Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre. ”At fremtrylle et spil, der er bedre end et af landets bedste, kan lyde som en skræmmende opgave; men jeg er overbevist om, at det er muligt”, siger Knud Møller Andersen, Hernings egen ”spil-guru” om projektet

Tekst og foto: Jens Trabolt

Kontrolpanel i det “gamle” diesel-elektriske spil “Elvira”. Automatiseringen gør det meget enkelt at betjene startspillet og give standardiserede starter – det kommende fuldt elektriske spil skal have samme features – med mere!

Link to automatic translation

For at kunne forstå det nye spilprojekt, er det nødvendigt at vide lidt om fortiden: Det gamle Elvira-spil er fortsat ganske imponerende. Det er bygget på el-generator og el-motor fra et dansk M0-regionaltog, som blev udfaset fra DSB sidst i 70’erne.  Det 12 ton-tunge spil er monteret på et lastbil-chassis, og en 11 liters turbodiesel-motor på cirka 275 hk giver via en elektrisk generator liv til de elektriske motorer.

Hele attraktionen ved Elvira er den sofistikerede elektroniske styring, som regulerer kræfterne under starten. Spilføreren indstiller flytype og aktuel startvægt, og der kompenseres også for meteorologiske forhold som fx vind.  Det betyder, at starterne bliver standardiserede som var det en meget rutineret spilfører, og det giver efter sigende en meget behagelig start.

Altså et temmelig avanceret og effektivt system, som også har vist sig at være driftssikkert over tid – noget som er vigtigt i klubregi.

Men det har efterhånden vist sig at være vanskeligt at finde reservedele til spillet, og klubben har også erkendt, at CO2-emissionen per start ikke er helt tidssvarende. Det kræver nemlig 1,3 liter dieselolie at få klubbens Duo Discus op i 400 meter, og med tunge fly som fx klubbens nye Arcus T er ”Elvira” desuden nok også ved at nå grænsen for rå kræfter.

Men et kig i krystalkuglen og på udbuddet af nye industrikomponenter, el-bil komponenter og power-elektronik indikerer, at grønnere og mere energieffektive løsninger er inden for rækkevidde”, siger klubbens Knud Møller Andersen om projektet, da NORDIC GLIDING besøger Herning Svæveflyveklub for at få en briefing om projektet og ikke mindst en introduktions til folkene bag:

Et kompetent team

Knud Møller Andersen arbejder professionelt med industriel elektronik hardware-udvikling og var en af hovedkræfterne bag det gamle spil, og han kommer uden tvivl også til at have en betydelig rolle i konstruktionen af det nye spil.  Klubbens formand Jonas Wad Kragsø arbejder med teknisk service. Per Feldbak beskæftiger sig med softwareudvikling af industricomputere, såkaldt PLC. Rasmus Møjbæk er specialist i 3D-værktøjsdesign og endelig er Mogens Jensen dygtig til software-udvikling i mikroprocessorer.

Altså et team i klubben som har betydelige kompetencer, når det handler om udvikling af komplekse computerstyrede systemer.

De første testkørsler af Elvira i 1983. Knud Møller Andersen, som nu er en af kræfterne i New Generation-spilprojektet, sidder ved kontrolpanelet i en lidt yngre version.

Nye tider, nyt design

Under projekttitlen ”Grøn Omstilling i Herning Svæveflyveklub” arbejder man nu mod nye tider i klubben. Væk er det gamle oliefyr, og man har installeret varmepumpe og har også blikket rettet mod fremtidig el-produktion via egne solceller; Så hvorfor ikke også se på spillet?

Opgaven for projektgruppen er veldefineret. Man ønsker et nyt spil, som kan bringe et 850 kg tungt fly op i 400 meters højde på 35 sekunder. Energien som tilføres flyet er 1,2 kWh – det svarer til en middeleffekt på 129 kW.  Klubben ønsker et wiretræk på op til 750 kg, hvor det nuværende spil ”Elvira” kan klare 600 kg.

Projektgruppen har taget sig den luksus at se med friske øjne på specifikationerne og funktionerne. Der er med andre ord ”tænkt ud af boksen”, og som vi kommer ind på lidt senere i artiklen, er der betydelige fordele at hente med ny sensor-teknologi.

Det er derfor man – som udgangspunkt – ikke ønsker at købe et klassisk spil fra de eksisterende producenter.

