Steinar Øksenholt: “To år til historien”

Under Seilflykonferansen på Storefjell helgen 7.-9. hilste jeg deltakerne velkommen ved å oppsummere tiden fra forrige konferanse i oktober 2020. Oppsummeringen kan være av interesse for langt flere enn de 60 konferansedeltakerne. Her får du mine presentasjon og tanker beskrevet.

Tekst: Steinar Øksenholt / Foto: Jens Trabolt

Link to automatic translation

To år med covid og pandemi

I mars 2020 rammer Covid-19 og pandemien oss med kraftige bølger av smitte og nedstenging av landet. Vågå Wavecamp ble umiddelbart rammet denne vinteren. Arrangementet måtte avsluttes torsdag den 12. mars og deltakerne reiste hjem. Dette var bare starten på noen veldig vanskelige og annerledes måneder for våre klubber og seilflyaktiviteter.

Læs Steinars oplevelse af et Corona-stengt Starmoen

Vi ble gode på å holde avstand, vaske hender og beskytte oss. Dette gikk ut over aktivitet og inntekter. Heldigvis kom myndighetene opp med støtteordninger som både klubber og vi sentralt i seilflyseksjonen kunne gjøre nytte av. Uten disse hadde det vært vanskelig å drifte videre. I 2021 ble det noen lettelser. Vi fikk ikke reise utenlands og brukte mye av tiden i eget land. Her kunne vi faktisk se at våre medlemmer brukte mer tid på sin hobby. Aktiviteten kom opp og tilbake til det normale, selv med restriksjoner og viruset blant oss.

Digitale møter og kurs

Når vi ikke kunne reise og komme sammen, ble vi fort gode på å finne alternativer. Digitale møter og kurs erstattet samlinger hvor vi tidligere var sammen. Mange så her nye muligheter og disse vil vi selv etter pandemien bringe med oss. Vi ble mer effektive, men nok betydelig mindre sosial. Uansett har TEAMS blitt et verktøy blant flere som vi i fremtiden vil bygge videre på. Det vil fortsatt være viktig å møtes, så alt kan ikke bli digitalt.

Digitalt medlemsblad – Nordic Gliding

I det digitale sporet gikk vi i disse årene også digitalt med vårt medlemsblad. Beslutningen var tatt lenge før pandemien. Kostnader ved papir, trykk og porto vært strekt økende og i ett bærekraftig lys kunne en stille spørsmål ved å frakte mange tusen blader rundt om i Skandinavia. Den digitale plattformen gav oss også nye mulighet, og ikke minst har det gitt oss nye lesere. Norsk og Nordisk seilflyging er blitt langt mer kjent i verden med dette (Deltagere fra Schweiz og Tyskland på 2022-Fjeldflyvningskurset på Vågå havde hørt om kurset via artikler på nordicgliding.com, red.).

Av statistikk ser vi at våre nærmeste leser om oss ved at vi deler artikler på Facebook og ikke minst har vi gjort fremstøt mot de kvinnelige lesere. Nordic Gliding leses av mer en dobbelt så mange kvinner som vi har medlemmer!

Flygebevis er historie

Vårt nasjonale flygebevis for seilfly er historie. I april 2021 ble de faktisk ugyldige og måtte konverteres. Først erstattet av LAPL(S) og så gjennom forenklinger i EASA til SPL. Vi er nå ca. 400 norske seilflygere med EASA-sertifikat. Med dette forlot vi et regime og det nasjonale regelverket som over mange tiår ble utviklet og holdt vedlike av vår egen organisasjon.

NLFs Seilflyskole, DTO og TMS

Norges Luftsportforbunds Seilflyskole ble deklarert i starten på mars 2021. Vi gikk i gang som deklarert treningsorganisasjon (DTO). Sentral styrt som tidligere og med 14 klubber tilsluttet. Et stort arbeid ble nedlagt med overføring av tidligere skoleprogram til det som måtte bli godkjente treningsprogram, ny skolehåndbok og nytt digitalt oppfølgingssystem av opplæringen (TMS) ble etablert. Alt dette nytt og utfordrende for en hel organisasjon. Opplæring, innføring, testing og gjennomføring ble stikkord. Med frustrasjon og utfordringer, må vi huske at dette tar tid å innføre nytt. Dette skal bli bra og har allerede i sitt andre år satt seg bedre i hele organisasjonen.

