Steinar Øksenholt: “To år til historien”

Under Seilflykonferansen på Storefjell helgen 7.-9. hilste jeg deltakerne velkommen ved å oppsummere tiden fra forrige konferanse i oktober 2020. Oppsummeringen kan være av interesse for langt flere enn de 60 konferansedeltakerne. Her får du mine presentasjon og tanker beskrevet.

Tekst: Steinar Øksenholt / Foto: Jens Trabolt

Link to automatic translation

To år med covid og pandemi

I mars 2020 rammer Covid-19 og pandemien oss med kraftige bølger av smitte og nedstenging av landet. Vågå Wavecamp ble umiddelbart rammet denne vinteren. Arrangementet måtte avsluttes torsdag den 12. mars og deltakerne reiste hjem. Dette var bare starten på noen veldig vanskelige og annerledes måneder for våre klubber og seilflyaktiviteter.

Læs Steinars oplevelse af et Corona-stengt Starmoen

Vi ble gode på å holde avstand, vaske hender og beskytte oss. Dette gikk ut over aktivitet og inntekter. Heldigvis kom myndighetene opp med støtteordninger som både klubber og vi sentralt i seilflyseksjonen kunne gjøre nytte av. Uten disse hadde det vært vanskelig å drifte videre. I 2021 ble det noen lettelser. Vi fikk ikke reise utenlands og brukte mye av tiden i eget land. Her kunne vi faktisk se at våre medlemmer brukte mer tid på sin hobby. Aktiviteten kom opp og tilbake til det normale, selv med restriksjoner og viruset blant oss.

Digitale møter og kurs

Når vi ikke kunne reise og komme sammen, ble vi fort gode på å finne alternativer. Digitale møter og kurs erstattet samlinger hvor vi tidligere var sammen. Mange så her nye muligheter og disse vil vi selv etter pandemien bringe med oss. Vi ble mer effektive, men nok betydelig mindre sosial. Uansett har TEAMS blitt et verktøy blant flere som vi i fremtiden vil bygge videre på. Det vil fortsatt være viktig å møtes, så alt kan ikke bli digitalt.

Digitalt medlemsblad – Nordic Gliding

I det digitale sporet gikk vi i disse årene også digitalt med vårt medlemsblad. Beslutningen var tatt lenge før pandemien. Kostnader ved papir, trykk og porto vært strekt økende og i ett bærekraftig lys kunne en stille spørsmål ved å frakte mange tusen blader rundt om i Skandinavia. Den digitale plattformen gav oss også nye mulighet, og ikke minst har det gitt oss nye lesere. Norsk og Nordisk seilflyging er blitt langt mer kjent i verden med dette (Deltagere fra Schweiz og Tyskland på 2022-Fjeldflyvningskurset på Vågå havde hørt om kurset via artikler på nordicgliding.com, red.).

Av statistikk ser vi at våre nærmeste leser om oss ved at vi deler artikler på Facebook og ikke minst har vi gjort fremstøt mot de kvinnelige lesere. Nordic Gliding leses av mer en dobbelt så mange kvinner som vi har medlemmer!

Flygebevis er historie

Vårt nasjonale flygebevis for seilfly er historie. I april 2021 ble de faktisk ugyldige og måtte konverteres. Først erstattet av LAPL(S) og så gjennom forenklinger i EASA til SPL. Vi er nå ca. 400 norske seilflygere med EASA-sertifikat. Med dette forlot vi et regime og det nasjonale regelverket som over mange tiår ble utviklet og holdt vedlike av vår egen organisasjon.

NLFs Seilflyskole, DTO og TMS

Norges Luftsportforbunds Seilflyskole ble deklarert i starten på mars 2021. Vi gikk i gang som deklarert treningsorganisasjon (DTO). Sentral styrt som tidligere og med 14 klubber tilsluttet. Et stort arbeid ble nedlagt med overføring av tidligere skoleprogram til det som måtte bli godkjente treningsprogram, ny skolehåndbok og nytt digitalt oppfølgingssystem av opplæringen (TMS) ble etablert. Alt dette nytt og utfordrende for en hel organisasjon. Opplæring, innføring, testing og gjennomføring ble stikkord. Med frustrasjon og utfordringer, må vi huske at dette tar tid å innføre nytt. Dette skal bli bra og har allerede i sitt andre år satt seg bedre i hele organisasjonen.