Et fuldt batteridrevet system

Grundlæggende forestiller projektteamet sig et fuldt batteridrevet system med en 180 kW motor, fx EMRAX 348 – det er i øvrigt samme producent som leverer til både Schleicher og Jonker. Det er værd at notere sig, at de nyeste tyske normer for spil dikterer en minimum motoreffekt på 180 kW.

Når man står med et par af reserve-motorerne til det eksisterende Herning-spil, så ser man straks at udviklingen af elektriske motorer ikke har stået stille. Elmotorerne på ”Elvira” er designet i 1930’erne og vejer cirka 1,5 tons stykket til trods for beskedne 165 kW-effekt. En moderne elmotor med mere end den dobbelte effekt vejer under 50 kg og kan snildt bæres af en person.

I det nye spil kommer kræfterne ikke fra en dieselmotor, men et stort batteri; Det er i den forbindelse vigtigt, at man dimensionerer batteriet korrekt til klubbens faktiske behov, og ikke investerer i et dyrt mega-batteri som kan honorere start-kravet til meget sjældne dage, hvor behovet er ekstraordinært stort.

For at kortlægge behovet har projektgruppen analyseret antallet af starter over en 10 års periode. Her er det tydeligt, at dage hvor der startes mere end 50 gange er meget sjældne.

Projektgruppen har derfor indledningsvist dimensioneret batteriet til cirka 62 kWh eller 50 starter.

Projektgruppen har set på flere forskellige leverandører af celler, og indtil videre synes gruppen godt om LTO-celler (Lithium-Titanat Oxid), som tilsyneladende har fordelagtige egenskaber hvad angår aldring og stabilitet. Batterisystemet kan oplades om natten, hvor strømmen er billig, og med mindst 12 timers ”nattesøvn” er der masser af tid til at lade med moderat hastighed. Intet behov for hurtigladning her.

Nyt design skal minimere slitage af wire

En væsentlig faktor ved spil-operationer er styring af wiren for at sikre driftsstabilitet og hindre tidskrævende wirebrud. På klassiske spil-systemer guides wiren tilbage på tromlen af et såkaldt ”wire-styr”. Dette system har naturligvis sine fordele, men medfører også slitage på wiren. Så hvorfor ikke tænke systemet anderledes?

Projektgruppen har projekteret en meget elegant løsning hvor hele spilmekanismens fundament er svingbart således, at wiren fødes direkte ind på tromlen, og den nødvendige sikkerhedsfunktion, nemlig wiresaksen løftes i takt med at wirevinklen øges qua øget flyvehøjde.  Altså intet wirestyr som slider på wiren.

Avanceret sensorteknologi

Dette setup kræver, at man har god kontrol med wirens position 10 cm fra spillets indgang under hele starten, sådan at man elektronisk kan styre spillets X- og Y-akser.

Projektgruppen har allerede testet en avanceret laser-sensorteknologi (såkaldt TOF – Time of Flight) på det gamle Elvira-spil. Det er en helt ny chip-teknologi, som måler afstand til et objekt i en matrix på 64 felter. Kombinerer man flere sensorer kan man opnå en god flerdimensionel præcision på wiren, som giver udgangspunkt for at styre X og Y-akserne på spillet.

”Det kræver mere kalibrering, før vi kan bruge det i praksis, men det er lovende teknologi”, lyder det fra teamet under NORDIC GLIDINGs besøg.

Da det nye spilkoncept er 1-tromlet, skal der i praksis 2 nye spil til at erstatte Elvira. Men det er fint, for så har man en vis redundans.

Det nye spil skal selvfølgelig videreføre ”Elviras” fordele med enkel betjening og gode standardiserede starter– og her har teamet masser af erfaring ud fra næsten 40 år med Elvira.

Og skulle man tænke tanken helt til ende og lade fantasien få frie rammer, så disponerer klubben pludselig over en ret betydelig energibuffer med cirka 60 kWH – måske ville det være muligt at lade batteriet når strømmen er billig og anvende den i klubhuset, når tariffen er dyr?

Projektteamet vover at tænke tanken, men de er også fuldt klar over, at det som første prioritet handler om at sikre gode og energieffektive starter uden fossile brændstoffer.