OBSREG

Er blitt NLFs felles plattform for fallskjerm, motorfly, sportsfly og seilfly for rapportering av havarier, hendelser og avvik. Nok et nytt og digitalt hjelpemiddel med forankring i innførte EASA-bestemmelser og fortsatt tilbud om opplæring. I OBSREG utfordret det lokale miljøet selv i å analyser og forbedre sin sikkerhet. Ved rapportering går de fleste sakene tilbake til klubben selv for behandling. I seilflyseksjonen ser vi at OBSREG har gitt oss økt rapportering, men fortsatt med potensiale for mer og da også økt læring og erfaringsdeling.

Sikkerhetsprogrammet «TAKK»

I seilflyseksjonen ønsket vi å ta fram et enkelt og konkret sikkerhetsprogram. Vi kikket mot trafikken og hentet inspirasjon fra bilbeltekampanjen. Resultatet for oss ble 10 seilflyvettregler, 10 plakater, 10 presentasjoner og 10 webinarer. Alt med fokus på operasjonelle ting som ligger vår daglige aktivitet nært. Tiltaket opplever vi godt mottatt og ble senere et program for alle NLFs seksjoner.

Nye seilfly

Selv i krisetider hvor både aktivitet og økonomi utfordres er det kommet nye fly til landet. I messehallen på Storefjell hadde vi 4 av disse representert. Seksjonens nye DG1001 Club Neo, Fjordglide sin nye Arcus M, Rune Hovda sin nye Ventus 3M og Stein Frich sin nye Mini Lak. Det er også kommet flere enn disse og noen venter fortsatt på sine. Vi skulle f.eks hatt ustilt en av to bestilte JS3 RES fra Jonker Sailplanes i Syd-Afrika. Nye fly skaper engasjement, nye fly skaper aktivitet!

Ny Arcus M på Starmoen

Nytt styre og seksjonsleder

Norsk idrett er avhengig av frivillighet. 2022 er frivillighetens år. Vi må takke alle de frivillige som på sin fritid legger til rette for at vi alle kan utøve seilflysporten i Norge. De fleste stiller opp lokalt for sin klubb, men også mange tar en sjau for felleskapet. På seksjonsmøte i oktober fikk vi nytt seilflystyre. Rebecca Hansen ble avløst av Håvard Gangsås som vår seksjonsleder.

Ny vertinne på Ole Reistad Senter

Blant de ansatte i seksjonen har det vært stabilt over mange år. Vår administrasjon er uforandret siste 10 år. Ved Ole Reistad Senter på Elverum medførte pandemien permittering av vertskapet over lengre tid. Marlies sluttet sommeren 2020 i denne vanskelige perioden. Først i juni 2021 var vi over kneika og kunne ønske Kine velkommen som ny vertinne.

Oppgraderinger av gressbanen på Starmoen

Ved riksanlegget på Elverum har vi over de siste 10 årene nå vært gjennom en stor rehabilitering av vår bygningsmasse. Administrasjonsbygget, sanitærbygget og nå sist internatet har vært gjennom større oppgraderinger. Et slikt stort anlegg vil aldri kunne møte fremtiden uten reinvestering. Nå står uteområdene for tur, først gressbanen og det i to omganger. Våren i år gjennomførte vi jordforbedring på det som utgjør ca. 40% av gressbanen (65 dekar). Høsten 2023 går vi løs på nordenden med ca. 40. dekar. Her er jordforbedring, men ikke minst planering nødvending.

“Post flight briefing” på Starmoen under NM 2022

Nye NM-vinnere og internasjonal deltakelse i VM

Seilflyging er også idrett og konkurranser. Vi har arrangert både NM og Norges Cup i årene med pandemi. I 2021 mottok Per Morten Løvsland Kongepokalen for sin seier i NM. Dette ser ut til å bli den siste Kongepokalen i vår idrett på mange år. I det nye konkurransereglementet for norsk idrett er seilflyging blitt for liten til å kvalifisere for en høyt hengende Kongepokal.

I 2022 var vi tilbake på den internasjonale arena med deltakelse både i VM 18-meter klasse og Jr.VM i klubbkassen. Her ønsker vi å være og for det nye konkurranseutvalget vil regelmessig deltakelse være et mål for fremtiden.

