Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre. ”At fremtrylle et spil, der er bedre end et af landets bedste, kan lyde som en skræmmende opgave; men jeg er overbevist om, at det er muligt”, siger Knud Møller Andersen, Hernings egen ”spil-guru” om projektet

Tekst og foto: Jens Trabolt

Kontrolpanel i det “gamle” diesel-elektriske spil “Elvira”. Automatiseringen gør det meget enkelt at betjene startspillet og give standardiserede starter – det kommende fuldt elektriske spil skal have samme features – med mere!

Link to automatic translation

For at kunne forstå det nye spilprojekt, er det nødvendigt at vide lidt om fortiden: Det gamle Elvira-spil er fortsat ganske imponerende. Det er bygget på el-generator og el-motor fra et dansk M0-regionaltog, som blev udfaset fra DSB sidst i 70’erne.  Det 12 ton-tunge spil er monteret på et lastbil-chassis, og en 11 liters turbodiesel-motor på cirka 275 hk giver via en elektrisk generator liv til de elektriske motorer.

Hele attraktionen ved Elvira er den sofistikerede elektroniske styring, som regulerer kræfterne under starten. Spilføreren indstiller flytype og aktuel startvægt, og der kompenseres også for meteorologiske forhold som fx vind.  Det betyder, at starterne bliver standardiserede som var det en meget rutineret spilfører, og det giver efter sigende en meget behagelig start.

Altså et temmelig avanceret og effektivt system, som også har vist sig at være driftssikkert over tid – noget som er vigtigt i klubregi.

Men det har efterhånden vist sig at være vanskeligt at finde reservedele til spillet, og klubben har også erkendt, at CO2-emissionen per start ikke er helt tidssvarende. Det kræver nemlig 1,3 liter dieselolie at få klubbens Duo Discus op i 400 meter, og med tunge fly som fx klubbens nye Arcus T er ”Elvira” desuden nok også ved at nå grænsen for rå kræfter.

Men et kig i krystalkuglen og på udbuddet af nye industrikomponenter, el-bil komponenter og power-elektronik indikerer, at grønnere og mere energieffektive løsninger er inden for rækkevidde”, siger klubbens Knud Møller Andersen om projektet, da NORDIC GLIDING besøger Herning Svæveflyveklub for at få en briefing om projektet og ikke mindst en introduktions til folkene bag:

Et kompetent team

Knud Møller Andersen arbejder professionelt med industriel elektronik hardware-udvikling og var en af hovedkræfterne bag det gamle spil, og han kommer uden tvivl også til at have en betydelig rolle i konstruktionen af det nye spil.  Klubbens formand Jonas Wad Kragsø arbejder med teknisk service. Per Feldbak beskæftiger sig med softwareudvikling af industricomputere, såkaldt PLC. Rasmus Møjbæk er specialist i 3D-værktøjsdesign og endelig er Mogens Jensen dygtig til software-udvikling i mikroprocessorer.

Altså et team i klubben som har betydelige kompetencer, når det handler om udvikling af komplekse computerstyrede systemer.

De første testkørsler af Elvira i 1983. Knud Møller Andersen, som nu er en af kræfterne i New Generation-spilprojektet, sidder ved kontrolpanelet i en lidt yngre version.

Nye tider, nyt design

Under projekttitlen ”Grøn Omstilling i Herning Svæveflyveklub” arbejder man nu mod nye tider i klubben. Væk er det gamle oliefyr, og man har installeret varmepumpe og har også blikket rettet mod fremtidig el-produktion via egne solceller; Så hvorfor ikke også se på spillet?

Opgaven for projektgruppen er veldefineret. Man ønsker et nyt spil, som kan bringe et 850 kg tungt fly op i 400 meters højde på 35 sekunder. Energien som tilføres flyet er 1,2 kWh – det svarer til en middeleffekt på 129 kW.  Klubben ønsker et wiretræk på op til 750 kg, hvor det nuværende spil ”Elvira” kan klare 600 kg.

Projektgruppen har taget sig den luksus at se med friske øjne på specifikationerne og funktionerne. Der er med andre ord ”tænkt ud af boksen”, og som vi kommer ind på lidt senere i artiklen, er der betydelige fordele at hente med ny sensor-teknologi.