A) Afbalanceret wiretromle B) Drejeskive for Y akse C) 180 KW børsteløs elmotor D) Inverter E) Drejeskive for X akse F) Sikkerheds saks G) Sensor ramme bestående af optisk TOF-sensor samt mekanisk sensor. H) 1500 m kunststof line I) Litium batteri

 

Tidlig skitse af løsninger

Det svingbare spil fra flere vinkler.

Sponsorer og økonomi

Som bekendt er flyveklubber baseret på frivilligt arbejde, men et projekt af denne kaliber kræver trods alt penge for at sikre indkøb af komponenter. Budgettet for et sådant spilprojekt er omkring 1 mio. danske kroner (det er jo ingen penge nu om dage!), og Herning SFK har produceret et temmelig professionelt PR-kit som skal inspirere store virksomheder til at være med på denne grønne rejse. Indtil videre er det lykkedes at rejse 200 000 kroner, hvilket er en præstation i sig selv.

Det gamle spil har indtil videre været et aktiv i 40 år, og hvis man ser på økonomien de seneste 10 år har det kostet 24,65 kroner per start. Ser man nøjere på regnskabet har klubben brugt 472.995 kroner på at  starte 19255 gange i de seneste 10 år.

Dette beløb inkluderer reparationer og vedligehold, diesel, indkøb af nye wirer og wire-faldskærme samt vedligehold af wirehenter-biler.

Spørgsmålet er om driftsomkostninger, afskrivning og levetid på et batteridrevet system kan sidestilles med omkostningerne ved dieseldrevet system? Det er utroligt svært at svare på, erkender projektteamet ærligt, og her er det rigtige svar nok, at der er potentiale for at spare penge, da diesel er væsentligt dyrere end strøm, men at det hele kommer an på, hvor længe batterierne holder ”konditionen”, og hvor vanskeligt og dyrt det er at bytte batterimoduler i tilfælde af renoveringsbehov?

Men folkene i Herning Svæveflyveklub har tidligere vist, at de magter et teknisk avanceret projekt som er forud for sin tid. Det gamle spil gav diskussioner i klubben ved koncept-introduktionen for 40 år siden, men viste sig sidenhen at være en god ide og et skattet aktiv for klubben.  Nu vover man igen at tænke stort mod fremtidens grønne starter.
Det er noget værd i en klub, og NORDIC GLIDING følger projektet undervejs med stor interesse.

 

PS. Herning er ikke eneste klub, som har tænkt i disse baner. Segelflygarna i Uppsala, Sverige, har også filosoferet over at elektrificere en Pawnee, og har regnet temmelig grundigt på ombygningen. Men dette projekt er indtil videre sat på pause på grund af manglende financiering.

Kilder

Link til de teknisk interesserede – Hernings SFK egen konceptbeskrivelse af det nye spil

Artikel om det gamle spilprojekt “Elvira” (link til ekstern PDF) fra jubilæumsbog. Herning SFK fejrede jubilæum i 2021 og lancerede en flot bog i samme anledning. Bogen som koster 175 kroner kan i øvrigt bestilles hos Sabina Wad Kragsø, mobil 2118 6201, email: intro@herningsvaeveflyveklub.dk
Artikler om startmetoder

Startmetoder part 2: Kroner og ører!

Økonomi og budget er ikke noget sexet emne. Men hvilken slæbefly vælger man, når den kolde økonomiske virkelighed præsenterer sig? NORDIC GLIDING har fået tidligere forbundskasserer i Segelflyget Carl Carlin, Arboga, til at regne lidt på omkostninger ved de mest vanlige slæbefly. Vi gennemgår her de vigtigste resultater, og vi advarer på forhånd mod en mulig stærk psykisk reaktion for trofaste Pawnee-fans...
11. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 1 – det svære valg

Intet kan dele vandene i klubberne mere end valg af startmetoder. Skal det være den "gode gamle" Pawnee eller en moderne ultralet? Med stigende benzinpriser og miljøkrav har NORDIC GLIDING denne gang snakket specielt med klubberne om deres UL-erfaringer. Denne artikel er part 1 - part 2 med økonomiske beregninger kommer onsdag d. 11. januar.
10. januar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre.
19. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer: Dynamic-slæb i Sandefjord Seilflyklubb?