Team Norway under VM 2022: Rune Hovda og hustruen Vendel.

Ingen personskader eller fatale ulykker

Vår siste fatale ulykke var i mai 2019. Rapporten etter Øyvind Moe sin ulykke er fortsatt ikke publisert av Statens Havarikommisjon. Vi har etterlyst den ved flere anledninger!
Men vi gleder oss over at vi siden har fløyet uten personskader, riktignok med noen større materielle skader og potensialer for personskader også. La oss følge intensjonen bak seilflyvettreglene fremover!

Vi må også se litt fremover hvor det nok finnes noen hindringer på veien videre. Hindringer kan sees på som muligheter – potensiale for endringer, forbedringer og skifte. Utfordringen ligger i å ikke la dette bli uoverkommelig, men at vi sammen kan forsere hindrene med strategier og felles målsetninger!

Strøm

Mot slutten av 2021 satte mange av oss kaffen i halsen ved strømregningen som dumpet inn. Strøm har vært billig i Norge, nå fikk vi europeiske priser over natten. I norsk idrett har vi opplevd at strømprisene utfordrer muligheten for å holde aktivitetstilbud opp. Selv med innført strømstøtte er kostnaden mer en det dobbelte selv i et kort historisk perspektiv. I luftsport bruker vi også en goddel strøm på våre anlegg. En vedvarende høy pris, og støtte på dagens nivå vil medføre at mange må vurdere å øke sine inntekter. Vi må som medlemmer betale mer i avgifter.

Avgas

I 2022 har vi også sett at prisen på avgas har vært oppi 33kr/liter. Det utgjør nesten en dobling av prisen på under 3 år. Prisen på avgas har en direkte påvirkning på slepepriser og timepriser. Dette utfordrer helt klart driften av slepefly som bruker 40-60 liter i timen.

I UK ser vi at sportsflyet Eurofox nå har blitt mer det standardiserte slepeflyet med mer en 50 fly i drift. Bensinforbruket i en Rotax-motor er noe ganske annet. Vi ser også at elektrisk drift kommer. Seilflyprodusentene er her tidlig ute med både FES og selvstart.

Flere artikler om elektriske drivlinjer i seilflyging

Elektriske vinsjer finnes på markedet og om litt vil vi nok også se de første elektriske slepefly. Vi vil på dette området se en rivene utvikling og taperen vil nok veldig fort være våre gamle slepefly med høyt forbruk.

Prisen på avgas har en direkte påvirkning på slepepriser og timepriser. Dette utfordrer helt klart driften av slepefly som bruker 40-60 liter i timen.

Medlemmers økonomi til fritidsaktiviteter

Det er ikke bare strømmen og bensinen som blir dyrere. Prisveksten er i 2022 nærmest 7% generelt og rentene på våre lån på vei opp. Dette vil nok utfordre våre medlemmers økonomi og mulighet for å prioritere fritidsaktiviteter noe. Foreløpig er dette kanskje bare et varsel om litt trangere tider

Luftrom

Tilgang til luftrom er høyst relevant for seilflygeren. Fra 2022 har vi flere eksempler på at vårt miljø utfordres. For Sandefjord SFK og Nome FK har utvidelsen av Farris TMA hatt stor innvirkning. Taket for kontrollert luftrom er senket til 5500 fot og mulighetene ved aktivering av luftsportsområder utfordret. Kommersiell trafikk, trafikkflygerskoler og instrumentinnflyginger ser vi nå prioriteres foran vår egen aktivitet.

For Os Aero Klubb ble en justering av TMA-grensen brått slik at det lokale treningsområdet og hus-hanget på Møsnuken nærmest ble frarøvet dem. Liten justering, men stor utfordring for klubbdriften.

Droner – nye aktører i G-luftrom

Vi kan ikke unngå å legge merke til at droner har blitt en ny og meget markant aktør i luftrommet. Dette også i det luftrommet som vi seilflygere gjerne bruker, luftrom klasse G (ukontrollert luftrom). Vi ser at samfunnet generelt satser mye på droner og ikke minst forsvaret har tatt teknologien i bruk. Alt tilsier at antall droner i luften vil øke drastisk fremover.