OBSREG

Er blitt NLFs felles plattform for fallskjerm, motorfly, sportsfly og seilfly for rapportering av havarier, hendelser og avvik. Nok et nytt og digitalt hjelpemiddel med forankring i innførte EASA-bestemmelser og fortsatt tilbud om opplæring. I OBSREG utfordret det lokale miljøet selv i å analyser og forbedre sin sikkerhet. Ved rapportering går de fleste sakene tilbake til klubben selv for behandling. I seilflyseksjonen ser vi at OBSREG har gitt oss økt rapportering, men fortsatt med potensiale for mer og da også økt læring og erfaringsdeling.

Sikkerhetsprogrammet «TAKK»

I seilflyseksjonen ønsket vi å ta fram et enkelt og konkret sikkerhetsprogram. Vi kikket mot trafikken og hentet inspirasjon fra bilbeltekampanjen. Resultatet for oss ble 10 seilflyvettregler, 10 plakater, 10 presentasjoner og 10 webinarer. Alt med fokus på operasjonelle ting som ligger vår daglige aktivitet nært. Tiltaket opplever vi godt mottatt og ble senere et program for alle NLFs seksjoner.

Nye seilfly

Selv i krisetider hvor både aktivitet og økonomi utfordres er det kommet nye fly til landet. I messehallen på Storefjell hadde vi 4 av disse representert. Seksjonens nye DG1001 Club Neo, Fjordglide sin nye Arcus M, Rune Hovda sin nye Ventus 3M og Stein Frich sin nye Mini Lak. Det er også kommet flere enn disse og noen venter fortsatt på sine. Vi skulle f.eks hatt ustilt en av to bestilte JS3 RES fra Jonker Sailplanes i Syd-Afrika. Nye fly skaper engasjement, nye fly skaper aktivitet!

Ny Arcus M på Starmoen

Nytt styre og seksjonsleder

Norsk idrett er avhengig av frivillighet. 2022 er frivillighetens år. Vi må takke alle de frivillige som på sin fritid legger til rette for at vi alle kan utøve seilflysporten i Norge. De fleste stiller opp lokalt for sin klubb, men også mange tar en sjau for felleskapet. På seksjonsmøte i oktober fikk vi nytt seilflystyre. Rebecca Hansen ble avløst av Håvard Gangsås som vår seksjonsleder.

Ny vertinne på Ole Reistad Senter

Blant de ansatte i seksjonen har det vært stabilt over mange år. Vår administrasjon er uforandret siste 10 år. Ved Ole Reistad Senter på Elverum medførte pandemien permittering av vertskapet over lengre tid. Marlies sluttet sommeren 2020 i denne vanskelige perioden. Først i juni 2021 var vi over kneika og kunne ønske Kine velkommen som ny vertinne.

Oppgraderinger av gressbanen på Starmoen

Ved riksanlegget på Elverum har vi over de siste 10 årene nå vært gjennom en stor rehabilitering av vår bygningsmasse. Administrasjonsbygget, sanitærbygget og nå sist internatet har vært gjennom større oppgraderinger. Et slikt stort anlegg vil aldri kunne møte fremtiden uten reinvestering. Nå står uteområdene for tur, først gressbanen og det i to omganger. Våren i år gjennomførte vi jordforbedring på det som utgjør ca. 40% av gressbanen (65 dekar). Høsten 2023 går vi løs på nordenden med ca. 40. dekar. Her er jordforbedring, men ikke minst planering nødvending.

“Post flight briefing” på Starmoen under NM 2022

Nye NM-vinnere og internasjonal deltakelse i VM

Seilflyging er også idrett og konkurranser. Vi har arrangert både NM og Norges Cup i årene med pandemi. I 2021 mottok Per Morten Løvsland Kongepokalen for sin seier i NM. Dette ser ut til å bli den siste Kongepokalen i vår idrett på mange år. I det nye konkurransereglementet for norsk idrett er seilflyging blitt for liten til å kvalifisere for en høyt hengende Kongepokal.

I 2022 var vi tilbake på den internasjonale arena med deltakelse både i VM 18-meter klasse og Jr.VM i klubbkassen. Her ønsker vi å være og for det nye konkurranseutvalget vil regelmessig deltakelse være et mål for fremtiden.