Sandefjord Seilflyklubb holder til på Notodden Flyplass og er siden 2010 de lykkelige ejere af en Aerospool Dynamic WT9 LN-YVP som blev leveret fabriksny. Her er de opdaterede logbogs-erfaringer efter knap 12 sæsoner rapporteret af formand Vidar Stener Ingebretsen i december 2022. Grundartiklen er fra 2015.
16. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer med el-spil: Adgangsbillet til den grønne omstilling?

Svæveflyvning er en grøn sport. Vi flyver jo på solens energi, ikke sandt? Altså bortset fra de kulsorte 7 liter benzin som den støjende, men trofaste Pawnee kræver for en gennemsnitlig start. Straks bedre er det at spilstarte med et benzindrevet spil. Men i en tid, hvor fossile brændstoffer er under politisk pres, bør enhver strategiprocess i klubben inkludere tanker om elektriske spil. Her er 2 udenlandske klubbers erfaringer.
11. januar 2022/af Jens Trabolt

Startafvikling med spil med fokus på risici

I Danmark har der været en stigende havarirate fra 2019 til og med 2021, heraf 2 fatale havarier med afbrudt start. Sikkerhedsudvalget under DSvU har gennemgået havarier ved spilstart og kommer her med deres bud på, hvor kan vi gøre det bedre.
5. august 2021/af Jens Trabolt

”Er det på tide med et ”open-source” elektrisk spil?”

Elektriske spil har mange fordele, mener danske Mads Leth fra Vestjydsk Svæveflyveklub og peger mod en europæisk crowdfunding-kampagne for at skyde projektet i gang.
17. februar 2021/af Jens Trabolt

Leder: El-flyslæb: Kan det fungere?

Elektrisk flyslæb? Realistisk? Jo, med lidt god vilje, pioner-ånd og justering af rutiner.
26. februar 2020/af Jens Trabolt

Elektrisk bogsering

Elektriska plan har redan använts för bogsering på prov så det är definitivt möjligt, men hur skulle ett verkligt praktisk och ekonomiskt bogserplan se ut? Argument för bogsering i en fossilfri värld.
25. februar 2020/af Jens Trabolt

Problemer under flyslæb?

Bugsering med motorfly er en populær og ganske sikker startmetode. Men den aerodynamiske interaktion mellem motor- og svævefly kan i visse tilfælde give anledning til kontrolproblemer for den stakkels pilot i svæveflyet. NORDIC GLIDING analyserer her et problem.
30. august 2017/af Jens Trabolt

Eurofox – ultralet slæbefly med tundrahjul! Går det?

Økonomien i at holde Super Cub’en flyvende var blevet så dårlig for danske Viborg Svæveflyveklub, at der måtte nytænkes, så i juli 2013 fik klubben leveret en EUROFOX 2K med tundrahjul. Her - godt 18 måneder senere - kommer klubbens erfaringer med ultralet slæbefly med tundrahjul - går det?
6. marts 2015/af Jens Trabolt

Ultralet: Moderne afløser til den tørstige Pawnee?

Bugsering med ultralette fly har været diskuteret og testet i en årrække i Norden, og nutidens ultralette fly er helt andre konstruktioner end deres 2-takts-forgængere. Særlig fremkomsten af den pålidelige, lette, støjsvage og brændstoføkonomiske 100 hestes Rotax 912-motor har gjort det interessant at bugsere svævefly med ultralette fly.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

De komplekse startmetoder: Bedst, billigst, sikrest?

De fleste svævefly har – som bekendt - det problem, at de ikke har motor, men er afhængige af en ekstern kraftkilde for at bevæge op i himlen. Men hvad er bedst? Er det den mest miljøvenlige metode? Er det den sikreste metode? Eller er det den billigste metode? Forvirret? NORDIC GLIDING retter her fokus på startmetoder og analyserer plusser og minusser.
11. januar 2015/af Jens Trabolt

Flere nyhedsartikler

Skövde FK er verdens rigeste svæveflyveklub

Når kommunen vil bygge industriområde på flyvepladsen er det normalt vældig dårlige nyheder for en flyveklub. Men i tilfældet med Skövde FK er det blevet en rigtig solstrålehistorie. Nu flytter klubben base til Falköping, 20 millioner kroner og en del store planer rigere, beretter ordførende Anders Blom.
24. januar 2023/af Jens Trabolt