Bytte av radioer 8,33 (2025)

Innen 2025 må vi bytte ut alle våre radioer fra 25 til 8,33 MHz. Dette vil være store investeringer som pålegges flyeiere og klubber. Med endret luftrom har vi også sett at transpondere gir oss muligheter. Mange investere derfor også i dette. For presset klubbøkonomi kan slike investeringer være tunge å bære.
Flere nyhedsartikler

Skövde FK er verdens rigeste svæveflyveklub

Når kommunen vil bygge industriområde på flyvepladsen er det normalt vældig dårlige nyheder for en flyveklub. Men i tilfældet med Skövde FK er det blevet en rigtig solstrålehistorie. Nu flytter klubben base til Falköping, 20 millioner kroner og en del store planer rigere, beretter ordførende Anders Blom.
24. januar 2023/af Jens Trabolt

Tanker om klubbdrift, aktivitet og medlemstall

Opprettholdelse av medlemstallet og aktiviteten i frivillige organisasjoner er en utfordring. Hvordan skal aktiviteten skal organiseres for å sikre at de forskjellige medlemskategoriene er fornøyd og trives, filosoferer Arne Wangsholm fra Os Aero Klubb
20. januar 2023/af Jens Trabolt

Som i en fryser: 24 timer i norske bølger

Det er 20 år siden, at 2 tyske piloter beviste i praksis, at det er muligt at overnatte i luften på bølger over de norske fjelde. Med over 24 timer i luften satte Helmut Rohs og Robert Fessler punktum for en af de vildeste strækflyvninger nogensinde i Norden. Redaktionen på NORDIC GLIDING har tidligere hørt om denne historie, men har altid troet, at det var en ”myte” – indtil det nu lykkedes at opspore de to piloter, som nu fortæller historien.
17. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 2: Kroner og ører!

Økonomi og budget er ikke noget sexet emne. Men hvilken slæbefly vælger man, når den kolde økonomiske virkelighed præsenterer sig? NORDIC GLIDING har fået tidligere forbundskasserer i Segelflyget Carl Carlin, Arboga, til at regne lidt på omkostninger ved de mest vanlige slæbefly. Vi gennemgår her de vigtigste resultater, og vi advarer på forhånd mod en mulig stærk psykisk reaktion for trofaste Pawnee-fans...
11. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 1 – det svære valg

Intet kan dele vandene i klubberne mere end valg af startmetoder. Skal det være den "gode gamle" Pawnee eller en moderne ultralet? Med stigende benzinpriser og miljøkrav har NORDIC GLIDING denne gang snakket specielt med klubberne om deres UL-erfaringer. Denne artikel er part 1 - part 2 med økonomiske beregninger kommer onsdag d. 11. januar.
10. januar 2023/af Jens Trabolt

Fransk svæveflyveforbund indgår samarbejde om elektrisk slæbefly

Det franske svæveflyveforbund har underskrevet aftale med den franske flyproducent AURA AERO om levering af kommende elektrisk version af deres INTEGRAL-model. Flyet skal efter planen opereres dagligt i en klub som slæbefly.
3. januar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Dags att göra upp med vår historia?”

Jag är övertygad att vi i sporten, omedvetet, fortfarande har med oss en del värderingar från 30-talet och det är därför vi har så förtvivlat svårt att få kvinnor till sporten. Jag har funderat på det här i många år och även skrivit om det. Dags att ändra på det. Vi startar nu upp ett projekt där målet är att bygga ett skandinaviskt kvinnligt segelflygnätverk. Förebilden är brittiska nätverket Women Gliding.
21. december 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre.
19. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer: Dynamic-slæb i Sandefjord Seilflyklubb?