Det er derfor man – som udgangspunkt – ikke ønsker at købe et klassisk spil fra de eksisterende producenter.

Et fuldt batteridrevet system

Grundlæggende forestiller projektteamet sig et fuldt batteridrevet system med en 180 kW motor, fx EMRAX 348 – det er i øvrigt samme producent som leverer til både Schleicher og Jonker. Det er værd at notere sig, at de nyeste tyske normer for spil dikterer en minimum motoreffekt på 180 kW.

Når man står med et par af reserve-motorerne til det eksisterende Herning-spil, så ser man straks at udviklingen af elektriske motorer ikke har stået stille. Elmotorerne på ”Elvira” er designet i 1930’erne og vejer cirka 1,5 tons stykket til trods for beskedne 165 kW-effekt. En moderne elmotor med mere end den dobbelte effekt vejer under 50 kg og kan snildt bæres af en person.

I det nye spil kommer kræfterne ikke fra en dieselmotor, men et stort batteri; Det er i den forbindelse vigtigt, at man dimensionerer batteriet korrekt til klubbens faktiske behov, og ikke investerer i et dyrt mega-batteri som kan honorere start-kravet til meget sjældne dage, hvor behovet er ekstraordinært stort.

For at kortlægge behovet har projektgruppen analyseret antallet af starter over en 10 års periode. Her er det tydeligt, at dage hvor der startes mere end 50 gange er meget sjældne.

Projektgruppen har derfor indledningsvist dimensioneret batteriet til cirka 62 kWh eller 50 starter.

Projektgruppen har set på flere forskellige leverandører af celler, og indtil videre synes gruppen godt om LTO-celler (Lithium-Titanat Oxid), som tilsyneladende har fordelagtige egenskaber hvad angår aldring og stabilitet. Batterisystemet kan oplades om natten, hvor strømmen er billig, og med mindst 12 timers ”nattesøvn” er der masser af tid til at lade med moderat hastighed. Intet behov for hurtigladning her.

Nyt design skal minimere slitage af wire

En væsentlig faktor ved spil-operationer er styring af wiren for at sikre driftsstabilitet og hindre tidskrævende wirebrud. På klassiske spil-systemer guides wiren tilbage på tromlen af et såkaldt ”wire-styr”. Dette system har naturligvis sine fordele, men medfører også slitage på wiren. Så hvorfor ikke tænke systemet anderledes?

Projektgruppen har projekteret en meget elegant løsning hvor hele spilmekanismens fundament er svingbart således, at wiren fødes direkte ind på tromlen, og den nødvendige sikkerhedsfunktion, nemlig wiresaksen løftes i takt med at wirevinklen øges qua øget flyvehøjde.  Altså intet wirestyr som slider på wiren.

Avanceret sensorteknologi

Dette setup kræver, at man har god kontrol med wirens position 10 cm fra spillets indgang under hele starten, sådan at man elektronisk kan styre spillets X- og Y-akser.

Projektgruppen har allerede testet en avanceret laser-sensorteknologi (såkaldt TOF – Time of Flight) på det gamle Elvira-spil. Det er en helt ny chip-teknologi, som måler afstand til et objekt i en matrix på 64 felter. Kombinerer man flere sensorer kan man opnå en god flerdimensionel præcision på wiren, som giver udgangspunkt for at styre X og Y-akserne på spillet.

”Det kræver mere kalibrering, før vi kan bruge det i praksis, men det er lovende teknologi”, lyder det fra teamet under NORDIC GLIDINGs besøg.

Da det nye spilkoncept er 1-tromlet, skal der i praksis 2 nye spil til at erstatte Elvira. Men det er fint, for så har man en vis redundans.

Det nye spil skal selvfølgelig videreføre ”Elviras” fordele med enkel betjening og gode standardiserede starter– og her har teamet masser af erfaring ud fra næsten 40 år med Elvira.

Og skulle man tænke tanken helt til ende og lade fantasien få frie rammer, så disponerer klubben pludselig over en ret betydelig energibuffer med cirka 60 kWH – måske ville det være muligt at lade batteriet når strømmen er billig og anvende den i klubhuset, når tariffen er dyr?

