie

Vårt nasjonale flygebevis for seilfly er historie. I april 2021 ble de faktisk ugyldige og måtte konverteres. Først erstattet av LAPL(S) og så gjennom forenklinger i EASA til SPL. Vi er nå ca. 400 norske seilflygere med EASA-sertifikat. Med dette forlot vi et regime og det nasjonale regelverket som over mange tiår ble utviklet og holdt vedlike av vår egen organisasjon.

NLFs Seilflyskole, DTO og TMS

Norges Luftsportforbunds Seilflyskole ble deklarert i starten på mars 2021. Vi gikk i gang som deklarert treningsorganisasjon (DTO). Sentral styrt som tidligere og med 14 klubber tilsluttet. Et stort arbeid ble nedlagt med overføring av tidligere skoleprogram til det som måtte bli godkjente treningsprogram, ny skolehåndbok og nytt digitalt oppfølgingssystem av opplæringen (TMS) ble etablert. Alt dette nytt og utfordrende for en hel organisasjon. Opplæring, innføring, testing og gjennomføring ble stikkord. Med frustrasjon og utfordringer, må vi huske at dette tar tid å innføre nytt. Dette skal bli bra og har allerede i sitt andre år satt seg bedre i hele organisasjonen.

OBSREG

Er blitt NLFs felles plattform for fallskjerm, motorfly, sportsfly og seilfly for rapportering av havarier, hendelser og avvik. Nok et nytt og digitalt hjelpemiddel med forankring i innførte EASA-bestemmelser og fortsatt tilbud om opplæring. I OBSREG utfordret det lokale miljøet selv i å analyser og forbedre sin sikkerhet. Ved rapportering går de fleste sakene tilbake til klubben selv for behandling. I seilflyseksjonen ser vi at OBSREG har gitt oss økt rapportering, men fortsatt med potensiale for mer og da også økt læring og erfaringsdeling.

Sikkerhetsprogrammet «TAKK»

I seilflyseksjonen ønsket vi å ta fram et enkelt og konkret sikkerhetsprogram. Vi kikket mot trafikken og hentet inspirasjon fra bilbeltekampanjen. Resultatet for oss ble 10 seilflyvettregler, 10 plakater, 10 presentasjoner og 10 webinarer. Alt med fokus på operasjonelle ting som ligger vår daglige aktivitet nært. Tiltaket opplever vi godt mottatt og ble senere et program for alle NLFs seksjoner.

Nye seilfly

Selv i krisetider hvor både aktivitet og økonomi utfordres er det kommet nye fly til landet. I messehallen på Storefjell hadde vi 4 av disse representert. Seksjonens nye DG1001 Club Neo, Fjordglide sin nye Arcus M, Rune Hovda sin nye Ventus 3M og Stein Frich sin nye Mini Lak. Det er også kommet flere enn disse og noen venter fortsatt på sine. Vi skulle f.eks hatt ustilt en av to bestilte JS3 RES fra Jonker Sailplanes i Syd-Afrika. Nye fly skaper engasjement, nye fly skaper aktivitet!

Ny Arcus M på Starmoen

Nytt styre og seksjonsleder

Norsk idrett er avhengig av frivillighet. 2022 er frivillighetens år. Vi må takke alle de frivillige som på sin fritid legger til rette for at vi alle kan utøve seilflysporten i Norge. De fleste stiller opp lokalt for sin klubb, men også mange tar en sjau for felleskapet. På seksjonsmøte i oktober fikk vi nytt seilflystyre. Rebecca Hansen ble avløst av Håvard Gangsås som vår seksjonsleder.

Ny vertinne på Ole Reistad Senter

Blant de ansatte i seksjonen har det vært stabilt over mange år. Vår administrasjon er uforandret siste 10 år. Ved Ole Reistad Senter på Elverum medførte pandemien permittering av vertskapet over lengre tid. Marlies sluttet sommeren 2020 i denne vanskelige perioden. Først i juni 2021 var vi over kneika og kunne ønske Kine velkommen som ny vertinne.

Oppgraderinger av gressbanen på Starmoen

Ved riksanlegget på Elverum har vi over de siste 10 årene nå vært gjennom en stor rehabilitering av vår bygningsmasse. Administrasjonsbygget, sanitærbygget og nå sist internatet har vært gjennom større oppgraderinger. Et slikt stort anlegg vil aldri kunne møte fremtiden uten reinvestering. Nå står uteområdene for tur, først gressbanen og det i to omganger. Våren i år gjennomførte vi jordforbedring på det som utgjør ca. 40% av gressbanen (65 dekar). Høsten 2023 går vi løs på nordenden med ca. 40. dekar. Her er jordforbedring, men ikke minst planering nødvending.