Sandefjord Seilflyklubb holder til på Notodden Flyplass og er siden 2010 de lykkelige ejere af en Aerospool Dynamic WT9 LN-YVP som blev leveret fabriksny. Her er de opdaterede logbogs-erfaringer efter knap 12 sæsoner rapporteret af formand Vidar Stener Ingebretsen i december 2022. Grundartiklen er fra 2015.
16. december 2022/af Jens Trabolt

Drømmen om 1000 km i Danmark og 1500 km i Sverige

Rekorder er til for at blive slået. Det er en vigtig drivkraft i svæveflyvningen, og vi ser, at ”barren” flyttes op hvert år med bedre fly og ikke mindst bedre vejrprognoser og planlægning. Men hvad ville det fx kræver at flyve 1000 km i DK eller 1500 km i Sverige?
14. december 2022/af Jens Trabolt

Frankrig rundt med ”Himlens knallert”

Eksperimental-flyet ”Sol Ex” er et barn af den franske ingeniør Jean-Baptiste Loiselet. Han har tidligere sejlet til Antarktis, men blev for 7 år siden fascineret af svæveflyvningens muligheder for lange flyvninger. Hans drøm var total soldrevet autonomi og selvstart. Det kunne ingen producenter tilbyde, så han byggede sit eget fly. Nu har han fløjet Frankrig rundt i svævefly uden en dråbe benzin eller ekstern elektricitet.
7. december 2022/af Jens Trabolt

”Vi går til fly hver torsdag aften”

De danske kammerater Rasmus Heide og Erik Schultz har en ”lille klub”, et voksenværksted, hver torsdag. Her bringer de totalhavarerede fly – som selv fabrikkerne har opgivet – tilbage i luften.
”Vi er mænd, og vi kan ikke finde ud af at mødes og snakke om ingenting. Har vi derimod en vinge, som skal limes, går der let 2 timer med at diskutere verdenssituationen”, fortæller Erik Schultz om det produktive fællesskab.
5. december 2022/af Jens Trabolt

Steinar Øksenholt: “To år til historien”

Under Seilflykonferansen på Storefjell helgen 7.-9. hilste jeg deltakerne velkommen ved å oppsummere tiden fra forrige konferanse i oktober 2020. Oppsummeringen kan være av interesse for langt flere enn de 60 konferansedeltakerne. Her får du mine presentasjon og tanker beskrevet.
1. december 2022/af Jens Trabolt

Bland nissar, bölger och norrsken

Sista helgen i november är det traditionell säsongsavslutning och nisseflygning på Oppdal, hemvist för NTNU flygklubb. Ett av det mest fascinerande med flygning i Oppdal vid denna tid på året är ljuset. På morgonen och eftermiddagen blir lentisarna vackert solbeslysta underifrån. Ljuset och färgerna är vidunderliga. Rapport från Robert Danewid
29. november 2022/af Jens Trabolt

Stor fotobog fortæller historien om dansk flyvning

Den historisk velbevandrede Ole Steen Hansen er bl.a. kendt som flittig skribent i Nordic Gliding. Nu er han klar med et digert værk om ”De små fly” – historien om den lette flyvning i Danmark.
25. november 2022/af Jens Trabolt

Vågå Wave Camp 2023: Kursus i diamanthøjde

Vågå Wave Camp arrangeres 11-18. marts 2023 for 32. gang i Norge. Det er blandt verdens flotteste flyveoplevelser, og er man sulten efter en diamant-højde samt at lære bølge-håndværket og fjeld-flyvning på en sikker måde bør man tilmelde sig SveDaNor-kurset arrangeret af Seilflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund.
22. november 2022/af Jens Trabolt

Guld på Segelflygets konference

En værdig europamester Janne Nordh hædret med Anders Hyllanders Minnesfond på årets ”Billingehus”-konference.
21. november 2022/af Jens Trabolt

De nyeste elektriske svævefly –  priser og leveringstider

For mindre end 10 år siden var elektrisk motoriserede svævefly en absolut sjældenhed, og mange producenter var skeptiske overfor konceptet. Nu er det el-motorer i de fleste nye fly.  Men har du råd? Her kommer priser og leveringstider her på slutningen af 2022.
17. november 2022/af Jens Trabolt

Jens Trabolt: “Flyskammen kommer – også til en klub nær dig”

Der er i dag ingen børn eller unge som ikke er bekendte med temaer omkring klimaforandringer og kuldioxid, og dagens accepterede aktiviteter kan meget vel ende med at blive totalt udskammet i morgen.  Men hvad har det med svæveflyvning at gøre? Faktisk en del, kunne man frygte. Men der findes håb for vores elskede sport, skriver NORDIC GLIDINGs redaktør Jens Trabolt her,
14. november 2022/af Jens Trabolt