Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre. ”At fremtrylle et spil, der er bedre end et af landets bedste, kan lyde som en skræmmende opgave; men jeg er overbevist om, at det er muligt”, siger Knud Møller Andersen, Hernings egen ”spil-guru” om projektet

Tekst og foto: Jens Trabolt

Kontrolpanel i det “gamle” diesel-elektriske spil “Elvira”. Automatiseringen gør det meget enkelt at betjene startspillet og give standardiserede starter – det kommende fuldt elektriske spil skal have samme features – med mere!

Link to automatic translation

For at kunne forstå det nye spilprojekt, er det nødvendigt at vide lidt om fortiden: Det gamle Elvira-spil er fortsat ganske imponerende. Det er bygget på el-generator og el-motor fra et dansk M0-regionaltog, som blev udfaset fra DSB sidst i 70’erne.  Det 12 ton-tunge spil er monteret på et lastbil-chassis, og en 11 liters turbodiesel-motor på cirka 275 hk giver via en elektrisk generator liv til de elektriske motorer.

Hele attraktionen ved Elvira er den sofistikerede elektroniske styring, som regulerer kræfterne under starten. Spilføreren indstiller flytype og aktuel startvægt, og der kompenseres også for meteorologiske forhold som fx vind.  Det betyder, at starterne bliver standardiserede som var det en meget rutineret spilfører, og det giver efter sigende en meget behagelig start.

Altså et temmelig avanceret og effektivt system, som også har vist sig at være driftssikkert over tid – noget som er vigtigt i klubregi.

Men det har efterhånden vist sig at være vanskeligt at finde reservedele til spillet, og klubben har også erkendt, at CO2-emissionen per start ikke er helt tidssvarende. Det kræver nemlig 1,3 liter dieselolie at få klubbens Duo Discus op i 400 meter, og med tunge fly som fx klubbens nye Arcus T er ”Elvira” desuden nok også ved at nå grænsen for rå kræfter.

Men et kig i krystalkuglen og på udbuddet af nye industrikomponenter, el-bil komponenter og power-elektronik indikerer, at grønnere og mere energieffektive løsninger er inden for rækkevidde”, siger klubbens Knud Møller Andersen om projektet, da NORDIC GLIDING besøger Herning Svæveflyveklub for at få en briefing om projektet og ikke mindst en introduktions til folkene bag:

Et kompetent team

Knud Møller Andersen arbejder professionelt med industriel elektronik hardware-udvikling og var en af hovedkræfterne bag det gamle spil, og han kommer uden tvivl også til at have en betydelig rolle i konstruktionen af det nye spil.  Klubbens formand Jonas Wad Kragsø arbejder med teknisk service. Per Feldbak beskæftiger sig med softwareudvikling af industricomputere, såkaldt PLC. Rasmus Møjbæk er specialist i 3D-værktøjsdesign og endelig er Mogens Jensen dygtig til software-udvikling i mikroprocessorer.

Altså et team i klubben som har betydelige kompetencer, når det handler om udvikling af komplekse computerstyrede systemer.

De første testkørsler af Elvira i 1983. Knud Møller Andersen, som nu er en af kræfterne i New Generation-spilprojektet, sidder ved kontrolpanelet i en lidt yngre version.

Nye tider, nyt design

Under projekttitlen ”Grøn Omstilling i Herning Svæveflyveklub” arbejder man nu mod nye tider i klubben. Væk er det gamle oliefyr, og man har installeret varmepumpe og har også blikket rettet mod fremtidig el-produktion via egne solceller; Så hvorfor ikke også se på spillet?

Opgaven for projektgruppen er veldefineret. Man ønsker et nyt spil, som kan bringe et 850 kg tungt fly op i 400 meters højde på 35 sekunder. Energien som tilføres flyet er 1,2 kWh – det svarer til en middeleffekt på 129 kW.  Klubben ønsker et wiretræk på op til 750 kg, hvor det nuværende spil ”Elvira” kan klare 600 kg.

Projektgruppen har taget sig den luksus at se med friske øjne på specifikationerne og funktionerne. Der er med andre ord ”tænkt ud af boksen”, og som vi kommer ind på lidt senere i artiklen, er der betydelige fordele at hente med ny sensor-teknologi.