Team Norway under VM 2022: Rune Hovda og hustruen Vendel.

Ingen personskader eller fatale ulykker

Vår siste fatale ulykke var i mai 2019. Rapporten etter Øyvind Moe sin ulykke er fortsatt ikke publisert av Statens Havarikommisjon. Vi har etterlyst den ved flere anledninger!
Men vi gleder oss over at vi siden har fløyet uten personskader, riktignok med noen større materielle skader og potensialer for personskader også. La oss følge intensjonen bak seilflyvettreglene fremover!

Vi må også se litt fremover hvor det nok finnes noen hindringer på veien videre. Hindringer kan sees på som muligheter – potensiale for endringer, forbedringer og skifte. Utfordringen ligger i å ikke la dette bli uoverkommelig, men at vi sammen kan forsere hindrene med strategier og felles målsetninger!

Strøm

Mot slutten av 2021 satte mange av oss kaffen i halsen ved strømregningen som dumpet inn. Strøm har vært billig i Norge, nå fikk vi europeiske priser over natten. I norsk idrett har vi opplevd at strømprisene utfordrer muligheten for å holde aktivitetstilbud opp. Selv med innført strømstøtte er kostnaden mer en det dobbelte selv i et kort historisk perspektiv. I luftsport bruker vi også en goddel strøm på våre anlegg. En vedvarende høy pris, og støtte på dagens nivå vil medføre at mange må vurdere å øke sine inntekter. Vi må som medlemmer betale mer i avgifter.

Avgas

I 2022 har vi også sett at prisen på avgas har vært oppi 33kr/liter. Det utgjør nesten en dobling av prisen på under 3 år. Prisen på avgas har en direkte påvirkning på slepepriser og timepriser. Dette utfordrer helt klart driften av slepefly som bruker 40-60 liter i timen.

I UK ser vi at sportsflyet Eurofox nå har blitt mer det standardiserte slepeflyet med mer en 50 fly i drift. Bensinforbruket i en Rotax-motor er noe ganske annet. Vi ser også at elektrisk drift kommer. Seilflyprodusentene er her tidlig ute med både FES og selvstart.

Flere artikler om elektriske drivlinjer i seilflyging

Elektriske vinsjer finnes på markedet og om litt vil vi nok også se de første elektriske slepefly. Vi vil på dette området se en rivene utvikling og taperen vil nok veldig fort være våre gamle slepefly med høyt forbruk.

Prisen på avgas har en direkte påvirkning på slepepriser og timepriser. Dette utfordrer helt klart driften av slepefly som bruker 40-60 liter i timen.

Medlemmers økonomi til fritidsaktiviteter

Det er ikke bare strømmen og bensinen som blir dyrere. Prisveksten er i 2022 nærmest 7% generelt og rentene på våre lån på vei opp. Dette vil nok utfordre våre medlemmers økonomi og mulighet for å prioritere fritidsaktiviteter noe. Foreløpig er dette kanskje bare et varsel om litt trangere tider

Luftrom

Tilgang til luftrom er høyst relevant for seilflygeren. Fra 2022 har vi flere eksempler på at vårt miljø utfordres. For Sandefjord SFK og Nome FK har utvidelsen av Farris TMA hatt stor innvirkning. Taket for kontrollert luftrom er senket til 5500 fot og mulighetene ved aktivering av luftsportsområder utfordret. Kommersiell trafikk, trafikkflygerskoler og instrumentinnflyginger ser vi nå prioriteres foran vår egen aktivitet.

For Os Aero Klubb ble en justering av TMA-grensen brått slik at det lokale treningsområdet og hus-hanget på Møsnuken nærmest ble frarøvet dem. Liten justering, men stor utfordring for klubbdriften.

Droner – nye aktører i G-luftrom

Vi kan ikke unngå å legge merke til at droner har blitt en ny og meget markant aktør i luftrommet. Dette også i det luftrommet som vi seilflygere gjerne bruker, luftrom klasse G (ukontrollert luftrom). Vi ser at samfunnet generelt satser mye på droner og ikke minst forsvaret har tatt teknologien i bruk. Alt tilsier at antall droner i luften vil øke drastisk fremover.

