Vil du være pilot i Forsvaret? Så start som svæveflyver!

Aftalen er endeligt på plads: Etableringen af Danish Air Cadets skal stimulere unges interesse for svæveflyvning og give Flyvevåbnet en bedre rekrutteringsbase.

Tekst: Geert Sørensen, DSvU / Foto: Jens Trabolt

”Vi kan se, at kandidater med svæveflyvebaggrund har en bedre chance for at klare den militære pilottræning”, siger Generalmajor Anders Rex, som ikke missede muligheden for at blive lidt klogere på en Duo Discus.

Oprettelsen af Danish Air Cadets (DAC) er en del af samarbejdet mellem Flyvevåbnet og Dansk Svæveflyver Union. DAC kadetter er talentregistrerede medlemmer af en svæveflyveklub under DSvU i aldersgruppen 13 – 23 år, som ønsker en karriere som pilot i Flyvevåbnet. Optagelsen som DAC kadet er frivillig, og man kan frit melde sig ud af programmet uden forpligtigelse overfor Flyvevåbnet. 

Samarbejdet ses som et WIN-WIN forhold, hvor det i en fælles rekruttering med Flyvevåbenet gøres attraktivt for unge at begynde at svæveflyve for senere at søge en karriere i Flyvevåbnet. DSvU satser selvfølgelig på, at der gennem samarbejdet også udbredes viden om svæveflyvning, og at der kan blive flere svæveflyvere på kort og lang sigt.


Videohilsen fra chefen for Flyvevåbnet, Anders Rex

 

Den fælles rekruttering foregår ved både Flyvevåbnets arrangementer som fx Danish Airshow og i DSvU. Og det foregår så vidt muligt i samarbejde med lokale klubber.

I samarbejdet anbefaler Flyvevåbnet svæveflyvning som en måde at forberede sig til en karriere i Flyvevåbnet og forsvaret. Og DSvU anbefaler på samme måde Flyvevåbnet som et godt sted at udvikle sig som pilot og gøre karriere, især hvis man ønsker at blive professionel pilot.
DAC kadetter gennemfører en almindelig svæveflyveruddannelse i lokalt klubregi, hvor der, som en del af DSvU talentarbejde, er muligt at melde sig som DAC kadet.

Air Cadets-ordningen kendes også i andre lande. Der findes Air Cadets i Commonwealth-lande som fx England, Australien og Canada m.fl. (Billedet stammer fra England) (Foto MoD)

Sideløbende med deres almindelige svæveflyveruddannnelse tages særlige hensyn til Flyvevåbnets interesser med aktiviteter som koordineres centralt i DSvU.

DAC kadetter modtager som en del af medlemskabet et DAC navneskilt og en af Flyvevåbnets flyverdragter. Ligesom kadetterne i forløbet gives orientering om arbejdet som militær pilot og vil kunne deltage tjenestedsbesøg ved Flyvevåbnets operative enheder samt Flyveskolen.

Besøgene ved Flyvevåbnets enheder giver kadetterne mulighed for et øget kendskab til Flyvevåbnets opgaver, missionstyper, materiel og fly. Yderligere vil der blive mulighed for at møde operative piloter med baggrund fra svæveflyvning.

Flyveskolen afholder en introduktionsbriefing/-dag om pilotuddannelsen i Flyvevåbnet. Ligeledes vil Flyverkommandoens Uddannelsessektion orientere om Flyvevåbnets videre uddannelsesretninger og karrieremuligheder.

Tilsvarende inviteres Flyveskolen i at deltage ved relevante DSvU begivenheder, ligesom andre flyvende enheder også kan inviteres.
DSvU fører en liste over DAC kadetternes udvikling og status, ligesom den enkelte pilot følges af DSvU og Flyvevåbnet. Udviklingstrin fx solo og certifikat vil blive honoreret gennem overrækkelse af DAC-badges eller DAC-vinge til Flyverdragt.

Air Cadet-ordningen er nu endelig formaliseret og er et produkt af en længere samarbejde mellem DSvU og Flyvevåbnet. Til venstre formand Peter Eriksen med Generalmajor Anders Rex.

Til DAC hører selvfølgelig også et skarpt og sigende logo, som findes gennem en lille konkurrence, hvor alle medlemmer af DSvU kan deltage og hvor det bedste forslag selvfølgelig præmieres, se mere herunder.

DAC kontaktperson i DSvU er Geert Sørensen, som kan træffes på 2889 0585 eller mail gs@dsvu.dk
For spørgsmål vedr. samarbejdet med Flyvevåbnet kan DSvu formand Peter Eriksen eller Marie-Louise Portefée Hansen (Malou) kontaktes.

 

Design flyvervingen til Danish Air Cadets og vind en flyvetur i Flyvevåbnets T-17 trænerfly

Fordi Danish Air Cadet vingen skal have et fedt og sigende design, har vi valgt at finde den bedste flyvervinge gennem en konkurrence. Alle kan deltage og det bedste forslag præmieres med en flyvetur i Flyvevåbnets T-17 trænerfly. Så hvis du har en eller flere ideer til vingen for HØGENE i Danish Air Cadets, så find blyant og papir frem eller brug computeren, for DU kan selvfølgelig gøre det bedre end ovenstående eksempler:

Designkrav

  • Vingen skal have basis i en fuglevinge.
  • Det skal kunne fremstå med og uden navnet: Danish Air Cadets.
  • Danish Air Cadet vingen skal være 10 x 4 cm (Din tegning må naturligvis gerne være større, men skal kunne nedskaleres).
    Vingen skal kunne fabrikeres både i presset messing og kunne broderes i en (1) farve, men kan være i farver i andre forbindelser fx påtrykt bluser og på brevpapir.
  • For vi ikke skal få problemer med copyright og heraldiske udvalg mfl. må der ikke benyttes kongekroner, rigsløver og kokarder mv.

Forslagene modtages som mail på gs@dsvu.dk inden 1. juli 2020, hvorefter Chefen for Flyvevåbnet og Formanden for Dansk Svæveflyver Union i samarbejde vil vælge det bedste forslag. Husk derfor at sætte navn, mail og evt. telefonnummer på forslaget.

Vinderen forventes at kunne offentliggøres i forbindelse med de danske junior-mesterskaber i svæveflyvning, som finder sted i perioden 25. juli til 2. august 2020 og vil blive publiceret på Facebook for Nordic Gliding, Flyvevåbnet og Dansk Svæveflyver Union samt Dansk Svæveflyver Unions hjemmeside. Ligesom eventuelle ændringer, fx på grund af COVID-19, også vil fremgå her.

Det med SMÅT: Rettigheden til det vindende forslag overdrages til DSvU. Ligesom DSvU frit kan tilpasse forslaget ved behov