Variometer med broadcast data

Polyteknisk Flyvegruppe i Danmark eksperimenterer med variometer som kan dele data. Det kan potentielt have store fordele.

Tekst: Jens Trabolt / Foto: PFG og Jens Trabolt

PhD-studerende Ivan Galinskiy (t.v.) og Morten Hugo Bennick viser stolt det nye SuperVario-print, som de har fået produceret i Kina. (privatfoto)

Click here for automatic translation

Polyteknisk Flyvegruppe er en flyveklub med baggrund i Danmarks Tekniske Universitet og nok det tætteste på man kommer en Akaflieg-gruppe i Danmark.
Derfor kommer det ikke som noget stor overraskelse, at de entusiastiske PFG’ere nu har tanker omkring fremtidens variometer.
”Variometeret skal fungere som en server hvorfra man kan hente alle data”, siger Morten Hugo Bennick fra PFG der sammen med PhD-studerende Ivan Galinskiy har arbejdet med konceptet. Ivan har udviklet en meget stor del af både hardwaren og softwaren. Stig Øye fra samme klub har velvilligt stillet sin viden til rådighed.

Vi har kørt forsøg med vores Duo Discus hvor vi logger på variometeret med en mobiltelefon, som så viser alle data”, siger Morten og fortsætter:

”I praksis ville man eksempelvis kunne logge sig på flyets variometer under en spilstart. Det ville give spilføreren en mulighed for fx at se live airspeed på flyet under starten, og det ville give sikrere og mere stabile starter med mindre risiko for sønderrevne sprængstykker”, siger Bennick.

Printet – bemærk PFG-logoet.

For at systemet skal være anvendeligt i praksis og være en hjælp under spilstart, skal der være en god dataforbindelse og med høj opdateringsfrekvens med minimalt lag. Kommer der mere end 1 sekunds forsinkelse i data mellem spil og startende fly, vil spilføreren forsøge at justere hastigheden efter en ugyldig og forældet airspeed-værdi, og det vil ikke fungere i praksis.

Mulighederne er dog mange, og man kunne også tænke sig, at data fra mange variometre i et givent område kunne generere et live-termik-map under strækflyvning.
”Vi har nu produceret et print med sensorerne i Kina”, siger Morten Bennick og viser stolt produktet som tilmed inkluderer printplade med PFG-logo.

Bliv klogere på teknikken bag variometre: Vario: segelflygarens viktigaste instrument

”Nu er det meningen, at variometeret skal testes i luften, bl.a. skal vi teste dataoverførsels-kapaciteten og vi skal også bygge en skærm, for i øjeblikket anvender bare en mobiltelefon som display.”, slutter han.

NG følger sagen!