Bytte av radioer 8,33 (2025)

Innen 2025 må vi bytte ut alle våre radioer fra 25 til 8,33 MHz. Dette vil være store investeringer som pålegges flyeiere og klubber. Med endret luftrom har vi også sett at transpondere gir oss muligheter. Mange investere derfor også i dette. For presset klubbøkonomi kan slike investeringer være tunge å bære.
Flere nyhedsartikler

Över Öresund från Sverige till Kastrup flygplats – 90 år senare.

Den 12 augusti 1933 blev Edmund Sparmann i ESG-31, SE-ADP, den förste att segelflyga, eller rättare sagt glidflyga, över Öresund. 1983 var jag involverad i återskapandet av flygningen 50 år senare. Nedslag i loggboken
1. juni 2023/af Jens Trabolt

DM 2023: De er verdensmestre på Arnborg

57 fly med i alt 66 piloter kæmpede om DM-titlen i en yderst velorganiseret konkurrence på Svæveflyvecenter Arnborg.
30. maj 2023/af Jens Trabolt

Minnesord Anders Blom – 1950-2023

Det är svårt att tänka sig Segelflyget och framförallt Ålleberg utan Blommen. Minnesord av Robert Danewid.
26. maj 2023/af Jens Trabolt

Anders Blom in memoriam

Anders Blom, en av de största inom svenskt segelflyg har gått bort.
24. maj 2023/af Jens Trabolt

Havkrydser med flaps

En Arcus M er et ypperligt 2-sædet fly med fremragende præstationer. Giver man det 2 piloter med appetit på eventyr og ekspedition kan man også notere ”Oceangående” på listen over plusord. Danske Minik Frank og Frederik Nøddelund fik i starten af maj realiseret en plan for en grænseoverskridende flyvning fra Jylland til Sverige med havkrydseren på ”60 fods spændvidde”.
24. maj 2023/af Jens Trabolt

Kom till Ava Camp i Stockholm 2023

Det är ett AVA-läger i segelflyg för alla. Du är välkommen att bara komma ut över dagen för ett par träningspass eller gå kurserna som erbjuds.
18. maj 2023/af Jens Trabolt

Eurofox med store muskler – erstatning for Pawnee?

En delegation fra Seilflyseksjonen rejste til England i starten af maj måned. Missionen var klar – at vurdere om slæbeflyet Eurofox med den stærke 141 hk-motor er nogen værdig erstatning for den gode gamle Pawnee.
17. maj 2023/af Jens Trabolt

Jens Hansen: “Mangel på flyveledere har konsekvenser for os som svæveflyvepiloter”.

I Danmark mangler Naviair flyveledere, og det betyder, at store dele af luftrummet flere gange har været begrænset for bl.a. svæveflyvning. Det har store konsekvenser for vilkårene for vores sport, skriver Formand i DSvU, Jens Hansen her.
16. maj 2023/af Jens Trabolt

Flygläger 2023

I sommar anordnar Segelflygförbundet och KSAK ytterligare ett i raden av utbildningsläger i segel- och motorflyg. Detta läger vänder sig till ungdomar i åldrarna 16-22 år och inga förkunskaper krävs.
12. maj 2023/af Jens Trabolt

Robert Danewid: Segelflygkonferensen 2023 blir digital

Detta kan bli bra, så boka in lördagen den 18 november i kalendern. Vi har redan klart med några internationella föreläsare; Patrick Wenzeck från Schleicher (om deras syn på framtiden för el-segelflygplan), Matthew Scutter från Skysight (om hur man använder Skysight), Toni Sibanc från LX NAV (framtida variometersystem och speciellt HAWK systemet) och vi hoppas på Uys Jonker från Jonkers (om deras RES system). Och så lite av det vanliga, RST m m.
11. maj 2023/af Jens Trabolt

Välkomna till Segelflygets kvinnoträff på Ålleberg!

Alla skandinaviska segelflygkvinnor inbjuds till det första, av många hoppas vi, SWM 26 aug – 2 sep 2023. Du behöver inte ha cert eller ens vara aktiv. Det räcker att du har ett brinnande intresse för segelflyg i alla dess former och är kvinna.
10. maj 2023/af Jens Trabolt

Langt, hurtigt, fantastisk (og langsomt og højt!)