Det er derfor man – som udgangspunkt – ikke ønsker at købe et klassisk spil fra de eksisterende producenter.

Et fuldt batteridrevet system

Grundlæggende forestiller projektteamet sig et fuldt batteridrevet system med en 180 kW motor, fx EMRAX 348 – det er i øvrigt samme producent som leverer til både Schleicher og Jonker. Det er værd at notere sig, at de nyeste tyske normer for spil dikterer en minimum motoreffekt på 180 kW.

Når man står med et par af reserve-motorerne til det eksisterende Herning-spil, så ser man straks at udviklingen af elektriske motorer ikke har stået stille. Elmotorerne på ”Elvira” er designet i 1930’erne og vejer cirka 1,5 tons stykket til trods for beskedne 165 kW-effekt. En moderne elmotor med mere end den dobbelte effekt vejer under 50 kg og kan snildt bæres af en person.

I det nye spil kommer kræfterne ikke fra en dieselmotor, men et stort batteri; Det er i den forbindelse vigtigt, at man dimensionerer batteriet korrekt til klubbens faktiske behov, og ikke investerer i et dyrt mega-batteri som kan honorere start-kravet til meget sjældne dage, hvor behovet er ekstraordinært stort.

For at kortlægge behovet har projektgruppen analyseret antallet af starter over en 10 års periode. Her er det tydeligt, at dage hvor der startes mere end 50 gange er meget sjældne.

Projektgruppen har derfor indledningsvist dimensioneret batteriet til cirka 62 kWh eller 50 starter.

Projektgruppen har set på flere forskellige leverandører af celler, og indtil videre synes gruppen godt om LTO-celler (Lithium-Titanat Oxid), som tilsyneladende har fordelagtige egenskaber hvad angår aldring og stabilitet. Batterisystemet kan oplades om natten, hvor strømmen er billig, og med mindst 12 timers ”nattesøvn” er der masser af tid til at lade med moderat hastighed. Intet behov for hurtigladning her.

Nyt design skal minimere slitage af wire

En væsentlig faktor ved spil-operationer er styring af wiren for at sikre driftsstabilitet og hindre tidskrævende wirebrud. På klassiske spil-systemer guides wiren tilbage på tromlen af et såkaldt ”wire-styr”. Dette system har naturligvis sine fordele, men medfører også slitage på wiren. Så hvorfor ikke tænke systemet anderledes?

Projektgruppen har projekteret en meget elegant løsning hvor hele spilmekanismens fundament er svingbart således, at wiren fødes direkte ind på tromlen, og den nødvendige sikkerhedsfunktion, nemlig wiresaksen løftes i takt med at wirevinklen øges qua øget flyvehøjde.  Altså intet wirestyr som slider på wiren.

Avanceret sensorteknologi

Dette setup kræver, at man har god kontrol med wirens position 10 cm fra spillets indgang under hele starten, sådan at man elektronisk kan styre spillets X- og Y-akser.

Projektgruppen har allerede testet en avanceret laser-sensorteknologi (såkaldt TOF – Time of Flight) på det gamle Elvira-spil. Det er en helt ny chip-teknologi, som måler afstand til et objekt i en matrix på 64 felter. Kombinerer man flere sensorer kan man opnå en god flerdimensionel præcision på wiren, som giver udgangspunkt for at styre X og Y-akserne på spillet.

”Det kræver mere kalibrering, før vi kan bruge det i praksis, men det er lovende teknologi”, lyder det fra teamet under NORDIC GLIDINGs besøg.

Da det nye spilkoncept er 1-tromlet, skal der i praksis 2 nye spil til at erstatte Elvira. Men det er fint, for så har man en vis redundans.

Det nye spil skal selvfølgelig videreføre ”Elviras” fordele med enkel betjening og gode standardiserede starter– og her har teamet masser af erfaring ud fra næsten 40 år med Elvira.

Og skulle man tænke tanken helt til ende og lade fantasien få frie rammer, så disponerer klubben pludselig over en ret betydelig energibuffer med cirka 60 kWH – måske ville det være muligt at lade batteriet når strømmen er billig og anvende den i klubhuset, når tariffen er dyr?