“Post flight briefing” på Starmoen under NM 2022

Nye NM-vinnere og internasjonal deltakelse i VM

Seilflyging er også idrett og konkurranser. Vi har arrangert både NM og Norges Cup i årene med pandemi. I 2021 mottok Per Morten Løvsland Kongepokalen for sin seier i NM. Dette ser ut til å bli den siste Kongepokalen i vår idrett på mange år. I det nye konkurransereglementet for norsk idrett er seilflyging blitt for liten til å kvalifisere for en høyt hengende Kongepokal.

I 2022 var vi tilbake på den internasjonale arena med deltakelse både i VM 18-meter klasse og Jr.VM i klubbkassen. Her ønsker vi å være og for det nye konkurranseutvalget vil regelmessig deltakelse være et mål for fremtiden.

Team Norway under VM 2022: Rune Hovda og hustruen Vendel.

Ingen personskader eller fatale ulykker

Vår siste fatale ulykke var i mai 2019. Rapporten etter Øyvind Moe sin ulykke er fortsatt ikke publisert av Statens Havarikommisjon. Vi har etterlyst den ved flere anledninger!
Men vi gleder oss over at vi siden har fløyet uten personskader, riktignok med noen større materielle skader og potensialer for personskader også. La oss følge intensjonen bak seilflyvettreglene fremover!

Vi må også se litt fremover hvor det nok finnes noen hindringer på veien videre. Hindringer kan sees på som muligheter – potensiale for endringer, forbedringer og skifte. Utfordringen ligger i å ikke la dette bli uoverkommelig, men at vi sammen kan forsere hindrene med strategier og felles målsetninger!

Strøm

Mot slutten av 2021 satte mange av oss kaffen i halsen ved strømregningen som dumpet inn. Strøm har vært billig i Norge, nå fikk vi europeiske priser over natten. I norsk idrett har vi opplevd at strømprisene utfordrer muligheten for å holde aktivitetstilbud opp. Selv med innført strømstøtte er kostnaden mer en det dobbelte selv i et kort historisk perspektiv. I luftsport bruker vi også en goddel strøm på våre anlegg. En vedvarende høy pris, og støtte på dagens nivå vil medføre at mange må vurdere å øke sine inntekter. Vi må som medlemmer betale mer i avgifter.

Avgas

I 2022 har vi også sett at prisen på avgas har vært oppi 33kr/liter. Det utgjør nesten en dobling av prisen på under 3 år. Prisen på avgas har en direkte påvirkning på slepepriser og timepriser. Dette utfordrer helt klart driften av slepefly som bruker 40-60 liter i timen.

I UK ser vi at sportsflyet Eurofox nå har blitt mer det standardiserte slepeflyet med mer en 50 fly i drift. Bensinforbruket i en Rotax-motor er noe ganske annet. Vi ser også at elektrisk drift kommer. Seilflyprodusentene er her tidlig ute med både FES og selvstart.

Flere artikler om elektriske drivlinjer i seilflyging

Elektriske vinsjer finnes på markedet og om litt vil vi nok også se de første elektriske slepefly. Vi vil på dette området se en rivene utvikling og taperen vil nok veldig fort være våre gamle slepefly med høyt forbruk.

Prisen på avgas har en direkte påvirkning på slepepriser og timepriser. Dette utfordrer helt klart driften av slepefly som bruker 40-60 liter i timen.

Medlemmers økonomi til fritidsaktiviteter

Det er ikke bare strømmen og bensinen som blir dyrere. Prisveksten er i 2022 nærmest 7% generelt og rentene på våre lån på vei opp. Dette vil nok utfordre våre medlemmers økonomi og mulighet for å prioritere fritidsaktiviteter noe. Foreløpig er dette kanskje bare et varsel om litt trangere tider

Luftrom

Tilgang til luftrom er høyst relevant for seilflygeren. Fra 2022 har vi flere eksempler på at vårt miljø utfordres. For Sandefjord SFK og Nome FK har utvidelsen av Farris TMA hatt stor innvirkning. Taket for kontrollert luftrom er senket til 5500 fot og mulighetene ved aktivering av luftsportsområder utfordret. Kommersiell trafikk, trafikkflygerskoler og instrumentinnflyginger ser vi nå prioriteres foran vår egen aktivitet.

For Os Aero Klubb ble en justering av TMA-grensen brått slik at det lokale treningsområdet og hus-hanget på Møsnuken nærmest ble frarøvet dem. Liten justering, men stor utfordring for klubbdriften.