Dagene omkring 3-7 maj bød på ekstraordinære flyvninger i Sverige. Janne Nordh, Jari Niskanen, Mikael Engström, Bengt Frid og flere andre fik store oplevelser i luften. Men en dansk ASK 23 fik måske den bedste udsigt. 
9. maj 2023/af Jens Trabolt

Reception for Dan-Glide 10. juni: 25 år i svæveflyvningens tjeneste

Morten Habekost, indehaver af Dan-Glide, kunne 1. maj fejre sit 25 års-jubilæum i svæveflyvningen. Det fejres med reception d. 10. juni.
8. maj 2023/af Jens Trabolt

Aero 2023: Med svæveflyvning!

De store producenter af svævefly valgte at blive hjemme fra årets Aero-messe fra 17-20 april. Årsagen var for mange messens sene placering på sæsonen, og de høje omkostninger forbundet med at deltage. Men tog man ja-hatten på, var der masser af svæveflyvning, hvis man kiggede ordentligt efter.
2. maj 2023/af Jens Trabolt

Test: AS 33 Me – “Dreamglider”

Nordic Gliding har skrivit flera artiklar om Schleichers ”Me-koncept”. Mest av den anledningen att segelflygets framtid är elektrisk och Schleicher ligger långt framme i elektrifieringen av segelflyget. Nu har vi - som första media, testat AS 33 Me som är Schleichers nyaste produkt. Den sofistikerade tekniken i drivlinan och den eleganta integrationen är summan av fabrikens erfarenhet av elektrifiering hittills. AS 33 Me är en fröjd att flyga, rapporterar Robert Danewid.
27. april 2023/af Jens Trabolt

Flyg med SVS på Ålleberg: Saknar du flygmöjligheter? Vill du ha lite variation i ditt flygande?

Har din flygklubb lagt ner eller har den minskad/obefintlig verksamhet och du inte får flyga så mycket som du vill, eller behöver du lite ny inspiration med lite annorlunda segelflygplan så kom och flyg med oss på Ålleberg. Eller som en del gör, upplev din ungdom på nytt. Och du som är ungdom idag upplev hur farfar flög.
18. april 2023/af Jens Trabolt

Scandinavian Women Meet

Jag har med hjälp av några andra kvinnor startat ett kvinnoprojekt där meningen är att vi ska samlas och bygga gemenskap, prata om våra erfarenheter, bli ännu bättre på att segelflyga, tävla och lära av varandra. Vårt första projekt är att sista veckan i augusti arrangera ett Scandinavian Women Meet på Ålleberg 27 augusti – 2 september. Vi skickar inbjudan till alla segelflygande kvinnor i Danmark, Norge och Sverige, rapporterar Trulsa Cronander.
11. april 2023/af Jens Trabolt

Jens Trabolt: “Sæsonstarten er flyvningens svar på nytåret”

Sæsonstarten er flyvningens svar på nytåret. En ubesmittet, jomfruelig start hvor alle gamle dårlige vaner kan kastes overbord og nye ambitioner kan hæve flyveglæden til ufattelige højder. Ja, I princippet ihvertfald…
5. april 2023/af Jens Trabolt

Nedslag i loggboken: Islay tur-och-retur

"Vi gled på och var nu nere på 3 000 m, fortfarande i moln. Micke började tveka. ”Där är fa…. ingen glugg på andra sidan!”. ”Jo, fortsätt”, sa jag. På 2 500 m, fortfarande ingen glugg, bara moln. ”Robban, det här håller inte, där är ingen glugg!” säger kapten. OK, han var kapten, så vi vände tillbaka mot Aboyne, fortfarande i moln. Gluggen hade uppenbarligen dragit igen, men det fina lentiset låg säkert kvar däruppe, till ingen nytta". Nedslag i logbogen fra en meget usædvanlig flyvning i Skotland.
4. april 2023/af Jens Trabolt

Fuld fart frem på Thomas og EdgePerformance

Norske Thomas Hauklien er vild med flyvemaskiner og teknik. Hans hobby er gennem årene vokset fra en lille nebengeschäft til en storskala-operation i virksomheden EdgePerformance med en god håndfuld ansatte i et splinternyt state-of-the-art hovedkvarter på flyvepladsen i Notodden. NORDIC GLIDING har besøgt Thomas i det nye univers som også indeholder interessante nyheder for svæveflyvere.  
31. marts 2023/af Jens Trabolt