Projektteamet vover at tænke tanken, men de er også fuldt klar over, at det som første prioritet handler om at sikre gode og energieffektive starter uden fossile brændstoffer.

A) Afbalanceret wiretromle B) Drejeskive for Y akse C) 180 KW børsteløs elmotor D) Inverter E) Drejeskive for X akse F) Sikkerheds saks G) Sensor ramme bestående af optisk TOF-sensor samt mekanisk sensor. H) 1500 m kunststof line I) Litium batteri

 

Tidlig skitse af løsninger

Det svingbare spil fra flere vinkler.

Sponsorer og økonomi

Som bekendt er flyveklubber baseret på frivilligt arbejde, men et projekt af denne kaliber kræver trods alt penge for at sikre indkøb af komponenter. Budgettet for et sådant spilprojekt er omkring 1 mio. danske kroner (det er jo ingen penge nu om dage!), og Herning SFK har produceret et temmelig professionelt PR-kit som skal inspirere store virksomheder til at være med på denne grønne rejse. Indtil videre er det lykkedes at rejse 200 000 kroner, hvilket er en præstation i sig selv.

Det gamle spil har indtil videre været et aktiv i 40 år, og hvis man ser på økonomien de seneste 10 år har det kostet 24,65 kroner per start. Ser man nøjere på regnskabet har klubben brugt 472.995 kroner på at  starte 19255 gange i de seneste 10 år.

Dette beløb inkluderer reparationer og vedligehold, diesel, indkøb af nye wirer og wire-faldskærme samt vedligehold af wirehenter-biler.

Spørgsmålet er om driftsomkostninger, afskrivning og levetid på et batteridrevet system kan sidestilles med omkostningerne ved dieseldrevet system? Det er utroligt svært at svare på, erkender projektteamet ærligt, og her er det rigtige svar nok, at der er potentiale for at spare penge, da diesel er væsentligt dyrere end strøm, men at det hele kommer an på, hvor længe batterierne holder ”konditionen”, og hvor vanskeligt og dyrt det er at bytte batterimoduler i tilfælde af renoveringsbehov?

Men folkene i Herning Svæveflyveklub har tidligere vist, at de magter et teknisk avanceret projekt som er forud for sin tid. Det gamle spil gav diskussioner i klubben ved koncept-introduktionen for 40 år siden, men viste sig sidenhen at være en god ide og et skattet aktiv for klubben.  Nu vover man igen at tænke stort mod fremtidens grønne starter.
Det er noget værd i en klub, og NORDIC GLIDING følger projektet undervejs med stor interesse.

 

PS. Herning er ikke eneste klub, som har tænkt i disse baner. Segelflygarna i Uppsala, Sverige, har også filosoferet over at elektrificere en Pawnee, og har regnet temmelig grundigt på ombygningen. Men dette projekt er indtil videre sat på pause på grund af manglende financiering.

Kilder

Link til de teknisk interesserede – Hernings SFK egen konceptbeskrivelse af det nye spil

Artikel om det gamle spilprojekt “Elvira” (link til ekstern PDF) fra jubilæumsbog. Herning SFK fejrede jubilæum i 2021 og lancerede en flot bog i samme anledning. Bogen som koster 175 kroner kan i øvrigt bestilles hos Sabina Wad Kragsø, mobil 2118 6201, email: intro@herningsvaeveflyveklub.dk
Artikler om startmetoder

Junior EM uden trofast slæbehest

”Jeg skal lige ned til ham hver dag for at sige hej”. Det siger slæbepiloten Jannie Krogsdal om ”sin” kære Pawnee Yankee Yankee som nu står parkeret under en presenning på Arnborg. Flyets aktive karriere fik en brat opbremsning ved mødet med et læhegn nær Arnborg d. 7. juli. Skaderne betyder, at Yankee Yankee har nok desværre fløjet sit sidste slæb i en alder af 57 år.
3. august 2023/af Jens Trabolt

Bilslæb – alternativ til flyslæb?