Projektteamet vover at tænke tanken, men de er også fuldt klar over, at det som første prioritet handler om at sikre gode og energieffektive starter uden fossile brændstoffer.

A) Afbalanceret wiretromle B) Drejeskive for Y akse C) 180 KW børsteløs elmotor D) Inverter E) Drejeskive for X akse F) Sikkerheds saks G) Sensor ramme bestående af optisk TOF-sensor samt mekanisk sensor. H) 1500 m kunststof line I) Litium batteri

 

Tidlig skitse af løsninger

Det svingbare spil fra flere vinkler.

Sponsorer og økonomi

Som bekendt er flyveklubber baseret på frivilligt arbejde, men et projekt af denne kaliber kræver trods alt penge for at sikre indkøb af komponenter. Budgettet for et sådant spilprojekt er omkring 1 mio. danske kroner (det er jo ingen penge nu om dage!), og Herning SFK har produceret et temmelig professionelt PR-kit som skal inspirere store virksomheder til at være med på denne grønne rejse. Indtil videre er det lykkedes at rejse 200 000 kroner, hvilket er en præstation i sig selv.

Det gamle spil har indtil videre været et aktiv i 40 år, og hvis man ser på økonomien de seneste 10 år har det kostet 24,65 kroner per start. Ser man nøjere på regnskabet har klubben brugt 472.995 kroner på at  starte 19255 gange i de seneste 10 år.

Dette beløb inkluderer reparationer og vedligehold, diesel, indkøb af nye wirer og wire-faldskærme samt vedligehold af wirehenter-biler.

Spørgsmålet er om driftsomkostninger, afskrivning og levetid på et batteridrevet system kan sidestilles med omkostningerne ved dieseldrevet system? Det er utroligt svært at svare på, erkender projektteamet ærligt, og her er det rigtige svar nok, at der er potentiale for at spare penge, da diesel er væsentligt dyrere end strøm, men at det hele kommer an på, hvor længe batterierne holder ”konditionen”, og hvor vanskeligt og dyrt det er at bytte batterimoduler i tilfælde af renoveringsbehov?

Men folkene i Herning Svæveflyveklub har tidligere vist, at de magter et teknisk avanceret projekt som er forud for sin tid. Det gamle spil gav diskussioner i klubben ved koncept-introduktionen for 40 år siden, men viste sig sidenhen at være en god ide og et skattet aktiv for klubben.  Nu vover man igen at tænke stort mod fremtidens grønne starter.
Det er noget værd i en klub, og NORDIC GLIDING følger projektet undervejs med stor interesse.

 

PS. Herning er ikke eneste klub, som har tænkt i disse baner. Segelflygarna i Uppsala, Sverige, har også filosoferet over at elektrificere en Pawnee, og har regnet temmelig grundigt på ombygningen. Men dette projekt er indtil videre sat på pause på grund af manglende financiering.

Kilder

Link til de teknisk interesserede – Hernings SFK egen konceptbeskrivelse af det nye spil

Artikel om det gamle spilprojekt “Elvira” (link til ekstern PDF) fra jubilæumsbog. Herning SFK fejrede jubilæum i 2021 og lancerede en flot bog i samme anledning. Bogen som koster 175 kroner kan i øvrigt bestilles hos Sabina Wad Kragsø, mobil 2118 6201, email: intro@herningsvaeveflyveklub.dk
Artikler om startmetoder

Mere slæberevolution i Norden

Sidste år erstattede Seilflyseksjonen i NLF og Segelflyget de gamle Pawnee og Supercub med køb af 141 hk-Eurofox. Nu følger flere nordiske klubber trop.
”At NLF valgte flyet efter grundig research var for os en bekræftelse af, at det var det rigtige fly”, fortæller styreleder i Drammen Flyklubbs Seilflygruppe Fredrik Øystese, som netop har bestilt samme fly.
22. marts 2024/af Jens Trabolt

Svæveflyve-piloter inspicerede kandidat til fremtidens elektriske slæbefly

Til weekendens IGC-møde i Toulouse var der indlagt et besøg hos Aura Aero, som har indgået aftale med det franske svæveflyveforbund om at levere fremtidens elektriske slæbefly.
6. marts 2024/af Jens Trabolt

Norsk jernhest får nyt liv på Arnborg

Den pensionerede norske Pawnee LN-EIC kommer nu til Danmark til erstatning for OY-CYY som havarerede sidste år. Til trods for alderen er der fortsat en brugsværdi, vurderer man i Danmark
6. februar 2024/af Jens Trabolt

Hvornår er selvstartende el-fly grønnere end Pawnee?