Droner – nye aktører i G-luftrom

Vi kan ikke unngå å legge merke til at droner har blitt en ny og meget markant aktør i luftrommet. Dette også i det luftrommet som vi seilflygere gjerne bruker, luftrom klasse G (ukontrollert luftrom). Vi ser at samfunnet generelt satser mye på droner og ikke minst forsvaret har tatt teknologien i bruk. Alt tilsier at antall droner i luften vil øke drastisk fremover.

Bytte av radioer 8,33 (2025)

Innen 2025 må vi bytte ut alle våre radioer fra 25 til 8,33 MHz. Dette vil være store investeringer som pålegges flyeiere og klubber. Med endret luftrom har vi også sett at transpondere gir oss muligheter. Mange investere derfor også i dette. For presset klubbøkonomi kan slike investeringer være tunge å bære.
Flere nyhedsartikler

Land i sigte – klokken 7 om morgenen!

Yves Gerster fra Schweiz er ikke bare en kapabel pilot. Han er også nysgerrig, og med et et godt Europa-kort på væggen finder han inspiration til nye imponerende flyvninger. For få uger siden fløj han fra St Auban i Frankrig til Corsica – og retur!
17. april 2024/af Jens Trabolt

Bag kulissen før Aero

I næste uge starter Aero Messe i Friedrichshafen med et stort opbud af svævefly-producenter. Messen er enorm, og det samme kan siges for den store energi som mange virksomhederne lægger i at deltage. Hos Alexander Schleicher i Poppenhausen har man startet forberedelserne mindst et halvt år forvejen.
12. april 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 4: Om olika landningsteknik

10. april 2024/af Jens Trabolt

Var med på Ungdomsläger 2024

Häng med på ungdomsläger sommaren 2024 – ett minne för livet!
I sommar anordnar Segelflygförbundet och KSAK åter igen ett utbildningsläger i segel och motorflyg som genomförs 21-26 juli på Ålleberg i Falköping.
8. april 2024/af Jens Trabolt

Morning Glory: Unikt vejrfænomen i ødemarken

“Morning Glory” er en sjælden begivenhed i atmosfæren i det nordlige Australien; En bølge som rejser gennem atmosfæren med cirka 40 km/t. Foran dette fænomen løfter luften sig laminart. Bagved Morning Glory kan der være ekstrem turbulens. Manden bag SkySight-prognosen Matthew Scutter rejste 2500 km hver vej for at opleve at flyve svævefly på Morning Glory.
4. april 2024/af Jens Trabolt

Mod alle fire ror-stop på Wavecamp

Wavecamps med flyvning fra frosne søer er en verdens-unik signatur for den svenske og norske svæveflyvning. Årets lejre i Vågå og Ottsjö er netop afsluttede, mens verdens nordligste i Kebnekaise fortsat pågår.
3. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet fyller 100 del 2: Sverige visar vägen till DK-skolning

I del 1 av denna artikelserie fick vi höra historien om hur C-diplomet har format och fortsätter att utgöra grundmodellen för segelflygutbildning. Men visste du att det var segelflyget i Sverige som vi idag kan tacka för de pedagogiska framstegen med 2-sitsiga plan? Den historien kommer här i sista delen av "C-diplomet fyller 100 år".
2. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet 100 år Del 1: Segelflygutbildningen växer fram

Måsmärket, eller C-diplommärket, fyller 100 år i år, 2024. Under större delen av 1900-talet var märket en välkänd symbol för segelflyget. Man bar det med stolthet och speciellt om man fått det utökat till silver-C eller ännu häftigare till guld-C, kanske även med diamanter. Idag förefaller det som att måsmärkenas status är låg och att de rentav fallit i glömska. Men idag, 100 år senare, utgör ideen fortfarande hela grunden för all segelflygutbildning.
27. marts 2024/af Jens Trabolt

Mere slæberevolution i Norden

Sidste år erstattede Seilflyseksjonen i NLF og Segelflyget de gamle Pawnee og Supercub med køb af 141 hk-Eurofox. Nu følger flere nordiske klubber trop.
”At NLF valgte flyet efter grundig research var for os en bekræftelse af, at det var det rigtige fly”, fortæller styreleder i Drammen Flyklubbs Seilflygruppe Fredrik Øystese, som netop har bestilt samme fly.
22. marts 2024/af Jens Trabolt