Tanker om klubbdrift, aktivitet og medlemstall

Opprettholdelse av medlemstallet og aktiviteten i frivillige organisasjoner er en utfordring. Hvordan skal aktiviteten skal organiseres for å sikre at de forskjellige medlemskategoriene er fornøyd og trives, filosoferer Arne Wangsholm fra Os Aero Klubb
20. januar 2023/af Jens Trabolt

Som i en fryser: 24 timer i norske bølger

Det er 20 år siden, at 2 tyske piloter beviste i praksis, at det er muligt at overnatte i luften på bølger over de norske fjelde. Med over 24 timer i luften satte Helmut Rohs og Robert Fessler punktum for en af de vildeste strækflyvninger nogensinde i Norden. Redaktionen på NORDIC GLIDING har tidligere hørt om denne historie, men har altid troet, at det var en ”myte” – indtil det nu lykkedes at opspore de to piloter, som nu fortæller historien.
17. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 2: Kroner og ører!

Økonomi og budget er ikke noget sexet emne. Men hvilken slæbefly vælger man, når den kolde økonomiske virkelighed præsenterer sig? NORDIC GLIDING har fået tidligere forbundskasserer i Segelflyget Carl Carlin, Arboga, til at regne lidt på omkostninger ved de mest vanlige slæbefly. Vi gennemgår her de vigtigste resultater, og vi advarer på forhånd mod en mulig stærk psykisk reaktion for trofaste Pawnee-fans...
11. januar 2023/af Jens Trabolt

Startmetoder part 1 – det svære valg

Intet kan dele vandene i klubberne mere end valg af startmetoder. Skal det være den "gode gamle" Pawnee eller en moderne ultralet? Med stigende benzinpriser og miljøkrav har NORDIC GLIDING denne gang snakket specielt med klubberne om deres UL-erfaringer. Denne artikel er part 1 - part 2 med økonomiske beregninger kommer onsdag d. 11. januar.
10. januar 2023/af Jens Trabolt

Fransk svæveflyveforbund indgår samarbejde om elektrisk slæbefly

Det franske svæveflyveforbund har underskrevet aftale med den franske flyproducent AURA AERO om levering af kommende elektrisk version af deres INTEGRAL-model. Flyet skal efter planen opereres dagligt i en klub som slæbefly.
3. januar 2023/af Jens Trabolt

“Gummihunde” – viel arbeit, wenig fliegen!

Oldtimer Segelflug Club (OSC) Wasserkuppe arrangerar varje sommar och höst weekendkurser i gummirepstart. De flyger med en SG 38. I många år har jag och kompisarna fra Landskrona FK åkt till Wasserkuppe första weekenden i oktober. I år sammanföll hela vår vistelse med en av gummirepstart-kurserna och kompisarna Clas, Sten-Åke och Ola anmälde sig - ett klart bucket list item!
28. december 2022/af Jens Trabolt

Robert Danewid: “Dags att göra upp med vår historia?”

Jag är övertygad att vi i sporten, omedvetet, fortfarande har med oss en del värderingar från 30-talet och det är därför vi har så förtvivlat svårt att få kvinnor till sporten. Jag har funderat på det här i många år och även skrivit om det. Dags att ändra på det. Vi startar nu upp ett projekt där målet är att bygga ett skandinaviskt kvinnligt segelflygnätverk. Förebilden är brittiska nätverket Women Gliding.
21. december 2022/af Jens Trabolt

Svæveflyveklub vil bygge ”New Generation” elektrisk spil

For næsten 40 år siden byggede den danske Herning SFK et meget avanceret diesel-elektrisk spil, som fortsat giver fremragende starter. Nu vil teamet bag det gamle spil med navnet ”Elvira” bidrage til den grønne omstilling i klubben med et fuldt batteri-drevet spil med sofistikeret sensor-setup og styring af wiren. Det lyder svært, men folkene bag er tekniske kompetente og målsikre.
19. december 2022/af Jens Trabolt

Erfaringer: Dynamic-slæb i Sandefjord Seilflyklubb?