Med muligheden for elektrisk selvstart i de fleste nye 18 m-fly er elektrificeringen kommet et skridt nærmere. Men er elektriske svævefly egentlig grønne? Aktuel rapport giver os en indikation af, hvad et batteri egentlig ”koster”.
29. januar 2024/af Jens Trabolt

NG tester Dynamic WT9.15 GTi

Med Pawnee og Super Cubs som nærmer sig pensionen, er jagten er gået ind på det næste slæbefly. Ikke mindst hos forbundene i Norge og Sverige som har købt Eurofox med 141 hk Rotax. Men Dynamic WT-9 leveres også med samme kraftige motor. Du’r den? NORDIC GLIDING har testet det mod den på papiret mere motorstærke 180 hk Super Cub fra Ålleberg. Resultatet imponerer.
12. oktober 2023/af Jens Trabolt

Junior EM uden trofast slæbehest

”Jeg skal lige ned til ham hver dag for at sige hej”. Det siger slæbepiloten Jannie Krogsdal om ”sin” kære Pawnee Yankee Yankee som nu står parkeret under en presenning på Arnborg. Flyets aktive karriere fik en brat opbremsning ved mødet med et læhegn nær Arnborg d. 7. juli. Skaderne betyder, at Yankee Yankee har nok desværre fløjet sit sidste slæb i en alder af 57 år.
3. august 2023/af Jens Trabolt

Bilslæb – alternativ til flyslæb?

Bilslæb: Back-up for slepeflyet eller alternativ startmetode? Arne Wangsholm ser her nærmere på en gammel startmetode, som med elektriske biler og fly har fået nyt liv.
7. juli 2023/af Jens Trabolt

Nordiske forbund investerer i moderne slæbefly

Efter længere tids research og afprøvning i England har Segelflyget og Seilflyseksjonen nu bestilt slæbeflyet Eurofox til nationalcentrene.
”Det var vores chance for at gå i brechen for mere miljøvenlig flyvning og enklere vedligehold”, lyder det i Sverige.
13. juni 2023/af Jens Trabolt

Eurofox med store muskler – erstatning for Pawnee?

En delegation fra Seilflyseksjonen rejste til England i starten af maj måned. Missionen var klar – at vurdere om slæbeflyet Eurofox med den stærke 141 hk-motor er nogen værdig erstatning for den gode gamle Pawnee.
17. maj 2023/af Jens Trabolt

Den sidste jernhest

Norges sidste flyvende Pawnee har udsendt sit sidste brøl og drukket sin sidste liter benzin i Seilflyseksjonens tjeneste. Mere end 20 000 slæb blev det til.
”Med flere nødvendige opgraderinger i sigte var et ganske enkelt for dyrt at holde den på vingerne”, fortæller fagchef Steinar Øksenholt, som nu er på udkig efter fremtidens slæbefly.
6. marts 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 2: Kroner og ører!

Økonomi og budget er ikke noget sexet emne. Men hvilken slæbefly vælger man, når den kolde økonomiske virkelighed præsenterer sig? NORDIC GLIDING har fået tidligere forbundskasserer i Segelflyget Carl Carlin, Arboga, til at regne lidt på omkostninger ved de mest vanlige slæbefly. Vi gennemgår her de vigtigste resultater, og vi advarer på forhånd mod en mulig stærk psykisk reaktion for trofaste Pawnee-fans...
11. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 1 – det svære valg

Intet kan dele vandene i klubberne mere end valg af startmetoder. Skal det være den "gode gamle" Pawnee eller en moderne ultralet? Med stigende benzinpriser og miljøkrav har NORDIC GLIDING denne gang snakket specielt med klubberne om deres UL-erfaringer. Denne artikel er part 1 - part 2 med økonomiske beregninger kommer onsdag d. 11. januar.
10. januar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre.
19. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer: Dynamic-slæb i Sandefjord Seilflyklubb?

