Tanker rundt seilflyging og bruk av oksygen

Resultater fra prøving av Mountain High (MH) O2-system i lavtrykkskammer.

Tekst: Trygve Rushfeldt / Foto: Trygve Rushfeldt, US Air Force & Jens Trabolt

Jeg har fløyet mye med oksygen igjennom jobben i Luftforsvaret. Der får vi god opplæring og føler oss trygg på systemet. Jeg har nå anskaffet meg en «Mountain High (MH), O2D2, EDS (Electronic Delivery System), Pulse Demand oxygen controller».

Fra et velutviklet system i Luftforsvaret, til et system på batteri, beregnet for fjellklatring, gjør at man blir litt usikker. Hvordan er egenskapene til systemet, hva er begrensningene og hvordan virker systemet på meg? Dette er spørsmål som dukket opp hos meg.

MH har prøvd systemet og kan vise til tester som er gjort. Vi er dog alle forskjellige og jeg ønsket å se hvordan systemet virket på meg. Tror kanskje det er flere som sitter med samme tanker, og ønsker derfor å dele min erfaring etter å ha fått prøvd og testet det under kontrollerte forhold.

I Luftforsvaret har vi lavtrykkskammerkjøring hvert 5 år, for å lære å gjenkjenne våre egne hypoxi-symptomer. Dette var min siste kammer kjøring før jeg går over i pensjonistenes rekker. Etter samtale med Flymedisinsk institutt (FMI) på Blindern i Oslo, fikk jeg lov å medbringe eget MH oksygen-system for utprøvning i lavtrykkskammer.

På FMI ble vi enige om å kjøre en test i 17000 fot med nesekateter. Jeg fikk også prøve egen, Devon oksygen metningsmåler, for å sammenligne den med utstyret som er montert i lavtrykkskammeret. MH anbefaler at man bruker maske mellom 18000 og 25000 fot. Maske er et bedre alternativ, men de fleste av oss bruker nesekateter. Valgte derfor selv å gjøre utprøvingen med det. En tilbakemelding fra FMI ved bruk av nesekateter, er at en forkjølelse kan påvirke tilførselen av O2.

Mountain High EDS-system

Devon oksygen metningsmåler

Reglene for når surstoff skal benyttes i flyging er noe forskjellig. Har sett på 3 forskjellige regelverk, tilhørende FAR (US), NLF (norske seilflygere sitt regelverk) og RNoAF (norske Luftforsvar). Generelt er det ingen regelverk som setter krav til O2 under 10000 fot.

Reglene er noe variable mellom 10000-15000 fot. De setter forskjellige krav til når man skal starte å bruke surstoff, hvor lenge man kan være i en bestemt høyde uten O2 (her varierer regelverkene noe). Eksempelvis kan man i Luftforsvaret oppholde seg inntil 30 minutter opptil 14000 fot. Over 15000 fot er det krav til O2.

Kravene i NLF for høydeflyging med seilfly i Norge sier at ved flyginger over 11500 fot (3500 m), krever O2. Hvis flygingen varer mindre enn en time og ikke overstiger 23000 fot (7000 m), stilles det ikke noe annet formelt krav, enn at man bruker surstoff. Her er det rom for bruk av sunn fornuft. Ved flyging utover dette kreves kunnskaper, man bør ha kammerkjøring og utstyret skal være godkjent og testet.

Flight Safety: Hypoxi, den lydløse dræber

Normal O2-metning ved havets nivå ved pusting av luft, er 97%. Den er 95% i 5000fot, 93% i 8000 fot (3/4 atm) og 90% i 10000 fot. Flymedisinsk sier at 90% O2-metning er akseptabelt for en person som sitter i ro.

Vi vil begynne å miste bevisstheten ved ca 60% O2-metning. Man kan regne med å være bevisst i ca 5 min i 23000 fot. Dette er veldig individuelt. Jeg har fortsatt kontroll etter ca 4 min i 25000 fot og kan fortsatt utføre bevisste oppgaver som å koble til oksygenet uten hjelp.

Under forsøket med MH sitt utstyr, lot jeg O2-metning synke til ca 80%. Det er der de første hypoxi-symptonene inntrer hos meg. Nesekateteret ble koblet på og jeg ble raskt i fin form og følte meg bra under resten av testen. MH ga i snitt oksygen på hvert annet innpust. O2-metning lå i snitt på 92% i 17000 fot.

Grafene på skjema viser høyde i fot, oksygenmetning, hjertefrekvens og pusting. Jeg har markert når maske taes av og på ifm hypoksi-testing i 25000 fot og når maske taes av og nesekateter (MH-ON) på i 17000 fot. Etter at MH-ON skjer, ser man at O2-metningen går opp og deretter viser på ca 92

Tilførselen av O2 er hørbar og forskjellen i mengden av O2 ved forskjellige høyder er derfor lett å merke seg.

Etter denne testen har jeg bare positivt å komme med angående MH sitt utstyr. Jeg har økt tillitt til systemet og vil bruke mindre energi på alt som har med oksygenpusting å gjøre ifm. en flytur. Jeg har satt mine personlige begrensninger på 18000 fot med nesekateter. Over denne høyden vil jeg bruke maske, medbringe «back-up» surstoff og puste oksygen før og under flyturen for å unngå trykkfallsyke.

Har selv hatt 2 tilfeller av trykkfallsyke (bends i venstre skulder) i min karriere. De inntrådte ganske nøyaktig rundt 18000 fot.

MH Viser til en test utført i 2006. På testen ble det brukt en EDS 2ip (noe forskjellig fra O2D2, men samme prinsipp). MH ønsker å ha 95% O2-metning ved alle høyder og oppnådde ca 99% med nesekateter til 18000 fot og det samme med maske til 25000 fot. Synes personlig tallene er veldig positive.

Devon metningsmåler fungerte veldig bra under kammerkjøringen. Har prøvd den tidligere under flyging og hatt vanskeligheter med å få noen gode målinger. Den er vanskelig å bruke i de klima vi opererer. Kalde, tørre fingre har ikke mye blod for gjennomlysning for å få gode måleresultater.
Ser nå fram til vinterflyging og bølger!

 

Altitude in ft vs Time of Useful Consciousness

Time of useful consciousness – data som gælder unge og friske militærpiloter. Bemærk at stress og fysisk aktivitet markant kan reducere hypoksi-grænsen. Fx har den gennemsnitlige pilot en TUC på mellem 3 og 6 minutter i FL250. Efter 10 dybe knæbøjninge er tiden reduceret til mellem 60 og 90 sekunder.

15 000 / 30 min or more
18 000 / 20 to 30 min
22 000 / 5-10 min
25 000 / 3 to 6 min
28 000 / 2.5 to 3 mins
30 000 / 1 to 3 mins
35 000 / 30 sec to 1 min
40 000 / 15 to 20 sec
43 000 / 9 to 15 sec
50 000 and above / 6 to 9 sec

Trygve Rushfeldt er født 1961. Har vært aktiv med alle typer luftsport utenom ballong. Begynte med seilfly ved Mo flyklubb som 15 -åring. Snart 6000 timer total tid, meste gjort i Luftforsvaret.