Bilslæb: Back-up for slepeflyet eller alternativ startmetode? Arne Wangsholm ser her nærmere på en gammel startmetode, som med elektriske biler og fly har fået nyt liv.
7. juli 2023/af Jens Trabolt

Nordiske forbund investerer i moderne slæbefly

Efter længere tids research og afprøvning i England har Segelflyget og Seilflyseksjonen nu bestilt slæbeflyet Eurofox til nationalcentrene.
”Det var vores chance for at gå i brechen for mere miljøvenlig flyvning og enklere vedligehold”, lyder det i Sverige.
13. juni 2023/af Jens Trabolt

Eurofox med store muskler – erstatning for Pawnee?

En delegation fra Seilflyseksjonen rejste til England i starten af maj måned. Missionen var klar – at vurdere om slæbeflyet Eurofox med den stærke 141 hk-motor er nogen værdig erstatning for den gode gamle Pawnee.
17. maj 2023/af Jens Trabolt

Den sidste jernhest

Norges sidste flyvende Pawnee har udsendt sit sidste brøl og drukket sin sidste liter benzin i Seilflyseksjonens tjeneste. Mere end 20 000 slæb blev det til.
”Med flere nødvendige opgraderinger i sigte var et ganske enkelt for dyrt at holde den på vingerne”, fortæller fagchef Steinar Øksenholt, som nu er på udkig efter fremtidens slæbefly.
6. marts 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 2: Kroner og ører!

Økonomi og budget er ikke noget sexet emne. Men hvilken slæbefly vælger man, når den kolde økonomiske virkelighed præsenterer sig? NORDIC GLIDING har fået tidligere forbundskasserer i Segelflyget Carl Carlin, Arboga, til at regne lidt på omkostninger ved de mest vanlige slæbefly. Vi gennemgår her de vigtigste resultater, og vi advarer på forhånd mod en mulig stærk psykisk reaktion for trofaste Pawnee-fans...
11. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 1 – det svære valg

Intet kan dele vandene i klubberne mere end valg af startmetoder. Skal det være den "gode gamle" Pawnee eller en moderne ultralet? Med stigende benzinpriser og miljøkrav har NORDIC GLIDING denne gang snakket specielt med klubberne om deres UL-erfaringer. Denne artikel er part 1 - part 2 med økonomiske beregninger kommer onsdag d. 11. januar.
10. januar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre.
19. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer: Dynamic-slæb i Sandefjord Seilflyklubb?

Sandefjord Seilflyklubb holder til på Notodden Flyplass og er siden 2010 de lykkelige ejere af en Aerospool Dynamic WT9 LN-YVP som blev leveret fabriksny. Her er de opdaterede logbogs-erfaringer efter knap 12 sæsoner rapporteret af formand Vidar Stener Ingebretsen i december 2022. Grundartiklen er fra 2015.
16. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer med el-spil: Adgangsbillet til den grønne omstilling?

Svæveflyvning er en grøn sport. Vi flyver jo på solens energi, ikke sandt? Altså bortset fra de kulsorte 7 liter benzin som den støjende, men trofaste Pawnee kræver for en gennemsnitlig start. Straks bedre er det at spilstarte med et benzindrevet spil. Men i en tid, hvor fossile brændstoffer er under politisk pres, bør enhver strategiprocess i klubben inkludere tanker om elektriske spil. Her er 2 udenlandske klubbers erfaringer.
11. januar 2022/af Jens Trabolt

Startafvikling med spil med fokus på risici

I Danmark har der været en stigende havarirate fra 2019 til og med 2021, heraf 2 fatale havarier med afbrudt start. Sikkerhedsudvalget under DSvU har gennemgået havarier ved spilstart og kommer her med deres bud på, hvor kan vi gøre det bedre.
5. august 2021/af Jens Trabolt

”Er det på tide med et ”open-source” elektrisk spil?”

Elektriske spil har mange fordele, mener danske Mads Leth fra Vestjydsk Svæveflyveklub og peger mod en europæisk crowdfunding-kampagne for at skyde projektet i gang.
17. februar 2021/af Jens Trabolt

Leder: El-flyslæb: Kan det fungere?

Elektrisk flyslæb? Realistisk? Jo, med lidt god vilje, pioner-ånd og justering af rutiner.
26. februar 2020/af Jens Trabolt

Elektrisk bogsering

Elektriska plan har redan använts för bogsering på prov så det är definitivt möjligt, men hur skulle ett verkligt praktisk och ekonomiskt bogserplan se ut? Argument för bogsering i en fossilfri värld.
25. februar 2020/af Jens Trabolt

Problemer under flyslæb?