Sandefjord Seilflyklubb holder til på Notodden Flyplass og er siden 2010 de lykkelige ejere af en Aerospool Dynamic WT9 LN-YVP som blev leveret fabriksny. Her er de opdaterede logbogs-erfaringer efter knap 12 sæsoner rapporteret af formand Vidar Stener Ingebretsen i december 2022. Grundartiklen er fra 2015.
16. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer med el-spil: Adgangsbillet til den grønne omstilling?

Svæveflyvning er en grøn sport. Vi flyver jo på solens energi, ikke sandt? Altså bortset fra de kulsorte 7 liter benzin som den støjende, men trofaste Pawnee kræver for en gennemsnitlig start. Straks bedre er det at spilstarte med et benzindrevet spil. Men i en tid, hvor fossile brændstoffer er under politisk pres, bør enhver strategiprocess i klubben inkludere tanker om elektriske spil. Her er 2 udenlandske klubbers erfaringer.
11. januar 2022/af Jens Trabolt

Startafvikling med spil med fokus på risici

I Danmark har der været en stigende havarirate fra 2019 til og med 2021, heraf 2 fatale havarier med afbrudt start. Sikkerhedsudvalget under DSvU har gennemgået havarier ved spilstart og kommer her med deres bud på, hvor kan vi gøre det bedre.
5. august 2021/af Jens Trabolt

”Er det på tide med et ”open-source” elektrisk spil?”

Elektriske spil har mange fordele, mener danske Mads Leth fra Vestjydsk Svæveflyveklub og peger mod en europæisk crowdfunding-kampagne for at skyde projektet i gang.
17. februar 2021/af Jens Trabolt

Leder: El-flyslæb: Kan det fungere?

Elektrisk flyslæb? Realistisk? Jo, med lidt god vilje, pioner-ånd og justering af rutiner.
26. februar 2020/af Jens Trabolt

Elektrisk bogsering

Elektriska plan har redan använts för bogsering på prov så det är definitivt möjligt, men hur skulle ett verkligt praktisk och ekonomiskt bogserplan se ut? Argument för bogsering i en fossilfri värld.
25. februar 2020/af Jens Trabolt

Problemer under flyslæb?

Bugsering med motorfly er en populær og ganske sikker startmetode. Men den aerodynamiske interaktion mellem motor- og svævefly kan i visse tilfælde give anledning til kontrolproblemer for den stakkels pilot i svæveflyet. NORDIC GLIDING analyserer her et problem.
30. august 2017/af Jens Trabolt

Eurofox – ultralet slæbefly med tundrahjul! Går det?

Økonomien i at holde Super Cub’en flyvende var blevet så dårlig for danske Viborg Svæveflyveklub, at der måtte nytænkes, så i juli 2013 fik klubben leveret en EUROFOX 2K med tundrahjul. Her - godt 18 måneder senere - kommer klubbens erfaringer med ultralet slæbefly med tundrahjul - går det?
6. marts 2015/af Jens Trabolt

Ultralet: Moderne afløser til den tørstige Pawnee?

Bugsering med ultralette fly har været diskuteret og testet i en årrække i Norden, og nutidens ultralette fly er helt andre konstruktioner end deres 2-takts-forgængere. Særlig fremkomsten af den pålidelige, lette, støjsvage og brændstoføkonomiske 100 hestes Rotax 912-motor har gjort det interessant at bugsere svævefly med ultralette fly.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

De komplekse startmetoder: Bedst, billigst, sikrest?

De fleste svævefly har – som bekendt - det problem, at de ikke har motor, men er afhængige af en ekstern kraftkilde for at bevæge op i himlen. Men hvad er bedst? Er det den mest miljøvenlige metode? Er det den sikreste metode? Eller er det den billigste metode? Forvirret? NORDIC GLIDING retter her fokus på startmetoder og analyserer plusser og minusser.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Land i sigte – klokken 7 om morgenen!