Sandefjord Seilflyklubb holder til på Notodden Flyplass og er siden 2010 de lykkelige ejere af en Aerospool Dynamic WT9 LN-YVP som blev leveret fabriksny. Her er de opdaterede logbogs-erfaringer efter knap 12 sæsoner rapporteret af formand Vidar Stener Ingebretsen i december 2022. Grundartiklen er fra 2015.
16. december 2022/af Jens Trabolt

Drømmen om 1000 km i Danmark og 1500 km i Sverige

Rekorder er til for at blive slået. Det er en vigtig drivkraft i svæveflyvningen, og vi ser, at ”barren” flyttes op hvert år med bedre fly og ikke mindst bedre vejrprognoser og planlægning. Men hvad ville det fx kræver at flyve 1000 km i DK eller 1500 km i Sverige?
14. december 2022/af Jens Trabolt

Frankrig rundt med ”Himlens knallert”

Eksperimental-flyet ”Sol Ex” er et barn af den franske ingeniør Jean-Baptiste Loiselet. Han har tidligere sejlet til Antarktis, men blev for 7 år siden fascineret af svæveflyvningens muligheder for lange flyvninger. Hans drøm var total soldrevet autonomi og selvstart. Det kunne ingen producenter tilbyde, så han byggede sit eget fly. Nu har han fløjet Frankrig rundt i svævefly uden en dråbe benzin eller ekstern elektricitet.
7. december 2022/af Jens Trabolt

”Vi går til fly hver torsdag aften”

De danske kammerater Rasmus Heide og Erik Schultz har en ”lille klub”, et voksenværksted, hver torsdag. Her bringer de totalhavarerede fly – som selv fabrikkerne har opgivet – tilbage i luften.
”Vi er mænd, og vi kan ikke finde ud af at mødes og snakke om ingenting. Har vi derimod en vinge, som skal limes, går der let 2 timer med at diskutere verdenssituationen”, fortæller Erik Schultz om det produktive fællesskab.
5. december 2022/af Jens Trabolt

Steinar Øksenholt: “To år til historien”

Under Seilflykonferansen på Storefjell helgen 7.-9. hilste jeg deltakerne velkommen ved å oppsummere tiden fra forrige konferanse i oktober 2020. Oppsummeringen kan være av interesse for langt flere enn de 60 konferansedeltakerne. Her får du mine presentasjon og tanker beskrevet.
1. december 2022/af Jens Trabolt

Bland nissar, bölger och norrsken

Sista helgen i november är det traditionell säsongsavslutning och nisseflygning på Oppdal, hemvist för NTNU flygklubb. Ett av det mest fascinerande med flygning i Oppdal vid denna tid på året är ljuset. På morgonen och eftermiddagen blir lentisarna vackert solbeslysta underifrån. Ljuset och färgerna är vidunderliga. Rapport från Robert Danewid
29. november 2022/af Jens Trabolt

Stor fotobog fortæller historien om dansk flyvning

Den historisk velbevandrede Ole Steen Hansen er bl.a. kendt som flittig skribent i Nordic Gliding. Nu er han klar med et digert værk om ”De små fly” – historien om den lette flyvning i Danmark.
25. november 2022/af Jens Trabolt

Vågå Wave Camp 2023: Kursus i diamanthøjde

Vågå Wave Camp arrangeres 11-18. marts 2023 for 32. gang i Norge. Det er blandt verdens flotteste flyveoplevelser, og er man sulten efter en diamant-højde samt at lære bølge-håndværket og fjeld-flyvning på en sikker måde bør man tilmelde sig SveDaNor-kurset arrangeret af Seilflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund.
22. november 2022/af Jens Trabolt

Guld på Segelflygets konference

En værdig europamester Janne Nordh hædret med Anders Hyllanders Minnesfond på årets ”Billingehus”-konference.
21. november 2022/af Jens Trabolt

De nyeste elektriske svævefly –  priser og leveringstider

For mindre end 10 år siden var elektrisk motoriserede svævefly en absolut sjældenhed, og mange producenter var skeptiske overfor konceptet. Nu er det el-motorer i de fleste nye fly.  Men har du råd? Her kommer priser og leveringstider her på slutningen af 2022.
17. november 2022/af Jens Trabolt

Jens Trabolt: “Flyskammen kommer – også til en klub nær dig”

Der er i dag ingen børn eller unge som ikke er bekendte med temaer omkring klimaforandringer og kuldioxid, og dagens accepterede aktiviteter kan meget vel ende med at blive totalt udskammet i morgen.  Men hvad har det med svæveflyvning at gøre? Faktisk en del, kunne man frygte. Men der findes håb for vores elskede sport, skriver NORDIC GLIDINGs redaktør Jens Trabolt her,
14. november 2022/af Jens Trabolt