Bugsering med motorfly er en populær og ganske sikker startmetode. Men den aerodynamiske interaktion mellem motor- og svævefly kan i visse tilfælde give anledning til kontrolproblemer for den stakkels pilot i svæveflyet. NORDIC GLIDING analyserer her et problem.
30. august 2017/af Jens Trabolt

Eurofox – ultralet slæbefly med tundrahjul! Går det?

Økonomien i at holde Super Cub’en flyvende var blevet så dårlig for danske Viborg Svæveflyveklub, at der måtte nytænkes, så i juli 2013 fik klubben leveret en EUROFOX 2K med tundrahjul. Her - godt 18 måneder senere - kommer klubbens erfaringer med ultralet slæbefly med tundrahjul - går det?
6. marts 2015/af Jens Trabolt

Ultralet: Moderne afløser til den tørstige Pawnee?

Bugsering med ultralette fly har været diskuteret og testet i en årrække i Norden, og nutidens ultralette fly er helt andre konstruktioner end deres 2-takts-forgængere. Særlig fremkomsten af den pålidelige, lette, støjsvage og brændstoføkonomiske 100 hestes Rotax 912-motor har gjort det interessant at bugsere svævefly med ultralette fly.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

De komplekse startmetoder: Bedst, billigst, sikrest?

De fleste svævefly har – som bekendt - det problem, at de ikke har motor, men er afhængige af en ekstern kraftkilde for at bevæge op i himlen. Men hvad er bedst? Er det den mest miljøvenlige metode? Er det den sikreste metode? Eller er det den billigste metode? Forvirret? NORDIC GLIDING retter her fokus på startmetoder og analyserer plusser og minusser.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Træt af den kedelige ASK 21? Så prøv 1930’ernes 1-sædede skolekoncept!  

I gamle dage måtte eleverne i en svæveflyveklub tåle meget. De pædagogiske værktøjer og forholdet mellem flyvning og havari blev forbedret kraftigt, da der kom 2-sædede skolefly hvor instruktøren faktisk kunne flyve med. NORDIC GLIDING har været ”elev for en dag” og prøvet nogle af datidens skolefly under ”Oldtimer Rally” hos DASK på Arnborg.
26. september 2023/af Jens Trabolt

“Polish Start”: Hur minskar vi risken för ”midairs”?

Hur minskar vi risken för ”midairs”? I Polen har man funderat en hel del på detta och jobbat med nya grepp. Sedan ett par år använder man ett helt nytt startförfarande plus att man förbjuder tracking i realtid
20. september 2023/af Jens Trabolt

Jonker-entusiaster i halv og hel skala

Danske Erik Schultz og Niels Erik Pedersen er begge 60 år, Jonker-entusiaster og har brugt mange penge på hver deres elektrisk selvstartende JS3-svævefly. Men der er forskel på størrelsen af deres fly. Men ikke meget!
18. september 2023/af Jens Trabolt

Förslag till ny struktur av det undre luftrummet

I början av september presenterade Luftfartsverket (LFV) en utredning och förslag till ny struktur av luftrummet under 2 900 m STD, alltså det luftrum majoriteten av våra flygningar sker i!
13. september 2023/af Jens Trabolt

Grob 109B som ”hot-rod”-multiværktøj?

Forrige år kom nyheden om 100 hk-opgradering til G109 B. Men mere power er godt! Tysk firma tilbyder nu certificering med den store 141 hestes turboladede Rotax 915-motor og constant speed-propel. Det giver mulighed for at flyslæbe.
12. september 2023/af Jens Trabolt

Kæmpedrone i luften under Junior-EM på Arnborg!