Yves Gerster fra Schweiz er ikke bare en kapabel pilot. Han er også nysgerrig, og med et et godt Europa-kort på væggen finder han inspiration til nye imponerende flyvninger. For få uger siden fløj han fra St Auban i Frankrig til Corsica – og retur!
17. april 2024/af Jens Trabolt

Bag kulissen før Aero

I næste uge starter Aero Messe i Friedrichshafen med et stort opbud af svævefly-producenter. Messen er enorm, og det samme kan siges for den store energi som mange virksomhederne lægger i at deltage. Hos Alexander Schleicher i Poppenhausen har man startet forberedelserne mindst et halvt år forvejen.
12. april 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 4: Om olika landningsteknik

10. april 2024/af Jens Trabolt

Var med på Ungdomsläger 2024

Häng med på ungdomsläger sommaren 2024 – ett minne för livet!
I sommar anordnar Segelflygförbundet och KSAK åter igen ett utbildningsläger i segel och motorflyg som genomförs 21-26 juli på Ålleberg i Falköping.
8. april 2024/af Jens Trabolt

Morning Glory: Unikt vejrfænomen i ødemarken

“Morning Glory” er en sjælden begivenhed i atmosfæren i det nordlige Australien; En bølge som rejser gennem atmosfæren med cirka 40 km/t. Foran dette fænomen løfter luften sig laminart. Bagved Morning Glory kan der være ekstrem turbulens. Manden bag SkySight-prognosen Matthew Scutter rejste 2500 km hver vej for at opleve at flyve svævefly på Morning Glory.
4. april 2024/af Jens Trabolt

Mod alle fire ror-stop på Wavecamp

Wavecamps med flyvning fra frosne søer er en verdens-unik signatur for den svenske og norske svæveflyvning. Årets lejre i Vågå og Ottsjö er netop afsluttede, mens verdens nordligste i Kebnekaise fortsat pågår.
3. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet fyller 100 del 2: Sverige visar vägen till DK-skolning

I del 1 av denna artikelserie fick vi höra historien om hur C-diplomet har format och fortsätter att utgöra grundmodellen för segelflygutbildning. Men visste du att det var segelflyget i Sverige som vi idag kan tacka för de pedagogiska framstegen med 2-sitsiga plan? Den historien kommer här i sista delen av "C-diplomet fyller 100 år".
2. april 2024/af Jens Trabolt

C-diplomet 100 år Del 1: Segelflygutbildningen växer fram

Måsmärket, eller C-diplommärket, fyller 100 år i år, 2024. Under större delen av 1900-talet var märket en välkänd symbol för segelflyget. Man bar det med stolthet och speciellt om man fått det utökat till silver-C eller ännu häftigare till guld-C, kanske även med diamanter. Idag förefaller det som att måsmärkenas status är låg och att de rentav fallit i glömska. Men idag, 100 år senare, utgör ideen fortfarande hela grunden för all segelflygutbildning.
27. marts 2024/af Jens Trabolt

Mere slæberevolution i Norden

Sidste år erstattede Seilflyseksjonen i NLF og Segelflyget de gamle Pawnee og Supercub med køb af 141 hk-Eurofox. Nu følger flere nordiske klubber trop.
”At NLF valgte flyet efter grundig research var for os en bekræftelse af, at det var det rigtige fly”, fortæller styreleder i Drammen Flyklubbs Seilflygruppe Fredrik Øystese, som netop har bestilt samme fly.
22. marts 2024/af Jens Trabolt

Nye handicaps skal gøre klubklassen mere fair

Den yderst populære klubklasse er konstrueret med henblik på, at ældre og dermed prisbillige fly, der ikke længere er i top, fortsat skal kunne konkurrere i nationale og internationale sammenhænge. Hemmeligheden er handicapkoefficienter som gør det muligt for at holde et mesterskab for en klasse, hvor flyene kan være meget forskellige. I Danmark bliver disse handicaps nu ændret, så konkurrencen bliver mere fair end før.
21. marts 2024/af Jens Trabolt