Nye handicaps skal gøre klubklassen mere fair

Den yderst populære klubklasse er konstrueret med henblik på, at ældre og dermed prisbillige fly, der ikke længere er i top, fortsat skal kunne konkurrere i nationale og internationale sammenhænge. Hemmeligheden er handicapkoefficienter som gør det muligt for at holde et mesterskab for en klasse, hvor flyene kan være meget forskellige. I Danmark bliver disse handicaps nu ændret, så konkurrencen bliver mere fair end før.
21. marts 2024/af Jens Trabolt

Skövde flygklubb igår, idag och i morgon

Skövde FK flyttade förra året, då kommunens framtidsplaner för flygfältet i Skövde inte var garanti för fortsatt verksamhet. Klubben har nu fått fotfäste hos vänner på flygplatsen i Falköping och sammanslagningen av resurser har resulterat i en av Europas finaste klubbflottor. Fritt luftrum dessutom! Skövde FK:s Bernt Hall berättar här om de kanske största förändringarna i klubbens snart 90-åriga historia.
20. marts 2024/af Jens Trabolt

Ove Hillersborg får Göta-pokalen

Göta-pokalen, skænket af Aeroklubben i Göteborg, er dansk svæveflyvnings højeste udmærkelse. Den uddeles i år til Ove Hillersborg for hans store indsats i dansk svæveflyvning gennem årene. 
12. marts 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 3: “Hangflygning”

"När planet var rakt över vinschbilen utlöste Gamil saxen och klippte wiren. Annalisa flög ett litet stycke, svängde 180 grader och kom ännu en gång över bilen, nu med 150 m wire i nosen. Den
svepte som en pisksnärt och vi på marken kastade oss undan. På vägen in mot hanget snodde wiren sig några varv kring ett taggtrådsstängsel, rycke upp en staketstolpe på var sida och drog planet nedåt i nästan negativ vinkel varefter brottstycket i nosen brast."
7. marts 2024/af Jens Trabolt

Svæveflyve-piloter inspicerede kandidat til fremtidens elektriske slæbefly

Til weekendens IGC-møde i Toulouse var der indlagt et besøg hos Aura Aero, som har indgået aftale med det franske svæveflyveforbund om at levere fremtidens elektriske slæbefly.
6. marts 2024/af Jens Trabolt

Flyv hurtigere end Ib Braes og vind 10 000 DKK

Modsat golf og tennis er svæveflyvningen normalt ikke en sport, hvor man tjener penge på sine resultater. Og dog! Til mindehøjtideligheden for den danske rekordpilot Ib Braes på Arnborg for kort tid siden blev ”Ib Braes hastighedspokal” offentliggjort. Flyver man hurtigere end han gjorde i 1975 på en 100 km FAI trekant, så er der helt op til 10 000 kroner på højkant.  
5. marts 2024/af Jens Trabolt

Mindeord: Solo-motorpioneren Wolfgang Emmerich 1951-2024

Wolfgang Emmerich gik bort i januar efter længere tids sygdom, men hans signatur kommer til at findes i alle svæveflyveklubber verden rundt i mange år fremover. Han var en drivende kraft i udviklingen og produktion af de små Solo-motorer, som revolutionerede svæveflyvningen.
29. februar 2024/af Jens Trabolt

Svævefly på job og i fritiden

Ulf Ringertz er professor i Flygteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt passioneret svæveflyve-pilot. Et af hans mange projekter er en elektrificeret version af det lille svenske 12 m svævefly Windex.
28. februar 2024/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Man måste känna sin historia för att möta framtiden”

C-diplomet och ”måsmärket” fyller 100 år i år. I januari höll jag ett webinar om segelflygutbildningen under 100 år. När jag gjorde researchen till det insåg jag hur mycket av 30-tals strukturerna som fortfarande finns kvar i segelflyget. På gott och ont.
27. februar 2024/af Jens Trabolt

Solformørkelse i TMG – stik den!

Mange piloter har en ”bucket-list”, noget man gerne vil prøve her i livet. Det kan være bølge-flyvning i Norden, hangflyvning i Alperne eller noget helt tredje. Her er en ny ide: Sidste år, d. 20 april, fløj australske Barry Hendy 3500 km fra sin base i Benalla ud til vestkysten af Australien i en Phoenix-TMG for at opleve en total solformørkelse i 15 000 ft. Stik den!
22. februar 2024/af Jens Trabolt

Ny hangar giver flyveglæde i hverdagen

Det er meningsløst at have dyre fly, hvis de er utilgængelige. Nye hangarer giver komfort og smidighed i hverdagen for en række nordiske klubber, senest med byggeprojekt i Midtsjællands SFK.
20. februar 2024/af Jens Trabolt