Ingen panik! Der var fuldstændig styr på situationen, da en professionel dronefotograf efter aftale med Junior-EM-teamet optog de fedeste film.
11. september 2023/af Jens Trabolt

Med TMG på strandtur

En 65 hestes MotorFalke er nok ikke det mest oplagte bush-fly, men det er der ingen som har fortalt flyets ejer Niels Arild Jakobsen fra Skive Svæveflyveklub. Han og klubkammeraten Thomas H. Sørensen har flere gange deltaget i det interessante Blokhus Strand-fly-in med OY-NAX, senest 20 august, hvor både deltagere og strandgæsterne fik en stor oplevelse.
9. september 2023/af Jens Trabolt

JEGC 2023: I huvudet på en gammal steward

För nionde gången var jag steward på ett VM eller EM. Den här gången på junior EM i Danmark, där Arnborg, danska segelflygets center, tog emot 56 juniorer från 16 nationer, 36 i klubbklassen och 20 i standard, i början av augusti. JEGC är årets stora segelflyghändelse i Norden.
5. september 2023/af Jens Trabolt

Norsk verdensmester i Virtual Sailplane Grand Prix

Det blev Arne Martin Güettler som gik med sejren i det 2. FAI Virtual Sailplane Grand Prix som er en del af IGC og FAIs lovende Esports-koncept.
4. september 2023/af Jens Trabolt

DSvU: “Tak til de mange frivillige”

Sommerens mange mesterskaber på Svæveflyvecenter Arnborg har krævet en stor arbejdsindsats, og for at få disse konkurrencer afviklet har et stort antal frivillige lagt sjæl og kræfter i projekterne. Stort tak, lyder det her fra Hovedbestyrelsen i DSvU.
1. september 2023/af Jens Trabolt

Kvinnorna som går emot stereotypen!

De europeiska mästerskapen för juniorer i segelflyg hölls i år på Arnborgs flygfält i Danmark. Drygt 50 piloter deltog och fyra tävlande piloter var kvinnor. Detta är en högre siffra än vad det brukar vara på tävling och motsvarar nästan 10% kvinnliga piloter!
31. august 2023/af Jens Trabolt

Ungdomar fick gratis intro-kurs i Västerdalarnas FK

26–27 augusti anordnade Västerdalarnas Flygklubb en kostnadsfri introduktionskurs för ungdomar i åldrarna 15–25. Tanken bakom gratiskursen var att främja segelflyget och att fler ungdomar skulle intressera sig för sporten.
30. august 2023/af Jens Trabolt

Gösta Arvastson 1943-2023

Gösta Arvastson, Segelflygförbundets förste ordförande, har gått bort. Minnesord av Bertil Ohlsson.
29. august 2023/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Vi är segelflygare!”

Flygsportförbundet har kommunicerat att vi segelflygare ska kalla oss flygsportare och inte segelflygare och att våra landslagspiloter representerar Flygsportförbundet. Reflektioner om identitet og kultur från Junior-EM.
28. august 2023/af Jens Trabolt

Svæveflyvningen på første parket i Roskilde Airshow

Straks under 20 000 fly-fans var mødt op til denne weekends Roskilde Air Show ved København. Himmelballetten med svævefly var en herlig afveksling til efterbrændere og jagerfly.
22. august 2023/af Jens Trabolt

Mindeord Lars Agesen-Pagh 1974-2023

Formand i DSvU Jens Hansen skriver her i anledning af Lars Agesen Paghs bortgang d. 19 august.
22. august 2023/af Jens Trabolt

Lars Agesen-Pagh er gået bort

DSvUs afgående generalsekretær Lars Agesen-Pagh er gået bort efter længere tids sygdom.
21. august 2023/af Jens Trabolt

Grøn strøm til en grøn sport?

Høje energipriser og klimadiskussion har fået flere nordiske flyveklubber til at montere solceller på taget. I mange tilfælde kan det være en god investering, men ønsket om at bidrage til en grøn sport og være selvforsynende med egenproduceret strøm store dele af året er også en parameter i nogle af projekterne.
17. august 2023/af Jens Trabolt

Reception for Lars Agesen-Pagh aflyst

DSvUs afgående generalsekretær Lars Agesen-Pagh skulle have været centrum for en afskedsreception på søndag d. 20 august. Det er desværre aflyst.
16. august 2023/af Jens Trabolt

Junior-EM: Alle fly og piloter intakte

Deltagerne og arrangørerne af Junior EM på Arnborg viste klasse og kæmpede sig gennem til et gyldigt mesterskab trods svære vilkår. Men vigtigst af alt; havari-trenden blev brudt – ingen skader eller havarier.
14. august 2023/af Jens Trabolt