Skövde flygklubb igår, idag och i morgon

Skövde FK flyttade förra året, då kommunens framtidsplaner för flygfältet i Skövde inte var garanti för fortsatt verksamhet. Klubben har nu fått fotfäste hos vänner på flygplatsen i Falköping och sammanslagningen av resurser har resulterat i en av Europas finaste klubbflottor. Fritt luftrum dessutom! Skövde FK:s Bernt Hall berättar här om de kanske största förändringarna i klubbens snart 90-åriga historia.
20. marts 2024/af Jens Trabolt

Ove Hillersborg får Göta-pokalen

Göta-pokalen, skænket af Aeroklubben i Göteborg, er dansk svæveflyvnings højeste udmærkelse. Den uddeles i år til Ove Hillersborg for hans store indsats i dansk svæveflyvning gennem årene. 
12. marts 2024/af Jens Trabolt

Bulltofta-skrönor del 3: “Hangflygning”

"När planet var rakt över vinschbilen utlöste Gamil saxen och klippte wiren. Annalisa flög ett litet stycke, svängde 180 grader och kom ännu en gång över bilen, nu med 150 m wire i nosen. Den
svepte som en pisksnärt och vi på marken kastade oss undan. På vägen in mot hanget snodde wiren sig några varv kring ett taggtrådsstängsel, rycke upp en staketstolpe på var sida och drog planet nedåt i nästan negativ vinkel varefter brottstycket i nosen brast."
7. marts 2024/af Jens Trabolt

Svæveflyve-piloter inspicerede kandidat til fremtidens elektriske slæbefly

Til weekendens IGC-møde i Toulouse var der indlagt et besøg hos Aura Aero, som har indgået aftale med det franske svæveflyveforbund om at levere fremtidens elektriske slæbefly.
6. marts 2024/af Jens Trabolt

Flyv hurtigere end Ib Braes og vind 10 000 DKK

Modsat golf og tennis er svæveflyvningen normalt ikke en sport, hvor man tjener penge på sine resultater. Og dog! Til mindehøjtideligheden for den danske rekordpilot Ib Braes på Arnborg for kort tid siden blev ”Ib Braes hastighedspokal” offentliggjort. Flyver man hurtigere end han gjorde i 1975 på en 100 km FAI trekant, så er der helt op til 10 000 kroner på højkant.  
5. marts 2024/af Jens Trabolt

Mindeord: Solo-motorpioneren Wolfgang Emmerich 1951-2024

Wolfgang Emmerich gik bort i januar efter længere tids sygdom, men hans signatur kommer til at findes i alle svæveflyveklubber verden rundt i mange år fremover. Han var en drivende kraft i udviklingen og produktion af de små Solo-motorer, som revolutionerede svæveflyvningen.
29. februar 2024/af Jens Trabolt

Svævefly på job og i fritiden

Ulf Ringertz er professor i Flygteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt passioneret svæveflyve-pilot. Et af hans mange projekter er en elektrificeret version af det lille svenske 12 m svævefly Windex.
28. februar 2024/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Man måste känna sin historia för att möta framtiden”

C-diplomet och ”måsmärket” fyller 100 år i år. I januari höll jag ett webinar om segelflygutbildningen under 100 år. När jag gjorde researchen till det insåg jag hur mycket av 30-tals strukturerna som fortfarande finns kvar i segelflyget. På gott och ont.
27. februar 2024/af Jens Trabolt

Solformørkelse i TMG – stik den!

Mange piloter har en ”bucket-list”, noget man gerne vil prøve her i livet. Det kan være bølge-flyvning i Norden, hangflyvning i Alperne eller noget helt tredje. Her er en ny ide: Sidste år, d. 20 april, fløj australske Barry Hendy 3500 km fra sin base i Benalla ud til vestkysten af Australien i en Phoenix-TMG for at opleve en total solformørkelse i 15 000 ft. Stik den!
22. februar 2024/af Jens Trabolt

Ny hangar giver flyveglæde i hverdagen

Det er meningsløst at have dyre fly, hvis de er utilgængelige. Nye hangarer giver komfort og smidighed i hverdagen for en række nordiske klubber, senest med byggeprojekt i Midtsjællands SFK.
20. februar 2024/af Jens Trabolt